Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Information Systems Governance Αγγελής Δημήτριος (ΜΤΕ/0936) IS Governance Ορισμός: Πληροφοριακή Διακυβέρνηση ονομάζουμε εκείνες τις διαδικασίες βάση των.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Information Systems Governance Αγγελής Δημήτριος (ΜΤΕ/0936) IS Governance Ορισμός: Πληροφοριακή Διακυβέρνηση ονομάζουμε εκείνες τις διαδικασίες βάση των."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Information Systems Governance Αγγελής Δημήτριος (ΜΤΕ/0936) IS Governance Ορισμός: Πληροφοριακή Διακυβέρνηση ονομάζουμε εκείνες τις διαδικασίες βάση των οποίων λαμβάνονται οι βέλτιστες αποφάσεις γύρω από επενδύσεις και στρατηγικούς σχεδιασμούς στον χώρο του ΙΤ, οι οποίες θα πρέπει να ευθυγραμμίζονται πλήρως με την εταιρική στρατηγική

2 IS Governance  Χωρίζεται σε:  Διαδικασίες και Έλεγχο (Processes & Control layer)  Άνθρωποι και Δομή (People & Structure layer)  Τεχνολογία (Technology layer)  Στόχοι:  IT value & alignment  Accountability  Performance Measurement  Risk Management

3 IS Governance  IS Governance processes  Portfolio and Investment Planning  Project Portfolio Management  Resource Management  Demand Management  Financial & Budget Management  Project Management  Budget Management  Performance Management  Knowledge Management  Workflow Management  Survey Management  Client Management

4 IS Governance  ITIL (IS Governance Framework)  Πλεονεκτήματα  Θέσπιση μονάδων για την μέτρηση της απόδοσης συγκεκριμένων διαδικασιών και υπηρεσιών Πληροφορικής (ROI, TCO)  Συσχέτιση πόρων με την βελτίωση συμφωνημένων δεικτών απόδοσης  ITIL (IS Governance Framework)  Μειονεκτήματα  Αδράνεια και αντίσταση σε κάθε μορφή αλλαγής  Δυσκολίες προσαρμογής

5 IS Governance  Προσεκτική εφαρμογή ISGF στον οργανισμό  Άμεσα οφέλη (quick win approach)  Εκπαίδευση στελεχών στο ISGF

6 IT Business Alignment  Ορισμός: Αντιστοιχία μεταξύ των στόχων της επιχειρηματικής λειτουργίας και των απαιτήσεων της Πληροφορικής  Καλύτερη επικοινωνία μεταξύ στελεχών IT και Business  Υλοποίηση ευέλικτων επιχειρηματικών πλάνων και πληροφοριακών αρχιτεκτονικών  Αποτελεσματική κατανομής του κόστους  Τοποθέτηση των IS σε σωστό περιβάλλον. (Χρήστες, Επιχείρηση, Αγορά)

7 IT Risk Management  Ορισμός Η διαχείριση του επιχειρηματικού κινδύνου που απορρέει από την εξάρτηση του οργανισμού από τα πληροφοριακά συστήματα στο βαθμό που θα λειτουργήσει ως αρωγός και όχι ως τροχοπέδη στην επίτευξη των επιχειρησιακών στόχων του Οργανισμού

8 IT Risk Management  Προστατεύει τα «πληροφοριακά περιουσιακά στοιχεία» του οργανισμού  Κατανοεί τα οφέλη και τις απειλές των πληροφοριακών συστημάτων  Δημιουργεί βέλτιστες πρακτικές αντιμετώπισης κινδύνων

9 IT Risk Management  Βασικές Αρχές:  Αξιολόγηση  Σχεδιασμός & Ανάπτυξη  Εφαρμογή / Υλοποίηση  Παρακολούθηση  Απειλές και κίνδυνοι  Cyber crime  κατάρρευση υπολογιστών  Mμείωση της απόδοσης των υπολογιστών

10 IT Portfolio Management  Ορισμός: Η διαχείριση των εφαρμογών ενός οργανισμού με σκοπό την καλύτερη λήψη αποφάσεων για επενδυτικές στρατηγικές σχετικά με το IT

11 IT Portfolio Management  Στόχοι:  Αποτελεσματική διαχείριση του Καταλόγου Εφαρμογών  Συσχέτιση των εφαρμογών με Διαδικασίες και Ανθρώπους  Αξιολόγηση των Εφαρμογών με Metrics  Συσχέτιση εφαρμογών με μεθοδολογίες Λήψης Επιχειρηματικών Αποφάσεων  Μείωση κόστους εφαρμογών και των διαδικασιών συντήρησης τους

12 IT Portfolio Management  Βασική Δομή:  Συστατικό Εφαρμογής (Application Content layer)  Διαλειτουγικότητα Εφαρμογής (Interfacing layer)  Development / Packaging Εφαρμογής  Τεχνική Τοπολογία και Αρχιτεκτονική (Runtime topology layer)  Συμβολή του ITPM στο ITG  Συντήρηση και maintenance  Διαλειτουργικότητα και Integration  IT Business Alignment και Business Fusion

13 IT Change Management  Ορισμός: Δημιουργία του κατάλληλου πλαισίου μεθοδολογίας και διαδικασιών, προκειμένου το IT να υλοποιήσει ομαλά τις αλλαγές που υποδεικνύει τόσο το Business όσο και η εξέλιξη της τεχνολογίας  Εργαλεία:  IT service desk  Software change & configuration management (SCCM)

14 Συμπεράσματα  Το IS Governance:  Καθορίζει σχετικές διαδικασίες προωθώντας μία ποιοτική προσέγγιση για την επίτευξη επιχειρησιακής αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας στη χρήση των IT υποδομών  Δεν πρέπει να υπαγορεύει αλλά να υποστηρίζει τις διαδικασίες του οργανισμού  Βελτιώνει τα επίπεδα υπηρεσιών, την αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητα της λειτουργίας του IT  Αυξάνει τον έλεγχο της ποιότητας  Μειώνει το κόστος λειτουργίας  Αποτελεί τον απολογισμό των βέλτιστων πρακτικών


Κατέβασμα ppt "Information Systems Governance Αγγελής Δημήτριος (ΜΤΕ/0936) IS Governance Ορισμός: Πληροφοριακή Διακυβέρνηση ονομάζουμε εκείνες τις διαδικασίες βάση των."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google