Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΑΓΩΓΙΜΟΜΕΤΡΙΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΤΑΘΕΡΑΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΣΑΠΩΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΞΙΚΟΥ ΑΙΘΥΛΕΣΤΕΡΑ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΑΓΩΓΙΜΟΜΕΤΡΙΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΤΑΘΕΡΑΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΣΑΠΩΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΞΙΚΟΥ ΑΙΘΥΛΕΣΤΕΡΑ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΑΓΩΓΙΜΟΜΕΤΡΙΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΤΑΘΕΡΑΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΣΑΠΩΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΞΙΚΟΥ ΑΙΘΥΛΕΣΤΕΡΑ

2 Αγωγιμότητα  Αντίσταση Εκφράζει την δυσκολία με τα οποία οι φορείς του ρεύματος (ηλεκτρόνια, ιόντα) μπορούν να περάσουν μέσα από αγωγούς: όπου R ηλεκτρική αντίσταση (ohm), μήκος διέλευσης ηλεκτρικού ρεύματος (m), S διατομή αγωγού (m 2 ), ρ ειδική αντίσταση (ohm∙m).  Αγωγιμότητα Εκφράζει την ευκολία με τα οποία οι φορείς του ρεύματος (ηλεκτρόνια, ιόντα) μπορούν να περάσουν μέσα από αγωγούς: όπου G αγωγιμότητα (ohm -1 ή S), κ ειδική αγωγιμότητα (ohm -1 ∙m -1 ή S∙m -1 )

3 Αγωγιμότητα ηλεκτρολυτικών διαλυμάτων  Μοριακή αγωγιμότητα, Λ: (C [=] mol/lt)  Ισοδύναμη αγωγιμότητα, Λ eq : (C [=] greq/lt)  Οι μονάδες της μοριακής αγωγιμότητας όταν χρησιμοποιούνται οι πιο πάνω σχέσεις (με τις συγκεντρώσεις σε mol/lt ή greq/lt και την ειδική αγωγιμότητα σε S∙cm -1 ) είναι σε S∙cm 2 ∙mol -1.

4 Νόμος Kohlrausch  Η εξάρτηση της Λ από την συγκέντρωση είναι διαφορετική στους ισχυρούς και ασθενείς ηλεκτρολύτες. Σε αραιά διαλύματα ισχυρών ηλεκτρολυτών, η ισοδύναμη αγωγιμότητα μεταβάλλεται γραμμικά με την τετραγωνική ρίζα της συγκέντρωσης του ηλεκτρολύτη: όπου η οριακή μοριακή αγωγιμότητα σε άπειρη αραίωση και Α μία σταθερά που εξαρτάται από τον τύπο του ηλεκτρολύτη, τον διαλύτη και την θερμοκρασία. Νόμος Kohlrausch

5

6 Αρχή Kohlrausch  Η τιμή της μπορεί να εκφραστεί ως το άθροισμα των συνεισφορών των επί μέρους ιόντων (αρχή ανεξαρτησίας κίνησης ιόντων): λ + και λ - η γραμμομοριακή αγωγιμότητα κατιόντων και ανιόντων ν + και ν - οι αριθμοί κατιόντων και ανιόντων στη μονάδα χημικού τύπου του ηλεκτρολύτη (π.χ. ν + =ν - =1 για HCl, NaCl, CuSO 4 αλλά ν + =1 και ν - =2 για MgCl 2 ).

7 Αρχή Kohlrausch λ / S∙cm 2 ∙mol -1 Η+Η+ 349.8OH - 197 73.7Cl - 76.4 K+K+ 73.5Br - 78.1 Na + 50.11161.6 Li + 38.6840.9  Τιμές γραμμομοριακών αγωγιμοτήτων ιόντων στους 25 o C στο νερό.

8 Μέτρηση αγωγιμότητας  Για την μέτρηση της αγωγιμότητας ηλεκτρολυτικών διαλυμάτων χρησιμοποιείται μια τροποποιημένη διάταξη της γέφυρας Wheatstone ή η γέφυρα Kohlrausch.  Η μία αντίσταση έχει αντικατασταθεί με μια αγωγιμο- μετρική κυψέλη που περιέχει το ηλεκτρολυτικό διάλυμα.  Χρησιμοποιείται εναλλασσόμενη τάση (50-3000 Hz) ώστε να αποφεύγεται η συνεχής αγωγή ρεύματος μέσα από την κυψέλη που θα προκαλούσε ηλεκτρόλυση του διαλύματος.  Για την αποφυγή αλλοίωσης των ηλεκτροδίων που χρησιμοποιούνται στην κυψέλη, τα ηλεκτρόδια είναι κατασκευασμένα από λευκόχρυσο επικαλυμμένο με μαύρο λευκόχρυσο.

9 Μέτρηση αγωγιμότητας  Τύποι αγωγιμομετρικών κυψελών

10 Παρακολούθηση της κινητικής σαπωνοποίησης οξικού αιθυλεστέρα αρχικά (t=0) a b t τελικά (t=  )  διμοριακή αντίδραση δεύτερης τάξης: ταχύτητα αντίδρασης =  Tα ευκίνητα ιόντα ΟΗ - ( ) δίνουν θέση στα λιγότερα ευκίνητα CH 3 COO - ( ) του άλατος που σχηματίζεται.

11 Παρακολούθηση της κινητικής σαπωνοποίησης οξικού αιθυλεστέρα  Αγωγιμότητα διαλύματος ειδικές αγωγιμότητες των ιόντων Νa +, OH - και CH 3 COO - ( λ i =1000κ i /C i )

12 Παρακολούθηση της κινητικής σαπωνοποίησης οξικού αιθυλεστέρα  Για t=0 (για την οποία x=0), ορίζεται η αρχική τιμή της ειδικής αγωγιμότητας του διαλύματος, κ 0 : Επομένως: Δεχόμενοι ότι οι τιμές των και δεν μεταβάλλονται κατά την πορεία την αντίδρασης, λόγω αραιών διαλυμάτων, μπορούμε να υπολογίζουμε το x για κάθε χρονική στιγμή.

13 Παρακολούθηση της κινητικής σαπωνοποίησης οξικού αιθυλεστέρα  Παρασκευή διαλυμάτων  Παρασκευάζεται διάλυμα 0.0125 Μ NaOH σε ογκομετρική φιάλη των 100 ml.  Παρασκευάζεται διάλυμα 0.01 Μ CH 3 COOC 2 H 5 σε ογκομετρική φιάλη των 100 ml.  Προσδιορισμός ειδικής αγωγιμότητας σε χρόνο t=0 (κ 0 )  Αραιώνουμε 50 ml από το πρώτο διάλυμα ( NaOH ) με προσθήκη 50 ml νερό. Μετράμε την αγωγιμότητα του διαλύματος αυτού, η οποία αντιστοιχεί στην τιμή της ειδικής αγωγιμότητας κατά την έναρξη της αντίδρασης σαπωνοποίησης, κ 0.  Έναρξη αντίδρασης  Αναμειγνύουμε 50 ml από τα δύο αρχικά διαλύματα σε κωνική φιάλη (έναρξη αντίδρασης, t=0 )  Παρακολούθηση της αντίδρασης  Σε ορισμένα χρονικά διαστήματα από την έναρξη της αντίδρασης ( 5 min, 10 min, 15 min, 20 min, 25 min, 30 min, 35 min, 40 min και 45 min ) λαμβάνουμε ένδειξη για την αγωγιμότητα του διαλύματος.

14 Παρακολούθηση της κινητικής σαπωνοποίησης οξικού αιθυλεστέρα Ζητούμενο :  Προσδιορισμός της σταθεράς ταχύτητας, k. Με βάση τα πειραματικά δεδομένα κατασκευάζεται ο πίνακας: Βάσει των τιμών από τον πίνακα, κατασκευάζεται τo αντίστοιχο διάγραμμα ln[b(a-x)/a(b-x)] vs. t που είναι μια ευθεία με κλίση k∙(α-b), όπου k η σταθερά της ταχύτητας. t (min) κ t (S ˑ cm -1 ) ln[b(a-x)/a(b-x)] 5 10 15 20 25 30 35 40 45


Κατέβασμα ppt "ΑΓΩΓΙΜΟΜΕΤΡΙΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΤΑΘΕΡΑΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΣΑΠΩΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΞΙΚΟΥ ΑΙΘΥΛΕΣΤΕΡΑ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google