Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΑΝΕΥΡΥΣΜΑΤΑ ΝΕΦΡΙΚΩΝ ΑΡΤΗΡΙΩΝ Dr. ΜΕΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, PhD ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ - ΑΓΓΕΙΟΛΟΓΟΣ Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ Στρατιωτικός Ιατρός Επιστημονικός Συνεργάτης.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΑΝΕΥΡΥΣΜΑΤΑ ΝΕΦΡΙΚΩΝ ΑΡΤΗΡΙΩΝ Dr. ΜΕΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, PhD ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ - ΑΓΓΕΙΟΛΟΓΟΣ Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ Στρατιωτικός Ιατρός Επιστημονικός Συνεργάτης."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΑΝΕΥΡΥΣΜΑΤΑ ΝΕΦΡΙΚΩΝ ΑΡΤΗΡΙΩΝ Dr. ΜΕΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, PhD ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ - ΑΓΓΕΙΟΛΟΓΟΣ Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ Στρατιωτικός Ιατρός Επιστημονικός Συνεργάτης Α' Χ/κής Κλινικής ΑΠΘ Αγγειοχειρουργός Ιατρικού Διαβαλκανικού Κέντρου

2 Ανευρύσματα νεφρικών αρτηριών  Σπάνια  0.01-0.09% σε μη στοχ. νεκροτ. Μελέτες (1,2)  0.3%–0.7% σε νεοτ. στοχ. νεκροτ. Μελέτες (3)  1% (0.7-0.9) σε αγγειογραφίες (4,5,6)  Μέση ηλικία 50-55 (3,4)  Συχνότερα σε γυναίκες (FMD) (1-6)  10 % αμφ. (2) Επιδημιολογικά 1)Charron J, Belanger R, Vauclair R, et al: Renal artery aneurysm: Polyaneurysmal lesion of kidney. Urology 5:1, 1975. 2)Martin RS III, Meacham PW, Ditesheim JA, et al: Renal artery aneurysm: Selective treatment for hypertension and prevention of rupture. J Vasc Surg 9:26, 1989. 3) Klein GE, Br J Urol 1997 4) Henke P, Ann Surg. 2001 5)Erdsman G: Angionephrography and suprarenal angiography. Acta Radiol 155(Suppl):104, 1957 6)Tham G, Ekelund L, Herrlin K, et al: Renal artery aneurysms: Natural history and prognosis. Ann Surg 197:348, 1983

3 ταξινόμηση  Εντόπιση  Μορφολογία  Αιτιολογία - παθοφυσιολογία  Εξωπαρεγχυματικά  Ενδοπαρεγχυματικά (μετά τον 3 ο διχασμό)  Σακοειδή (70%, μπορεί και 10 cm, κυρίως πρώτο διχασμό)  Ατρακτοειδή (20%, <2 cm, κύρια νεφρική)  Αληθή  Ψευδή  Διαχωριστικά (10%) 85%15%

4 αιτιολογία Αληθή Συγγενής εκφύλιση ελαστικών ινών μέσου χιτώνα  Ινομυική δυσπλασία  Ehlers-Danlos Ψευδή (συγκ. Ρήξη)  Αμβλύ τραύμα  Ιατρογενή  Φλεγμονώδη, Μυκωτικά (μπορεί και αληθή) Διαχωριστικά (τραύμα, αρτηριοσκλ., ιατρογενής, αυτόματος, FMD)

5 Ινομυική δυσπλασία  Εκφύλιση τοιχώματος  Κομβολοειδή εμφάνιση σε αγγειογραφία  Συχνά με στενώσεις --- υπέρταση  Νέες γυναίκες  Στέλεχος νεφρικής+διχασμός (2 ο και 3 ο τριτημόριο) παθοφυσιολογία

6 Ehlers-Danlos  Αυτοσωματικό επικρατούν  Εύθραυστες αρτηρίες  Ανεπάρκεια προκολλαγόνου τύπου III  Διαχωρισμοί + ανευρύσματα

7 Κλινική εικόνα / διάγνωση Συμπτωματικά  Υπέρταση 90% (στένωση,εμβολές,γωνίωση)  Πόνος 8-25%  Αιματουρία  Υδρονέφρωση  Νεφρικό έμφρακτο  Ρήξη Ασυμπτωματικά  Τυχαίο εύρημα σε CT,US, MRI,αγγειογραφία  Οι επιπλοκές σπάνιες

8 διάγνωση Εξέταση εκλογής  CT αγγειογραφία Κυρίως για ΠΡΧ σχεδιασμό Κλασσική αγγειογραφία

9 Ενδείξεις Αντιμετώπισης  Ρήξη  Συμπτωματικό ανεύρυσμα υπέρταση πόνος έμφρακτο  Ανεύρυσμα σε γυναίκες (κύηση)  Διάμετρος >2cm

10 Αντιμετώπιση Επείγουσα αντιμετώπιση σε ρήξη Εκλεκτική αντιμετώπιση Ενδαγγειακή Κλασσική χειρουργική Νεφρεκτομή Ενδαγγειακή Κλασσική χειρουργική Νεφρεκτομή (σπάνια) Ενδοπαρεγχυματικά Εμβολισμός Ημι-νεφρεκτομή Νεφρεκτομή Κλασσική χειρουργική αποκατάσταση (εμβάλωμα, παρεμβολή μοσχεύματος, By pass) Ενδαγγειακή (cov. Stent, εμβολισμός) Νεφρεκτομή (σπάνια) Εξωπαρεγχυματικά

11 Χειρουργική αντιμετώπιση Επείγουσα αντιμετώπιση σε ρήξη  Μέση λαπαροτομία (περινεφρικό αιμάτωμα)  Αορτικός αποκλεισμός  Νεφρεκτομή  Διάσωση νεφρού σε αιμοδυναμικά σταθερό ασθενή

12 Χειρουργική αντιμετώπιση Εκλεκτική αντιμετώπιση Εκτομή και τοποθέτηση εμβαλώματος Σακοειδή ανευρύσματα 1/3 των ανευρυσμάτων εφικτό

13

14 Χειρουργική αντιμετώπιση Εκλεκτική αντιμετώπιση  Εκτομή και αποκατάσταση συνέχειας της αρτηρίας με παρεμβολή μοσχεύματος  By pass Αορτο-νεφρικό bypass Λαγονο-νεφρικό Σαφηνής, PTFE Ενδείξεις : Μεγάλα ανευρύσματα Ατρακτοειδή Συνύπαρξη κεντρικής στένωσης FMD Αδυναμία αμεσης συρραφής

15 Ενδαγγειακή αντιμετώπιση 1) covered stent (επικ. ενδ. νάρθηκας) 2) Εμβολισμός σάκου 1) Αποκλεισμός ανευρυσμ. σάκου με διατήρηση ροής της νεφρικής αρτηρία αλλά και των πλάγιων κλάδων: Multilayer stent (μη επενδ. Ενδοαυλικός Νάρθηκας πολλαπλού πλέγματος)

16 1) covered stent (επικ. ενδ. νάρθηκας)  Ύπαρξη κατάλληλης ζώνης στήριξης και επαφής κεντρικά και περιφερικά  Εντόπιση στο στέλεχος  Διορθώνεται συνυπάρχουσα στένωση Ενδαγγειακή αντιμετώπιση Δεν τηρούνται συχνά αυτές οι προυποθέσεις

17

18 SE TIP TO HUB 5 – 13.5 mm diameters 2 - 12 cm length Intermediate profile, 8 – 10 Fr

19 SE TIP TO HUB 5 – 8 mm diameters (4-7.5 artery) 2.5 – 15 cm length Low profile, 7 – 8 Fr

20 BE 5 – 16 mm diameters 1.5 – 6 cm length Low profile, 6 – 7 Fr (up to 10 mm diameter)

21 Jostent covered Stent-graft (Abott, Santa Clara, USA) BE endoluminal stent-graft •two BE stents •The large version 6 to 12 mm, depending on the balloon we choose. •The standard version 4 to 9 mm, •Low profile 7 or 8 Fr sheath •Lengths 12 - 58 mm for both versions.

22 Ενδαγγειακή αντιμετώπιση 2) Εμβολισμός με coil, Amplatzer plug  Ενδονεφρικά ανευρύσματα όπου τεχνικά υπάρχει αδυναμία επαναιμάτωσης  Εξωπαρεγχυματικά σακοειδή με διατήρηση νεφρικής αιμάτωσης

23

24

25 Νεότερα δεδομένα  Endovascular Management of Renal Artery Aneurysms Using the Multilayer Stent Cardiatis Multilayer Stent Ενδαγγειακή αντιμετώπιση Αποκλεισμός ανευρυσματικού σάκου με διατήρηση ροής της νεφρικής αρτηρία αλλά και των πλάγιων κλάδων: Multilayer stent (μη επενδ. ενδοαυλικός Νάρθηκας πολλαπλών επιστρώσεων)

26

27 επισημάνσεις  Η ενδαγγειακή αντιμετώπιση με coil ή stent-graft παρουσιάζει πλεονεκτήματα σε σχέση με την ανοικτή, αλλά δεν είναι πάντα τεχνικά εφικτή.  Τα μορφολογικά χαρακτηριστικά του ανευρύσματος, η εντόπιση και οι συνοδές παθήσεις του ασθενούς καθορίζουν συχνά τον τρόπο αντιμετώπισης.

28 Συμπεράσματα  Η ενδαγγειακή αποκατάσταση των ανευρυσμάτων των περιφερικών αρτηριών δεν αποτελεί μέθοδο πρώτης εκλογής  Παρεμβολή αρθρώσεων (κινητικότητα αρτηριών, κίνδυνος γωνίωσης, θρόμβωσης)  προσφέρει όμως σημαντικές λύσεις σε περιπτώσεις αδυναμίας ανοικτής αποκατάστασης (τεχνικής δυσκολίας, ή χειρουργικού κινδύνου)  Η εξέλιξη των ενδομοσχευμάτων ίσως αλλάξει τα δεδομένα

29 “Yesterday was experience, Today is opportunity, Tomorrow is imagination” Charles Dotter (1920-1985)


Κατέβασμα ppt "ΑΝΕΥΡΥΣΜΑΤΑ ΝΕΦΡΙΚΩΝ ΑΡΤΗΡΙΩΝ Dr. ΜΕΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, PhD ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ - ΑΓΓΕΙΟΛΟΓΟΣ Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ Στρατιωτικός Ιατρός Επιστημονικός Συνεργάτης."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google