Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ορισμός Ένα ρ.δ περιέχει σε ισορροπία ασθενές οξύ και το άλας του π.χ ασθενή βάση και το άλας της π.χ 21/11/20141 Μ. Κουρούκλης Ρυθμιστικό διάλυμα είναι.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ορισμός Ένα ρ.δ περιέχει σε ισορροπία ασθενές οξύ και το άλας του π.χ ασθενή βάση και το άλας της π.χ 21/11/20141 Μ. Κουρούκλης Ρυθμιστικό διάλυμα είναι."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ορισμός Ένα ρ.δ περιέχει σε ισορροπία ασθενές οξύ και το άλας του π.χ ασθενή βάση και το άλας της π.χ 21/11/20141 Μ. Κουρούκλης Ρυθμιστικό διάλυμα είναι το διάλυμα που το pH του παραμένει πρακτικά σταθερό, όταν προστεθεί μικρή αλλά υπολογίσιμη ποσότητα ισχυρού οξ. - ισχυρής βάσης ή αραιωθεί μέσα σε κάποια όρια. ή

2 Υπολογισμός pH ρ.δ ΗΑ/ΝαΑ NαANαA [NαA]=[A - ]=c΄ c΄ c΄ c΄ ΗΑ + Η 2 Ο αρχικά c c΄ Ιονίζονται/παράγονται χ χ χ Ισορροπία c-χ χ c΄+χ 21/11/2014 2 Μ. Κουρούκλης

3 Επομένως pH = pK α + log c΄/c pH = pΚ α +log[άλας]/[οξύ] pOH = pΚ β +log[άλας]/[βάση] 21/11/20143 Μ. Κουρούκλης

4 i.επιλογή ζευγαριού ασθενούς οξέος ή βάσης ii.εκτίμηση ρυθμιστικής ικανότητας δυνατότητες 21/11/20144 Μ. Κουρούκλης

5 Παρασκευή ρ.δ με pH ≈ 4,74 CH 3 COOH/CH 3 COONα Σε φιάλη 100mL ρίχνουμε 50mL CH 3 COOH 2Μ και 25 mL ΝαΟΗ 2Μ αραίωση μέχρι τα 100 mL Συγκεντρώσεις μετά την αραίωση [CH 3 COOH] = 1Μ [ΝαΟΗ] = 0, 5Μ μετά τη μερ. Εξουδετέρωση [CH 3 COOH] = 0,5 Μ [CH 3 COOΝα] = 0,5Μ Επομένως pH=pK α =p (1,8∙10 -5 ) ≈ 4,74 21/11/2014 5 Μ. Κουρούκλης

6 Παρασκευή ρ.δ με pH ≈ 9,26 ΝH 3 /ΝΗ 4 Cl Σε φιάλη 100mL ρίχνουμε 40mL NH 3 1Μ και 20 mL ΗCl 1Μ αραίωση μέχρι τα 80 mL Συγκεντρώσεις μετά την αραίωση [NH 3 ] = 0,5Μ [ΗCl ] = 0, 25Μ μετά τη μερ. Εξουδετέρωση [NH 3 ] = 0,25 Μ [ΝΗ 4 Cl] = 0,25Μ Επομένως pOH=pK b =p (1,8∙10 -5 ) ≈ 4,74 ή pΗ ≈ 9,26 21/11/2014 6 Μ. Κουρούκλης

7 εκτίμηση ρυθμιστικής ικανότητας Ρυθμιστική ικανότητα ρ.δ είναι τα moles του ισχυρού οξέος ή της βάσης, που πρέπει να προστεθούν σε 1L αυτού, για να μεταβληθεί η τιμή στο pH του κατά 1 μονάδα. 21/11/20147 Μ. Κουρούκλης

8 21/11/2014 Μ. Κουρούκλης 8 α/α Ρυθμιστικό Διάλυμα Όγκος ρ.διαλύμ. σε mL pH Όγκος οξ. ή βασ. που ρίχνουμε Νέο pH ΔpH Αρ. moles οξ. ή βασ. που ρίχνουμε α = moles οξ. ή βασ. για ΔpH = 1 στα 25 mL ρ.ι=40·α moles 1 CH 3 COOH /CH 3 COO - 254,40 1 mL HCl 2Μ 4,160,240,002 α=0.002/0.24 =0,00833 0,333 CH 3 COOH /CH 3 COO - 25 1 mL ΝαΟΗ 2Μ 0,002 2 NH 3 /NH 4 + 259,36 1 mL HCl 2Μ 9,160,20,0020,01 0,4 NH 3 /NH 4 + 25 1 mL ΝαΟΗ 2Μ 0,002


Κατέβασμα ppt "Ορισμός Ένα ρ.δ περιέχει σε ισορροπία ασθενές οξύ και το άλας του π.χ ασθενή βάση και το άλας της π.χ 21/11/20141 Μ. Κουρούκλης Ρυθμιστικό διάλυμα είναι."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google