Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ENIAIOΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΟΥΡΑΝΟΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΝΑΕΡΙΟΥ ΧΩΡΟΥ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ENIAIOΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΟΥΡΑΝΟΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΝΑΕΡΙΟΥ ΧΩΡΟΥ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ENIAIOΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΟΥΡΑΝΟΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΝΑΕΡΙΟΥ ΧΩΡΟΥ
Ν. ΑΜΩΡΑΤΗΣ – Γρ.Διαχ. Προγρ. BLUE MED

2 Χωρητικότητα/καθυστερήσεις
Οι αιτίες που οδήγησαν στον Ενιαίο Ευρωπαϊκό Ουρανό και τα Λειτουργικά Τμήματα Εναερίου Χώρου Χωρητικότητα/καθυστερήσεις Οι δραματικές καθυστερήσεις που σημειώθηκαν το 1999 ήταν η άμεση αιτία για να δρομολογηθεί ο ενιαίος ουρανός. Η µέση καθυστέρηση ήταν της τάξης των 20 λεπτών και σε κάποιες περιπτώσεις ολόκληρων ωρών στις περιόδους αιχµής.

3 Αποτελεσματικότητα των πτήσεων :
Οι αιτίες που οδήγησαν στον Ενιαίο Ευρωπαϊκό Ουρανό και τα Λειτουργικά Τμήματα Εναερίου Χώρου Αποτελεσματικότητα των πτήσεων : Tο υπάρχον ευρωπαϊκό δίκτυο διαδρομών αποτελεί μια συνένωση των “εθνικών” αεροδιαδρόμων. Ο σχεδιασμός των διαδρομών είναι σε πολλές περιπτώσεις προϊόν εθνικών ιστορικών αιτιών. Οι διαδρομές των ενδοευρωπαϊκών πτήσεων είναι κατά περίπου 15% λιγότερο αποτελεσματικές από τις διαδρομές των εσωτερικών πτήσεων. (Ανακοίνωση της Ευρ.Επιτροπής COM(2008)389)

4 Κατακερματισμός του εναερίου χώρου.
Οι αιτίες που οδήγησαν στον Ενιαίο Ευρωπαϊκό Ουρανό και τα Λειτουργικά Τμήματα Εναερίου Χώρου Κατακερματισμός του εναερίου χώρου. Σε συγκριτική μελέτη της PRC (Performance Review Commission)που δημοσιεύτηκε το 2002, το αμερικανικό σύστημα ελέγχου της εναέριας κυκλοφορίας διαχειριζόταν διπλάσιο αριθμό πτήσεων από 20 κέντρα ελέγχου έναντι 60 ευρωπαϊκών, με παρόμοιο προϋπολογισμό, με δείκτη απόδοσης 2:1. (Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής COM(2008) 389) Annex 11 2.1 Establishment of authority 2.1.1 Contracting States shall determine, in accordance with the provisions of this Annex and for the territories over which they have jurisdiction, those portions of the airspace and those aerodromes where air traffic services will be provided. They shall thereafter arrange for such services to be established and provided in accordance with the provisions of this Annex, except that, by mutual agreement, a State may delegate to another State the responsibility for establishing and providing air traffic services in flight information regions, control areas or control zones extending over the territories of the former. Note.— If one State delegates to another State the responsibility for the provision of air traffic services over its territory, it does so without derogation of its national sovereignty. Similarly, the providing State’s responsibility is limited to technical and operational considerations and does not extend beyond those pertaining to the safety and expedition of aircraft using the concerned airspace. Furthermore, the providing State in providing air traffic services within the territory of the delegating State will do so in accordance with the requirements of the latter which is expected to establish such facilities and services for the use of the providing State as are jointly agreed to be necessary. It is further expected that the delegating State would not withdraw or modify such facilities and services without prior consultation with the providing State. Both the delegating and providing States may terminate the agreement between them at any time. 2.1.2 Those portions of the airspace over the high seas or in airspace of undetermined sovereignty where air traffic services will be provided shall be determined on the basis of regional air navigation agreements. A Contracting State having accepted the responsibility to provide air traffic services in such portions of airspace shall thereafter arrange for the services to be established and provided in accordance with the provisions of this Annex. Note 1.— The phrase “regional air navigation agreements” refers to the agreements approved by the Council of ICAO normally on the advice of Regional Air Navigation Meetings. Note 2.— The Council, when approving the Foreword to this Annex, indicated that a Contracting State accepting the responsibility for providing air traffic services over the high seas or in airspace of undetermined sovereignty may apply the Standards and Recommended Practices in a manner consistent with that adopted for airspace under its jurisdiction.

5 Οι αιτίες που οδήγησαν στον Ενιαίο Ευρωπαϊκό Ουρανό και τα Λειτουργικά Τμήματα Εναερίου Χώρου
«Η Κοινότητα πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες της συνδέοντας τη διαχείριση των ουρανών µε την οικονοµική και πολιτική της ολοκλήρωση. Η Κοινότητα δεν µπορεί να διατηρεί στον ουρανό της τα σύνορα που κατόρθωσε να καταργήσει στο έδαφος και οφείλει να δώσει τη δυνατότητα στην αρχή της ελεύθερης κυκλοφορίας των προσώπων, των εµπορευµάτων και των υπηρεσιών να λειτουργήσει πέρα από τα σύνορα.» (ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ COM(1999) Η δηµιουργία του ενιαίου ευρωπαϊκού ουρανού)

6 ΕΝΙΑΙΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΟΥΡΑΝΟΣ
A΄ ΦΑΣΗ ΟΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΥΡΑΝΟΥ A΄ ΦΑΣΗ : SES I COM(1999) 614 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 11. Η Κοινότητα πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες της συνδέοντας τη διαχείριση των ουρανών µε την οικονοµική και πολιτική της ολοκλήρωση. Την ώρα του ενιαίου νοµίσµατος, την ώρα που η Κοινότητα προχωρά σε µια όλο και πιο εκτεταµένη συνεργασία σε νοµικό και αστυνοµικό επίπεδο, την ώρα, τέλος, που οι πρωτοβουλίες για τη δηµιουργία µιας Ευρώπης µε ενιαία άµυνα αποκτούν όλο και πιο φιλόδοξο χαρακτήρα, η διαχείριση του ευρωπαϊκού ουρανού διεξάγεται µε ξεπερασµένες µεθόδους και αρχές. Η Κοινότητα δεν µπορεί να διατηρεί στον ουρανό της τα σύνορα που κατόρθωσε να καταργήσει στο έδαφος και οφείλει να δώσει τη δυνατότητα στην αρχή της ελεύθερης κυκλοφορίας των προσώπων, των εµπορευµάτων και των υπηρεσιών να λειτουργήσει πέρα από τα σύνορα αυτά. Η δήλωση αυτή δεν πρέπει να ερµηνευθεί ως αµφισβήτηση του EUROCONTROL, αλλά ως βούληση της Επιτροπής να καταδείξει τη συµπληρωµατικότητα της πολιτικής αποστολής της Κοινότητας και των συγκεκριµένων αρµοδιοτήτων του EUROCONTROL για την επίτευξη των στόχων της Κοινότητας και µε σεβασµό στα δικαιώµατα που αναγνωρίζει η σύµβαση στα κράτη που δεν αποτελούν µέλη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας ΕΚ 1070/2009(26) Είναι ουσιαστικό να επιτευχθεί κοινή και εναρμονισμένη δομή των αεροδιαδρόμων, να βασισθεί η σημερινή και η μελλοντική οργάνωση του εναέριου χώρου σε κοινές αρχές, να εξασφαλισθεί προοδευτική εφαρμογή του γενικού προγράμματος ΑΤΜ, να βελτιστοποιηθεί η χρήση των εν ανεπαρκεία πόρων για να αποφευχθεί το κόστος άσκοπου εξοπλισμού, και ο σχεδιασμός και η διαχείριση του εναέριου χώρου να βασίζονται σε εναρμονισμένους κανόνες. Προς τον σκοπό αυτό, η Επιτροπή είναι αρμόδια για τη θέσπιση των αναγκαίων κανόνων και των νομικά δεσμευτικών εκτελεστικών αποφάσεων.

7 ΕΝΙΑΙΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΟΥΡΑΝΟΣ «κανονισμός-πλαίσιο»
A΄ ΦΑΣΗ – SES I ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) ΑΡΙΘ. 549/2004 Για τη χάραξη του πλαισίου για τη δηµιουργία του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού «κανονισμός-πλαίσιο» (ΕΚ) 550/2004 Σχετικά με την παροχή υπηρεσιών αεροναυτιλίας στο πλαίσιο του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού «κανονισμός για την παροχή υπηρεσιών» (ΕΚ) 551/2004 Για την οργάνωση και τη χρήση του εναέριου χώρου στο πλαίσιο του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού «κανονισμός για τον εναέριο χώρο» (ΕΚ) ΑΡΙΘ. 552/2004 Σχετικά με τη διαλειτουργικότητα του ευρωπαϊκού δικτύου διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας «κανονισμός για τη διαλειτουργικότητα» COM(1999) 614 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 11. Η Κοινότητα πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες της συνδέοντας τη διαχείριση των ουρανών µε την οικονοµική και πολιτική της ολοκλήρωση. Την ώρα του ενιαίου νοµίσµατος, την ώρα που η Κοινότητα προχωρά σε µια όλο και πιο εκτεταµένη συνεργασία σε νοµικό και αστυνοµικό επίπεδο, την ώρα, τέλος, που οι πρωτοβουλίες για τη δηµιουργία µιας Ευρώπης µε ενιαία άµυνα αποκτούν όλο και πιο φιλόδοξο χαρακτήρα, η διαχείριση του ευρωπαϊκού ουρανού διεξάγεται µε ξεπερασµένες µεθόδους και αρχές. Η Κοινότητα δεν µπορεί να διατηρεί στον ουρανό της τα σύνορα που κατόρθωσε να καταργήσει στο έδαφος και οφείλει να δώσει τη δυνατότητα στην αρχή της ελεύθερης κυκλοφορίας των προσώπων, των εµπορευµάτων και των υπηρεσιών να λειτουργήσει πέρα από τα σύνορα αυτά. Η δήλωση αυτή δεν πρέπει να ερµηνευθεί ως αµφισβήτηση του EUROCONTROL, αλλά ως βούληση της Επιτροπής να καταδείξει τη συµπληρωµατικότητα της πολιτικής αποστολής της Κοινότητας και των συγκεκριµένων αρµοδιοτήτων του EUROCONTROL για την επίτευξη των στόχων της Κοινότητας και µε σεβασµό στα δικαιώµατα που αναγνωρίζει η σύµβαση στα κράτη που δεν αποτελούν µέλη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας ΕΚ 1070/2009(26) Είναι ουσιαστικό να επιτευχθεί κοινή και εναρμονισμένη δομή των αεροδιαδρόμων, να βασισθεί η σημερινή και η μελλοντική οργάνωση του εναέριου χώρου σε κοινές αρχές, να εξασφαλισθεί προοδευτική εφαρμογή του γενικού προγράμματος ΑΤΜ, να βελτιστοποιηθεί η χρήση των εν ανεπαρκεία πόρων για να αποφευχθεί το κόστος άσκοπου εξοπλισμού, και ο σχεδιασμός και η διαχείριση του εναέριου χώρου να βασίζονται σε εναρμονισμένους κανόνες. Προς τον σκοπό αυτό, η Επιτροπή είναι αρμόδια για τη θέσπιση των αναγκαίων κανόνων και των νομικά δεσμευτικών εκτελεστικών αποφάσεων.

8 (Αποσπάσματα από το Προοίμιο του ΕΚ 551/2004)
Η αναδιάρθρωση του Ευρωπαϊκού Εναέριου Χώρου μέσα από τα Λειτουργικά Τμήματα Εναερίου Χώρου Η αναδιάρθρωση του εναέριου χώρου θα πρέπει να βασίζεται στις επιχειρησιακές απαιτήσεις ανεξαρτήτως των υφιστάμενων ορίων. Θα πρέπει να καθιερωθεί προοδευτικά ένας πλέον ενοποιημένος εναέριος χώρος για την εν πτήσει γενική εναέρια κυκλοφορία στον ανώτερο εναέριο χώρο. Είναι ουσιώδες να επιτευχθεί μια κοινή, εναρμονισμένη δομή του εναέριου χώρου όσον αφορά τις διαδρομές και τους τομείς, να βασιστεί η σημερινή και μελλοντική οργάνωση του εναέριου χώρου σε κοινές αρχές και να ισχύουν εναρμονισμένοι κανόνες για το σχεδιασμό και τη διαχείριση του εναέριου χώρου. (Αποσπάσματα από το Προοίμιο του ΕΚ 551/2004) COM(1999) 614 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 11. Η Κοινότητα πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες της συνδέοντας τη διαχείριση των ουρανών µε την οικονοµική και πολιτική της ολοκλήρωση. Την ώρα του ενιαίου νοµίσµατος, την ώρα που η Κοινότητα προχωρά σε µια όλο και πιο εκτεταµένη συνεργασία σε νοµικό και αστυνοµικό επίπεδο, την ώρα, τέλος, που οι πρωτοβουλίες για τη δηµιουργία µιας Ευρώπης µε ενιαία άµυνα αποκτούν όλο και πιο φιλόδοξο χαρακτήρα, η διαχείριση του ευρωπαϊκού ουρανού διεξάγεται µε ξεπερασµένες µεθόδους και αρχές. Η Κοινότητα δεν µπορεί να διατηρεί στον ουρανό της τα σύνορα που κατόρθωσε να καταργήσει στο έδαφος και οφείλει να δώσει τη δυνατότητα στην αρχή της ελεύθερης κυκλοφορίας των προσώπων, των εµπορευµάτων και των υπηρεσιών να λειτουργήσει πέρα από τα σύνορα αυτά. Η δήλωση αυτή δεν πρέπει να ερµηνευθεί ως αµφισβήτηση του EUROCONTROL, αλλά ως βούληση της Επιτροπής να καταδείξει τη συµπληρωµατικότητα της πολιτικής αποστολής της Κοινότητας και των συγκεκριµένων αρµοδιοτήτων του EUROCONTROL για την επίτευξη των στόχων της Κοινότητας και µε σεβασµό στα δικαιώµατα που αναγνωρίζει η σύµβαση στα κράτη που δεν αποτελούν µέλη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας ΕΚ 1070/2009(26) Είναι ουσιαστικό να επιτευχθεί κοινή και εναρμονισμένη δομή των αεροδιαδρόμων, να βασισθεί η σημερινή και η μελλοντική οργάνωση του εναέριου χώρου σε κοινές αρχές, να εξασφαλισθεί προοδευτική εφαρμογή του γενικού προγράμματος ΑΤΜ, να βελτιστοποιηθεί η χρήση των εν ανεπαρκεία πόρων για να αποφευχθεί το κόστος άσκοπου εξοπλισμού, και ο σχεδιασμός και η διαχείριση του εναέριου χώρου να βασίζονται σε εναρμονισμένους κανόνες. Προς τον σκοπό αυτό, η Επιτροπή είναι αρμόδια για τη θέσπιση των αναγκαίων κανόνων και των νομικά δεσμευτικών εκτελεστικών αποφάσεων.

9 Ενιαίος Ευρωπαϊκός Ουρανός II
SES II ΟΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΥΡΑΝΟΥ B΄ ΦΑΣΗ : SES II (EK 1070/2009) NETWORK MANAGEMENT BOARD PERFORMANCE REVIEW BODY ΠΡΩΤΟΣ ΠΥΛΩΝΑΣ : ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΠΥΛΩΝΑΣ : ΕΝΑ ΚΑΙ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΤΗΣΕΩΝ ΤΡΙΤΟΣ ΠΥΛΩΝΑΣ : ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΕΤΑΡΤΟΣ ΠΥΛΩΝΑΣ : ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ ΠΡΩΤΟΣ ΠΥΛΩΝΑΣ: ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ Με βάση τη ΝΕΟ I, οι προτάσεις που υποβάλλονται ενισχύουν τα υπάρχοντα μέσα και διαμορφώνουν κανονιστικό πλαίσιο. Με το πρώτο μέτρο καθιερώνεται σύστημα ρύθμισης των επιδόσεων με τον καθορισμό στόχων. Με το δεύτερο επιταχύνονται πρωτοβουλίες ένταξης της παροχής υπηρεσιών μέσα σε λειτουργικά τμήματα εναέριου χώρου ως τρόπος για να επιτευχθούν οι στόχοι που αφορούν τις επιδόσεις. Με το τρίτο, η ενίσχυση της λειτουργίας διαχείρισης του δικτύου θα συμβάλει απευθείας στη βελτίωση των συνολικών επιδόσεων του δικτύου. Καθοδήγηση των επιδόσεων του συστήματος ATM Ανεξάρτητος φορέας επανεξέτασης των επιδόσεων θα παρακολουθεί και θα αξιολογεί τις επιδόσεις του συστήματος. Θα εκπονεί δείκτες σε διάφορα πεδία επιδόσεων και θα προτείνει κοινοτικού στόχους (καθυστερήσεις, μείωση του κόστους, συντόμευση των διαδρομών). Οι ενδιαφερόμενοι θα είναι σε θέση να συνεισφέρουν διατυπώνοντας και επιλέγοντας δείκτες ώστε να υπάρξει ευρύτερη αποδοχή τους. Διευκόλυνση της ολοκλήρωσης της παροχής υπηρεσιών Το στοίχημα είναι να μετατραπεί το ευρύ φάσμα πρωτοβουλιών που αναλαμβάνονται για τα λειτουργικά τμήματα εναέριου χώρου σε αυθεντικά μέσα περιφερειακής ολοκλήρωσης, ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι για τις επιδόσεις. Προς το παρόν, η Επιτροπή εμμένει στην προσέγγιση «εκ των κάτω προς τα άνω» για τον καθορισμό των λειτουργικών τμημάτων εναέριου χώρου. ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΠΥΛΩΝΑΣ: ΕΝΑ ΚΑΙ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΤΗΣΕΩΝ Η συνεχής αύξηση της αεροπορικής κίνησης στην Ευρώπη, με αποτέλεσμα περιορισμό της χωρητικότητας, συμφόρηση του εναερίου χώρου και των αεροδρομίων, καθώς και η προοδευτική χρήση νέων τεχνολογιών, απαιτούν κοινή ευρωπαϊκή προσέγγιση για εναρμονισμένη εκπόνηση κανονισμών που θα αφορούν την ασφάλεια πτήσεων και την αποτελεσματική εφαρμογή τους, ώστε να διατηρηθεί ή ακόμη και να βελτιωθεί το επίπεδο ασφάλειας πτήσεων αυτής της δραστηριότητας του κλάδου. ΤΡΙΤΟΣ ΠΥΛΩΝΑΣ: ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Το υπάρχον σύστημα ελέγχου της εναέριας κυκλοφορίας ωθείται στα όριά του, καθώς λειτουργεί με παρωχημένες τεχνολογίες και πάσχει από κατακερματισμό. Η Ευρώπη πρέπει να επιταχύνει την ανάπτυξη του συστήματός της για να ανταποκριθεί στις προκλήσεις και να συγχρονίσει την εγκατάσταση εναέριων και επίγειων στοιχείων του. Με το SESAR θα δεκαπλασιασθεί η βελτίωση του επιπέδου ασφάλειας πτήσεων και θα υπάρχει η δυνατότητα διαχείρισης τριπλάσιας αύξησης της κίνησης με το ήμισυ του σημερινού κόστους ανά πτήση. ΤΕΤΑΡΤΟΣ ΠΥΛΩΝΑΣ: ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο21 και το Συμβούλιο22 ενέκριναν το «σχέδιο δράσης για τη χωρητικότητα, την αποτελεσματική λειτουργία και την ασφάλεια των αερολιμένων στην Ευρώπη»23. Χρειάζεται να γίνουν οι αναγκαίες επενδύσεις στη χωρητικότητα των αερολιμένων. Προκειμένου να αντιμετωπισθεί η αυξανόμενη ζήτηση εναέριας κυκλοφορίας, η χωρητικότητα των αερολιμένων πρέπει να εξακολουθήσει να συμβαδίζει με την ικανότητα ATM, ώστε να διαφυλαχθεί η γενική απόδοση του δικτύου.

10 Ενιαίος Ευρωπαϊκός Ουρανός II
SES II Στόχος : να επιτευχθεί η δημιουργία ενός εναέριου χώρου αδιάλειπτου, ενός πραγματικά «ενιαίου» ουρανού. Οι τέσσερις πυλώνες του ΕΕΟ ΙΙ είναι : Οι επιδόσεις, Η ενιαία ασφάλεια πτήσεων, Οι νέες τεχνολογίες και Η ικανότητα διαχείρισης στο έδαφος(Gate to Gate) PERFORMANCE REVIEW BODY NETWORK MANAGEMENT BOARD GATE TO GATE

11 Ενιαίος Ευρωπαϊκός Ουρανός II
SES II Μεταρρύθμιση του ευρωπαϊκού συστήματος διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας με στόχο την : Συμβολή στην ανάπτυξη και αύξηση της κίνησης που προβλέπεται για τα επόμενα χρόνια. Αύξηση της ασφάλειας πτήσεων, Μείωση του κόστους Μείωση των καθυστερήσεων, Μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

12 Ενιαίος Ευρωπαϊκός Ουρανός II
SES II Η νέα θεσμική διάρθρωση του ΕΕΟ II απαιτεί έναν αριθμό νέων λειτουργιών: (i) Ένα ανεξάρτητο όργανο ελέγχου επιδόσεων θα συνδράμει την Επιτροπή και τις εθνικές εποπτικές αρχές στη ρύθμιση των επιδόσεων (PRB) (ii) Ο Διαχειριστής Δικτύου (Network Manager) της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα συμπληρώσει τους περιφερειακούς φορείς παροχής υπηρεσιών με μια προσέγγιση νοοτροπίας δικτύου στη χωρητικότητα του εναερίου χώρου, τις διαδρομές ή τις συχνότητες. COM(1999) 614 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 11. Η Κοινότητα πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες της συνδέοντας τη διαχείριση των ουρανών µε την οικονοµική και πολιτική της ολοκλήρωση. Την ώρα του ενιαίου νοµίσµατος, την ώρα που η Κοινότητα προχωρά σε µια όλο και πιο εκτεταµένη συνεργασία σε νοµικό και αστυνοµικό επίπεδο, την ώρα, τέλος, που οι πρωτοβουλίες για τη δηµιουργία µιας Ευρώπης µε ενιαία άµυνα αποκτούν όλο και πιο φιλόδοξο χαρακτήρα, η διαχείριση του ευρωπαϊκού ουρανού διεξάγεται µε ξεπερασµένες µεθόδους και αρχές. Η Κοινότητα δεν µπορεί να διατηρεί στον ουρανό της τα σύνορα που κατόρθωσε να καταργήσει στο έδαφος και οφείλει να δώσει τη δυνατότητα στην αρχή της ελεύθερης κυκλοφορίας των προσώπων, των εµπορευµάτων και των υπηρεσιών να λειτουργήσει πέρα από τα σύνορα αυτά. Η δήλωση αυτή δεν πρέπει να ερµηνευθεί ως αµφισβήτηση του EUROCONTROL, αλλά ως βούληση της Επιτροπής να καταδείξει τη συµπληρωµατικότητα της πολιτικής αποστολής της Κοινότητας και των συγκεκριµένων αρµοδιοτήτων του EUROCONTROL για την επίτευξη των στόχων της Κοινότητας και µε σεβασµό στα δικαιώµατα που αναγνωρίζει η σύµβαση στα κράτη που δεν αποτελούν µέλη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας ΕΚ 1070/2009(26) Είναι ουσιαστικό να επιτευχθεί κοινή και εναρμονισμένη δομή των αεροδιαδρόμων, να βασισθεί η σημερινή και η μελλοντική οργάνωση του εναέριου χώρου σε κοινές αρχές, να εξασφαλισθεί προοδευτική εφαρμογή του γενικού προγράμματος ΑΤΜ, να βελτιστοποιηθεί η χρήση των εν ανεπαρκεία πόρων για να αποφευχθεί το κόστος άσκοπου εξοπλισμού, και ο σχεδιασμός και η διαχείριση του εναέριου χώρου να βασίζονται σε εναρμονισμένους κανόνες. Προς τον σκοπό αυτό, η Επιτροπή είναι αρμόδια για τη θέσπιση των αναγκαίων κανόνων και των νομικά δεσμευτικών εκτελεστικών αποφάσεων.

13 Ενιαίος Ευρωπαϊκός Ουρανός II
SES II (iii) Ο Συντονιστής των Λειτουργικών Τμημάτων Εναερίου Χώρου (ΛΤΕΧ) θα διευκολύνει τις συζητήσεις μεταξύ των διαφόρων φορέων διαχείρισης της αλλαγής οδηγώντας στην ολοκλήρωση των υπηρεσιών. (iv) Η EASA (European Aviation Safety Agency) θα ενισχύσει τη διάσταση της ασφάλειας του δικτύου ATM. Οικοδομώντας πάνω στο αντίστοιχο κεκτημένο για την ασφάλεια του ΕΕΟ, η «ολοκληρωμένη προσέγγιση του σύστηματος " θα καλύψει ολόκληρη την αλυσίδα ασφάλειας της πολιτικής αεροπορίας. COM(1999) 614 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 11. Η Κοινότητα πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες της συνδέοντας τη διαχείριση των ουρανών µε την οικονοµική και πολιτική της ολοκλήρωση. Την ώρα του ενιαίου νοµίσµατος, την ώρα που η Κοινότητα προχωρά σε µια όλο και πιο εκτεταµένη συνεργασία σε νοµικό και αστυνοµικό επίπεδο, την ώρα, τέλος, που οι πρωτοβουλίες για τη δηµιουργία µιας Ευρώπης µε ενιαία άµυνα αποκτούν όλο και πιο φιλόδοξο χαρακτήρα, η διαχείριση του ευρωπαϊκού ουρανού διεξάγεται µε ξεπερασµένες µεθόδους και αρχές. Η Κοινότητα δεν µπορεί να διατηρεί στον ουρανό της τα σύνορα που κατόρθωσε να καταργήσει στο έδαφος και οφείλει να δώσει τη δυνατότητα στην αρχή της ελεύθερης κυκλοφορίας των προσώπων, των εµπορευµάτων και των υπηρεσιών να λειτουργήσει πέρα από τα σύνορα αυτά. Η δήλωση αυτή δεν πρέπει να ερµηνευθεί ως αµφισβήτηση του EUROCONTROL, αλλά ως βούληση της Επιτροπής να καταδείξει τη συµπληρωµατικότητα της πολιτικής αποστολής της Κοινότητας και των συγκεκριµένων αρµοδιοτήτων του EUROCONTROL για την επίτευξη των στόχων της Κοινότητας και µε σεβασµό στα δικαιώµατα που αναγνωρίζει η σύµβαση στα κράτη που δεν αποτελούν µέλη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας ΕΚ 1070/2009(26) Είναι ουσιαστικό να επιτευχθεί κοινή και εναρμονισμένη δομή των αεροδιαδρόμων, να βασισθεί η σημερινή και η μελλοντική οργάνωση του εναέριου χώρου σε κοινές αρχές, να εξασφαλισθεί προοδευτική εφαρμογή του γενικού προγράμματος ΑΤΜ, να βελτιστοποιηθεί η χρήση των εν ανεπαρκεία πόρων για να αποφευχθεί το κόστος άσκοπου εξοπλισμού, και ο σχεδιασμός και η διαχείριση του εναέριου χώρου να βασίζονται σε εναρμονισμένους κανόνες. Προς τον σκοπό αυτό, η Επιτροπή είναι αρμόδια για τη θέσπιση των αναγκαίων κανόνων και των νομικά δεσμευτικών εκτελεστικών αποφάσεων.

14 Ενιαίος Ευρωπαϊκός Ουρανός II
SES II (v) Η μεικτή Πρωτοβουλία SESAR (SES ATM Research) ομαδοποιεί τις τρέχουσες προσπάθειες έρευνας και ανάπτυξης για να επιταχυνθεί η τεχνολογική καινοτομία. Θα εξασφαλίσει για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα τη μετάβαση από την ανάπτυξη στην συγχρονισμένη εφαρμογή, μέσω των κατάλληλων κανονιστικών μέσων και οικονομικών κινήτρων. (vi)Τέλος, θα υπάρξει ένα Παρατηρητήριο για τη χωρητικότητα των αερολιμένων το οποίο όχι μόνο θα ενσωματώσει τα σημεία της εισόδου και εξόδου του δικτύου ATM σε μια αδιάλειπτη αεροπορική αλυσίδα μεταφορών, αλλά επίσης θα παρέχει πληροφόρηση στο διαχειριστή του δικτύου. COM(1999) 614 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 11. Η Κοινότητα πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες της συνδέοντας τη διαχείριση των ουρανών µε την οικονοµική και πολιτική της ολοκλήρωση. Την ώρα του ενιαίου νοµίσµατος, την ώρα που η Κοινότητα προχωρά σε µια όλο και πιο εκτεταµένη συνεργασία σε νοµικό και αστυνοµικό επίπεδο, την ώρα, τέλος, που οι πρωτοβουλίες για τη δηµιουργία µιας Ευρώπης µε ενιαία άµυνα αποκτούν όλο και πιο φιλόδοξο χαρακτήρα, η διαχείριση του ευρωπαϊκού ουρανού διεξάγεται µε ξεπερασµένες µεθόδους και αρχές. Η Κοινότητα δεν µπορεί να διατηρεί στον ουρανό της τα σύνορα που κατόρθωσε να καταργήσει στο έδαφος και οφείλει να δώσει τη δυνατότητα στην αρχή της ελεύθερης κυκλοφορίας των προσώπων, των εµπορευµάτων και των υπηρεσιών να λειτουργήσει πέρα από τα σύνορα αυτά. Η δήλωση αυτή δεν πρέπει να ερµηνευθεί ως αµφισβήτηση του EUROCONTROL, αλλά ως βούληση της Επιτροπής να καταδείξει τη συµπληρωµατικότητα της πολιτικής αποστολής της Κοινότητας και των συγκεκριµένων αρµοδιοτήτων του EUROCONTROL για την επίτευξη των στόχων της Κοινότητας και µε σεβασµό στα δικαιώµατα που αναγνωρίζει η σύµβαση στα κράτη που δεν αποτελούν µέλη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας ΕΚ 1070/2009(26) Είναι ουσιαστικό να επιτευχθεί κοινή και εναρμονισμένη δομή των αεροδιαδρόμων, να βασισθεί η σημερινή και η μελλοντική οργάνωση του εναέριου χώρου σε κοινές αρχές, να εξασφαλισθεί προοδευτική εφαρμογή του γενικού προγράμματος ΑΤΜ, να βελτιστοποιηθεί η χρήση των εν ανεπαρκεία πόρων για να αποφευχθεί το κόστος άσκοπου εξοπλισμού, και ο σχεδιασμός και η διαχείριση του εναέριου χώρου να βασίζονται σε εναρμονισμένους κανόνες. Προς τον σκοπό αυτό, η Επιτροπή είναι αρμόδια για τη θέσπιση των αναγκαίων κανόνων και των νομικά δεσμευτικών εκτελεστικών αποφάσεων.

15 Λειτουργικά Τμήματα Εναερίου Χώρου
Ο σχεδιασμός του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού βασίστηκε στη δημιουργία των Λειτουργικών Τμημάτων Εναερίου Χώρου (Functional Airspace Blocks – FABs) ανεξαρτήτως ορίων περιοχών ευθύνης με βάση την διαδικασία συνεργασίας των παρόχων αεροναυτιλίας επί επιχειρησιακών θεμάτων με γνώμονα την βέλτιστη απόδοση του ATM/ANS, την ασφάλεια και την προστασία του περιβάλλοντος. Η λειτουργία των FABs ακολουθεί δυο μοντέλα : Α. Παροχή των υπηρεσιών από κοινό κέντρο (π.χ. μοντέλο MUAC) και Β. Παροχή υπηρεσιών από τις υπάρχουσες δομές με ενισχυμένη συνεργασία. To BLUE MED έχει επιλέξει το δεύτερο μοντέλο. COM(1999) 614 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 11. Η Κοινότητα πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες της συνδέοντας τη διαχείριση των ουρανών µε την οικονοµική και πολιτική της ολοκλήρωση. Την ώρα του ενιαίου νοµίσµατος, την ώρα που η Κοινότητα προχωρά σε µια όλο και πιο εκτεταµένη συνεργασία σε νοµικό και αστυνοµικό επίπεδο, την ώρα, τέλος, που οι πρωτοβουλίες για τη δηµιουργία µιας Ευρώπης µε ενιαία άµυνα αποκτούν όλο και πιο φιλόδοξο χαρακτήρα, η διαχείριση του ευρωπαϊκού ουρανού διεξάγεται µε ξεπερασµένες µεθόδους και αρχές. Η Κοινότητα δεν µπορεί να διατηρεί στον ουρανό της τα σύνορα που κατόρθωσε να καταργήσει στο έδαφος και οφείλει να δώσει τη δυνατότητα στην αρχή της ελεύθερης κυκλοφορίας των προσώπων, των εµπορευµάτων και των υπηρεσιών να λειτουργήσει πέρα από τα σύνορα αυτά. Η δήλωση αυτή δεν πρέπει να ερµηνευθεί ως αµφισβήτηση του EUROCONTROL, αλλά ως βούληση της Επιτροπής να καταδείξει τη συµπληρωµατικότητα της πολιτικής αποστολής της Κοινότητας και των συγκεκριµένων αρµοδιοτήτων του EUROCONTROL για την επίτευξη των στόχων της Κοινότητας και µε σεβασµό στα δικαιώµατα που αναγνωρίζει η σύµβαση στα κράτη που δεν αποτελούν µέλη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας ΕΚ 1070/2009(26) Είναι ουσιαστικό να επιτευχθεί κοινή και εναρμονισμένη δομή των αεροδιαδρόμων, να βασισθεί η σημερινή και η μελλοντική οργάνωση του εναέριου χώρου σε κοινές αρχές, να εξασφαλισθεί προοδευτική εφαρμογή του γενικού προγράμματος ΑΤΜ, να βελτιστοποιηθεί η χρήση των εν ανεπαρκεία πόρων για να αποφευχθεί το κόστος άσκοπου εξοπλισμού, και ο σχεδιασμός και η διαχείριση του εναέριου χώρου να βασίζονται σε εναρμονισμένους κανόνες. Προς τον σκοπό αυτό, η Επιτροπή είναι αρμόδια για τη θέσπιση των αναγκαίων κανόνων και των νομικά δεσμευτικών εκτελεστικών αποφάσεων.

16 Λειτουργικό Τμήμα Εναερίου Χώρου
Ορισμός : Λειτουργικό Τμήμα Εναερίου Χώρου «Ως λειτουργικό τμήμα εναέριου χώρου νοείται το τμήμα του εναέριου χώρου που βασίζεται σε επιχειρησιακές απαιτήσεις και έχει καθορισθεί ανεξαρτήτως κρατικών συνόρων, εντός του οποίου η παροχή υπηρεσιών αεροναυτιλίας και συναφών υπηρεσιών βασίζεται στις επιδόσεις και βελτιστοποιείται με στόχο την καθιέρωση, σε κάθε λειτουργικό τμήμα εναέριου χώρου, αυξημένης συνεργασίας μεταξύ παρόχων αεροναυτιλιακών υπηρεσιών ή, κατά περίπτωση, ολοκληρωμένου παρόχου».(Άρθρο 2 (25) του ΕΚ 549/2004 όπως τροποποιήθηκε από τον ΕΚ 1070/2009). “This Agreement does not create an organization with an international legal personality.” (Τελικό Σχέδιο της Διακρατικής Συμφωνίας – State Level Agreement – SLA του BLUE MED). COM(1999) 614 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 11. Η Κοινότητα πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες της συνδέοντας τη διαχείριση των ουρανών µε την οικονοµική και πολιτική της ολοκλήρωση. Την ώρα του ενιαίου νοµίσµατος, την ώρα που η Κοινότητα προχωρά σε µια όλο και πιο εκτεταµένη συνεργασία σε νοµικό και αστυνοµικό επίπεδο, την ώρα, τέλος, που οι πρωτοβουλίες για τη δηµιουργία µιας Ευρώπης µε ενιαία άµυνα αποκτούν όλο και πιο φιλόδοξο χαρακτήρα, η διαχείριση του ευρωπαϊκού ουρανού διεξάγεται µε ξεπερασµένες µεθόδους και αρχές. Η Κοινότητα δεν µπορεί να διατηρεί στον ουρανό της τα σύνορα που κατόρθωσε να καταργήσει στο έδαφος και οφείλει να δώσει τη δυνατότητα στην αρχή της ελεύθερης κυκλοφορίας των προσώπων, των εµπορευµάτων και των υπηρεσιών να λειτουργήσει πέρα από τα σύνορα αυτά. Η δήλωση αυτή δεν πρέπει να ερµηνευθεί ως αµφισβήτηση του EUROCONTROL, αλλά ως βούληση της Επιτροπής να καταδείξει τη συµπληρωµατικότητα της πολιτικής αποστολής της Κοινότητας και των συγκεκριµένων αρµοδιοτήτων του EUROCONTROL για την επίτευξη των στόχων της Κοινότητας και µε σεβασµό στα δικαιώµατα που αναγνωρίζει η σύµβαση στα κράτη που δεν αποτελούν µέλη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας ΕΚ 1070/2009(26) Είναι ουσιαστικό να επιτευχθεί κοινή και εναρμονισμένη δομή των αεροδιαδρόμων, να βασισθεί η σημερινή και η μελλοντική οργάνωση του εναέριου χώρου σε κοινές αρχές, να εξασφαλισθεί προοδευτική εφαρμογή του γενικού προγράμματος ΑΤΜ, να βελτιστοποιηθεί η χρήση των εν ανεπαρκεία πόρων για να αποφευχθεί το κόστος άσκοπου εξοπλισμού, και ο σχεδιασμός και η διαχείριση του εναέριου χώρου να βασίζονται σε εναρμονισμένους κανόνες. Προς τον σκοπό αυτό, η Επιτροπή είναι αρμόδια για τη θέσπιση των αναγκαίων κανόνων και των νομικά δεσμευτικών εκτελεστικών αποφάσεων.

17 Λειτουργικά Τμήματα Εναερίου Χώρου
Σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 1070/2009 που τροποποιεί τον 551/2004 Άρθρο 9α παρ. 2, τα λειτουργικά τμήματα εναέριου χώρου πρέπει να : 1)υποστηρίζονται από μελέτη ασφαλείας 2)καθιστούν δυνατή τη βέλτιστη χρήση του εναέριου χώρου, λαμβανομένων υπόψη των ροών της εναέριας κυκλοφορίας 3)εξασφαλίζουν τη συμβατότητα με το ευρωπαϊκό δίκτυο αεροδιαδρόμων, 4)δικαιολογούνται από τη συνολική προστιθέμενή τους αξία, συμπεριλαμβανομένης της βέλτιστης χρήσης των τεχνικών και ανθρώπινων πόρων, βάσει αναλύσεων κόστους-οφέλους 5)διασφαλίζουν ομαλή και ευέλικτη μεταβίβαση της ευθύνης του ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας μεταξύ των μονάδων υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας

18 Λειτουργικά Τμήματα Εναερίου Χώρου
6)διασφαλίζουν συμβατότητα μεταξύ των διαφόρων διατάξεων του εναέριου χώρου, βελτιστοποιώντας, μεταξύ άλλων, τις σημερινές περιοχές πληροφοριών πτήσης 7)συμμορφώνονται με τους όρους που απορρέουν από περιφερειακές συμφωνίες που συνάπτονται στο πλαίσιο του ΔΟΠΑ (ICAO). 8)σέβονται περιφερειακές συμφωνίες που ισχύουν την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού, ιδίως τις συμφωνίες όπου συμμετέχουν τρίτες ευρωπαϊκές χώρες και 9)εξασφαλίζουν τη συνέπεια με τους κοινοτικούς στόχους επιδόσεων.

19 Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΣΤΟΝ ΕΝΙΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΟΥΡΑΝΟ
ΚΑΙ ΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΝΑΕΡΙΟΥ ΧΩΡΟΥ COM(1999) 614 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 11. Η Κοινότητα πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες της συνδέοντας τη διαχείριση των ουρανών µε την οικονοµική και πολιτική της ολοκλήρωση. Την ώρα του ενιαίου νοµίσµατος, την ώρα που η Κοινότητα προχωρά σε µια όλο και πιο εκτεταµένη συνεργασία σε νοµικό και αστυνοµικό επίπεδο, την ώρα, τέλος, που οι πρωτοβουλίες για τη δηµιουργία µιας Ευρώπης µε ενιαία άµυνα αποκτούν όλο και πιο φιλόδοξο χαρακτήρα, η διαχείριση του ευρωπαϊκού ουρανού διεξάγεται µε ξεπερασµένες µεθόδους και αρχές. Η Κοινότητα δεν µπορεί να διατηρεί στον ουρανό της τα σύνορα που κατόρθωσε να καταργήσει στο έδαφος και οφείλει να δώσει τη δυνατότητα στην αρχή της ελεύθερης κυκλοφορίας των προσώπων, των εµπορευµάτων και των υπηρεσιών να λειτουργήσει πέρα από τα σύνορα αυτά. Η δήλωση αυτή δεν πρέπει να ερµηνευθεί ως αµφισβήτηση του EUROCONTROL, αλλά ως βούληση της Επιτροπής να καταδείξει τη συµπληρωµατικότητα της πολιτικής αποστολής της Κοινότητας και των συγκεκριµένων αρµοδιοτήτων του EUROCONTROL για την επίτευξη των στόχων της Κοινότητας και µε σεβασµό στα δικαιώµατα που αναγνωρίζει η σύµβαση στα κράτη που δεν αποτελούν µέλη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας ΕΚ 1070/2009(26) Είναι ουσιαστικό να επιτευχθεί κοινή και εναρμονισμένη δομή των αεροδιαδρόμων, να βασισθεί η σημερινή και η μελλοντική οργάνωση του εναέριου χώρου σε κοινές αρχές, να εξασφαλισθεί προοδευτική εφαρμογή του γενικού προγράμματος ΑΤΜ, να βελτιστοποιηθεί η χρήση των εν ανεπαρκεία πόρων για να αποφευχθεί το κόστος άσκοπου εξοπλισμού, και ο σχεδιασμός και η διαχείριση του εναέριου χώρου να βασίζονται σε εναρμονισμένους κανόνες. Προς τον σκοπό αυτό, η Επιτροπή είναι αρμόδια για τη θέσπιση των αναγκαίων κανόνων και των νομικά δεσμευτικών εκτελεστικών αποφάσεων.

20 Η ιταλική ENAV SpA, στο ρόλο του συντονιστή Έργου, Η ΥΠΑ,
Ενιαίος Ευρωπαϊκός Ουρανός BLUE MED FAB στον Εναέριο Χώρο της Μεσογείου : Μελέτη Σκοπιμότητας (Feasibility Study) Η Μελέτη Σκοπιμότητας για το BLUE MED FAB ξεκίνησε το Εκπονήθηκε από μια κοινοπραξία Παρόχων Υπηρεσιών Αεροναυτιλίας : Η ιταλική ENAV SpA, στο ρόλο του συντονιστή Έργου, Η ΥΠΑ, Η κυπριακή DCAC και H ΜΑΤS της μάλτας. Επίσης συμμετείχαν : Η OACA της Τυνησίας και η NANSC της Αιγύπτου με σκοπό τη μελέτη και την αξιολόγηση των επιπτώσεων στο δίκτυο του χώρου ευθύνης τους. Η NATA της Αλβανίας ως συνδεδεμένος εταίρος και Η Ιορδανία ως παρατηρητής. COM(1999) 614 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 11. Η Κοινότητα πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες της συνδέοντας τη διαχείριση των ουρανών µε την οικονοµική και πολιτική της ολοκλήρωση. Την ώρα του ενιαίου νοµίσµατος, την ώρα που η Κοινότητα προχωρά σε µια όλο και πιο εκτεταµένη συνεργασία σε νοµικό και αστυνοµικό επίπεδο, την ώρα, τέλος, που οι πρωτοβουλίες για τη δηµιουργία µιας Ευρώπης µε ενιαία άµυνα αποκτούν όλο και πιο φιλόδοξο χαρακτήρα, η διαχείριση του ευρωπαϊκού ουρανού διεξάγεται µε ξεπερασµένες µεθόδους και αρχές. Η Κοινότητα δεν µπορεί να διατηρεί στον ουρανό της τα σύνορα που κατόρθωσε να καταργήσει στο έδαφος και οφείλει να δώσει τη δυνατότητα στην αρχή της ελεύθερης κυκλοφορίας των προσώπων, των εµπορευµάτων και των υπηρεσιών να λειτουργήσει πέρα από τα σύνορα αυτά. Η δήλωση αυτή δεν πρέπει να ερµηνευθεί ως αµφισβήτηση του EUROCONTROL, αλλά ως βούληση της Επιτροπής να καταδείξει τη συµπληρωµατικότητα της πολιτικής αποστολής της Κοινότητας και των συγκεκριµένων αρµοδιοτήτων του EUROCONTROL για την επίτευξη των στόχων της Κοινότητας και µε σεβασµό στα δικαιώµατα που αναγνωρίζει η σύµβαση στα κράτη που δεν αποτελούν µέλη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας ΕΚ 1070/2009(26) Είναι ουσιαστικό να επιτευχθεί κοινή και εναρμονισμένη δομή των αεροδιαδρόμων, να βασισθεί η σημερινή και η μελλοντική οργάνωση του εναέριου χώρου σε κοινές αρχές, να εξασφαλισθεί προοδευτική εφαρμογή του γενικού προγράμματος ΑΤΜ, να βελτιστοποιηθεί η χρήση των εν ανεπαρκεία πόρων για να αποφευχθεί το κόστος άσκοπου εξοπλισμού, και ο σχεδιασμός και η διαχείριση του εναέριου χώρου να βασίζονται σε εναρμονισμένους κανόνες. Προς τον σκοπό αυτό, η Επιτροπή είναι αρμόδια για τη θέσπιση των αναγκαίων κανόνων και των νομικά δεσμευτικών εκτελεστικών αποφάσεων.

21 Η μελέτη σκοπιμότητας διενεργήθηκε με :
Ενιαίος Ευρωπαϊκός Ουρανός BLUE MED FAB στον Εναέριο Χώρο της Μεσογείου : Μελέτη Σκοπιμότητας (Feasibility Study) Η μελέτη σκοπιμότητας διενεργήθηκε με : την οικονομική υποστήριξη του Εκτελεστικού Οργανισμού Τrans-European Transport Network Executive Agency (TEN-T EA) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και την συμβουλευτική υποστήριξη εμπειρογνωμόνων του EUROCONTROL. Eπικεντρώθηκε : Στην καταγραφή των επιχειρησιακών απαιτήσεων σε περιφερειακή βάση, Στην επεξεργασία προτάσεων/λύσεων προσαρμοσμένων στις επιχειρησιακές ανάγκες ανεξάρτητα από τα εθνικά σύνορα ή/και τα όρια των FIRs. Για το σκοπό αυτό, όλες οι επιχειρησιακές μελέτες εκτελέστηκαν στην περιοχή αλληλεπίδρασης του BLUE MED. COM(1999) 614 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 11. Η Κοινότητα πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες της συνδέοντας τη διαχείριση των ουρανών µε την οικονοµική και πολιτική της ολοκλήρωση. Την ώρα του ενιαίου νοµίσµατος, την ώρα που η Κοινότητα προχωρά σε µια όλο και πιο εκτεταµένη συνεργασία σε νοµικό και αστυνοµικό επίπεδο, την ώρα, τέλος, που οι πρωτοβουλίες για τη δηµιουργία µιας Ευρώπης µε ενιαία άµυνα αποκτούν όλο και πιο φιλόδοξο χαρακτήρα, η διαχείριση του ευρωπαϊκού ουρανού διεξάγεται µε ξεπερασµένες µεθόδους και αρχές. Η Κοινότητα δεν µπορεί να διατηρεί στον ουρανό της τα σύνορα που κατόρθωσε να καταργήσει στο έδαφος και οφείλει να δώσει τη δυνατότητα στην αρχή της ελεύθερης κυκλοφορίας των προσώπων, των εµπορευµάτων και των υπηρεσιών να λειτουργήσει πέρα από τα σύνορα αυτά. Η δήλωση αυτή δεν πρέπει να ερµηνευθεί ως αµφισβήτηση του EUROCONTROL, αλλά ως βούληση της Επιτροπής να καταδείξει τη συµπληρωµατικότητα της πολιτικής αποστολής της Κοινότητας και των συγκεκριµένων αρµοδιοτήτων του EUROCONTROL για την επίτευξη των στόχων της Κοινότητας και µε σεβασµό στα δικαιώµατα που αναγνωρίζει η σύµβαση στα κράτη που δεν αποτελούν µέλη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας ΕΚ 1070/2009(26) Είναι ουσιαστικό να επιτευχθεί κοινή και εναρμονισμένη δομή των αεροδιαδρόμων, να βασισθεί η σημερινή και η μελλοντική οργάνωση του εναέριου χώρου σε κοινές αρχές, να εξασφαλισθεί προοδευτική εφαρμογή του γενικού προγράμματος ΑΤΜ, να βελτιστοποιηθεί η χρήση των εν ανεπαρκεία πόρων για να αποφευχθεί το κόστος άσκοπου εξοπλισμού, και ο σχεδιασμός και η διαχείριση του εναέριου χώρου να βασίζονται σε εναρμονισμένους κανόνες. Προς τον σκοπό αυτό, η Επιτροπή είναι αρμόδια για τη θέσπιση των αναγκαίων κανόνων και των νομικά δεσμευτικών εκτελεστικών αποφάσεων.

22 Ενιαίος Ευρωπαϊκός Ουρανός BLUE MED FAB
στον Εναέριο Χώρο της Μεσογείου : Μελέτη Σκοπιμότητας (Feasibility Study) H επιτυχής περαίωση της μελέτη σκοπιμότητας επισφραγίστηκε με την υπογραφή της κοινής υπουργικής δήλωσης των υπουργών μεταφορών των χωρών που συμμετέχουν στη Φάση Ορισμού του BLUE MED. COM(1999) 614 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 11. Η Κοινότητα πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες της συνδέοντας τη διαχείριση των ουρανών µε την οικονοµική και πολιτική της ολοκλήρωση. Την ώρα του ενιαίου νοµίσµατος, την ώρα που η Κοινότητα προχωρά σε µια όλο και πιο εκτεταµένη συνεργασία σε νοµικό και αστυνοµικό επίπεδο, την ώρα, τέλος, που οι πρωτοβουλίες για τη δηµιουργία µιας Ευρώπης µε ενιαία άµυνα αποκτούν όλο και πιο φιλόδοξο χαρακτήρα, η διαχείριση του ευρωπαϊκού ουρανού διεξάγεται µε ξεπερασµένες µεθόδους και αρχές. Η Κοινότητα δεν µπορεί να διατηρεί στον ουρανό της τα σύνορα που κατόρθωσε να καταργήσει στο έδαφος και οφείλει να δώσει τη δυνατότητα στην αρχή της ελεύθερης κυκλοφορίας των προσώπων, των εµπορευµάτων και των υπηρεσιών να λειτουργήσει πέρα από τα σύνορα αυτά. Η δήλωση αυτή δεν πρέπει να ερµηνευθεί ως αµφισβήτηση του EUROCONTROL, αλλά ως βούληση της Επιτροπής να καταδείξει τη συµπληρωµατικότητα της πολιτικής αποστολής της Κοινότητας και των συγκεκριµένων αρµοδιοτήτων του EUROCONTROL για την επίτευξη των στόχων της Κοινότητας και µε σεβασµό στα δικαιώµατα που αναγνωρίζει η σύµβαση στα κράτη που δεν αποτελούν µέλη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας ΕΚ 1070/2009(26) Είναι ουσιαστικό να επιτευχθεί κοινή και εναρμονισμένη δομή των αεροδιαδρόμων, να βασισθεί η σημερινή και η μελλοντική οργάνωση του εναέριου χώρου σε κοινές αρχές, να εξασφαλισθεί προοδευτική εφαρμογή του γενικού προγράμματος ΑΤΜ, να βελτιστοποιηθεί η χρήση των εν ανεπαρκεία πόρων για να αποφευχθεί το κόστος άσκοπου εξοπλισμού, και ο σχεδιασμός και η διαχείριση του εναέριου χώρου να βασίζονται σε εναρμονισμένους κανόνες. Προς τον σκοπό αυτό, η Επιτροπή είναι αρμόδια για τη θέσπιση των αναγκαίων κανόνων και των νομικά δεσμευτικών εκτελεστικών αποφάσεων.

23 Υπογραφή Κοινής Yπουργικής Δήλωσης (Definition Phase) του ΒLUE MED
για τη Φάση Ορισμού (Definition Phase) του ΒLUE MED COM(1999) 614 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 11. Η Κοινότητα πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες της συνδέοντας τη διαχείριση των ουρανών µε την οικονοµική και πολιτική της ολοκλήρωση. Την ώρα του ενιαίου νοµίσµατος, την ώρα που η Κοινότητα προχωρά σε µια όλο και πιο εκτεταµένη συνεργασία σε νοµικό και αστυνοµικό επίπεδο, την ώρα, τέλος, που οι πρωτοβουλίες για τη δηµιουργία µιας Ευρώπης µε ενιαία άµυνα αποκτούν όλο και πιο φιλόδοξο χαρακτήρα, η διαχείριση του ευρωπαϊκού ουρανού διεξάγεται µε ξεπερασµένες µεθόδους και αρχές. Η Κοινότητα δεν µπορεί να διατηρεί στον ουρανό της τα σύνορα που κατόρθωσε να καταργήσει στο έδαφος και οφείλει να δώσει τη δυνατότητα στην αρχή της ελεύθερης κυκλοφορίας των προσώπων, των εµπορευµάτων και των υπηρεσιών να λειτουργήσει πέρα από τα σύνορα αυτά. Η δήλωση αυτή δεν πρέπει να ερµηνευθεί ως αµφισβήτηση του EUROCONTROL, αλλά ως βούληση της Επιτροπής να καταδείξει τη συµπληρωµατικότητα της πολιτικής αποστολής της Κοινότητας και των συγκεκριµένων αρµοδιοτήτων του EUROCONTROL για την επίτευξη των στόχων της Κοινότητας και µε σεβασµό στα δικαιώµατα που αναγνωρίζει η σύµβαση στα κράτη που δεν αποτελούν µέλη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας ΕΚ 1070/2009(26) Είναι ουσιαστικό να επιτευχθεί κοινή και εναρμονισμένη δομή των αεροδιαδρόμων, να βασισθεί η σημερινή και η μελλοντική οργάνωση του εναέριου χώρου σε κοινές αρχές, να εξασφαλισθεί προοδευτική εφαρμογή του γενικού προγράμματος ΑΤΜ, να βελτιστοποιηθεί η χρήση των εν ανεπαρκεία πόρων για να αποφευχθεί το κόστος άσκοπου εξοπλισμού, και ο σχεδιασμός και η διαχείριση του εναέριου χώρου να βασίζονται σε εναρμονισμένους κανόνες. Προς τον σκοπό αυτό, η Επιτροπή είναι αρμόδια για τη θέσπιση των αναγκαίων κανόνων και των νομικά δεσμευτικών εκτελεστικών αποφάσεων. Στην συνάντηση των υπουργών Μεταφορών του BLUE MED στη Ρώμη στις 4 Νοεμβρίου 2008, υπεγράφη η Κοινή Υπουργική Δήλωση για την Φάση Oρισμού.

24 Ενιαίos Ευρωπαϊκός Ουρανός
BLUE MED FAB Φάση Ορισμού (Definition Phase) στον Εναέριο Χώρο της Μεσογείου Πλήρη Μέλη BLUE MED Συνδεδεμένοι Εταίροι Παρατηρητές

25 Συνδεδεμένοι Εταίροι Μέλη Παρατηρητές Ενιαίos Ευρωπαϊκός Ουρανός
BLUE MED FAB Φάση Ορισμού (Definition Phase) στον Εναέριο Χώρο της Μεσογείου Μέλη Ελλάδα Ιταλία Κύπρος Μάλτα Συνδεδεμένοι Εταίροι Αίγυπτος Αλβανία Τυνησία Παρατηρητές Ιορδανία Λίβανος COM(1999) 614 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 11. Η Κοινότητα πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες της συνδέοντας τη διαχείριση των ουρανών µε την οικονοµική και πολιτική της ολοκλήρωση. Την ώρα του ενιαίου νοµίσµατος, την ώρα που η Κοινότητα προχωρά σε µια όλο και πιο εκτεταµένη συνεργασία σε νοµικό και αστυνοµικό επίπεδο, την ώρα, τέλος, που οι πρωτοβουλίες για τη δηµιουργία µιας Ευρώπης µε ενιαία άµυνα αποκτούν όλο και πιο φιλόδοξο χαρακτήρα, η διαχείριση του ευρωπαϊκού ουρανού διεξάγεται µε ξεπερασµένες µεθόδους και αρχές. Η Κοινότητα δεν µπορεί να διατηρεί στον ουρανό της τα σύνορα που κατόρθωσε να καταργήσει στο έδαφος και οφείλει να δώσει τη δυνατότητα στην αρχή της ελεύθερης κυκλοφορίας των προσώπων, των εµπορευµάτων και των υπηρεσιών να λειτουργήσει πέρα από τα σύνορα αυτά. Η δήλωση αυτή δεν πρέπει να ερµηνευθεί ως αµφισβήτηση του EUROCONTROL, αλλά ως βούληση της Επιτροπής να καταδείξει τη συµπληρωµατικότητα της πολιτικής αποστολής της Κοινότητας και των συγκεκριµένων αρµοδιοτήτων του EUROCONTROL για την επίτευξη των στόχων της Κοινότητας και µε σεβασµό στα δικαιώµατα που αναγνωρίζει η σύµβαση στα κράτη που δεν αποτελούν µέλη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας ΕΚ 1070/2009(26) Είναι ουσιαστικό να επιτευχθεί κοινή και εναρμονισμένη δομή των αεροδιαδρόμων, να βασισθεί η σημερινή και η μελλοντική οργάνωση του εναέριου χώρου σε κοινές αρχές, να εξασφαλισθεί προοδευτική εφαρμογή του γενικού προγράμματος ΑΤΜ, να βελτιστοποιηθεί η χρήση των εν ανεπαρκεία πόρων για να αποφευχθεί το κόστος άσκοπου εξοπλισμού, και ο σχεδιασμός και η διαχείριση του εναέριου χώρου να βασίζονται σε εναρμονισμένους κανόνες. Προς τον σκοπό αυτό, η Επιτροπή είναι αρμόδια για τη θέσπιση των αναγκαίων κανόνων και των νομικά δεσμευτικών εκτελεστικών αποφάσεων.

26 Η ΦΑΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΒLUE MED PROJECT
Η εκκίνηση της Φάσης Ορισμού δόθηκε μετά την πολιτική δέσμευση των συνεργαζομένων χωρών με την παράθεση των εναερίων χώρων ευθύνης τους στην περιοχή του υπό μελέτη λειτουργικού τμήματος. Με βάση το Στρατηγικό Σχέδιο Δράσης του Προγράμματος και το Σχέδιο Διαχείρισής του προβλέπονταν: - η Δομή, Οργάνωση, η ροή πληροφοριών, - η διαχείριση, η κατανομή ρόλων και καθηκόντων - οι ομάδες εργασίας και τα προγράμματα εργασιών - οι παραδοτέες μελέτες, τα ορόσημα - τα Χρονοδιαγράμματα, οι προθεσμίες Η έγκριση της συγχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής επιτροπής βασίστηκε στις ανωτέρω προβλεπόμενες εργασίες και παραδοτέα έγγραφα και προθεσμίες, επικυρώνοντάς τα. Project management plan Introduction - Purpose of the document Purpose of this document is to provide the description of the work to be carried out in the context of the Definition Phase of the BLUEMED Project. The management structure as well as planning and budget information are provided as well. Document Structure Chapter 1 INTRODUCTION, contains the synopsis of the overall document. Chapter 2 THE BLUE MED PROJECT, contains an overview of the whole BLUE MED initiative Chapter 3 DEFINITION PHASE WORK PLAN, contains the details of the Definition Phase subphase-1. Chapter 4 PROJECT MANAGEMENT STRUCTURE, contains an overview of the overall project organisation Chapter 5 QUALITY PLAN, contains the details of the plan identified in order to ensure adequate quality of project outputs.

27 Η ΦΑΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΒLUE MED PROJECT
Οι τομείς εργασίας της Φάσης Ορισμού κατανεμήθηκαν σε εννέα Ομάδες Εργασίας : 1. Διαχείριση Προγράμματος (WP0) 2. Επιχειρησιακή Υλοποίηση του FAB (WP1) 3. Τεχνική Υλοποίηση του FAB (WP2) 4. Aσφάλεια και Προστασία (WP3) 5.Οικονομική Αξιολόγηση (WP4) 6. Νομικά και Θεσμικά Θέματα (WP5) 7. Θέματα Ανθρωπίνου Δυναμικού (WP6) 8. Θέματα Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (WP7) 9. Σχεδιασμός Υλοποίησης (WP8) Project management plan Introduction - Purpose of the document Purpose of this document is to provide the description of the work to be carried out in the context of the Definition Phase of the BLUEMED Project. The management structure as well as planning and budget information are provided as well. Document Structure Chapter 1 INTRODUCTION, contains the synopsis of the overall document. Chapter 2 THE BLUE MED PROJECT, contains an overview of the whole BLUE MED initiative Chapter 3 DEFINITION PHASE WORK PLAN, contains the details of the Definition Phase subphase-1. Chapter 4 PROJECT MANAGEMENT STRUCTURE, contains an overview of the overall project organisation Chapter 5 QUALITY PLAN, contains the details of the plan identified in order to ensure adequate quality of project outputs.

28 Πρόγραμμα BLUE MED : Oμάδες Εργασίας (Work Packages)
WP0 Διαχείριση Προγράμματος WP1 Επιχειρησιακή Υλοποίηση του FAB WP2 Τεχνική Υλοποπίηση του FAB WP3 Aσφάλεια και Προστασία WP4 Οικονομική Αξιολόγηση WP5 Νομικά και Θεσμικά Θέματα WP6 Θέματα Ανθρωπίνου Δυναμικού WP7 Θέματα Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων WP8 Σχεδιασμός Υλοποίησης Εργ.1.1 Όραμα του FAΒ και Λεπτομερείς Επιχειρησιακές Αρχές Εργ. 2.1 Ορισμός του BM Regional Single Sky Implement. Roadmap BM RSSIR Εργ. 4.1 Ορισμός της CBA και Σχεδιασμός Σχήματος Χρεώσεων Eργ. 5.1 Νομικό και Θεσμικό υπόβαθρο του BLUE MED FAB Εργ. 6.1 Θέματα Ανθρώπινου Δυναμικού Εργ. 7.1 Αξιολόγηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Εργ. 8.1 Ολοκλήρωση Κειμένων και Σχεδιασμός Υλοποίησης του BLUE MED Εργ. 3.1 Ασφάλεια Εργ. 3.1.1 Μελέτη Ασφάλειας Εργ. 7.2 Επικύρωση Αξιολόγησης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Εργ. 1.2 Επιχειρησιακά Θέματα του FAB Εργ. 4.2 Αξιολόγηση Βάσης Εργ. 8.2 Eνημέρωση Ενδιαφερομένων και Δημοσιοποίηση Εργ. 2.2 Εντοπισμός Άμεσων Αποτελεσμάτων Eργ. 5.2 Η Συμφωνία για το FAB Εργ. 3.1.2 Ανάλυση Ωριμότητας Ασφάλειας Εργ. 1.3 Σχεδιασμός του Εναέριου Χώρου Εργ. 4.3 Ανάπτυξη των μαθηματικών & Οικονομικών εργαλείων για την μελέτη χρεώσεων Εργ. 2.3 Ορισμός Διαλειτουργικότητας του FAB Εργ.1.4 Αναλύσεις FTS/ RTS Εργ Προστασία Eργ. 2.4 Δραστηριότητα Επικυρώσεων Τεχνικών Επιλογών Εργ. 4.4 Ορισμός του Οικονομικού Σεναρίου του FAB Εργ.1.5 ASM Πολιτικο- Στρατιωτική Συνεργασία Εργ. 3.2.1 Προστασία Εργ. 1.6 Έλεγχος Ροής & Χωρητικότητας ATFCM

29 BLUE MED ΦΑΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥ OΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ

30 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΡΟΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ KAI ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
BLUE MED ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΡΟΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ KAI ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ Κκκκ λλλλλ

31 Η ΦΑΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΒLUE MED PROJECT Οι φορείς Διαχείρισης της Εναέριας Κυκλοφορίας (Air Traffic Management-ATM) του BLUE MED αποδέχονται την αρχή ενός διαλειτουργικού συστήματος Διαχείρισης της Εναέριας Κυκλοφορίας για όλους τους χρήστες, σε όλες της φάσεις της πτήσης που : βασίζεται στις συμφωνημένες επιχειρησιακές αρχές και απαιτήσεις ανταποκρίνεται στα κοινώς αποδεκτά επίπεδα ασφαλείας, παρέχει οικονομικά βέλτιστη λειτουργία περιβαλλοντικά βιώσιμη και ικανοποιεί τις εθνικές και διεθνείς απαιτήσεις ασφαλείας.

32 Η συνεργασία και ο συντονισμός σε πολιτικό-στρατιωτικό επίπεδο
Η συνεργασία και ο συντονισμός σε πολιτικό-στρατιωτικό επίπεδο Η πολιτικο-στρατιωτική συνεργασία και συντονισμός θα διαδραματίσουν έναν θεμελιώδη ρόλο στην επιχειρησιακή λειτουργία του BLUE MED FAB έχοντας στόχο την απρόσκοπτη εκτέλεση των στρατιωτικών αποστολών, σύμφωνα με την Ευέλικτη Χρήση του Εναέριου Χώρου ως ενιαίο σύνολο.

33 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΛΑΝΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
Bασισμένα στις παρούσες διαδικασίες διαχείρισης του FAB. Περιλαμβάνει τη χρήση των υπαρχουσών δομών για την εκπλήρωση νέων στόχων μέσα στο πλαίσιο του Project. Καθορισμός των απαιτήσεων που εστιάζονται στα θέματα επιχειρησιακών αρχών και ζητημάτων συντονισμού. ΑΜΕΣΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (QUICK WINS) 2010 Bασισμένος σε ό,τι έχουμε τώρα. Περιλαμβάνει την εφαρμογή των διαθέσιμων μηχανισμών και διαδικασιών. Καθορισμός των απαιτήσεων που αφορούν τις βραχυπρόθεσμες δραστηριότητες του προγράμματος. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Bασισμένος σε ό,τι γνωρίζουμε τώρα. Περιλαμβάνει την εφαρμογή των προτεινόμενων μηχανισμών και διαδικασιών. Εντοπισμός απαιτήσεων που οδηγούν στα μελλοντικά σχέδια του προγράμματος. ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Bασισμένος στις προσδοκίες με βάση τις Επιχειρησιακές Αρχές. Περιλαμβάνει την εφαρμογή των νέων μηχανισμών και διαδικασιών. Ολοκληρώνει το σύνολο των απαιτήσεων και υποστηρίζει τη διαρκή βελτίωση. ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

34 ΟΙ ΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΒLUE MED PROJECT
Ο1 Ο2 Ο5 Ο3 Ο4 Eπιχειρησιακές Απαιτήσεις Διαλειτ/κότητας Νομικά – θεσμικά θέματα Κοινωνικά Ασφάλεια και Περιβάλλον 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Φάση Ορισμού Μελέτη Σκοπιμότητας Παράδοση της Μελέτης Σκοπιμότητας Λειτουργία Πλαίσιο Απόφασης Απόφαση Εκκίνησης Υλοποίησης Έναρξη Λειτουργιών ΛΤΕΧ BLUE MED Πλήρης Βελτιστοποίηση επιχ. λειτουργίας Πλήρως Διαλειτουργικά Συστήματα & συνεργασίες Υλοποίηση Οργανωτικών δομών Επναρμονισμένες πολιτικές σε θεματα προσωπικού Κοινή μεθοδολογία στην Ασφάλεια Περιβαλλ. επιπτώσεων Μεθοδολογία μείωσης Επιλογή Σεναρίου Σενάριο Αναφοράς Επανασχεδιασμός Διαδικασίες Εργασίας Μηχανισμός Διαλειτουργικότητας Νομικά και Οικονομικά θέματα Κοινωνικά θέματα Σχεδιασμός Ασφαλείας Αξιολόγηση Περιβαλλοντικών

35 Η διαδικασία Οδικού Χάρτη στο ΒLUE MED PROJECT
1η Φάση Kαταγραφή παρούσας κατάστασης Δημιουργία Σεναρίου Βάσης 2η Φάση Καταγραφή Υποχρεώσεων (ICAO, Eυρ. Καν., Eurocontrol) 3η Φάση Ανάλυση Κενών – Διαφορών (GAP Analysis) Ανάδειξη κοινών στόχων συνεργασίας Δημιουργία Mελλοντικού Σεναρίου Δημιουργία Οδικού Χάρτη Εναρμονισμού – Ανάπτυξης

36 Η Επιδότηση του ΒLUE MED από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δια του Εκτελεστικού Οργανισμού του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών (Εκτελεστικός Οργανισμός ΔΕΔ-Μ),επιδότησε την πρώτη φάση και στη δεύτερη φάση ενέκρινε επιδότηση κατά 50% των δαπανών των χωρών μελών της Ε.Ε. του Πρόγραμματος BLUE MED με : Ποσό € συνολικά και από αυτά € για τη χώρα μας, για την Μελέτη Σκοπιμότητας και ποσό € συνολικά και από αυτά € για τη χώρα μας, για την παρούσα Φάση Ορισμού του Προγράμματος BLUE MED με την απόφασή της C(2009)7628.

37 Η Επιδότηση του ΒLUE MED από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Τα ποσά αυτά προκαταβάλονται μεν, αλλά στη συνέχεια γίνεται εκκαθάριση βάσει των πραγματοποιημένων επιλέξιμων δαπανών. Αυτό σημαίνει ότι η μη πραγματοποίηση δαπανών απαραίτητων για το πρόγραμμα σημαίνει και μη επιδότηση external costs (εξωτερικά κόστη) αλλά και internal costs (κόστος ημερομισθίων – μετακινήσεων υπαλλήλων ΥΠΑ).

38 Η Επιδότηση του ΒLUE MED από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Σύμφωνα με την απόφασή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής C(2009)7628 : Η Φάση Ορισμού του BLUE MED ως συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα είχε ημερομηνία λήξης την 30η Σεπτεμβρίου 2011. Πέραν της 30ης Σεπτεμβρίου 2011 οι δαπάνες του Προγράμματος δεν θα είχαν δυνατότητα επιδότησης. Μεταξύ άλλων οι δαπάνες προσωπικού του Προγράμματος σε ανθρωποώρες δεν θα μπορούσαν να επιδοτηθούν με συνέπεια απώλεια επιδοτήσεων για την Υπηρεσία μας. Η Διαχείριση του προγράμματος πήρε την απόφαση και ζήτησε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή την παράταση του Προγράμματος έως τις 31/5/2012. Η αιτιολογία αναφερόταν στο νέο γενικό δημοσιονομικό περιοριστικό πλαίσιο στη χώρα μας και την αλλαγή νομοθεσίας για τις προμήθειες στην Ιταλία.

39 Η Επιδότηση του ΒLUE MED από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Η αιτιολογία αναφερόταν στο νέο γενικό δημοσιονομικό περιοριστικό πλαίσιο στη χώρα μας και την αλλαγή νομοθεσίας για τις προμήθειες στην Ιταλία. Η απόφαση εκδόθηκε μέσα στον Οκτώβριο 2011 με ιδιαίτερα θετικά αποτελέσματα από πλευράς εσόδων. Η υπηρεσία μας έχοντας εμπειρία στα ανταποδοτικά έσοδα έναντι επιλεξίμων εσόδων θα πρέπει να ανταποκριθεί θετικά για να μην υπάρξει απώλεια πόρων.

40 ΤΕΛΟΣ 2011 AΠΟΦΑΣΗ 24/6/2012 4/12/2012 GO/NO GO ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΝΑΡΞΗ
Σημαντικές Προθεσμίες-Ορόσημα των Φάσεων Ορισμού και Υλοποίησης του Προγράμματος BLUE MED ΤΕΛΟΣ AΠΟΦΑΣΗ GO/NO GO (Αρχικός σχεδιασμός) 24/6/2012 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ (EK 176/2011) 4/12/2012 ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ


Κατέβασμα ppt "ENIAIOΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΟΥΡΑΝΟΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΝΑΕΡΙΟΥ ΧΩΡΟΥ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google