Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ADVISORY Παρουσίαση προόδου για το έργο Μείωσης του Διοικητικού Φόρτου 9 Ιουνίου 2010.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ADVISORY Παρουσίαση προόδου για το έργο Μείωσης του Διοικητικού Φόρτου 9 Ιουνίου 2010."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ADVISORY Παρουσίαση προόδου για το έργο Μείωσης του Διοικητικού Φόρτου 9 Ιουνίου 2010

2 2 Περιεχόμενα Γενικά Γενικά Σκοπός – Φάσεις Έργου Σκοπός – Φάσεις Έργου Πρόοδος Εργασιών Πρόοδος Εργασιών Εθνικοί Τομείς Προτεραιότητας Εθνικοί Τομείς Προτεραιότητας Επόμενα Βήματα – Παράγοντες Επιτυχίας Επόμενα Βήματα – Παράγοντες Επιτυχίας Ερωτήσεις Ερωτήσεις

3 3 Βελτίωση Ρυθμιστικού Πλαισίου Στο πλαίσιο της Στρατηγικής της Λισσαβόνας και τώρα Ευρώπη 2020, προωθείται η Βελτίωση του Ρυθμιστικού Πλαισίου για εκσυγχρονισμό και πιο αποτελεσματική λειτουργία του κράτους. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και το έργο Μείωσης του Διοικητικού Φόρτου (ΔΦ) που πηγάζει από νομοθεσίες που αφορούν τις επιχειρήσεις και που ανατέθηκε στην KPMG.

4 4 Τίτλος Έργου “Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλων για τη μείωση του Διοικητικού Φόρτου που πηγάζει από Νόμους/Κανονισμούς/Διατάγματα/Εγκυκλίους/Εντολές της Κυπριακής Δημοκρατίας” Διάρκεια έργου ~ 8 μήνες Κόστος Έργου ~ €500.000 Έναρξη Έργου : Νοέμβριος 2009 Ολοκλήρωση Έργου: Αύγουστος 2010

5 5 Σκοπός Έργου  Απάμβλυνση των δυσμενών επιπτώσεων στις επιχειρήσεις, οι οποίες καλούνται να συμμορφωθούν με περίπλοκες και χρονοβόρες διαδικασίες που πηγάζουν από τις νομοθεσίες.  Ιδιαίτερα σημαντικής σημασίας για τις κυπριακές επιχειρήσεις που, λόγω του μικρού μεγέθους τους, επηρεάζονται σε μεγάλο βαθμό από περίπλοκες νομοθετικές υποχρεώσεις.  Στόχος δεν είναι η αλλαγή της ουσίας της νομοθετικής ρύθμισης αλλά η απλοποίηση των διαδικασιών, έτσι ώστε να μειωθεί η γραφειοκρατία στις επιχειρήσεις.

6 6 Φάση 3Φάση 2Φάση 1 Φάσεις Έργου Συγκέντρωση όλων των νόμων που αφορούν τη λειτουργία των επιχειρήσεων Χαρτογράφηση των Υποχρεώσεων Πληροφόρησης (ΥΠ) που αφορούν τη συμμόρφωση των επιχειρήσεων με τις νομοθεσίες Επιλογή των Εθνικών Τομέων Προτε- ραιότη- τας (ΕΤΠ) Ανάλυση σε απαιτήσεις δεδομένων (μόνο για ΕΤΠ) Επιμέτρηση του Διοικητικού Κόστους στη βάση της μεθοδολογίας SCM Παροχή εισηγήσεων για μείωση του ΔΦ κατά 20% μέχρι το 2012

7 7 Πρόοδος Εργασιών 1.Συλλογή και ταξινόμηση 1.800+ Νομοθεσιών της Κυπριακής Δημοκρατίας από 52+ Κυβερνητικά τμήματα 2.Χαρτογράφηση 5.000+ Υποχρεώσεων Πληροφόρησης 3.Παροχή εκπαίδευσης σε 70 λειτουργούς της Δημόσιας Υπηρεσίας 4.Επιλογή των Εθνικών Τομέων Προτεραιότητας 5.Ανάλυση των Υποχρεώσεων Πληροφόρησης σε Απαιτήσεις Δεδομένων Κατά την περίοδο Νοέμβριος 2009 – Μάϊος 2010 ολοκληρώθηκαν τα ακόλουθα:

8 8 Παράλληλες Ενέργειες 1.Ετοιμασία λογότυπου για το Ρυθμιστικό Πλαίσιο 2.Ενημερωτική εκστρατεία (άρθρα, δημοσιεύσεις, ανακοινώσεις τύπου κλπ) 3.Ανταλλαγή απόψεων με οργανωμένα σύνολα που εκπροσωπούν τις επιχειρήσεις (ΚΕΒΕ, ΟΕΒ) 4.Σε εξέλιξη διαδικασία για ετοιμασία ιστοσελίδας 5.Υπό ετοιμασία Πλάνο Δράσης για ευαισθητοποίηση του κοινού και των δημοσίων λειτουργών για το θέμα. Άλλες παράλληλες ενέργειες στα πλαίσια του έργου που έγιναν/γίνονται κατά την ίδια περίοδο:

9 9 Επιλογή Τομέων Προτεραιότητας Η διαδικασία επιλογής των Εθνικών Τομέων Προτεραιότητας ξεκίνησε με μια κατ’ αρχήν επιλογή τομέων μέσα από: Ανάλυση ποσοτικών και ποιοτικών κριτηρίων Ανάλυση ποσοτικών και ποιοτικών κριτηρίων Συζητήσεις μεταξύ Υπ. Οικ. και KPMG Συζητήσεις μεταξύ Υπ. Οικ. και KPMG Συζητήσεις με ΚΕΒΕ και ΟΕΒ Συζητήσεις με ΚΕΒΕ και ΟΕΒ Ακολούθησαν ξεχωριστές συναντήσεις με εκπροσώπους των τμημάτων που σχετίζονται με προεπιλεγέντες τομείς

10 10 Επιλογή Τομέων Προτεραιότητας Στη συνέχεια έγινε βαθύτερη εξέταση των προεπιλεγέντων τομέων με βάση ποσοτικά και ποιοτικά κριτήρια: Ποσοτικά 1.Αριθμός ΥΠ 2.Αριθμός επηρεαζομένων επιχειρήσεων Ποιοτικά 1.Πηγή Νομοθεσίας (Εθνική / Κοινοτική) 2.Δυνατότητες / ευκαιρίες μείωσης φόρτου 3.Επηρεασμός μικρομεσαίων επιχειρήσεων 4.Παραδείγματα άλλων χωρών στην Ευρώπη 5.Άλλα κριτήρια (π.χ. σημασία τομέα στην Οικονομία, προσέλκυση ξένων επενδύσεων)

11 11 Επιλογή Τομέων Προτεραιότητας Συνεδρία Ειδικής Καθοδηγητικής Επιτροπής υπό την προεδρία του Γενικού Διευθυντή του Υπ. Οικονομικών. Mετά από μελέτη και συζήτηση, καθορίστηκαν 8 εθνικοί τομείς προτεραιότητας. Επισημαίνεται ότι 6 από τους 8 τομείς, αφορούν άμεσα και έμμεσα την προσέλκυση ξένων επενδύσεων, βελτιώνοντας μακροπρόθεσμα το θεσμικό πλαίσιο και την εικόνα της Κύπρου ως επενδυτικό κέντρο.

12 12 Εθνικοί Τομείς Προτεραιότητας 1 Τομέας Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης (συμπεριλαμβανομένης της νομοθεσίας για τους ξένους εργάτες υπό τον Τομέα Εργοδότησης Αλλοδαπών Εργατών του Τμήματος Εργασίας) 2 Τομέας Γεωργίας 3 Τομέας Εσωτερικών Προσόδων 4 Τομέας Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη 5 Τομέας Κοινωνικών Ασφαλίσεων 6 Τομέας Περιβάλλοντος 7 Τομέας Τελωνείων 8 Τομέας ΦΠΑ

13 13 Επόμενες Φάσεις του έργου Ανάλυση σε απαιτήσεις δεδομένων των ΕΤΠ Επιμέτρηση του Διοικητικού Κόστους με SCM για τους ΕΤΠ Ιούλιος 2010 Ιούνιος 2010 Αύγουστος 2010 Παροχή εισηγήσεων για υλοποίηση μέτρων για μείωση του ΔΦ (κατά 20%) μέχρι το 2012 Μάϊος 2010

14 14 Παράγοντες Επιτυχίας Έργου Μέσα στο σύντομο χρονικό διάστημα των 8 μηνών και δεδομένου του μεγάλου όγκου εργασίας απαιτείται: 1.Στενή συνεργασία Αναθέτουσας Αρχής, KPMG και Κυβερνητικών Τμημάτων  Άριστη Επικοινωνία  Κατανόηση αναγκών του έργου  Συνεχής συλλογή στοιχείων και ανταλλαγή απόψεων 2.Εμπλοκή Επιχειρηματικού Κόσμου  Διάθεση χρόνου για παροχή των απαραίτητων στοιχείων για την επιμέτρηση του ΔΚ  Ανταλλαγή απόψεων για εισηγήσεις μείωσης του ΔΦ

15 15 CGK Enterprises Ltd Εταιρικές Παρουσίες Tasapro Ltd KARALOUKA BROS

16 16 Συμπεράσματα – Οφέλη Προκύπτουν σημαντικά οφέλη τα οποία συνοψίζονται ως ακολούθως:  Επίτευξη στόχου μείωσης του ΔΦ κατά 20%, δέσμευση έναντι της Ε.Ε.  Μείωση της γραφειοκρατίας- απλοποίηση διαδικασιών  Απελευθέρωση πόρων προς περισσότερο παραγωγικές δραστηριότητες, βελτιώνοντας την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και ιδιαίτερα των μικρομεσαίων  Βελτίωση της εικόνας της δημόσιας υπηρεσίας Σε περίοδο κρίσης, η συγκεκριμένη πρωτοβουλία αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς ενισχύει την επιχειρηματικότητα, βελτιώνοντας την οικονομία στο σύνολο της.

17 17 Ερωτήσεις


Κατέβασμα ppt "ADVISORY Παρουσίαση προόδου για το έργο Μείωσης του Διοικητικού Φόρτου 9 Ιουνίου 2010."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google