Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

IPA| IPA Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα/ΠΓΔΜ 2007-2013 Διαφάνεια 1 07 Ιουνίου 2007 Euroconsultants SA Πλαίσιο Διασυνοριακής Συνεργασίας 2007-2013.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "IPA| IPA Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα/ΠΓΔΜ 2007-2013 Διαφάνεια 1 07 Ιουνίου 2007 Euroconsultants SA Πλαίσιο Διασυνοριακής Συνεργασίας 2007-2013."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 IPA| IPA Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα/ΠΓΔΜ 2007-2013 Διαφάνεια 1 07 Ιουνίου 2007 Euroconsultants SA Πλαίσιο Διασυνοριακής Συνεργασίας 2007-2013 • Μετάβαση από το Interreg III στον Στόχο 3 «Εδαφική Συνεργασία» για τα Κράτη Μέλη, • Μετάβαση από το Πρόγραμμα CARDS στο Μέσο Προενταξιακής Βοήθειας (ΙΡΑ) για την ΠΓΔΜ, • Αποτέλεσμα: Ένα Κοινό Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας • Παράλληλες Δομές Διαχείρισης σε Ελλάδα και ΠΓΔΜ

2 IPA| IPA Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα/ΠΓΔΜ 2007-2013 Διαφάνεια 2 07 Ιουνίου 2007 Euroconsultants SA Επιλέξιμες Περιοχές • Νομοί Φλώρινας, Πέλλας, Κιλκίς, Σερρών, • Νομός Θεσσαλονίκης ως όμορη περιοχή βάσει του άρθρου 21 του Κανονισμού ΕΤΠΑ, • Περιφέρειες Pelagonia, Vardar, Southeast (Jugoistochen), • Περιφέρεια Southwest (Jugozapaden) ως όμορη περιοχή βάσει του άρθρου 97 του Κανονισμού ΙΡΑ.

3 IPA| IPA Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα/ΠΓΔΜ 2007-2013 Διαφάνεια 3 07 Ιουνίου 2007 Euroconsultants SA Επιλέξιμες Περιοχές

4 IPA| IPA Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα/ΠΓΔΜ 2007-2013 Διαφάνεια 4 07 Ιουνίου 2007 Euroconsultants SA Ανάλυση της Περιοχής • Κάτοικοι 2.362.158, εκ των οποίων 68% στην Ελλάδα και 32% στην ΠΓΔΜ, • 46% του συνόλου στον Νομό Θεσσαλονίκης, • Υψηλότατο ποσοστό αστικοποίησης, • Φυσικό περιβάλλον με μεγάλο αριθμό λιμνών, κυριότερο ποταμό τον Αξιό και μη αξιοποιημένους ορεινούς όγκους, • Μίξη «παρθένων περιοχών» και σημείων έντονης ρύπανσης

5 IPA| IPA Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα/ΠΓΔΜ 2007-2013 Διαφάνεια 5 07 Ιουνίου 2007 Euroconsultants SA Πυκνότητα Πληθυσμού Κάτοικοι ανά κμ 2

6 IPA| IPA Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα/ΠΓΔΜ 2007-2013 Διαφάνεια 6 07 Ιουνίου 2007 Euroconsultants SA Οικονομία • Έντονες διαφορές ανάμεσα στις δύο χώρες αλλά και εσωτερικά, • Ισχυρός γεωργικός τομέας στην Ελλάδα, υπό ανάπτυξη στην ΠΓΔΜ, • Βιομηχανία επικεντρωμένη σε ολιγάριθμες ζώνες (Βέλες, Θεσσαλονίκη, Κιλκίς), • Ταχύτατα αναπτυσσόμενες υπηρεσίες (Θεσσαλονίκη) και πολλά υποσχόμενο τουριστικό δυναμικό στην επιλέξιμη περιοχή

7 IPA| IPA Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα/ΠΓΔΜ 2007-2013 Διαφάνεια 7 07 Ιουνίου 2007 Euroconsultants SA ΑΕΠ κατά κεφαλήν € 1.571 10.095 11.685 13.230 15.421 17.384

8 IPA| IPA Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα/ΠΓΔΜ 2007-2013 Διαφάνεια 8 07 Ιουνίου 2007 Euroconsultants SA Προσβασιμότητα • Σταυροδρόμι του Άξονα Χ (Salzburg – Ljubljana – Zagreb – Beograd – Skopje – Θεσσαλονίκη) και της Εγνατίας Οδού καθώς και του Άξονα VIII (Τίρανα – Οχρίδα – Σκόπια – Σόφια - Burgas), • 3 Σημεία Διέλευσης (Νίκη, Ευζώνοι, Δοϊράνη), με μεθοριακούς σταθμούς εν λειτουργία, • 2 Διεθνή αεροδρόμια (Θεσσαλονίκη,Οχρίδα) και ένας διεθνής λιμένας (Θεσσαλονίκη), • Ικανοποιητική υποδομή τηλεπικοινωνιών, • Συνεχιζόμενες επενδύσεις στις υποδομές (ΕΣΠΑ και ΙΡΑ).

9 IPA| IPA Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα/ΠΓΔΜ 2007-2013 Διαφάνεια 9 07 Ιουνίου 2007 Euroconsultants SA Προσβασιμότητα

10 IPA| IPA Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα/ΠΓΔΜ 2007-2013 Διαφάνεια 10 07 Ιουνίου 2007 Euroconsultants SA Προσβασιμότητα Άξονας VIII

11 IPA| IPA Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα/ΠΓΔΜ 2007-2013 Διαφάνεια 11 07 Ιουνίου 2007 Euroconsultants SA Παιδεία, υγεία και πολιτισμός • Συγκέντρωση πανεπιστημιακών κέντρων, • Επαρκείς εγκαταστάσεις πρωτοβάθμιας περίθαλψης, • Ανάδειξη της Θεσσαλονίκης σε υπερ-περιφερειακό κέντρο στον χώρο της υγείας, • Έλλειψη διασυνοριακής συνεργασίας και συντονισμού στον χώρο της υγείας μεταξύ Ελλάδας και πΓΔΜ, • Πλούσιο πολιτιστικό περιβάλλον (π.χ. αρχαία Πέλλα) με παρουσία Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO (λίμνη της Οχρίδας), • Μεγάλος αριθμός πολιτιστικών εκδηλώσεων.

12 IPA| IPA Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα/ΠΓΔΜ 2007-2013 Διαφάνεια 12 07 Ιουνίου 2007 Euroconsultants SA Ανάλυση SWOT Ισχυρά σημεία Θέση, υποδομές, φύση, αναπτυσσόμενη οικονομία, τουρισμός, πληθώρα πανεπιστημίων, θετική εμπειρία 2000-2006 Ισχυρά σημεία Θέση, υποδομές, φύση, αναπτυσσόμενη οικονομία, τουρισμός, πληθώρα πανεπιστημίων, θετική εμπειρία 2000-2006 Ασθενή σημεία Αστυφιλία, εσωτερικές ανισότητες, ρύπανση του φυσικού περιβάλλοντος, ελλιπής συνεργασία σε θέματα καινοτομίας, υψηλή ανεργία Ασθενή σημεία Αστυφιλία, εσωτερικές ανισότητες, ρύπανση του φυσικού περιβάλλοντος, ελλιπής συνεργασία σε θέματα καινοτομίας, υψηλή ανεργία Ευκαιρίες Πολιτικές της ΕΕ που στοχεύουν σε : τηλεπικοινωνίες και τηλεϊατρική, αποκέντρωση, τουρισμό, βιοκαλλιέργειες και το περιβάλλον Ευκαιρίες Πολιτικές της ΕΕ που στοχεύουν σε : τηλεπικοινωνίες και τηλεϊατρική, αποκέντρωση, τουρισμό, βιοκαλλιέργειες και το περιβάλλον Απειλές Περιθωριοποίηση των αγροτικών περιοχών, γήρανση του πληθυσμού, ρύπανση του περιβάλλοντος, περιορισμένες επενδύσεις σε παραγωγικές δραστηριότητες, διαρθρωτικές καθυστερήσεις Απειλές Περιθωριοποίηση των αγροτικών περιοχών, γήρανση του πληθυσμού, ρύπανση του περιβάλλοντος, περιορισμένες επενδύσεις σε παραγωγικές δραστηριότητες, διαρθρωτικές καθυστερήσεις

13 IPA| IPA Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα/ΠΓΔΜ 2007-2013 Διαφάνεια 13 07 Ιουνίου 2007 Euroconsultants SA

14 IPA| IPA Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα/ΠΓΔΜ 2007-2013 Διαφάνεια 14 07 Ιουνίου 2007 Euroconsultants SA

15 IPA| IPA Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα/ΠΓΔΜ 2007-2013 Διαφάνεια 15 07 Ιουνίου 2007 Euroconsultants SA Στόχοι του Προγράμματος • Βασικός Στόχος του Προγράμματος είναι η Ενίσχυση της Σύγκλισης της Διασυνοριακής Περιοχής μέσω της προώθησης της Αειφόρου Τοπικής Ανάπτυξης, • Τρεις Άξονες Προτεραιότητας: - Άξονας 1: Ενίσχυση της Διασυνοριακής Οικονομικής Ανάπτυξης - Άξονας 2: Ενίσχυση των Περιβαλλοντικών Πόρων και της Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Διασυνοριακής Περιοχής - Άξονας 3: Τεχνική Βοήθεια

16 IPA| IPA Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα/ΠΓΔΜ 2007-2013 Διαφάνεια 16 07 Ιουνίου 2007 Euroconsultants SA Δομή του Προγράμματος Βασικός Στόχος του Προγράμματος είναι η Ενίσχυση της Σύγκλισης της Διασυνοριακής Περιοχής μέσω της προώθησης της Αειφόρου Τοπικής Ανάπτυξης Άξονας 1: Ενίσχυση της Διασυνοριακής Οικονομικής Αναπτυξης 1.1 Οικονομική ανάπτυξη 1.2 Ανθρώπινοι Πόροι 1.3 Αειφόρος τουρισμός 1.4 Προστασία της ανθρώπινης ζωής Τομείς Επέμβασης Άξονας 2: Ενίσχυση των Περιβαλλοντικών Πόρων και της Πολιτιστικής Κληρονομιάς 2.1 Προστασία και προώθηση των φυσικών πόρων 2.2 Προστασία και προώθηση της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς Τομείς Παρέμβασης Άξονας 3: Τεχνική Βοήθεια Άξονας 1: Ενίσχυση της Διασυνοριακής Οικονομικής Αναπτυξης 1.2 Ανθρώπινοι Πόροι 1.3 Αειφόρος τουρισμός 1.4 Προστασία της δημόσιας υγείας Τομείς Παρέμβασης Οι ειδικοί στόχοι του Προγράμματος στοχεύουν στην οικονομική ανάπτυξη, στην κοινωνική ανάπτυξη, στο περιβάλλον, στον πολιτισμό

17 IPA| IPA Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα/ΠΓΔΜ 2007-2013 Διαφάνεια 17 07 Ιουνίου 2007 Euroconsultants SA Άξονας 1: Ενίσχυση της Διασυνοριακής Οικονομικής Ανάπτυξης • Τομέας Παρέμβασης 1.1 Οικονομική ανάπτυξη • Στόχος είναι η στήριξη δράσεων που διευκολύνουν την ανάπτυξη διασυνοριακών οικονομικών σχέσεων μέσω της αξιοποίησης του υφιστάμενου δυναμικού και των αναδυομένων ευκαιριών. • Ενδεικτικές δράσεις: Ανάπτυξη υπηρεσιών και μελετών για την διευκόλυνση του διασυνοριακού εμπορίου και επενδύσεων, ανάπτυξη κοινών δράσεων και εκθέσεων από επιμελητήρια και συνδέσμους, ανάπτυξη διασυνοριακών βάσεων δεδομένων, ενίσχυση ερευνητικών κέντρων και διασύνδεση με τις επιχειρήσεις, ανάπτυξη e-business και e-solutions, βελτίωση σημείων διέλευσης

18 IPA| IPA Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα/ΠΓΔΜ 2007-2013 Διαφάνεια 18 07 Ιουνίου 2007 Euroconsultants SA Άξονας 1: Ενίσχυση της Διασυνοριακής Οικονομικής Ανάπτυξης • Τομέας Παρέμβασης 1.2 Ανθρώπινοι Πόροι • Στόχος είναι η στήριξη δράσεων που αναβαθμίζουν τις επαγγελματικές δεξιότητες του πληθυσμού, ανταποκρινόμενες στις απαιτήσεις της περιοχής, προσφέροντας ευκαιρίες απασχόλησης και καταπολεμώντας την μετανάστευση. • Ενδεικτικές δράσεις: Συνεργασία εκπαιδευτικών ιδρυμάτων για την ανάπτυξη κοινών προγραμμάτων, ανάπτυξη επαγγελματικής εκπαίδευσης για μειονεκτούσες ομάδες, ανάπτυξη δια βίου μάθησης, ενίσχυση της κινητικότητας των φοιτητών, ανάπτυξη και εντατικοποίηση των σχέσεων μεταξύ φορέων

19 IPA| IPA Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα/ΠΓΔΜ 2007-2013 Διαφάνεια 19 07 Ιουνίου 2007 Euroconsultants SA Άξονας 1: Ενίσχυση της Διασυνοριακής Οικονομικής Ανάπτυξης • Τομέας Παρέμβασης 1.3 Αειφόρος τουρισμός • Στόχος είναι η στήριξη κοινών δράσεων αειφόρου τουρισμού • Ενδεικτικές δράσεις: Ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού: ιαματικού, οικοτουρισμού, ορεινού και χειμερινού τουρισμού στις ορεινές περιοχές, ανάπτυξη προγραμμάτων εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης στον χώρο του οικοτουρισμού, ανάπτυξη δικτύων και πληροφοριακών κόμβων για στοχευμένες τουριστικές δράσεις, ανάπτυξη κοινών προδιαγραφών για υπηρεσίες, χρεώσεις, καταρτίσεις κλπ.

20 IPA| IPA Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα/ΠΓΔΜ 2007-2013 Διαφάνεια 20 07 Ιουνίου 2007 Euroconsultants SA Άξονας 1: Ενίσχυση της Διασυνοριακής Οικονομικής Ανάπτυξης • Τομέας Παρέμβασης 1.4. Προστασία της δημόσιας υγείας • Στόχος είναι η στήριξη κοινών δράσεων προστασίας της δημόσιας υγείας, ελαχιστοποίησης των συνοριακών εμποδίων στην παροχή υπηρεσιών υγείας και κοινής χρήσης υποδομών. • Ενδεικτικές δράσεις: Ανάπτυξη κινητών κέντρων υγείας, ανάπτυξη διασυνοριακών βάσεων δεδομένων, βελτίωση της πρόσβασης και των διασυνοριακών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας υγείας, πρόληψη και έρευνα σχετικά με επιδημικές ασθένειες, ανάπτυξη επαφών μεταξύ κέντρων υγείας και συστημάτων Έρευνας και Διάσωσης, χρήση νέων τεχνολογιών στον χώρο της υγείας.

21 IPA| IPA Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα/ΠΓΔΜ 2007-2013 Διαφάνεια 21 07 Ιουνίου 2007 Euroconsultants SA Άξονας 2: Ενίσχυση των Περιβαλλοντικών Πόρων και της Πολιτιστικής Κληρονομιάς • Τομέας Παρέμβασης 2.1 Προστασία και προώθηση των φυσικών πόρων • Στόχος είναι η στήριξη δράσεων που προστατεύουν το περιβάλλον και ελαχιστοποιούν τις επιπτώσεις της οικονομικής ανάπτυξης. • Ενδεικτικές δράσεις: Συντονισμός δράσεων για την βελτίωση της ποιότητας υδάτων σε Αξιό ποταμό, Δοϊράνη και Πρέσπες, εφαρμογή διασυνοριακών ΜΠΕ, ανάπτυξη κοινών δράσεων διαχείρισης αποβλήτων, ανάπτυξη επαφών ανάμεσα στις περιβαλλοντικές αρχές, συνεργασία ανάμεσα σε φορείς διαχείρισης προστατευομένων περιοχών.

22 IPA| IPA Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα/ΠΓΔΜ 2007-2013 Διαφάνεια 22 07 Ιουνίου 2007 Euroconsultants SA Άξονας 2: Ενίσχυση των Περιβαλλοντικών Πόρων και της Πολιτιστικής Κληρονομιάς • Τομέας Παρέμβασης 2.2 Προστασία και προώθηση της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς • Στόχος είναι η στήριξη δράσεων που προστατεύουν και αξιοποιούν την φυσική και πολιτιστική κληρονομιά ως πυλώνες της τοπικής αειφόρου ανάπτυξης. • Ενδεικτικές δράσεις: Ανάδειξη και αναβάθμιση φυσικών και πολιτιστικών μνημείων, ανάπτυξη εργαλείων πληροφορικής για την ανάδειξη και αναβάθμιση μνημείων, ανάπτυξη κοινών εργαλείων για την προστασία πολιτιστικών χώρων, ανάδειξη της τοπικής αρχιτεκτονικής, ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων για ευαίσθητες περιοχές.

23 IPA| IPA Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα/ΠΓΔΜ 2007-2013 Διαφάνεια 23 07 Ιουνίου 2007 Euroconsultants SA Διαθέσιμοι Κοινοτικοί πόροι (€) • Σύνολο: 23.000.000 (ΕΤΠΑ 15.000.000, IPA 8.000.000) • Άξονας 1: 40% • Άξονας 2: 50% • Άξονας 3: 10% Σύνολο Δημόσιας Δαπάνης: 29.000.000 € Η διαχείριση του προγράμματος θα γίνει σύμφωνα με τις εγκεκριμένες διατάξεις εφαρμογής.


Κατέβασμα ppt "IPA| IPA Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα/ΠΓΔΜ 2007-2013 Διαφάνεια 1 07 Ιουνίου 2007 Euroconsultants SA Πλαίσιο Διασυνοριακής Συνεργασίας 2007-2013."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google