Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

BLUE MED FAB Βασίλης Τάγκαλος Δ/Δ4.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "BLUE MED FAB Βασίλης Τάγκαλος Δ/Δ4."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 BLUE MED FAB Βασίλης Τάγκαλος Δ/Δ4

2 Ενιαίος Ευρωπαϊκός Ουρανός
“..many of the bottlenecks that cause delays stem from insufficient planning at the European level of national airspace design and air traffic control organization.” Single European Sky, 2000

3 Ενιαίος Ευρωπαϊκός Ουρανός
Ε.Ε.Ο. Ορισμός Λειτουργικού Τμήματος Εναερίου Χώρου (Functional Airspace Blocks Definition) Άρθρο 2, Ορισμός 25 «λειτουργικό τμήμα εναερίου χώρου» νοείται ένα τμήμα εναερίου χώρου βασισμένο σε επιχειρησιακές απαιτήσεις, που αντανακλούν την ανάγκη για ολοκληρωμένη διαχείριση του εναερίου χώρου αδιαφορώντας για τα υφιστάμενα όρια των FΙRs (Περιοχών Πληροφοριών Πτήσεων). "functional airspace block" means an airspace block based on operational requirements, reflecting the need to ensure more integrated management of the airspace regardless of existing boundaries.

4 Ενιαίος Ευρωπαϊκός Ουρανός
ΕΚ 551/2004 «για την οργάνωση και τη χρήση του εναέριου χώρου στο πλαίσιο του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού » Άρθρο 5 Αναδιάρθρωση του ανώτερου εναέριου χώρου 4. Ένα λειτουργικό τµήµα εναέριου χώρου καθορίζεται µόνον µε αµοιβαία συµφωνία µεταξύ όλων των κρατών µελών που είναι υπεύθυνα για οποιοδήποτε µέρος του εναέριου χώρου που περιλαµβάνεται στο εν λόγω τµήµα ή µε δήλωση κράτους µέλους εάν την ευθύνη για τον εναέριο χώρο που περιλαµβάνεται στο τµήµα φέρει πλήρως το εν λόγω κράτος µέλος. Το οικείο κράτος µέλος ή τα οικεία κράτη µέλη ενεργούν µόνον έπειτα από διαβούλευση µε τα ενδιαφερόµενα µέρη, συµπεριλαµβανοµένης της Επιτροπής και των υπόλοιπων κρατών µελών.

5 Πλεονεκτήματα FAB Αποτελεσματικότερη χρήση εναερίου χώρου
Βελτίωση απόδοσης συστήματος διαχείρισης ΕΚ Μείωση κόστους για χρήστες (αεροπορικές εταιρίες κ.λ.π.) Εξοικονόμηση καυσίμων Μείωση αποστάσεων Βελτιώσεις για επιβάτες Μείωση χρόνου ταξιδιού Μείωση στην τιμή των αεροπορικών εισιτηρίων

6 Διαδικασία δημιουργίας FAB
Επιχειρησιακά Πολιτικά Στρατιωτικά Οικονομικά Οργανωτικά Νομικά Κοινωνικά Περιβαλλοντικά Τα ζητήματα αυτά πρέπει να εξεταστούν σε βάθος και να διευθετηθούν πριν τη λειτουργία του FAB

7 FAB στην Ευρώπη Baltic Blue MED Danube FAB CE FAB EC NEFAB NUAC
SW Portugal-Spain UK-IR NEFAB NUAC UK-IR Baltic FAB EC FAB CE Danube SW Portugal-Spain Blue MED

8 Κράτη μέλη Blue MED Μέλη Συσχετιζόμενα μέλη Παρατηρητές Ελλάδα Ιταλία
Κύπρος Μάλτα Συσχετιζόμενα μέλη Αίγυπτος Αλβανία Τυνησία Παρατηρητές Ιορδανία Λίβανος

9 Επιδιώξεις και Προσανατολισμοί Blue MED
Επιχειρησιακός προσανατολισμός Στόχος είναι η βελτιστοποίηση της υπάρχουσας αλλά και τη μελλοντικής ροής της ΕΚ και η τυποποίηση Ιδιαιτερότητες περιοχής Περιοχές της Ευρώπης έχουν ξεχωριστές ανάγκες ΔΕΚ Κοινές διαδικασίες και εκπαίδευση Διαλειτουργικότητα συστημάτων Έννοια του «Εικονικού ΚΕΠ» (Virtual Centre) Ανασχεδιασμός εναερίου χώρου Σύμφωνα με τη ροή της ΕΚ για μείωση κόστους και περιβαλλοντικών επιπτώσεων

10 Χρονοδιάγραμμα Blue MED

11 Φάσεις προγράμματος Blue MED
Φάση 1: Μελέτη Σκοπιμότητας ( ) Ανάλυση εναερίου χώρου, υπάρχουσα-μελλοντική κυκλοφορία Επισήμανση δυσχερειών του συστήματος λόγω περιορισμών δομής και λειτουργιών που οφείλονται σε εθνικά όρια Τεχνολογίες για υποστήριξη νέου μοντέλου Φάση 2: Ορισμός ( ) Πολιτική δέσμευση (2008 declaration) Λεπτομερής σχεδιασμός όλων των ενεργειών, διαδικασιών υλοποίησης και πιστοποίησης που απαιτούνται Απόφαση για επόμενη φάση (go-no-go) Φάση 3: Υλοποίηση (από 2012)

12 Διακυβέρνηση Blue MED BM Governing Body Programme Management Board
BM Advisory Group NSA/ Regulatory Committee PMB Secretariat Periodic Consultation Groups BM Social Forum Military Coordination Group Operational Technical ANSP Strategic Board Financial/ Charging Executive Project Team PM Office (PM, Deputy PMs, QMO, Project secretariat and WP leaders) WP1 Operational WP2 Technical WP3 Safety and Security WP4 Economic Assessment WP5 Legal & Institutional WP6 Human Resources WP7 Environmental Impact WP8 Implementation Planning

13 ΤΕΛΟΣ


Κατέβασμα ppt "BLUE MED FAB Βασίλης Τάγκαλος Δ/Δ4."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google