Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Επιμέλεια Νίκος Μαρκουλάκης Χημικός Χημικός. Παρασκευή ρυθμιστικού διαλύματος CH 3 COOH – CH 3 COONα oρισμένου pH To pH ενός ρυθμιστικού διαλύματος υπολογίζεται.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Επιμέλεια Νίκος Μαρκουλάκης Χημικός Χημικός. Παρασκευή ρυθμιστικού διαλύματος CH 3 COOH – CH 3 COONα oρισμένου pH To pH ενός ρυθμιστικού διαλύματος υπολογίζεται."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Επιμέλεια Νίκος Μαρκουλάκης Χημικός Χημικός

2 Παρασκευή ρυθμιστικού διαλύματος CH 3 COOH – CH 3 COONα oρισμένου pH To pH ενός ρυθμιστικού διαλύματος υπολογίζεται από την εξίσωση των Henderson – Hasselbach:, καθορίζεται από την τιμή της pΚa και βρίσκεται στην περιοχή pH = pKa ± 1 Έστω ότι θέλουμε να παρασκευάσουμε 100 ml ρυθμιστικού διαλύματος με pH = 5,8  Mπορούμε να χρησιμοποιήσουμε σαν οξύ το CH 3 COOH γιατί έχει pKa = 4,8  Yπολογίζουμε το λόγο:  Υπολογίζουμε τους όγκους των διαλυμάτων CH 3 COOH 2M (V) και CH 3 COONa 2M (100 – V) που απαιτούνται για την παρασκευή 100 ml ρυθμιστικού διαλύματος. Άρα θα αναμίξουμε 91 ml δτος CH 3 COONa 2M και 9 ml δτοςCH 3 COOH 2Μ

3 Παρασκευή ρυθμιστικού διαλύματος CH 3 COOH – CH 3 COONα 50 ml δ.CH 3 COOH 2M25 ml δ.ΝαΟΗ 2M 25 ml Η 2 Ο  Υπολογίζουμε τις συγκεντρώσεις των CH 3 COOH και CH 3 COOΝα: CH 3 COOH (aq) + NαOH (aq) CH 3 COONα (aq)+ H 2 O (l) 0,05 0,05 0,05 και βρίσκουμε ότι είναι ίσες (0,5 Μ)  Αν θεωρήσουμε για το CH 3 COOH pKa = 4,74 το pH από τον τύπο των Henderson – Hasselbach: υπολογίζεται: 4,74  Μετράμε το pH με το pHμετρο και συγκρίνουμε την αντίστοιχη τιμή …..

4 Παρασκευή ρυθμιστικού διαλύματος ΝΗ 3 – ΝΗ 4 Cl 50 ml δ.NH 3 2M25 ml δ.HCl 2M 25 ml Η 2 Ο  Υπολογίζουμε τις συγκεντρώσεις των NH 3 και NH 4 Cl: NH 3 (aq) + HCl (aq) NH 4 Cl (aq) 0,05 0,05 0,05 και βρίσκουμε ότι είναι ίσες (0,5 Μ)  Αν θεωρήσουμε για τη ΝΗ 3 pKb = 4,74 το pH από τον τύπο των Henderson – Hasselbach: υπολογίζεται: 9,26  Μετράμε το pH με το pHμετρο και συγκρίνουμε την αντίστοιχη τιμή ……

5 Yπολογισμός της ρυθμιστικής ικανότητας Η ρυθμιστική ικανότητα ενός ρυθμιστικού ισούται με τον αριθμό των mol ισχυρού οξέος ή ισχυρής βάσης τα οποία προστιθέμενα σε 1 L του ρυθμιστικού διαλύματος μεταβάλλουν την τιμή pH του κατά μία μονάδα. όπου: C HCl, V HCl : η συγκέντρωση και ο όγκος του διαλύματος του ισχυρού οξέος που προστίθενται στο ρυθμιστικό, V ρυθμ : ο όγκος του ρυθμιστικού διαλύματος και ΔpH : η διαφορά των πειραματικών τιμών pH κατ’ απόλυτη τιμή του ρυθμιστικού πριν και μετά την προσθήκη του ισχυρού οξέος ή της βάσης. Η ρυθμιστική ικανότητα δίνεται από τη σχέση:

6 Ρυθμιστική ικανότητα δτος CH 3 COOH – CH 3 COONα με προσθήκη διαλτος ΗCl 25 ml ρυθμιστικού CH 3 COOH 0,5M CH 3 COONα 0,5M pH (θεωρητική τιμή) = 4,74 pH 1 (πειραματική τιμή) = 4,67 Προσθήκη στο παραπάνω διάλυμα 1ml δ. HCl 2M 25 ml ρυθμιστικού + 1 ml δ.ΗCl 2M pH 2 (πειραματική τιμή) = 4,55 Με βάση τις τιμές αυτές υπολογίζουμε: την ρυθμιστική ικανότητα του ρυθμιστικού Η ρυθμιστική ικανότητα βρέθηκε: 0,67

7 Ρυθμιστική ικανότητα δτος CH 3 COOH – CH 3 COONα με προσθήκη διαλτος ΝαΟΗ 25 ml ρυθμιστικού CH 3 COOH 0,5M CH 3 COONα 0,5M pH (θεωρητική τιμή) = 4,74 pH 1 (πειραματική τιμή) = 4,67 25 ml ρυθμιστικού + 1 ml δ.ΝαΟΗ 2M pH 2 (πειραματική τιμή) = 4,80 Με βάση τις τιμές αυτές υπολογίζουμε: την ρυθμιστική ικανότητα του ρυθμιστικού Η ρυθμιστική ικανότητα βρέθηκε: 0,62 Προσθήκη στο παραπάνω διάλυμα 1ml δ. ΝαΟΗ 2M

8 Ρυθμιστική ικανότητα δτος ΝΗ 3 - ΝΗ 4 Cl με προσθήκη διαλτος ΗCl 25 ml ρυθμιστικού CH 3 COOH 0,5M CH 3 COONα 0,5M pH (θεωρητική τιμή) = 9,26 pH 1 (πειραματική τιμή) = 9,45 Προσθήκη στο παραπάνω διάλυμα 1ml δ. HCl 2M 25 ml ρυθμιστικού + 1 ml δ.ΗCl 2M pH 2 (πειραματική τιμή) = 9,34 Με βάση τις τιμές αυτές υπολογίζουμε: την ρυθμιστική ικανότητα του ρυθμιστικού Η ρυθμιστική ικανότητα βρέθηκε: 0,73

9 Ρυθμιστική ικανότητα δτος ΝΗ 3 - ΝΗ 4 Cl με προσθήκη διαλτος NαOH 25 ml ρυθμιστικού CH 3 COOH 0,5M CH 3 COONα 0,5M pH (θεωρητική τιμή) = 9,26 pH 1 (πειραματική τιμή) = 9,45 Προσθήκη στο παραπάνω διάλυμα 1ml δ. ΝαΟΗ 2M 25 ml ρυθμιστικού + 1 ml δ.ΗCl 2M p (πειραματική τιμή) = 9,57 Με βάση τις τιμές αυτές υπολογίζουμε: την ρυθμιστική ικανότητα του ρυθμιστικού Η ρυθμιστική ικανότητα βρέθηκε: 0,67

10 Ρυθμιστική ικανότητα του νερού βρύσης με προσθήκη διαλ/τος ΗCl 25 ml H 2 O pH 1 (πειραματική τιμή) = 7,80 25 ml H 2 O + 1 ml δ.ΗCl 2M pH 2 (πειραματική τιμή) = 0,98 Η ρυθμιστική ικανότητα βρέθηκε: 0,011 Ρυθμιστική ικανότητα του θαλασσινού νερού με προσθήκη διαλ/τος ΗCl Η ρυθμιστική ικανότητα βρέθηκε: 0,021 25 ml H 2 O pH 1 (πειραματική τιμή) = 8,26 25 ml H 2 O + 1 ml δ.ΗCl 2M pH 2 (πειραματική τιμή) = 4,29

11 Ρυθμιστική ικανότητα του νερού βρύσης με προσθήκη διαλ/τος NαΟΗ 25 ml H 2 O pH 1 (πειραματική τιμή) = 7,80 25 ml H 2 O + 1 ml δ.ΝαΟΗ 2M pH 2 (πειραματική τιμή) = 12,37 Η ρυθμιστική ικανότητα βρέθηκε: 0,017 Ρυθμιστική ικανότητα του θαλασσινού νερού με προσθήκη διαλ/τος ΝαΟΗ Η ρυθμιστική ικανότητα βρέθηκε: 0,036 25 ml H 2 O pH 1 (πειραματική τιμή) = 8,26 25 ml H 2 O + 1 ml δ.ΝαΟΗ 2M pH 2 (πειραματική τιμή) = 10,43  Η ρυθμιστική ικανότητα του θαλασσινού νερού είναι μεγαλύτερη λόγω των ανθρακικών, φωσφορικών και πυριτικών ιόντων που περιέχει.

12 Αραίωση ρυθμιστικού διαλ. CH 3 COOH – CH 3 COONα 10 ml ρυθμιστικού CH 3 COOH 0,5M CH 3 COONα 0,5M pH 1 (πειραματική τιμή) = 5,43 10 ml ρυθμιστικού CH 3 COOH 0,5M CH 3 COONα 0,5M + 40 ml νερού pH 2 (πειραματική τιμή) = 5,56 10 ml δ.ΗCl 0,1M pH 1 (πειραματική τιμή) = 1,1 10 ml HCl 0,1M + 40 ml H 2 O pH 2(πειραματική τιμή) = 1,9

13 Συμπεριφορά του ρυθμιστικού διαλύματος με προσθήκη HCl και ΝαΟΗ χρησιμοποιώντας δείκτη 1.Ρίχνουμε από 5 ml νερό βρύσης στον 1 ο και στον 2 ο δοκιμαστικό σωλήνα, ενώ στον 3 ο και στον 4ο από 5 ml ενώ στον 3 ο και στον 4ο από 5 ml ρυθμιστικό διάλυμα με pH = 5 ρυθμιστικό διάλυμα με pH = 5 2.Προσθέτουμε στον 1 ο και 3 ο σωλήνα 2. Προσθέτουμε στον 1 ο και 3 ο σωλήνα 2-3 σταγόνες δείκτη ερυθρό του μεθυλίου, 2-3 σταγόνες δείκτη ερυθρό του μεθυλίου, στον 2 ο και 4 ο σωλήνα 2-3 σταγόνες στον 2 ο και 4 ο σωλήνα 2-3 σταγόνες δείκτη φαινολοφθαλεΐνης δείκτη φαινολοφθαλεΐνης 3. Στη συνέχεια προσθέτουμε στον 1ο και στον 3ο σωλήνα με το σταγονόμετρο στον 3ο σωλήνα με το σταγονόμετρο 3 σταγόνες δ.HCl 0,1Μ, ενώ 3 σταγόνες δ.HCl 0,1Μ, ενώ στον 2 ο και 4 ο σωλήνα 3 σταγόνες στον 2 ο και 4 ο σωλήνα 3 σταγόνες δ.NaOH 0,1Μ και παρατηρούμε τις δ.NaOH 0,1Μ και παρατηρούμε τις αλλαγές του χρώματος. αλλαγές του χρώματος.

14 ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΜΥΝΑ Δοκιμαστικός σωλήνας Δείκτης Αρχικό χρώμα διαλύματος Αντιδραστήριο που προστίθεται Τελικό χρώμα διαλύματος 1 Νερό ερυθρό του μεθυλίου κίτρινο 2-3 σταγόνες ΗCl 0,1M κόκκινο 2 Νερό φαινολο- φθαλεΐνη άχρωμο 2-3 σταγόνες ΝαΟΗ 0,1M ιώδες 3 ρυθμιστικό ερυθρό του μεθυλίου κίτρινο 2-3 σταγόνες ΗCl 0,1M κίτρινο 4 ρυθμιστικό φαινολο- φθαλεΐνη άχρωμο 2-3 σταγόνες ΝαΟΗ 0,1M άχρωμο


Κατέβασμα ppt "Επιμέλεια Νίκος Μαρκουλάκης Χημικός Χημικός. Παρασκευή ρυθμιστικού διαλύματος CH 3 COOH – CH 3 COONα oρισμένου pH To pH ενός ρυθμιστικού διαλύματος υπολογίζεται."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google