Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ημερίδα για το 7ο Π.Π. Ε&ΤΑ της ΕΕ (2007-2013), 22 /09/2006 – Θεσ/νίκη Συμμετοχή & Αξιοποίηση της Ευρωπαϊκής Έρευνας στους τομείς των Κοινωνικών, Οικονομικών.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ημερίδα για το 7ο Π.Π. Ε&ΤΑ της ΕΕ (2007-2013), 22 /09/2006 – Θεσ/νίκη Συμμετοχή & Αξιοποίηση της Ευρωπαϊκής Έρευνας στους τομείς των Κοινωνικών, Οικονομικών."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ημερίδα για το 7ο Π.Π. Ε&ΤΑ της ΕΕ (2007-2013), 22 /09/2006 – Θεσ/νίκη Συμμετοχή & Αξιοποίηση της Ευρωπαϊκής Έρευνας στους τομείς των Κοινωνικών, Οικονομικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών (Κ.Ο.Α.Ε.) ETI-CT-2005-023315 Δ. Παπαγεωργίου – Ι. Δεληογλάνης Q-PLAN Βορείου Ελλάδος Ε.Π.Ε.

2 Ημερίδα για το 7ο Π.Π. Ε&ΤΑ της ΕΕ (2007-2013), 22 /09/2006 – Θεσ/νίκη Διεθνείς Κοινωνικό-Οικονομικές αλλαγές Παγκοσμιοποίηση οικονομίας Ευρωπαϊκή διεύρυνση & ολοκλήρωση Απελευθέρωση εμπορίου Ελεύθερη μετακίνηση πολιτών στην ΕΕ-25 Προστασία περιβάλλοντος Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη Κοινωνία της γνώσης Συμμετοχή των πολιτών Διατήρηση πολιτιστικής κληρονομιάς Η έρευνα στις Κ.Ο.Α.Ε. μπορεί να βοηθήσει τις επιχειρήσεις: να εντοπίσουν νέες ευκαιρίες να αποφύγουν ενδεχόμενους κινδύνους

3 Ημερίδα για το 7ο Π.Π. Ε&ΤΑ της ΕΕ (2007-2013), 22 /09/2006 – Θεσ/νίκη  Διεύρυνση Ευρωπαϊκής Ένωσης προς Βαλκανικές χώρες Ευκολότερη πρόσβαση σε νέες αγορές Ελκυστικότερο κόστος παραγωγής  Διαφορετικές συνθήκες επιχειρείν, ήθη/έθιμα/κουλτούρα  Ανάπτυξη της Κίνας Μεγάλος αριθμός τουριστών Η Ελλάδα ως διαμετακομιστικός κόμβος  Ήθη/έθιμα/κουλτούρα  Υποδομές, κατηγορίες υπηρεσιών  Απελευθέρωση αγοράς υπηρεσιών στην ΕΕ-25 Ευκολότερη μετακίνηση εργατικού δυναμικού  Μεγαλύτερος ανταγωνισμός επιχειρήσεων Παραδείγματα Διαφαινόμενων εξελίξεων

4 Ημερίδα για το 7ο Π.Π. Ε&ΤΑ της ΕΕ (2007-2013), 22 /09/2006 – Θεσ/νίκη Έγκαιρη και έγκυρη πληροφόρηση γύρω από τις διεθνείς κοινωνικό-οικονομικές τάσεις και των επιπτώσεών τους  Λήψη προληπτικών μέτρων  Καλύτερος μέσο-μακροπρόθεσμος στρατηγικός σχεδιασμός Διαμόρφωση / προσαρμογή ερευνητικών κατευθύνσεων προς τομείς που ανταποκρίνονται περισσότερο στις ανάγκες των ΜΜΕ Συμμετοχή στη διαδικασία διαμόρφωσης πολιτικών Δημιουργία ερευνητικών και επιχειρηματικών συνεργασιών σε διεθνές επίπεδο Γιατί να συμμετάσχω;

5 Ημερίδα για το 7ο Π.Π. Ε&ΤΑ της ΕΕ (2007-2013), 22 /09/2006 – Θεσ/νίκη Στόχοι του PLATON Να βοηθήσει τις ΜΜΕ και τους συλλογικούς τους φορείς να αξιοποιήσουν τα αποτελέσματα της έρευνας στις Κ.Ο.Α.Ε. μέσω της συμμετοχής τους σε αυτή. Να αναδείξει τη σπουδαιότητα της έρευνας στις Κ.Ο.Α.Ε. στην διατήρηση της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ. Να βοηθήσει του ερευνητές να επεκτείνουν την έρευνά τους σε τομείς που ανταποκρίνονται περισσότερο στις ανάγκες των ΜΜΕ

6 Ημερίδα για το 7ο Π.Π. Ε&ΤΑ της ΕΕ (2007-2013), 22 /09/2006 – Θεσ/νίκη Ταυτότητα έργου  Χρηματοδότηση: 6 ο Πρόγραμμα Πλαίσιο – «Έρευνα και Καινοτομία», (ETI scheme)»  Διάρκεια: 27 μήνες (Οκτ 2005 – Δεκ 2007)

7 Ημερίδα για το 7ο Π.Π. Ε&ΤΑ της ΕΕ (2007-2013), 22 /09/2006 – Θεσ/νίκη Σε ποιους απευθύνεται; (1/2) 1α.Συλλογικούς Φορείς ΜικροΜεσαίων Επιχειρήσεων (επιμελητήρια, ενώσεις, αναπτυξιακές εταιρίες, συλλογικοί φορείς, δίκτυα, κά) 1β.Καινοτόμες ΜικροΜεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) Το PLATON τους παρέχει τη δυνατότητα:  Να συμμετάσχουν σε Ευρωπαϊκά ερευνητικά έργα και δίκτυα  Να έχουν ενεργό συμμετοχή σε Ευρωπαϊκές διαβουλεύσεις σε θέματα που τους αφορούν  Να χρηματοδοτήσουν τις ερευνητικές τους δραστηριότητες

8 Ημερίδα για το 7ο Π.Π. Ε&ΤΑ της ΕΕ (2007-2013), 22 /09/2006 – Θεσ/νίκη Σε ποιους απευθύνεται; (2/2) 2.Ερευνητικούς φορείς Ερευνητικά κέντρα και ινστιτούτα, πανεπιστημιακές ερευνητικές μονάδες, ιδρύματα, κά Το PLATON τους παρέχει τη δυνατότητα:  Να επεκτείνουν την έρευνά τους σε νέους τομείς  Να συμπεριλάβουν φορείς ΜΜΕ και ΜΜΕ ως εταίρους στα ερευνητικά τους έργα  Να αναδείξουν την σπουδαιότητα της έρευνάς τους στις εταιρίες

9 Ημερίδα για το 7ο Π.Π. Ε&ΤΑ της ΕΕ (2007-2013), 22 /09/2006 – Θεσ/νίκη Δράσεις PLATON Εκδηλώσεις ενημέρωσης Ενημέρωση γύρω από τις κοινωνό- οικονομικές τάσεις και εξελίξεις Εκδηλώσεις και δράσεις δικτύωσης Ανεύρεση πιθανών συνεργατών

10 Ημερίδα για το 7ο Π.Π. Ε&ΤΑ της ΕΕ (2007-2013), 22 /09/2006 – Θεσ/νίκη Υπηρεσίες PLATON Εκπαιδευτικά σεμινάρια Στρατηγική Καθοδήγηση (SGRs) για Συλλογικούς Φορείς ΜΜΕ Ερευνητικά Σχέδια Δράσης (RAPs) για ΜΜΕ Κατανόηση των Κ.Ο.Α.Ε. και προετοιμασία για συμμετοχή σε ερευνητικά έργα Καθοδήγηση στον προσδιορισμό ερευνητικών στόχων και αναγκών Διευκολύνει τη συμμετοχή τους στο FP7-SSH για εξέταση κοινωνικο- οικονομικών τάσεων που ενδέχεται να επηρεάσουν τα μέλη τους Σαφής καθορισμός ερευνητικών στόχων & ενεργειών για συμμετοχή στο FP7-SSH

11 Ημερίδα για το 7ο Π.Π. Ε&ΤΑ της ΕΕ (2007-2013), 22 /09/2006 – Θεσ/νίκη Πώς να επωφεληθείτε…  Κατάθεση Εταιρικού Προφίλ για συμμετοχή σε μελλοντικά έργα  Αναζήτηση εταίρων για ερευνητικά έργα  Συμμετοχή στις υπηρεσίες του έργου (Εκδήλωση Ενδιαφέροντος)  Ενημέρωση από την ιστοσελίδα του έργου Εκδηλώσεις του PLATON (σε όλη την Ευρώπη) Μελέτες / αναφορές στο πλαίσιο του έργου Ευκαιρίες για ερευνητικά έργα στο πλαίσιο του 7ου Προγράμματος Πλαισίου Νέα από άλλα ερευνητικά έργα

12 Ημερίδα για το 7ο Π.Π. Ε&ΤΑ της ΕΕ (2007-2013), 22 /09/2006 – Θεσ/νίκη www.platonproject.net ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΡΟΦΙΛ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Αναζήτηση εταίρων Χρήσιμες μελέτες

13 Ημερίδα για το 7ο Π.Π. Ε&ΤΑ της ΕΕ (2007-2013), 22 /09/2006 – Θεσ/νίκη Για περισσότερα …  επικοινωνήστε με: Q-PLAN Βορείου Ελλάδας Ε.Π.Ε. Δημήτρης Παπαγεωργίου – Ιάκωβος Δεληογλάνης papageorgiou@qplan.gr delioglanis@qplan.gr τηλ. 2310 257 277 & 2310 411 191  επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του PLATON: www.platonproject.net


Κατέβασμα ppt "Ημερίδα για το 7ο Π.Π. Ε&ΤΑ της ΕΕ (2007-2013), 22 /09/2006 – Θεσ/νίκη Συμμετοχή & Αξιοποίηση της Ευρωπαϊκής Έρευνας στους τομείς των Κοινωνικών, Οικονομικών."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google