Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΕΚΦΕ ΣΕΡΡΩΝ Εργαστηριακές Ασκήσεις Χημείας Γ΄Λυκείου Κατεύθυνσης Επιμέλεια: Θανασούλιας Αλέξης Χημικός Σχολ.Έτος: 2008-09.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΕΚΦΕ ΣΕΡΡΩΝ Εργαστηριακές Ασκήσεις Χημείας Γ΄Λυκείου Κατεύθυνσης Επιμέλεια: Θανασούλιας Αλέξης Χημικός Σχολ.Έτος: 2008-09."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΕΚΦΕ ΣΕΡΡΩΝ Εργαστηριακές Ασκήσεις Χημείας Γ΄Λυκείου Κατεύθυνσης Επιμέλεια: Θανασούλιας Αλέξης Χημικός Σχολ.Έτος: 2008-09

2 Παρασκευή και ιδιότητες ρυθμιστικών διαλυμάτων

3 ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ Για την εκτέλεση του πειράματος απαιτούνται: 1.Ογκομετρικοί κύλινδροι των 100ml (δύο). 2.Ογκομετρικές φιάλες των 100ml (δύο). 3.Σιφώνιο των 10ml βαθμονομημένο. 4.Προχοϊδα των 25 ή 50ml. 5.Πεχάμετρο ρυθμισμένο, κατά τον κατασκευαστή του. 6.Διαλύματα 2Μ HCl,CH 3 COOH, NH 3, NaOH.

4 Παρασκευή ρυθμιστικού διαλύματος CH 3 COOH – CH 3 COONα 50 ml δ.CH 3 COOH 2M25 ml δ.ΝαΟΗ 2M 25 ml Η 2 Ο  Υπολογίζουμε τις συγκεντρώσεις των CH 3 COOH και CH 3 COOΝα: CH 3 COOH (aq) + NαOH (aq) CH 3 COONα (aq)+ H 2 O (l) 0,5Μ 0,5Μ 0,5Μ και βρίσκουμε ότι είναι ίσες (0,5 Μ)  Αν θεωρήσουμε για το CH 3 COOH pKa = 4,74 το pH από τον τύπο των Henderson – Hasselbach: υπολογίζεται: 4,74  Μετράμε το pH με το pH μετρο και συγκρίνουμε την αντίστοιχη τιμή …..

5 Παρασκευή ρυθμιστικού διαλύματος ΝΗ 3 – ΝΗ 4 Cl 50 ml δ.NH 3 2M25 ml δ.HCl 2M 25 ml Η 2 Ο  Υπολογίζουμε τις συγκεντρώσεις των NH 3 και NH 4 Cl: NH 3 (aq) + HCl (aq) NH 4 Cl (aq) 0,5Μ 0,5Μ 0,5Μ και βρίσκουμε ότι είναι ίσες (0,5 Μ)  Αν θεωρήσουμε για τη ΝΗ 3 pKb = 4,74 το pH από τον τύπο των Henderson – Hasselbach: υπολογίζεται: 9,26  Μετράμε το pH με το pHμετρο και συγκρίνουμε την αντίστοιχη τιμή ……

6 ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ Ρυθμιστική ικανότητα ενός Ρ.Δ., είναι τα moles ισχυρού οξέος ή ισχυρής βάσης που πρέπει να προστεθούν σε 1L αυτού, ώστε να μεταβληθεί η τιμή του ΡΗ κατά μία μονάδα. Έστω Ρ.Δ. που περιέχει το ασθενές οξύ ΗΔ σε συγκέντρωση C a και τη συζυγή του βάση Α - σε συγκέντρωση C b.Έστω ότι προσθέτουμε σ’ αυτό μικρή ποσότητα ισχυρής βάσης ώστε το διάλυμα να καταστεί η mole/L ως προς αυτό. Η ρυθμιστική ικανότητα του διαλύματος θα δίνεται από την παρά κάτω σχέση:

7 Όταν προστίθεται μικρή ποσότητα ισχυρού ξέος,συγκέντρωσης n mol/L στο ρυθμιστικό,η ρυθμιστική του ικανότητα θα δίνεται από την παρά κάτω σχέση: Αντίστοιχες σχέσεις ισχύουν και για ρυθμιστικό διάλυμα π.χ. ΝΗ 3 /ΝΗ 4 Cl

8 Μεταβολή της τιμής ΡΗ Ρ.Δ. CH 3 COOH – CH 3 COONα με προσθήκη διαλύματος ΗCl 25 ml ρυθμιστικού CH 3 COOH 0,5M CH 3 COONα 0,5M pH (θεωρητική τιμή) = 4,74 pH 1 (πειραματική τιμή) = 4,67 Προσθήκη στο παραπάνω διάλυμα 1ml δ. HCl 2M 25 ml ρυθμιστικού + 1 ml δ.ΗCl 2M pH 2 (πειραματική τιμή) = 4,55 ΔΡΗ= - 0.12 μονάδες

9 Μεταβολή της τιμής ΡΗ Ρ.Δ. CH 3 COOH – CH 3 COONα με προσθήκη διαλύματος ΝαΟΗ 25 ml ρυθμιστικού CH 3 COOH 0,5M CH 3 COONα 0,5M pH (θεωρητική τιμή) = 4,74 pH 1 (πειραματική τιμή) = 4,67 25 ml ρυθμιστικού + 1 ml δ.ΝαΟΗ 2M pH 2 (πειραματική τιμή) = 4,80 Προσθήκη στο παραπάνω διάλυμα 1ml δ. ΝαΟΗ 2M ΔΡΗ = + 0.13

10 Μεταβολή της τιμής ΡΗ Ρ.Δ. ΝΗ 3 - ΝΗ 4 Cl με προσθήκη διαλύματος ΗCl 25 ml ρυθμιστικού CH 3 COOH 0,5M CH 3 COONα 0,5M pH (θεωρητική τιμή) = 9,26 pH 1 (πειραματική τιμή) = 9,45 Προσθήκη στο παραπάνω διάλυμα 1ml δ. HCl 2M 25 ml ρυθμιστικού + 1 ml δ.ΗCl 2M pH 2 (πειραματική τιμή) = 9,34 ΔΡΗ = - 0.11

11 Μεταβολή της τιμής ΡΗ Ρ.Δ. ΝΗ 3 - ΝΗ 4 Cl με προσθήκη διαλύματος NαOH 25 ml ρυθμιστικού CH 3 COOH 0,5M CH 3 COONα 0,5M pH (θεωρητική τιμή) = 9,26 pH 1 (πειραματική τιμή) = 9,45 Προσθήκη στο παραπάνω διάλυμα 1ml δ. ΝαΟΗ 2M 25 ml ρυθμιστικού + 1 ml δ.ΗCl 2M pΗ 2 (πειραματική τιμή) = 9,57 ΔΡΗ = + 0.12

12 Μεταβολή της τιμής ΡΗ του νερού βρύσης με προσθήκη διαλ/τος ΗCl 25 ml H 2 O pH 1 (πειραματική τιμή) = 7,80 25 ml H 2 O + 1 ml δ.ΗCl 2M pH 2 (πειραματική τιμή) = 0,98 Μεταβολή της τιμής του ΡΗ του νερού βρύσης με προσθήκη διαλ/τος NαΟΗ 25 ml H 2 O pH 1 (πειραματική τιμή) = 7,80 25 ml H 2 O + 1 ml δ.ΝαΟΗ 2M pH 2 (πειραματική τιμή) = 12,37 ΔΡΗ = - 6.82ΔΡΗ = + 4.57

13 Πηγές 1.«Εργαστηριακές ασκήσεις Γ΄Λυκείου» Νίκος Μαρκουλάκης 2 ο ΕΚΦΕ Ηρακλείου. 2. Εργαστηριακός οδηγός Χημείας Γ΄Λυκείου κατεύθυνσης. Στ.Λιοδάκης-Δημ. Γάκης


Κατέβασμα ppt "ΕΚΦΕ ΣΕΡΡΩΝ Εργαστηριακές Ασκήσεις Χημείας Γ΄Λυκείου Κατεύθυνσης Επιμέλεια: Θανασούλιας Αλέξης Χημικός Σχολ.Έτος: 2008-09."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google