Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΟΞΕΙΔΟΑΝΑΓΩΓΙΚΕΣ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΟΞΕΙΔΟΑΝΑΓΩΓΙΚΕΣ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΟΞΕΙΔΟΑΝΑΓΩΓΙΚΕΣ

2 Για να πραγματοποιηθεί μια χημική αντίδραση θα πρέπει τα μόρια των αντιδρώντων να συγκρουστούν και μάλιστα να συγκρουστούν κατάλληλα (κατάλληλη ταχύτητα, ορισμένο προσανατολισμό) Αποτέλεσμα είναι να σπάσουν οι αρχικοί δεσμοί και να δημιουργηθούν νέοι.

3 CH4(g) + 2O2(g)  CO2(g) + 2H2O(g)
P4(s) + 6Cl2(g)  4PCl3(s) CH4(g) + 2O2(g)  CO2(g) + 2H2O(g)

4 ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ Ταχύτητα μιας αντίδρασης ορίζεται η μεταβολή της συγκέντρωσης ενός από τα αντιδρώντα ή τα προϊόντα στη μονάδα του χρόνου Η ταχύτητα μιας αντίδρασης αυξάνεται: Με αύξηση της ποσότητας των αντιδρώντων Με αύξηση της θερμοκρασίας Με αύξηση της επιφάνειας επαφής των στερεών σωμάτων Με την παρουσία καταλυτών ( ένζυμα)

5 ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΘΕΤΙΚΕΣ ΟΞΕΙΔΟΑΝΑΓΩΓΙΚΕΣ ΣΥΝΘΕΣΗ
ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΑΠΛΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΠΛΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΣΗ

6 ΟΞΕΙΔΟΑΝΑΓΩΓΙΚΕΣ ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ
Αντιδράσεις οξειδοαναγωγής καλούνται οι αντιδράσεις στις οποίες μεταβάλλεται ο αριθμός οξείδωσης τουλάχιστον δύο ατόμων Η μεταβολή του αριθμού οξείδωσης συντελείται, είτε μέσω μεταβίβασης ηλεκτρονίων, είτε μέσω συνεισφοράς ηλεκτρονίων προς σχηματισμό κοινών ηλεκτρονικών ζευγών.

7 Ένα σώμα οξειδώνεται όταν επέρχεται αύξηση του αριθμού οξείδωσης σε τουλάχιστον ένα από τα άτομα που το απαρτίζουν. Το σώμα που προκαλεί την οξείδωση αυτή λέγεται οξειδωτικό μέσο. Κατ’αντιστοιχία με το παραπάνω ορισμό, ένα σώμα ανάγεται όταν επέρχεται ελάττωση του αριθμού οξείδωσης σε τουλάχιστον ένα από τα άτομα που το απαρτίζουν. Το σώμα που προκαλεί την αναγωγή αυτή λέγεται αναγωγικό μέσο.

8 C0 + O C+4O2-2 H02 + Cl H+1Cl-1 2Na0 + Cl Na+1Cl-1 Fe0 + 2H+1Cl Fe+2Cl-12 + H02 N H N-3H+13

9 Τα φαινόμενα οξείδωσης και αναγωγής είναι αλληλένδετα
Τα φαινόμενα οξείδωσης και αναγωγής είναι αλληλένδετα. Σε μία αντίδραση οξειδοαναγωγής το οξειδούμενο σώμα προκαλεί την αναγωγή ενός άλλου σώματος, δηλαδή συμπεριφέρεται ως αναγωγικό μέσο. Αντιθέτως, το αναγόμενο σώμα προκαλεί την οξείδωση ενός άλλου σώματος, δηλαδή συμπεριφέρεται ως οξειδωτικό μέσο.

10 ΟΞΕΙΔΟΑΝΑΓΩΓΙΚΕΣ ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ

11 Αντιδράσεις σύνθεσης Χημικό στοιχείο + οξυγόνο
Μέταλλο + Αμέταλλο (εκτός Ο2) Υδρογόνο + αμέταλλο Όξινο οξείδιο + H2O Βασικό οξείδιο + H2O

12 ΟΞΕΙΔΟΑΝΑΓΩΓΙΚΕΣ ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ
Αντιδράσεις σύνθεσης (Combination Reactions) Οι απλούστερες αντιδράσεις σύνθεσης είναι εκείνες ανάμεσα σε δύο διαφορετικά στοιχεία Το περισσότερο ηλεκτραρνητικό στοιχείο, συνήθως ένα αμέταλλο, ανάγεται ενώ το περισσότερο ηλεκτροθετικό στοιχείο, που μπορεί να είναι ένα μέταλλο ή ακόμα και ένα αμέταλλο, οξειδώνεται. Οι αντιδράσεις αυτές κατανοούνται εύκολα βάσει των σειρών δραστικότητας μετάλλων και αμετάλλων Σειρά Δραστικότητας Μετάλλων Σειρά Δραστικότητας Αμετάλλων

13 ΟΞΕΙΔΟΑΝΑΓΩΓΙΚΕΣ ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ
Αντιδράσεις διάσπασης (Decomposition Reactions) Πολλά οξείδια αλλά και αλογονούχες ενώσεις (εκτός των φθοριούχων) των μετάλλων με μικρή δραστικότητα, υφίστανται θερμική διάσπαση προς ελεύθερο μέταλλο και οξυγόνο ή αλογόνο. Το χαρακτηριστικό αυτών των αντιδράσεων είναι ότι τα στοιχεία που οξειδώνονται και ανάγονται προέρχονται από την ίδια ένωση Τα νιτρικά άλατα των μετάλλων υφίστανται θερμική διάσπαση παράγοντας οξυγόνο και άλλα προϊόντα, η φύση των οποίων εξαρτάται από το είδος του μετάλλου. Τα νιτρικά άλατα των αλκαλίων και των αλκαλικών γαιών διασπώνται προς νιτρώδη άλατα, ενώ τα νιτρικά άλατα των μετάλλων με μικρή δραστικότητα διασπώνται παράγοντας οξείδια των μετάλλων και διοξείδιο του αζώτου. Τα άλατα του αμμωνίου με οξειδωτικά ανιόντα, δηλαδή ανιόντα τα οποία μπορούν να αναχθούν, διασπώνται θερμικά παράγοντας ενώσεις που είναι προϊόντα οξείδωσης του αμμωνίου και αναγωγής του ανιόντος

14 ΟΞΕΙΔΟΑΝΑΓΩΓΙΚΕΣ ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ
Αντιδράσεις απλής αντικατάστασης (Displacement Reactions) Στις αντιδράσεις αυτές ένα ισχυρότερο αναγωγικό μέσο (π.χ. ένα δραστικό μέταλλο) αντικαθιστά ένα ασθενέστερο (π.χ. λιγότερο δραστικό στοιχείο) από μία ένωση ή ισοδύναμα ένα ισχυρότερο οξειδωτικό μέσο (π.χ. δραστικό αμέταλλο) αντικαθιστά ένα ασθενέστερο (λιγότερο δραστικό αμέταλλο) από μία ένωση


Κατέβασμα ppt "ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΟΞΕΙΔΟΑΝΑΓΩΓΙΚΕΣ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google