Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ογκομέτρηση είναι η διαδικασία ποσοτικού προσδιορισμού μιας ουσίας με μέτρηση του όγκου διαλύματος γνωστής συγκέντρωσης μιας άλλης ουσίας( πρότυπο διάλυμα)

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ογκομέτρηση είναι η διαδικασία ποσοτικού προσδιορισμού μιας ουσίας με μέτρηση του όγκου διαλύματος γνωστής συγκέντρωσης μιας άλλης ουσίας( πρότυπο διάλυμα)"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1

2

3 Ογκομέτρηση είναι η διαδικασία ποσοτικού προσδιορισμού μιας ουσίας με μέτρηση του όγκου διαλύματος γνωστής συγκέντρωσης μιας άλλης ουσίας( πρότυπο διάλυμα) που χρειάζεται για να αντιδράσει πλήρως με την πρώτη ουσία. Έστω πχ. Η αντίδραση οξύ + βάση → αλάτι + νερό HCl + NaOH → NaCl + H 2 O Αν έχουμε V οξ L οξέος άγνωστης συγκέντρωσης C οξ, τα οποία για να αντιδράσουν πλήρως χρειάζονται V β L βάσης γνωστής συγκέντρωσης C β, τότε από την στοιχειομετρία της αντίδρασης ισχύει : ορισμοί n οξ = n β ⇨ C οξ. V οξ = C β. V β ⇨

4 Ορισμών συνέχεια  πρότυπο ονομάζεται το διάλυμα γνωστής συγκέντρωσης. Το πρότυπο διάλυμα πρέπει να είναι ισχυρός ηλεκτρολύτης.  αλκαλιμετρία έχουμε όταν ογκομετρείται οξύ άγνωστης C με πρότυπο διάλυμα βάσης.  οξυμετρία έχουμε όταν ογκομετρείται βάση άγνωστης C με πρότυπο διάλυμα οξέος.  ισοδύναμο σημείο είναι το σημείο όπου έχει αντιδράσει πλήρως (στοιχειομετρικά) η ουσία άγνωστης C με το πρότυπο διάλυμα.  τελικό σημείο είναι το σημείο όπου παρατηρείται χρωματική αλλαγή του ογκομετρούμενου διαλύματος, οπότε σταματάμε την προσθήκη πρότυπου διαλύματος.  καμπύλη ογκομέτρησης είναι η γραφική παράσταση μεταβολής του pH του ογκομετρούμενου διαλύματος σε συνάρτηση με τα mL του πρότυπου διαλύματος που προστίθενται

5 1. Ογκομέτρηση ισχυρού οξέος με πρότυπο διάλυμα βάσης pH V NaOH (mL) Ισοδύναμο σημείο • πριν το Ι.Σ. n HCl >n NaOH,στο διάλυμα υπάρχουν HCl και NaCl ⇨ pH<7 • ακριβώς στo Ι.Σ. n HCl =n NaOH,στο διάλυμα υπάρχει μόνο NaCl ⇨ pH=7 • μετά το Ι.Σ. n HCl 7 • ογκομετρούνται 25mL HCl C M • πρότυπο διάλυμα NaOH 1M • είναι αλκαλιμετρία • το pH στο Ι.Σ. είναι 7 • ιδανικός δείκτης είναι αυτός που έχει pKa= 7 ( περιοχή αλλαγής 6-8) •κατάλληλος δείκτης είναι όποιος αλλάζει χρώμα στην περιοχή 2-10 υπολογισμοί;

6 2. Οξυμετρία ή αλκαλιμετρία; pH • ποιο είναι το Ι.Σ.; • ποιο είναι το pH στο Ι.Σ.; • ποιος είναι ο ιδανικός δείκτης; • ποιοι είναι κατάλληλοι δείκτες; ισοδύναμο σημείο • ποιες ουσίες υπάρχουν στο διάλυμα πριν το Ι.Σ; • ποιες ουσίες υπάρχουν στο διάλυμα ακριβώς στο Ι.Σ; • ποιες ουσίες υπάρχουν στο διάλυμα μετά το Ι.Σ; V HCl (mL) υπολογισμοί ;

7 Μια παρατήρηση Κατά την ογκομέτρηση ισχυρού οξέος με ισχυρή βάση και αντίστροφα, το pH στο ισοδύναμο σημείο είναι 7.

8 3. Ογκομέτρηση ασθενούς οξέος pH V NaOH (mL) • ογκομετρούνται 25mL HA C M • πρότυπο διάλυμα NaOH 1M • είναι αλκαλιμετρία • ποιο είναι το Ι.Σ.; • ποιο είναι το pH στο Ι.Σ.; • ποιος είναι ο ιδανικός δείκτης; • ποιοι άλλοι δείκτες είναι κατάλληλοι; Ισοδύναμο σημείο • πριν το Ι.Σ. n HΑ >n NaOH,στο διάλυμα υπάρχουν HΑ και NaΑ, το διάλυμα είναι ρυθμιστικό και το pH<7 • ακριβώς στo Ι.Σ. n HΑ =n NaOH,στο διάλυμα υπάρχει μόνο NaΑ ⇨ pH>7 • μετά το Ι.Σ. n HΑ pH Ι.Σ. >7

9 Ένα χαρακτηριστικό σημείο της καμπύλης ογκομέτρησης ασθενούς οξέος Α Έστω ότι ογκομετρούμε διάλυμα ασθενούς οξέος ΗΑ με πρότυπο διάλυμα NaOH C β. Το Ι.Σ. αυτής της ογκομέτρησης είναι τα 25 mL. Στο Ι.Σ. n HA =n ΝαΟΗ ⇨ n HA = 0.025. C β mol Στο μέσο της ογκομέτρησης, όταν δηλαδή έχουν προστεθεί 12,5mL NaOH, έχουν αντιδράσει τα μισά mol HA. Ι.Σ. pH V NaOH (mL) αρχ. 0,025 C β 0,0125 C β τελ. 0,0125 C β 0 0,0125 C β Το διάλυμα περιέχει ΗΑ/ NaA και είναι ρυθμιστικό με n HA =n ΝαΑ ⇨ C HA =C NaA

10 παρατηρήσεις αλκαλιμετρία ισχυρού οξέοςαλκαλιμετρία ασθενούς οξέος  κατά την ογκομέτρηση ασθενούς οξέος με ισχυρή βάση το pH στο Ι.Σ. είναι >7, ενώ κατά την ογκομέτρηση ισχυρού οξέος με ισχυρή βάση το pH στο Ι.Σ. είναι =7  η καμπύλη ογκομέτρησης στην περίπτωση ασθενούς οξέος είναι λιγότερο απότομη πριν το Ι.Σ- το κατακόρυφο τμήμα έχει μικρότερο εύρος.

11 4. Τι ογκομετρείται; Ασθενές ή ισχυρό οξύ; Ασθενής ή ισχυρή βάση; Και σε αυτή την περίπτωση στην μέση της ογκομέτρησης σχηματίζεται ρυθμιστικό NH 3 /NH 4 Cl με C (NH 3 ) =C (NH 4 Cl), για το οποίο ισχύει: pOH=pK b Μέσον ογκομέτρησης pOH=pK b

12 Οξυμετρία ασθενούς βάσηςΟξυμετρία ισχυρής βάσης αλκαλιμετρία ασθενούς οξέος αλκαλιμετρία ισχυρού οξέος ανακεφαλαίωση


Κατέβασμα ppt "Ογκομέτρηση είναι η διαδικασία ποσοτικού προσδιορισμού μιας ουσίας με μέτρηση του όγκου διαλύματος γνωστής συγκέντρωσης μιας άλλης ουσίας( πρότυπο διάλυμα)"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google