Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ «ΕΝΔΑΓΓΕΙΑΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ»

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ «ΕΝΔΑΓΓΕΙΑΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ»"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ «ΕΝΔΑΓΓΕΙΑΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ»
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΕΝΔΑΓΓΕΙΑΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΝΕΥΡΥΣΜΑΤΩΝ Διαχωριστικά Ανευρύσματα ΗΛΙΑΣ ΔΑΛΑΪΝΑΣ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

2 ΟΞΥ ΑΟΡΤΙΚΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΔΙΑΤΙΤΡΑIΝΟΝ ΕΛΚΟΣ ΑΟΡΤΗΣ
(Penetrating Aortic Ulcer) ΔΙΑΤΟΙΧΩΜΑΤΙΚΟ ΑΙΜΑΤΩΜΑ ΑΟΡΤΗΣ (Intramural Hematoma) ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΑΟΡΤΗΣ (Aortic Dissection) Στο οξύ αορτικό σύνδρομο περιλαμβάνονται ασθενείς με διαφορετικές παθήσεις που όμως έχουν κοινή κλινική εικόνα. Ο παθογενετικός μηχανισμός είναι διαφορετικός σε αυτές τις 3 καταστάσεις όμως σε έναν ασθενή μπορεί να συνυπάρχουν παραπάνω από μία βλάβες – σύνδεσμος μεταξύ τους.

3

4 ΕΛΚΟΣ ΑΙΜΑΤΩΜΑ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ

5 ΔΙΑΤΟΙΧΩΜΑΤΙΚΟ ΑΙΜΑΤΩΜΑ
ΡΗΞΗ VASA VASORUM ΔΙΑΤΟΙΧΩΜΑΤΙΚΟ ΑΙΜΑΤΩΜΑ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ

6

7 ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΑΟΡΤΗΣ

8 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΑΟΡΤΗΣ
ΤΥΠΟΥ Α: ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΤΥΠΟΥ Β: ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΕΝΔΑΓΓΕΙΑΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΠΙ ΕΠΙΠΛΩΚΩΝ ΣΕ ΟΞΕΙΑ ΦΑΣΗ ΕΝΔΑΓΓΕΙΑΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΠΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΝΕΥΡΥΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΧΡΟΝΙΑ ΦΑΣΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ

9 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ
ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

10 ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΕΝΔΑΓΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΤΥΠΟΥ Β

11

12 ΟΡΙΑ ΟΞΕΙΑΣ – ΧΡΟΝΙΑΣ ΦΑΣΗΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΟΡΤΗΣ
ΟΞΕΙΑ ΦΑΣΗ 0 – 14 ΗΜΕΡΕΣ ΧΡΟΝΙΑ ΦΑΣΗ > 14 ΗΜΕΡΕΣ ενδιάμεση ΥΠΟΞΕΙΑ ΦΑΣΗ 2 – 6 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ

13 Η ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΑΟΡΤΗΣ
Williams et al. 1997

14 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΝΔΟΠΡΟΘΕΣΕΩΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΝΔΟΠΡΟΘΕΣΕΩΣ
ΣΤΗΝ ΟΞΕΙΑ ΦΑΣΗ Να κατευθυνθεί ο ροή στον αληθή αυλό Να καλυφθεί ολόκληρη η κατιούσα θωρακική αορτή Να αρδευτούν επαρκώς τα σπλαχνικά αγγεία Να διευκολυνθεί η «επούλωση» της αορτής Να αποφθεχθεί η ανοιχτή χειρουργική επέμβαση ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΝΔΟΠΡΟΘΕΣΕΩΣ ΣΤΗΝ ΧΡΟΝΙΑ ΦΑΣΗ Αντιμετώπιση περιφερικής ισχαιμίας Αντιμετώπιση σπλαχνικής ισχαιμία Αντιμετώπιση ανευρύσματος

15 Lauterbach et al 2001 ?

16 ΘΩΡΑΚΙΚΗ ΑΟΡΤΗ - ΖΩΝΕΣ Criado Zonation, 2005 (According to stent graft, suitable for aneurysm) Xijing Classification, 2006 (According to primary tear, suitable for dissection )

17 Συνήθως είναι πολλαπλές
ΠΥΛΗ ΕΙΣΟΔΟΥ INTIMAL TEAR Συνήθως είναι πολλαπλές A: < 2εκ από την Αρ. Υποκλείδιο (51.4%) B: 2 με 4εκ από την Αρ Υποκλείδιο (28.9%) C: 6εκ από την Αρ. Υποκλείδιο (20.0%) Palma J.H. et coll. Ann Thorac Surg 2002; 73:

18 Zone 1 Zone 4 Zone 3 Zone 4

19 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΖΩΝΩΝ ΘΩΡΑΚΙΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑ ΠΥΛΗ ΕΙΣΟΔΟΥ
Zone 2:Ascending aorta Bypass +TEVAR Zone 3:Carotid Bypass+TEVAR Zone 1:Ascending Aorta Replacement Zone 4: TEVAR

20 ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΚΑΤΙΟΥΣΑΣ ΘΩΡΑΚΙΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ
ΠΥΛΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗ ΖΩΝΗ 4 TEVAR ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΚΑΤΙΟΥΣΑΣ ΘΩΡΑΚΙΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ

21 ΘΡΟΜΒΩΣΗ ΨΕΥΔΟΥΣ ΑΥΛΟΥ
ΠΡΟΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΑ ΜΕΤΑ ΑΠΌ 1 ΜΗΝΑ ΜΕΤΑ ΑΠΌ 12 ΜΗΝΕΣ

22 ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΗ ΙΣΧΑΙΜΙΑ: ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΝΔΟΠΡΟΘΕΣΗΣ ΣΤΟΝ ΑΛΗΘΗ ΑΥΛΟ ΣΤΗΝ ΚΑΤΙΟΥΣΑ ΘΩΡΑΚΙΚΗ ΑΟΡΤΗ ΟΔΗΓΕΙ ΣΕ ΑΙΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ

23 Δυναμική συμπίεση του αληθή αυλού στην οξεία φάση χωρίς όμως ισχαιμικές επιπλοκές.
Μικτή (Στατική και δυναμική)σχέση αληθούς/ψευδούς αυλού στη χρόνια φάση. Ο ψευδής αυλός έχει θρομβωθεί μερικώς ενώ συνεχίζει να αρδεύεται. Απόφαση για ενδοαυλική αποκατάσταση. Μετεγχειρητική ανακατασκευή της αορτής με τη βοήθεια της ενδοπρόθεσης.

24 ΘΝΗΤΟΤΗΤΑ 7,5% / ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΑ 3,7% / ΑΕΕ 4.7% / ΕΝΔΟΔΙΑΦΥΓΗ 6,6%
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΘΝΗΤΟΤΗΤΑ 7,5% / ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΑ 3,7% / ΑΕΕ 4.7% / ΕΝΔΟΔΙΑΦΥΓΗ 6,6%

25 ΘΝΗΤΟΤΗΤΑ 0 - 27% / ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΑ 0 - 3,4%
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΘΝΗΤΟΤΗΤΑ % / ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΑ 0 - 3,4%

26 Ενδαγγειακή Αντιμετώπιση Διαχωρισμού τύπου Β
Επιβίωση στην Οξεία και στη Χρόνια φάση 50 60 70 80 90 100 6 12 18 24 30 36 42 48 54 66 72 Time (months) Survival (%) Acute Type B dissection Chronic Type B dissection

27 ΕΝΔΑΓΓΕΙΑΚΗ FENESTRATION
SCISSORS TECHNIQUE BEREGI JP Lancet. 2000;356(9228):482-3 ΔΥΟ ΣΚΛΗΡΑ ΣΥΡΜΑΤΑ ΑΠΌ ΤΟ ΙΔΙΟ ΘΗΚΑΡΙ (8F) ΈΝΑ ΣΤΟΝ ΑΛΗΘΗ ΑΥΛΟ ΈΝΑ ΣΤΟ ΨΕΥΔΗ ΑΥΛΟ ΒΙΑΙΗ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ ΘΗΚΑΡΙΟΥ ΠΑΝΩ ΣΤΑ ΔΥΟ ΣΥΡΜΑΤΑ: ΨΑΛΙΔΙ

28 ΔΙΑΤΡΙΤΡΑΙΝΩΝ ΕΛΚΟΣ ΑΟΡΤΗ PENETRATING AORTIC ULCER
PAU

29 ΣΥΧΝΟΤΕΡΗ ΕΝΤΟΠΙΣΗ Η ΚΑΤΙΟΥΣΑ ΘΩΡΑΚΙΚΗ ΑΟΡΤΗ
ΣΕ ΈΝΑ ΜΙΚΡΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΤΟΠΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΟΙΛΙΑΚΗ ΑΟΡΤΗ

30 ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΕΝΔΟΑΥΛΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ:
ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ: ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΟΙ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

31 ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΝΔΑΓΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ
Η επέμβαση πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο απλοποιημένη αποφεύγοντας επιπρόσθετες επεμβάσεις που φεύγουν από τη βασική φιλοσοφία της ενδαγγειακής θεραπείας. Συνιστάται η χρήση διοισοφάγειου υπερηχογραφήματος για την ασφαλή τοποθέτηση της ενδοπρόθεσης και την κάλυψη του κρατήρα του έλκους που συχνά στην αγγειογραφία ΔΕΝ φαίνεται. Προτιμάται να γίνεται η επέμβαση σε υποξεία φάση προς αποφυγήν ιατριογενών επιπλοκών όπως ρήξη του εύθραυστου αορτικού τοιχώματος, διαχωρισμού ψευδανευρύσματος. Προτιμούνται ενδοπροθέσεις μεγάλου μήκους για να καλύπτεται με ασφάλεια όλη η περιοχή έντονης αθηρωμάτωσης γύρω από τον κρατήρα τους έλκους. Αποφεύγεται η χρήση ενδοπροθέσεων με γυμνό stent προς αποφυγή τραυματισμού του εύθραυστου αορτικού τοιχώματος. Δεν χρειάζεται μεγάλο oversizing των ενδοπροθέσεων διότι δεν χρειάζεται μεγάλη ακτινική δύναμη. Δεν είναι ανεύρυσμα. Ελάχιστο oversizing.

32 Ευχαριστώ για την προσοχή …


Κατέβασμα ppt "ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ «ΕΝΔΑΓΓΕΙΑΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ»"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google