Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΧΗΜΕΙΑ Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ ΕΞΙΣΩΣΗ. ΘΕΩΡΙΑ  Καταστατική εξίσωση των τέλειων αερίων P V = n R T.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΧΗΜΕΙΑ Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ ΕΞΙΣΩΣΗ. ΘΕΩΡΙΑ  Καταστατική εξίσωση των τέλειων αερίων P V = n R T."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΧΗΜΕΙΑ Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ ΕΞΙΣΩΣΗ

2 ΘΕΩΡΙΑ  Καταστατική εξίσωση των τέλειων αερίων P V = n R T

3 Η παραπάνω εξίσωση ισχύει για τέλεια ή ιδανικά αέρια, δηλαδή για αέρια που θεωρούμε ότι:  Τα μόριά τους συγκρούονται ελαστικά  Τα μόριά τους ασκούν δυνάμεις το ένα στο άλλο μόνο κατά τη στιγμή της σύγκρουσής τους  Τα μόρια κινούνται ευθύγραμμα και ομαλά ανάμεσα σε δύο συγκρούσεις  Τα αέρια είναι πολύ αραιά

4 Η σταθερά R  Ονομάζεται παγκόσμια σταθερά των αερίων  Υπολογίζεται από την καταστατική εξίσωση, θέτοντας:  n = 1 mol  P = 1 atm  T = 273 K  V = 22,4 L Παίρνουμε την καταστατική εξίσωση και αντικαθιστούμε: PV = nRT => R = PV/nT => R = 1atm. 22,4L / 1mol. 273K => R = 0,082 L. atm/K. mol

5 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1  Σε δοχείο όγκου 15 L και θερμοκρασίας 27  C, εισάγονται 4 mol αερίου Α. Να υπολογιστεί η πίεση που ασκεί το αέριο στο δοχείο. Δίνεται η παγκόσμια σταθερά των αερίων R = 0,082 L. atm. K -1. mol -1 Δίνεται η παγκόσμια σταθερά των αερίων R = 0,082 L. atm. K -1. mol -1

6 ΛΥΣΗ  Δεδομένα/ ζητούμενα n = 4 mol n = 4 mol V = 15 L V = 15 L θ = 27 0 C => T = 27 + 273 = 300 K θ = 27 0 C => T = 27 + 273 = 300 K R = 0,082 L. atm. K -. mol -1 R = 0,082 L. atm. K -. mol -1 Ρ = ; Ρ = ;

7 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2  Πόση είναι η πυκνότητα του οξυγόνου (Ο 2 ) σε πίεση 8 atm και θερμοκρασία 273  C.  Αr Ο =16.  R = 0,082 L. atm. K -1. mol -1

8 ΛΥΣΗ  Δεδομένα / ζητούμενα:  P = 8 atm  θ = 273 0 C => T = 273 + 273 = 546 K  R = 0,082 L. atm. K -1. mol -1  ρ = ; Υπολογίζουμε τη σχετική μοριακή μάζα του οξυγόνου: M r = 2. 16 = 32 Εφαρμόζουμε την καταστατική εξίσωση και τη μετασχηματίζουμε να εμφανιστεί η πυκνότητα ρ = m/V

9 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ  Ονομάζουμε συγκέντρωση c ενός διαλύματος την ποσότητα mol διαλυμένης ουσίας που περιέχονται σε 1L του διαλύματος Όπου, Όπου,  c = η συγκέντρωση του διαλύματος  n = o αριθμός mol της διαλυμένης ουσίας και  V = ο όγκος του διαλύματος σε L. Μονάδα της συγκέντρωσης είναι το mol L-1 ή Μ.

10 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 3  Σε 300 mL διαλύματος περιέχονται 6 g υδροξειδίου του νατρίου (NaOH). Να βρεθεί η συγκέντρωση (μοριακότητα κατ' όγκο) του διαλύματος.  Δίνονται οι τιμές των Αr: Na: 23, O: 16, H: 1.

11 ΛΥΣΗ:  Έχουμε 0,15 mol NaOH και αφού V = 300 mL = 0,3 L. Συνεπώς,

12 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 4  Να βρεθεί η % w/w (βάρος σε βάρος) περιεκτικότητα διαλύματος υδροχλωρίου συγκέντρωσης 0,2 Μ και πυκνότητας 1,05 g mL -1, που περιέχει 14,6 g καθαρού υδροχλωρίου (HCl).  Δίνονται οι τιμές των Αr: H:1, Cl: 35,5.

13 ΛΥΣΗ Μ r = 1 + 35,5 = 36,5

14 ΑΡΑΙΩΣΗ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ

15 ΠΡΟΣΟΧΗ!!! ΣΣΣΣτην αραίωση διαλύματος η ποσότητα της διαλυμένης ουσίας παραμένει η ίδια, ενώ η συγκέντρωση μειώνεται. ΗΗΗΗ ποσότητα της διαλυμένης ουσίας παραμένει σταθερή και κατά τη συμπύκνωση ενός διαλύματος, δηλαδή, όταν αφαιρείται νερό από το διάλυμα με εξάτμιση. Η συγκέντρωση του διαλύματος αυξάνεται.

16 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 5  Σε διάλυμα υδροξειδίου του νατρίου (NaOH) όγκου 400 mL συγκέντρωσης 2 Μ προσθέτουμε 1200 mL νερού. Να υπολογιστεί η συγκέντρωση του τελικού διαλύματος. Θεωρούμε ότι κατά την ανάμειξη δεν έχουμε μεταβολή του όγκου.

17 ΛΥΣΗ  n αρχ = n τελ  c αρχ V αρχ = c τελ V τελ  c τελ = 0,5 M.

18 ΑΝΑΜΙΞΗ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ  Όταν αναμείξουμε δύο η περισσότερα διαλύματα που περιέχουν την ίδια διαλυμένη ουσία, τότε προκύπτει ένα διάλυμα το οποίο θα έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:  Η μάζα του τελικού διαλύματος θα είναι ίση με το άθροισμα των μαζών των διαλυμάτων που αναμείξαμε. Δηλαδή, m Δτελ = m Δ1 + m Δ2 + m Δ3 + …  Ο όγκος του τελικού διαλύματος σχεδόν πάντα θεωρούμε ότι είναι ίσος με το άθροισμα των όγκων των διαλυμάτων που αναμείξαμε. Δηλαδή: Δηλαδή: Vτελ = V 1 + V 2 + V 3 + …  Η ποσότητα της διαλυμένης ουσίας στο τελικό διάλυμα θα είναι ίση με το άθροισμα των ποσοτήτων των διαλυμένων ουσιών που υπήρχαν στα αρχικά διαλύματα πριν από την ανάμειξη. Δηλαδή: m τελ = m 1 + m 2 + m 3 + … m τελ = m 1 + m 2 + m 3 + … n τελ = n 1 + n 2 + n 3 + … n τελ = n 1 + n 2 + n 3 + …

19  Κατά την ανάμειξη διαλυμάτων της ίδιας ουσίας ισχύει η σχέση:  c 1, c 2 και V 1, V 2 οι συγκεντρώσεις και οι όγκοι των αρχικών διαλυμάτων  και c τελ και V τελ η συγκέντρωση και ο όγκος του τελικού διαλύματος, αντίστοιχα.  Είναι προφανές ότι, αν c 1 >c 2, τότε μετά την ανάμειξη θα έχουμε ότι c 1 >c τελ >c 2. c 1.V 1 + c 2.V 2 = c τελ V τελ

20 ΑΣΚΗΣΗ  Αναμειγνύονται 200 mL διαλύματος υδροξειδίου του νατρίου (NaOH) περιεκτικότητας 10% κατ’όγκον (w/v) με 300 mL άλλου διαλύματος υδροξειδίου του νατρίου περιεκτικότητας 2% κατ’όγκον (w/v). Nα βρείτε για το διάλυμα που προέκυψε:  α) την % w/v περιεκτικότητα  β) τη συγκέντρωση (μοριακότητα κατ’όγκον).


Κατέβασμα ppt "ΧΗΜΕΙΑ Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ ΕΞΙΣΩΣΗ. ΘΕΩΡΙΑ  Καταστατική εξίσωση των τέλειων αερίων P V = n R T."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google