Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

IPA| IPA Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα/Αλβανία 2007-2013 Διαφάνεια 1 11 Ιουνίου 2007 Euroconsultants SA Πλαίσιο Διασυνοριακής Συνεργασίας.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "IPA| IPA Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα/Αλβανία 2007-2013 Διαφάνεια 1 11 Ιουνίου 2007 Euroconsultants SA Πλαίσιο Διασυνοριακής Συνεργασίας."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 IPA| IPA Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα/Αλβανία 2007-2013 Διαφάνεια 1 11 Ιουνίου 2007 Euroconsultants SA Πλαίσιο Διασυνοριακής Συνεργασίας 2007-2013 Μετάβαση από το Interreg III στον Στόχο 3 «Εδαφική Συνεργασία» για τα Κράτη Μέλη, Μετάβαση από το Πρόγραμμα CARDS στο Μέσο Προενταξιακής Βοήθειας (ΙΡΑ) για την Αλβανία, Αποτέλεσμα: Ένα Κοινό Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Παράλληλες Δομές Διαχείρισης σε Ελλάδα και Αλβανία

2 IPA| IPA Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα/Αλβανία 2007-2013 Διαφάνεια 2 11 Ιουνίου 2007 Euroconsultants SA Επιλέξιμες Περιοχές Νομοί Κέρκυρας, Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων, Καστοριάς και Φλώρινας, Νομός Γρεβενών ως όμορη περιοχή βάσει του άρθρου 21 του Κανονισμού ΕΤΠΑ, Περιφέρειες Αυλώνα (Vlorë), Αργυροκάστρου (Gjirokastër) και Κορυτσάς (Korçë).

3 IPA| IPA Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα/Αλβανία 2007-2013 Διαφάνεια 3 11 Ιουνίου 2007 Euroconsultants SA Επιλέξιμες Περιοχές

4 IPA| IPA Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα/Αλβανία 2007-2013 Διαφάνεια 4 11 Ιουνίου 2007 Euroconsultants SA Ανάλυση της Περιοχής Κάτοικοι 1.040.118, εκ των οποίων 45% στην Ελλάδα και 55% στην Αλβανία, Μεγάλες αποκλίσεις στην πυκνότητα πληθυσμού, με συγκεντρώσεις σε Αυλώνα, Ιωάννινα και Κορυτσά, Φυσικό περιβάλλον με έντονο ανάγλυφο και μεγάλες διαφορές από την παράκτια ζώνη ως την ενδοχώρα και κυριότερο ποταμό τον Αώο, Μίξη «παρθένων περιοχών» και σημείων έντονης μόλυνσης

5 IPA| IPA Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα/Αλβανία 2007-2013 Διαφάνεια 5 11 Ιουνίου 2007 Euroconsultants SA Πυκνότητα Πληθυσμού

6 IPA| IPA Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα/Αλβανία 2007-2013 Διαφάνεια 6 11 Ιουνίου 2007 Euroconsultants SA Οικονομία Έντονες διαφορές ανάμεσα στις 2 χώρες αλλά και εσωτερικά και σε επίπεδο νομού, Γεωργικός τομέας προσανατολισμένος στην τοπική αγορά αλλά με δυναμικούς κλάδους, Ελαφρά βιομηχανία κυρίως στην μεταποίηση και στα οικοδομικά με έντονη διασυνοριακή διάσταση Υπηρεσίες ανεπτυγμένες στα διοικητικά κέντρα με ταχύτατα αναπτυσσόμενους τους κλάδους των μεταφορών και του τουρισμού.

7 IPA| IPA Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα/Αλβανία 2007-2013 Διαφάνεια 7 11 Ιουνίου 2007 Euroconsultants SA Κατά κεφαλή ΑΕΠ

8 IPA| IPA Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα/Αλβανία 2007-2013 Διαφάνεια 8 11 Ιουνίου 2007 Euroconsultants SA Προσβασιμότητα Δυσχέρειες λόγω αναγλύφου, Ολοκλήρωση Εγνατίας και Ιονίου Οδού καθώς και των δικτύων στην Αλβανία, 4 Σημεία Διάβασης, 7 αεροδρόμια και 2 διεθνείς λιμένες, Αναπτυσσόμενη υποδομή τηλεπικοινωνιών, Συνεχιζόμενες επενδύσεις στις υποδομές

9 IPA| IPA Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα/Αλβανία 2007-2013 Διαφάνεια 9 11 Ιουνίου 2007 Euroconsultants SA Προσβασιμότητα

10 IPA| IPA Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα/Αλβανία 2007-2013 Διαφάνεια 10 11 Ιουνίου 2007 Euroconsultants SA Παιδεία, υγεία και πολιτισμός Σημαντικά πανεπιστημιακά κέντρα, Επαρκείς νοσοκομειακές εγκαταστάσεις στα διοικητικά κέντρα με ελλείψεις πρωτοβάθμιας περίθαλψης, Δυσχέρειες προσβασιμότητας σε εκπαιδευτικά και νοσηλευτικά κέντρα, Διασυνοριακή συνεργασία στον χώρο της υγείας, Πλούσιο πολιτισμικό περιβάλλον με παρουσία Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, Πλούσια κοινή πολιτιστική παράδοση.

11 IPA| IPA Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα/Αλβανία 2007-2013 Διαφάνεια 11 11 Ιουνίου 2007 Euroconsultants SA Ανάλυση SWOT Ισχυρά σημεία Θέση και κλίμα, φυσικό περιβάλλον και πολιτιστική παράδοση, ύδατα, τουριστικό δυναμικό, ανθρώπινο δυναμικό, διασυνοριακότητα της οικονομίας Ισχυρά σημεία Θέση και κλίμα, φυσικό περιβάλλον και πολιτιστική παράδοση, ύδατα, τουριστικό δυναμικό, ανθρώπινο δυναμικό, διασυνοριακότητα της οικονομίας Ασθενή σημεία Απομόνωση και μετανάστευση, έλλειψη συνεργασίας σε περιβάλλον και πολιτισμό, ανισότητες, έλλειμμα καινοτομίας Ασθενή σημεία Απομόνωση και μετανάστευση, έλλειψη συνεργασίας σε περιβάλλον και πολιτισμό, ανισότητες, έλλειμμα καινοτομίας Ευκαιρίες Πολιτικές της ΕΕ, ξένες επενδύσεις, δίκτυα προσβασιμότητας, αποκέντρωση, τουρισμός, ύδατα και καλλιέργειες Ευκαιρίες Πολιτικές της ΕΕ, ξένες επενδύσεις, δίκτυα προσβασιμότητας, αποκέντρωση, τουρισμός, ύδατα και καλλιέργειες Απειλές Μείωση πόρων, εξάντληση φυσικών αποθεμάτων, γραφειοκρατικές δυσχέρειες γήρανση. Απειλές Μείωση πόρων, εξάντληση φυσικών αποθεμάτων, γραφειοκρατικές δυσχέρειες γήρανση.

12 IPA| IPA Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα/Αλβανία 2007-2013 Διαφάνεια 12 11 Ιουνίου 2007 Euroconsultants SA

13 IPA| IPA Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα/Αλβανία 2007-2013 Διαφάνεια 13 11 Ιουνίου 2007 Euroconsultants SA

14 IPA| IPA Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα/Αλβανία 2007-2013 Διαφάνεια 14 11 Ιουνίου 2007 Euroconsultants SA Στόχοι του Προγράμματος Βασικός Στόχος του Προγράμματος είναι η Άνοδος του Βιοτικού Επιπέδου μέσω της προώθησης της Αειφόρου Τοπικής Ανάπτυξης στην Διασυνοριακή Περιοχή Τρεις Άξονες Προτεραιότητας: - Άξονας 1: Ενίσχυση της Διασυνοριακής Οικονομικής Ανάπτυξης - Άξονας 2: Ενίσχυση των Περιβαλλοντικών Πόρων και της Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Διασυνοριακής Περιοχής - Άξονας 3: Τεχνική Βοήθεια

15 IPA| IPA Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα/Αλβανία 2007-2013 Διαφάνεια 15 11 Ιουνίου 2007 Euroconsultants SA Δομή του Προγράμματος Βασικός Στόχος του Προγράμματος είναι η Άνοδος του Βιοτικού Επιπέδου μέσω της προώθησης της Αειφορου Τοπικης Αναπτυξης στην Διασυνοριακή Περιοχή Άξονας 1: Ενίσχυση της Διασυνοριακής Οικονομικής Αναπτυξης 1.1 Επιχειρηματικότητα 1.2 Αειφόρος τουρισμός 1.3 Δράσεις πολιτών 1.4 Διασυνοριακή Προσβασιμότητα Τομείς Παρέμβασης Άξονας 2: Ενίσχυση των Περιβαλλοντικών Πόρων και της Πολιτιστικής Κληρονομιάς 2.1 Προστασία και προώθηση των φυσικών πόρων 2.2 Προστασία και προώθηση της φυσικής και πολιτισμικής κληρονομιάς Τομείς Παρέμβασης Άξονας 3: Τεχνική Βοήθεια

16 IPA| IPA Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα/Αλβανία 2007-2013 Διαφάνεια 16 11 Ιουνίου 2007 Euroconsultants SA Άξονας 1: Ενίσχυση της Διασυνοριακής Οικονομικής Ανάπτυξης Τομέας Παρέμβασης 1.1 Ενίσχυση της Επιχειρηματικότητας Στόχος είναι η στήριξη δράσεων που διευκολύνουν την ανάπτυξη διασυνοριακών οικονομικών σχέσεων μέσω της αξιοποίησης του υφιστάμενου δυναμικού και των αναδυομένων ευκαιριών. Ενδεικτικές δράσεις Ανάπτυξη υπηρεσιών και μελετών για την διευκόλυνση του διασυνοριακού εμπορίου και επενδύσεων, ανάπτυξη κοινών δράσεων και εκθέσεων από επιμελητήρια και συνδέσμους, ανάπτυξη διασυνοριακών βάσεων δεδομένων, ανάπτυξη διασυνοριακών συνδέσμων, μεταφορά τεχνογνωσίας.

17 IPA| IPA Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα/Αλβανία 2007-2013 Διαφάνεια 17 11 Ιουνίου 2007 Euroconsultants SA Άξονας 1: Ενίσχυση της Διασυνοριακής Οικονομικής Ανάπτυξης Τομέας Παρέμβασης 1.2 Αεφόρος τουρισμός Στόχος είναι η στήριξη κοινών δράσεων αειφόρου τουρισμού. Ενδεικτικές δράσεις: Ανάπτυξη εναλλακτικού οικοτουρισμού, ορεινού και χειμερινού τουρισμού στις ορεινές περιοχές, ανάπτυξη προγραμμάτων εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης στον χώρο του οικοτουρισμού, ανάπτυξη δικτύων και πληροφοριακών κόμβων για στοχευμένες τουριστικές δράσεις, ανάπτυξη θεματικών θυλάκων και μονοπατιών, ανάπτυξη κοινών προδιαγραφών για υπηρεσίες, χρεώσεις, καταρτίσεις κτλ.

18 IPA| IPA Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα/Αλβανία 2007-2013 Διαφάνεια 18 11 Ιουνίου 2007 Euroconsultants SA Άξονας 1: Ενίσχυση της Διασυνοριακής Οικονομικής Ανάπτυξης Τομέας Παρέμβασης 1.3 Δράσεις Πολιτών Στόχος είναι η στήριξη κοινών δράσεων μικρής κλίμακας εστιάζοντας απευθείας στις επαφές του τοπικού πληθυσμού σε θέματα επικουρικά της οικονομικής ανάπτυξης. Συνεργασία εκπαιδευτικών ιδρυμάτων για την ανάπτυξη κοινών προγραμμάτων, ενίσχυση της κινητικότητας των φοιτητών, ανάπτυξη επαγγελματικής εκπαίδευσης για μειονεκτούσες ομάδες, ανάπτυξη δια βίου μάθησης, ανάπτυξη δικτύων ανταλλαγών στον χώρο του πολιτισμού, της εκπαίδευσης, του αθλητισμού, των ΜΜΕ, της δημόσιας συμμετοχής, ανάπτυξη κινητών κέντρων υγείας, γενικά δράσεις για την βελτίωση υπηρεσιών υγείας.

19 IPA| IPA Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα/Αλβανία 2007-2013 Διαφάνεια 19 11 Ιουνίου 2007 Euroconsultants SA Άξονας 1: Ενίσχυση της Διασυνοριακής Οικονομικής Ανάπτυξης Τομέας Παρέμβασης 1.4 Διασυνοριακή Προσβασιμότητα Στόχος είναι η στήριξη μικρής κλίμακας επεμβάσεων που συμβάλλουν στην ταχεία και αποτελεσματική διεκπεραίωση συνοριακών διαδικασιών Ενδεικτικές δράσεις: Μικρής κλίμακας αναβάθμιση συνοριακών σταθμών (π.χ. σήμανση), ανάπτυξη εργαλείων πληροφορικής για τους συνοριακούς ελέγχους, συντονισμός συνοριακών διατυπώσεων, προώθηση μελετών για την επίσπευση συνοριακών διατυπώσεων, προώθηση μελετών για την ενίσχυση των μαζικών μέσων μεταφοράς.

20 IPA| IPA Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα/Αλβανία 2007-2013 Διαφάνεια 20 11 Ιουνίου 2007 Euroconsultants SA Άξονας 2: Ενίσχυση των Περιβαλλοντικών Πόρων και της Πολιτιστικής Κληρονομιάς Τομέας Παρέμβασης 2.1 Προστασία και προώθηση των φυσικών πόρων Στόχος είναι η στήριξη δράσεων που προστατεύουν το περιβάλλον και ελαχιστοποιούν τις επιπτώσεις της οικονομικής ανάπτυξης. Ενδεικτικές δράσεις: Εκπόνηση Διαχειριστικών Σχεδίων σε προστατευόμενες περιοχές, ανάπτυξη προγραμμάτων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης σε επιλεγμένα θέματα, ανάπτυξη σχεδίων και δικτύων για την διαχείριση των υδατικών πόρων, δικτύωση μεταξύ των περιβαλλοντικών αρχών, ανάπτυξη κοινών δράσεων διαχείρισης αποβλήτων, συνεργασία ανάμεσα σε φορείς πολιτικής προστασίας.

21 IPA| IPA Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα/Αλβανία 2007-2013 Διαφάνεια 21 11 Ιουνίου 2007 Euroconsultants SA Άξονας 2: Ενίσχυση των Περιβαλλοντικών Πόρων και της Πολιτιστικής Κληρονομιάς Τομέας Παρέμβασης 2.2 Προστασία και προώθηση της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς Στόχος είναι η στήριξη δράσεων που προστατεύουν και αξιοποιούν την φυσική και πολιτισμική κληρονομιά ώς πυλώνες της τοπικής αειφόρου ανάπτυξης. Ενδεικτικές δράσεις:Ανάδειξη και αναβάθμιση φυσικών και πολιτισμικών μνημείων, ανάπτυξη εργαλείων πληροφορικής για την ανάδειξη και αναβάθμιση μνημείων, ανάπτυξη κοινών εργαλείων για την προστασία πολιτιστικών τοπίων, ανάδειξη της περιοχής μέσω θεματικών θυλάκων, ανάδειξη της τοπικής αρχιτεκτονικής, ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων για ευαίσθητες πολιτιστικά περιοχές

22 IPA| IPA Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα/Αλβανία 2007-2013 Διαφάνεια 22 11 Ιουνίου 2007 Euroconsultants SA Διαθέσιμοι πόροι Σύνολο: 22.145.247 (ΕΤΠΑ 11.320.000) Άξονας 1: 45% Άξονας 2: 45% Άξονας 3: 10% Υλοποίηση και Διαχείριση του Προγράμματος Από διατάξεις εφαρμογής


Κατέβασμα ppt "IPA| IPA Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα/Αλβανία 2007-2013 Διαφάνεια 1 11 Ιουνίου 2007 Euroconsultants SA Πλαίσιο Διασυνοριακής Συνεργασίας."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google