Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Καρκίνος μαστού  Ο πιο συχνά εμφανιζόμενος καρκίνος στις γυναίκες διεθνώς.  Οι πρόσφατες διαγνωστικές και θεραπευτικές προσεγγίσεις επιτρέπουν την περισσότερο.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Καρκίνος μαστού  Ο πιο συχνά εμφανιζόμενος καρκίνος στις γυναίκες διεθνώς.  Οι πρόσφατες διαγνωστικές και θεραπευτικές προσεγγίσεις επιτρέπουν την περισσότερο."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1

2 Καρκίνος μαστού  Ο πιο συχνά εμφανιζόμενος καρκίνος στις γυναίκες διεθνώς.  Οι πρόσφατες διαγνωστικές και θεραπευτικές προσεγγίσεις επιτρέπουν την περισσότερο εξατομικευμένη αντιμετώπιση, οδηγώντας έτσι στην μείωση της θνητότητας  Ο πρώιμος καρκίνος του μαστού είναι μια χρόνια νόσος που χαρακτηρίζεται από ετερογένεια  Ο κίνδυνος υποτροπής είναι διαρκής –ακόμα και 20 χρόνια μετά την διάγνωση μπορεί να εμφανιστεί υποτροπή, ειδικά σε ορμονοευαίσθητες ασθενείς Smigal C. et al. CA Cancer J Clin 2006; 56:168. Fisher et al. In: Cancer Medicine. 4th ed, Williams & Wilkins,1997:2349. Hellman and Harris. In: Diseases of the Breast. 2nd ed, Lippincott Williams & Wilkins, 2000:407. Weiss et al. J Clin Oncol. 2003;21:1825.

3 Κίνδυνος υποτροπής

4 RecurrencesBreast Cancer Deaths Το 50% των υποτροπών εμφανίζονται εντός των πρώτων 5 ετών από το χειρουργείο Adapted with permission. Early Breast Cancer Trialists’ Collaborative Group Meeting, 2000. Early Breast Cancer Trialists’ Collaborative Group. Lancet. 2005;365:1687. Years 85.2 73.7 0 20 40 60 80 100 051015 Tamoxifen Control 15%17% 0 20 40 60 80 100 051015 87.8 Years Tamoxifen Control 9%18% 91.4 % of patients 54.9 68.2 73.0 64.0

5 Years Recurrence hazard rate 0 0.1 0.2 0.3 0123456789101112 Ο κίνδυνος υποτροπής από καρκίνο μαστού είναι πολύ σημαντικός τα πρώτα 5 χρόνια μετά την διάγνωση και κυρίως τα έτη 1-3  Αυξημένος αριθμός υποτροπών τα πρώτα 3 έτη για όλες τις ασθενείς N=3585 Saphner et al. J Clin Oncol. 1996;14:2738.

6 Node-positive Node-negative Όλοι οι ασθενείς (Ν+ & Ν-) αντιμετωπίζουν αυξημένο κίνδυνο πρώιμης υποτροπής (τα πρώτα 2-3 χρόνια μετά το χειρουργείο )  Early Breast Cancer Trialists’ Collaborative Group 1998 meta-analysis control data 1, graphed to show prominent early peak of recurrences 2 1. Early Breast Cancer Trialists’ Collaborative Group. Lancet. 1998;351:1451. 2. Update of Houghton. J Clin Oncol. 2005;23(16S):24s. Abstract 582. Annual recurrence rate (%) 0 4 8 12 16 0246810 Years

7 Τύποι υποτροπών

8 Οι απομακρυσμένες μεταστάσεις αντιπροσωπεύουν την πλειονότητα των συνολικών υποτροπών Υποτροπές υπό επικουρική θεραπεία με ταμοξιφαίνη (data from ATAC and BIG 1-98 trials) Απομακρυσμένες υποτροπές (61%-75%) Ετερόπλευρος μαστός (9%-11%) τοποπεριοχικές (16%-28%) BIG = Breast International Group. Baum et al. Lancet. 2002;359:2131. Thürlimann et al. N Engl J Med. 2005;363:2747.

9 Οι απομακρυσμένες μεταστάσεις είναι υπεύθυνες για την έξαρση των υποτροπών στα 2-3 πρώτα χρόνια Years From Diagnosis 0.05 0.04 0.03 0.02 0.01 0 012345 Overall Mansell J et al. Presented at: SABCS 2006, San Antonio, Tex. Abstract 2091. Annual Recurrence Locoregional Contralateral Distant

10 Απομακρυσμένες μεταστάσεις: επίδραση στην συνολική επιβίωση

11 Οι απομακρυσμένες μεταστάσεις συνδέονται με μεγαλύτερο κίνδυνο θανάτου  Όλες οι υποτροπές από καρκίνο μαστού συνδέονται με αυξημένο κίνδυνο θανάτου 1  Αλλά…  Ο κίνδυνος θανάτου αυξάνεται σημαντικά με την εμφάνιση απομακρυσμένων μεταστάσεων συγκρινόμενος με τις τοποπεριοχικές και τις υποτροπές στον ετερόπλευρο μαστό 1 1. Lamerato et al. J Clin Oncol. 2005;23(16S):62s. Abstract 738. 2. Lawrence et al. Breast Cancer Res Treat. 2005;94(suppl 1):S211. Abstract 5019.

12 Οι απομακρυσμένες μεταστάσεις συνδέονται με μεγαλύτερο κίνδυνο θανάτου Relative risk of death (HR)* P<0.001 P=0.01 *Hazard ratio (and P value) relative to patients with no recurrence. Lamerato et al. J Clin Oncol. 2005;23(16S):62s. Abstract 738. DistantLoco- regional Contra- lateral 0 2 4 6 8 10 12 14 16

13 Συνολικό ποσοστό θανάτου από τοπική και απομακρυσμένη υποτροπή Overall survival probability (%) Local recurrence* Distant recurrence* 5-year survival 10-year survival * As a first event Lê MG, et al. Cancer 2002; 94: 2813. 76% 22% 56% 9% 0% 20% 40% 60% 80% 100%

14 BIG 1-98: Πρώτη Κύρια Ανάλυση (Διάμεσος Χρόνος Παρακολούθησης 26 Μήνες) Thürlimann B et al. N Engl J Med. 2005;353:2747-2757

15 BIG 1-98: Πρώτη Κύρια Ανάλυση- Σχεδιασμός 025Years TAM LET TAM LET TAM A B C D n = 1540 n = 1548 n = 2463 n = 2459 8010 patients Thürlimann B et al. N Engl J Med. 2005;353:2747-2757. RANDOMIZERANDOMIZE –Η Πρώτη Κύρια Ανάλυση συγκρίνει την μονοθεραπεία με Λετροζόλη έναντι της μονοθεραπείας με Ταμοξιφαίνη –TAM: Σκέλη A και C –LET: Σκέλη B και D –Εξαιρούνται οι υποτροπές μετά την αλλαγή της θεραπείας στα σκέλη C και D –Κύριο Καταληκτικό Σημείο:DFS

16 Το Femara αυξάνει σημαντικά την επιβίωση χωρίς νόσο Thurlimann B. et al. N Engl J Med. 2005;353:2747-2757

17 Το Femara προσφέρει στις ασθενείς μείωση των απομακρυσμένων μεταστάσεων από νωρίς Thurlimann B. et al. N Engl J Med. 2005;353:2747-2757

18 Επίδραση Λετροζόλης στον Συνολικό Κίνδυνο Πρώιμων Υποτροπών και Πρώιμων Απομακρυσμένων Μεταστάσεων (πρώτα 2 έτη μετά το χειρουργείο) Mauriac L et al. Ann Oncol. 2007;18:859-867.

19 Η Λετροζόλη Μείωσε τις Συνολικές Πρώιμες Υποτροπές και τις Πρώιμες Απομακρυσμένες Μεταστάσεις Κατά 30 % –Η λετροζόλη μείωσε σε μεγαλύτερο βαθμό τις πρώιμες απομακρυσμένες μεταστάσεις έναντι της ταμοξιφαίνης –Επίπτωση απομακρυσμένων μεταστάσεων στα 2 πρώτα έτη: n TAM: 3.3% n LET: 2.2% Mauriac L et al. Ann Oncol. 2007;18:859-867. Rugo H et al. Eur J Cancer Suppl.. 2008;6:118. Abstract 236 BIG 1-98 No. of events at 2 years -30% Distant recurrences Recurrences 168 117 125 87

20 Το Femara προσφέρει στις ασθενείς μείωση των απομακρυσμένων μεταστάσεων και σε μεγαλύτερο διάμεσο χρόνο παρακολούθησης *  “Late Breaking News” στο SABCS το Δεκέμβριο του 2008 * * SABCS, Daily newsletter, December 11, 2008, Mouridsen H.for the BIG1-98 Collaborative Group coordinated by the IBCSG. Oral presentation at SABCS December 11, 2008. Διαφάνειες της παρουσίασης μπορούν να αναζητηθούν στο www.sabcs.org

21 Η ανάλυση των σκελών μονοθεραπείας με μεγαλύτερο διάμεσο χρόνο παρακολούθησης παρέχει ισχυρές ενδείξεις για βελτίωση της επιβίωσης των ασθενών* *SABCS, Daily newsletter, December 11, 2008, Mouridsen H.for the BIG1-98 Collaborative Group coordinated by the IBCSG. Oral presentation at SABCS December 11, 2008. Διαφάνειες της παρουσίασης μπορούν να αναζητηθούν στο www.sabcs.org

22 Η χορήγηση Femara ως αρχική επικουρική θεραπεία προσφέρει στις ασθενείς μεγαλύτερη πιθανότητα να ζήσουν περισσότερο και χωρίς καρκίνο*  Για τις μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες με ορμονοεξαρτώμενο καρκίνο μαστού «Κρατήστε τις απομακρυσμένες μεταστάσεις… έξω από την εικόνα» SABCS, Daily newsletter, December 11, 2008, Mouridsen H.for the BIG1-98 Collaborative Group coordinated by the IBCSG. Oral presentation at SABCS December 11, 2008. Διαφάνειες της παρουσίασης μπορούν να αναζητηθούν στο www.sabcs.org


Κατέβασμα ppt "Καρκίνος μαστού  Ο πιο συχνά εμφανιζόμενος καρκίνος στις γυναίκες διεθνώς.  Οι πρόσφατες διαγνωστικές και θεραπευτικές προσεγγίσεις επιτρέπουν την περισσότερο."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google