Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Κυριακή, 29 Ιουνίου 2014 BLUE MED FAB Βασίλης Τάγκαλος Δ/Δ4.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Κυριακή, 29 Ιουνίου 2014 BLUE MED FAB Βασίλης Τάγκαλος Δ/Δ4."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Κυριακή, 29 Ιουνίου 2014 BLUE MED FAB Βασίλης Τάγκαλος Δ/Δ4

2 Κυριακή, 29 Ιουνίου 2014 Ενιαίος Ευρωπαϊκός Ουρανός 2 “.. many of the bottlenecks that cause delays stem from insufficient planning at the European level of national airspace design and air traffic control organization.” Single European Sky, 2000

3 Κυριακή, 29 Ιουνίου 2014 Ε.Ε.Ο. Ορισμός Λειτουργικού Τμήματος Εναερίου Χώρου (Functional Airspace Blocks Definition) Άρθρο 2, Ορισμός 25 «λειτουργικό τμήμα εναερίου χώρου» νοείται ένα τμήμα εναερίου χώρου βασισμένο σε επιχειρησιακές απαιτήσεις, που αντανακλούν την ανάγκη για ολοκληρωμένη διαχείριση του εναερίου χώρου αδιαφορώντας για τα υφιστάμενα όρια των FΙRs (Περιοχών Πληροφοριών Πτήσεων). "functional airspace block" means an airspace block based on operational requirements, reflecting the need to ensure more integrated management of the airspace regardless of existing boundaries. 3 Ενιαίος Ευρωπαϊκός Ουρανός

4 Κυριακή, 29 Ιουνίου 2014 ΕΚ 551/2004 «για την οργάνωση και τη χρήση του εναέριου χώρου στο πλαίσιο του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού » Άρθρο 5 Αναδιάρθρωση του ανώτερου εναέριου χώρου 4. Ένα λειτουργικό τµήµα εναέριου χώρου καθορίζεται µόνον µε αµοιβαία συµφωνία µεταξύ όλων των κρατών µελών που είναι υπεύθυνα για οποιοδήποτε µέρος του εναέριου χώρου που περιλαµβάνεται στο εν λόγω τµήµα ή µε δήλωση κράτους µέλους εάν την ευθύνη για τον εναέριο χώρο που περιλαµβάνεται στο τµήµα φέρει πλήρως το εν λόγω κράτος µέλος. Το οικείο κράτος µέλος ή τα οικεία κράτη µέλη ενεργούν µόνον έπειτα από διαβούλευση µε τα ενδιαφερόµενα µέρη, συµπεριλαµβανοµένης της Επιτροπής και των υπόλοιπων κρατών µελών. 4 Ενιαίος Ευρωπαϊκός Ουρανός

5 Κυριακή, 29 Ιουνίου 2014 •Αποτελεσματικότερη χρήση εναερίου χώρου •Βελτίωση απόδοσης συστήματος διαχείρισης ΕΚ •Μείωση κόστους για χρήστες (αεροπορικές εταιρίες κ.λ.π.) –Εξοικονόμηση καυσίμων –Μείωση αποστάσεων •Βελτιώσεις για επιβάτες –Μείωση χρόνου ταξιδιού –Μείωση στην τιμή των αεροπορικών εισιτηρίων 5 Πλεονεκτήματα FAB

6 Κυριακή, 29 Ιουνίου 2014 •Η δημιουργία FAB είναι χρονοβόρα και δύσκολη διαδικασία που αγγίζει ζητήματα όπως : –Επιχειρησιακά –Πολιτικά –Στρατιωτικά –Οικονομικά –Οργανωτικά –Νομικά –Κοινωνικά –Περιβαλλοντικά Διαδικασία δημιουργίας FAB 6 Τα ζητήματα αυτά πρέπει να εξεταστούν σε βάθος και να διευθετηθούν πριν τη λειτουργία του FAB

7 Κυριακή, 29 Ιουνίου 20147 FAB στην Ευρώπη •Baltic •Blue MED •Danube •FAB CE •FAB EC •NEFAB •NUAC •SW Portugal-Spain •UK-IR Baltic Blue MED Danube NEFAB FAB CE FAB EC NUAC SW Portugal-Spain UK-IR

8 Κυριακή, 29 Ιουνίου 2014 •Παρατηρητές –Ιορδανία –Λίβανος •Μέλη –Ελλάδα –Ιταλία –Κύπρος –Μάλτα Κράτη μέλη Blue MED •Συσχετιζόμενα μέλη –Αίγυπτος –Αλβανία –Τυνησία 8

9 Κυριακή, 29 Ιουνίου 2014 Επιδιώξεις και Προσανατολισμοί Blue MED •Επιχειρησιακός προσανατολισμός –Στόχος είναι η βελτιστοποίηση της υπάρχουσας αλλά και τη μελλοντικής ροής της ΕΚ και η τυποποίηση •Ιδιαιτερότητες περιοχής –Περιοχές της Ευρώπης έχουν ξεχωριστές ανάγκες ΔΕΚ •Κοινές διαδικασίες και εκπαίδευση •Διαλειτουργικότητα συστημάτων –Έννοια του «Εικονικού ΚΕΠ» (Virtual Centre) •Ανασχεδιασμός εναερίου χώρου –Σύμφωνα με τη ροή της ΕΚ για μείωση κόστους και περιβαλλοντικών επιπτώσεων 9

10 Κυριακή, 29 Ιουνίου 2014 Χρονοδιάγραμμα Blue MED 10

11 Κυριακή, 29 Ιουνίου 2014 Φάσεις προγράμματος Blue MED •Φάση 1: Μελέτη Σκοπιμότητας (2006-2008) –Ανάλυση εναερίου χώρου, υπάρχουσα-μελλοντική κυκλοφορία –Επισήμανση δυσχερειών του συστήματος λόγω περιορισμών δομής και λειτουργιών που οφείλονται σε εθνικά όρια –Τεχνολογίες για υποστήριξη νέου μοντέλου •Φάση 2: Ορισμός (2009-2012) –Πολιτική δέσμευση (2008 declaration) –Λεπτομερής σχεδιασμός όλων των ενεργειών, διαδικασιών υλοποίησης και πιστοποίησης που απαιτούνται –Απόφαση για επόμενη φάση (go-no-go) •Φάση 3: Υλοποίηση (από 2012) 11

12 Κυριακή, 29 Ιουνίου 2014 Executive Project Team Διακυβέρνηση Blue MED 12 BM Governing Body Programme Management Board WP1 Operational WP2 Technical WP3 Safety and Security WP4 Economic Assessment WP5 Legal & Institutional WP6 Human Resources WP8 Implementation Planning WP7 Environmental Impact PM Office (PM, Deputy PMs, QMO, Project secretariat and WP leaders) NSA/ Regulatory Committee Military Coordination Group ANSP Strategic Board PMB Secretariat BM Social Forum BM Advisory Group Periodic Consultation Groups Operational Technical Financial/ Charging

13 Κυριακή, 29 Ιουνίου 201413


Κατέβασμα ppt "Κυριακή, 29 Ιουνίου 2014 BLUE MED FAB Βασίλης Τάγκαλος Δ/Δ4."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google