Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

pH = -log[H 3 O + ], pOH = -log[OH - ], pH + pOH=pK w =14 Επομένως για καθαρό νερό στους 25 ο C, έχουμε: [H 3 O + ]. [OH - ]=10 -14 ⇨ [H 3 O + ]=[OH.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "pH = -log[H 3 O + ], pOH = -log[OH - ], pH + pOH=pK w =14 Επομένως για καθαρό νερό στους 25 ο C, έχουμε: [H 3 O + ]. [OH - ]=10 -14 ⇨ [H 3 O + ]=[OH."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1

2

3 pH = -log[H 3 O + ], pOH = -log[OH - ], pH + pOH=pK w =14 Επομένως για καθαρό νερό στους 25 ο C, έχουμε: [H 3 O + ]. [OH - ]=10 -14 ⇨ [H 3 O + ]=[OH - ]=10 -7 και pH =pOH =7 Για καθαρό νερό στους 60 ο C (ΔΗ>0), έχουμε: Κw=10 -13 ……. [H 3 O + ]. [OH - ]=10 -13 ⇨ [H 3 O + ]=[OH - ]=10 -6.5 και pH =pOH =6.5 Για καθαρό νερό στους 0 ο C έχουμε Κw=10 -15, οπότε: [H 3 O + ]. [OH - ]=10 -15 ⇨ [H 3 O + ]=[OH - ]=10 -7.5 και pH =pOH =7.5 Δηλαδή το καθαρό νερό δεν έχει πάντα pH=7 ή διαφορετικά ένα ουδέτερο διάλυμα μπορεί να έχει pH 6.5 ή 7.5 (σε 25 ο C) ΔΗ>0

4 Η σχέση ισχύει σε κάθε υδατικό διάλυμα Αν [H 3 O + ]=[OH - ] τότε το διάλυμα είναι ουδέτερο Αν [H 3 O + ] > [OH - ] τότε το διάλυμα είναι όξινο Αν [H 3 O + ] < [OH - ] τότε το διάλυμα είναι αλκαλικό (βασικό) 0 7 14 όξινοαλκαλικό ουδέτερο

5 [H 3 O + ][OH - ]pHpOH 10 0 10 -14 014 10 -1 10 -13 113 10 -2 10 -12 212 10 -3 10 -11 311 10 -4 10 -10 410 10 -5 10 -9 59 10 -6 10 -8 68 10 -7 77 10 -8 10 -6 86 10 -9 10 -5 95 10 -10 10 -4 104 10 -11 10 -3 113 10 -12 10 -2 122 10 -13 10 -1 131 10 -14 10 0 140

6 Υπολογισμός pH σε διαλύματα ισχυρών οξέων/βάσεων Ποιο είναι το pH διαλύματος HCl συγκέντρωσης 0,1Μ; 0,1 Μ ;=0,1Μ pH= -log0.1=-log10 -1 = -(-1) ⇨ pH= 1. Με όμοιο τρόπο υπολογίζουμε: HCI 1M (10 0 M) ⇨ pH= 0 HCI 0.01M (10 -2 M) ⇨ pH=2 HCI 0.001M (10 -3 M) ⇨ pH=3, κλπ….

7 Ποιο είναι το pH διαλύματος ΝαΟΗ συγκέντρωσης 0,1Μ; 0,1Μ ;=0,1Μ [ΟΗ - ]=0,1=10 -1 Μ ⇨ [H 3 O + ] = 10 -13 ⇨ pH=13 ή [ΟΗ - ]=10 -1 Μ ⇨ pOH=1 ⇨ pH=14-pOH=14-1 ⇨ pH=13 Με όμοιο τρόπο υπολογίζουμε: NaOH 1M (10 0 M) ⇨ pOH= 0 ⇨ pH=14 NaOH 0.01M (10 -2 M) ⇨ pOH=2 ⇨ pH=12 NaOH 0.001M (10 -3 M) ⇨ pOH=3 ⇨ pH=11, κλπ

8 Πολύ αραιά διαλύματα οξέων/βάσεων Ποιο είναι το pH διαλύματος HCl συγκέντρωσης 10 -5 Μ; 10 -5 Μ ;= 10 -5 Μ xM Ισχύει:

9 Με παρόμοιο τρόπο υπολογίζουμε: Συγκέντρωση HCl (C) [OH - ]=x[H 3 O + ]=C+xpH 10 -5 9,999. 10 -10 1,000099. 10 -5 4,99995 10 -6 9,9019. 10 -9 1,0099. 10 -6 5.995 10 -7 6,1803. 10 -8 1,618. 10 -7 6.79102 10 -8 9,5124. 10 -8 1,0512. 10 -7 6.9783 10 -9 9,9501. 10 -8 1,005. 10 -7 6.9978

10 Συμπέρασμα 7 14 0 + V H 2 O (L)


Κατέβασμα ppt "pH = -log[H 3 O + ], pOH = -log[OH - ], pH + pOH=pK w =14 Επομένως για καθαρό νερό στους 25 ο C, έχουμε: [H 3 O + ]. [OH - ]=10 -14 ⇨ [H 3 O + ]=[OH."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google