Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Λόγοι που συνηγορούν στο σχεδιασμό, τον προγραμματισμό και τη συγκροτημένη διαχείριση της τουριστικής.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Λόγοι που συνηγορούν στο σχεδιασμό, τον προγραμματισμό και τη συγκροτημένη διαχείριση της τουριστικής."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Λόγοι που συνηγορούν στο σχεδιασμό, τον προγραμματισμό και τη συγκροτημένη διαχείριση της τουριστικής ανάπτυξης μιας περιοχής είναι οι εξής: - Τα προβλήματα που δημιούργησε η απρογραμμάτιστη τουριστική ανάπτυξη των πρώτων μεταπολεμικών δεκαετιών Σε πολλές περιοχές παρά την οικονομική ανάπτυξη υπήρξε υποβάθμιση της ποιότητας ζωής ή/και του περιβάλλοντος - Τα νέα δεδομένα της τουριστικής ζήτησης Τα νέα τουριστικά πρότυπα είναι πιο απαιτητικά και αυτό καθιστά αναγκαίο το σχεδιασμό - Το γεγονός ότι ο τουρισμός έχει γίνει για αρκετές περιοχές ή/και χώρες, βασικός ή κυρίαρχος τομέας της οικονομίας τους.

2 Ι. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Τουριστικοί πόροι (φέρουσα ικανότητα) και δυνατότητες αξιοποίησής τους Τουριστικές υποδομές και υπηρεσίες της περιοχής Τουριστικές υποδομές και υπηρεσίες της ευρύτερης περιοχής Σχέδιο μάρκετινγκ της περιοχής (αν υπάρχει) Το ισχύον θεσμικό πλαίσιο τουριστικής ανάπτυξης Έρευνες αγοράς που έχουν πραγματοποιηθεί σχετικά με την τουριστική ζήτηση της περιοχής Οι ανθρώπινοι πόροι της περιοχής

3 ΦΑΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 1η ΦΑΣΗ Καταγραφή των βασικών παραμέτρων της τουριστικής ανάπτυξης μιας περιοχής (φέρουσα ικανότητα, συγκριτικά πλεονεκτήματα, βασικές ανάγκες σε έργα και παρεμβάσεις) 2η ΦΑΣΗ Προσδιορισμός των κύριων σκοπών του σχεδίου τουριστικής ανάπτυξης (π.χ. συγκράτηση πληθυσμού, συμπληρωματικά εισοδήματα, βελτίωση ποιότητας ζωής του τοπικού πληθυσμού κ.λ.π.) 3η ΦΑΣΗ Επιλογή του βασικού σχεδίου τουριστικής ανάπτυξης (Βασικός άξονας, εναλλακτικά σενάρια)

4 4η ΦΑΣΗ Διαμόρφωση των βασικών συνισταμένων της πολιτικής τουριστικής ανάπτυξης  Οι στρατηγικές για την επίτευξη των βασικών σκοπών (π.χ. προσέλκυση επενδύσεων, χρηματοδότηση υποδομών κ.λ.π.)  Προγράμματα πλαισίωσης (π.χ. εκπαίδευση στον τουρισμό, πρόγραμμα μάρκετινγκ κ.λ.π.)  Ειδικές μελέτες για μακροπρόθεσμη σταθερότητα (π.χ. περιβαλλοντικές μελέτες) o5η ΦΑΣΗ Μέθοδοι και πολιτικές εφαρμογής του σχεδίου (π.χ. δημιουργία ειδικού φορέα που θα παρακολουθεί την εφαρμογή του προγράμματος)

5 Ⅱ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 1.Διαχείριση των κοινωνικών και οικονομικών επιπτώσεων της τουριστικής ανάπτυξης oΣυστηματική έρευνα για τα προβλήματα που δημιουργούνται oΔιασπορά της τουριστικής ανάπτυξης στο χώρο και τον χρόνο oΠροώθηση δραστηριοτήτων (π.χ. πολιτιστικές), προώθηση της πληροφόρησης (π.χ. γραφεία ενημέρωσης) oΟργάνωση και έλεγχος των τουριστικών δραστηριοτήτων κατά την τουριστική περίοδο oΠροώθηση κώδικα δικαιωμάτων για τους τουρίστες και τους ντόπιους

6 Τομείς διαχείρισης της τουριστικής ανάπτυξης Διαχείριση Τουριστικής ανάπτυξης Χωροταξικό ς σχεδιασμός Πολεοδομικό ς σχεδιασμός Διαχείριση οι- κον. και κοιν. επιπτώσεων Διαχείριση περι- βαλλοντικών επιπτώσεων Διαχείριση ανθρώπινων πόρων Θεσμικό πλαί- σιο για τη διαχείριση Πρόγραμμα μάρκετινγκ

7 2.ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ oΧωροταξικός σχεδιασμός της περιοχής π.χ. καθορισμός οικιστικών ζωνών, διαπλάτυνση οδικών αρτηριών κλπ oΠολεοδομικός σχεδιασμός π.χ. συντελεστής δόμησης, ύψος κτηρίων, στυλ κλπ oΠρογράμματα προστασίας του περιβάλλοντος π.χ. αποκομιδή σκουπιδιών, συντήρηση δασών, δασοπροστασία κλπ oΚατασκευή έργων για την περιβαλλοντική αναβάθμιση της περιοχής π.χ. αναδασώσεις

8 3.ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ oΘέσπιση αυστηρών προτύπων για τα όρια της ανάπτυξης oΈλεγχος τήρησης των προτύπων oΑνάπτυξη νέων υποδομών (π.χ. χωματερές, επέκταση υδρευτικού και αποχετευτικού δικτύου κλπ) 4.ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ oΣυστηματική προβολή της περιοχής (διαφήμιση, εκθέσεις, δημόσιες σχέσεις κλπ) oΣυγκρότηση ιδιαίτερης διαφημιστικής «εικόνας» της περιοχής (π.χ. Σήμα κατατεθέν) oΔιαρκής αναζήτηση νέων αγορών και «ομάδων στόχων» oΣυνεργασία με κατοίκους, δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς (προώθηση συμμετοχικών διαδικασιών)

9 Τουριστικό πρόγραμμα μάρκετιγκ Τουριστικό πρόγραμμα μάρκετινγκ Συγκρότηση ιδιαίτερης διαφημιστικής εικόνας Συστηματική προβολή της περιοχής Διαρκής αναζήτηση νέων αγορών Συνεργασία με επιχει- ρηματίες και τοπικούς φορείς

10 5.ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ oΠρογράμματα τουριστικής εκπαίδευσης του ντόπιου πληθυσμού oΠρογράμματα επαγγελματικής κατάρτισης για όσους ήδη ασχολούνται με τον τουρισμό oΣυστηματική μελέτη και έρευνα των χαρακτηριστικών της απασχόλησης στην περιοχή (εποχικότητα, συμπληρωματικότητα με άλλα επαγγέλματα, ιδιαίτερα προβλήματα κλπ)


Κατέβασμα ppt "ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Λόγοι που συνηγορούν στο σχεδιασμό, τον προγραμματισμό και τη συγκροτημένη διαχείριση της τουριστικής."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google