Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

NEA ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Αποτελέσματα του δικτύου ΑΓΡΟΓΕΝΕΣΙΣ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "NEA ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Αποτελέσματα του δικτύου ΑΓΡΟΓΕΝΕΣΙΣ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 NEA ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Αποτελέσματα του δικτύου ΑΓΡΟΓΕΝΕΣΙΣ

2 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΗΜΕΡΑ  Μείωση επενδύσεων, απασχόλησης, προστιθέμενης αξίας  Αρνητική ηλικιακή διάρθρωση  Ανοργάνωτη – περιορισμένη η είσοδος νέων στο επάγγελμα  Συνεχής κάμψη του γεωργικού εισοδήματος  Διεύρυνση της απόκλισης μεταξύ των τιμών παραγωγού – καταναλωτή  Αναλογία φυτικής προς ζωική παραγωγή 3 προς 1  Ελλειμματικό εμπορικό ισοζύγιο αγροτικών προϊόντων  Έλλειμμα πληροφόρησης, ενημέρωσης και εκπαίδευσης του αγροτικού πληθυσμού  Ανεπάρκειες στην οργάνωση της προσφοράς  Αδυναμία προσανατολισμού της αγροτικής παραγωγής στις απαιτήσεις της αγοράς  Απουσία σχεδίου προσαρμογής στις απαιτήσεις της νέας ΚΑΠ

3 ΚΥΡΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  Δημιουργία βιώσιμης και ανταγωνιστικής γεωργίας διατροφικών προϊόντων διατροφικών προϊόντων  Σαφής προσανατολισμός προς την αγορά  Παραγωγή πιστοποιημένων προϊόντων ποιότητας, ασφαλών για τον καταναλωτή ασφαλών για τον καταναλωτή  Φιλική διαχείριση του περιβάλλοντος  Διατήρηση του αγροτικού πληθυσμού στην ύπαιθρο και δημιουργία νέων θέσεων εργασίας δημιουργία νέων θέσεων εργασίας  Ανάδειξη ευρέως φάσματος οικονομικών δραστηριοτήτων ιδιαίτερα σε μειονεκτικές, ορεινές και νησιωτικές περιοχές ιδιαίτερα σε μειονεκτικές, ορεινές και νησιωτικές περιοχές

4 ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ  Ενθάρρυνση της παραμονής των νέων στην ύπαιθρο  Βελτίωση της επιχειρηματικότητας των αγροτών (ιδιαίτερα των νέων) και των συλλογικών τους Φορέων  Ανάπτυξη των γνώσεων και δεξιοτήτων, του πνεύματος συνεργασίας και της αυτοπεποίθησης των νέων αγροτών

5 «ΔΙΚΤΥΟ ΔΟΜΩΝ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ – ΑΓΡΟΤΙΣΣΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ – ΝΕΑΝΙΔΩΝ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ – ΑΓΡΟΓΕΝΕΣΙΣ» Πρόκειται για  Σύστημα παροχής Υπηρεσιών Συμβουλευτικής στον Αγροτικό χώρο για τη στήριξη και παρακολούθηση της επιχειρηματικότητας των νέων της υπαίθρου

6 Σχεδιασμός του ΑΓΡΟΓΕΝΕΣΙΣ με βάση έρευνα κατά το 2006 Από : ΕΘ.ΙΑ.ΓΕ / ΑΠΘ / ΠΑΣΕΓΕΣ Από : ΕΘ.ΙΑ.ΓΕ / ΑΠΘ / ΠΑΣΕΓΕΣ Για τα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες των νέων της υπαίθρου Για τα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες των νέων της υπαίθρου στους νομούς : στους νομούς : Ευβοίας, Ηρακλείου, Ιωαννίνων, Κορινθίας, Ροδόπης, Ευβοίας, Ηρακλείου, Ιωαννίνων, Κορινθίας, Ροδόπης, Τρικάλων και Χίου Τρικάλων και Χίου Χαρακτηριστικά δείγματος:  Νέοι/νεανίδες της υπαίθρου, ηλικίας 18-45 ετών (ΕΣΥΕ, Απογραφή Πληθυσμού 2001). Πληθυσμού 2001).  Συνολικός αριθμός ερωτηματολογίων 933  161 σε ορεινά Δ.Δ. (17,6%)  342 σε μειονεκτικά Δ.Δ. (37,3%)  413 σε πεδινά Δ.Δ. (45,1%)

7 Αποτελέσματα Ποιοτικής Έρευνας 1. Η ανεργία το σημαντικότερο πρόβλημα των νέων στις αγροτικές περιοχές 2. Η γεωργία εμφανίζεται ως η μόνη επαγγελματική διέξοδος 3. Η γραφειοκρατία το σημαντικότερο πρόβλημα όσων έχουν ενταχθεί σε προγράμματα (Νέοι Αγρότες ή σχέδια βελτίωσης) 4. Έλλειψη εθνικής στρατηγικής για την ανάπτυξη της γεωργίας/κτηνοτροφίας 5. Προβληματισμός για τις επιπτώσεις της τελευταίας μεταρρύθμισης της ΚΑΠ 6. Καθολική αποδοχή μιας συμβουλευτικής δομής στον αγροτικό χώρο, με συγκεκριμένα όμως χαρακτηριστικά 7. Διάσταση απόψεων στο θέμα της παροχής συμβουλών με αμοιβή

8 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 1. Έλλειψη ενημέρωσης και πληροφόρησης σε θέματα Αγροτικής Πολιτικής, προστασίας περιβάλλοντος και προγραμμάτων της Ε.Ε. 2. Έλλειψη στρατηγικής και σχεδιασμού για την ανάληψη επιχειρηματικής δράσης 3. Μικρή συμμετοχή σε προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης 4. Αρνητική η άποψη των νέων για το γεωργικό επάγγελμα 5. Τόσο οι ερωτώμενοι όσο και οι φορείς αναγνωρίζουν τη σημασία δημιουργίας μια συμβουλευτικής δομής στον αγροτικό χώρο, ΩΣΤΟΣΟ Οι σύμβουλοι θα πρέπει να είναι πλήρως καταρτισμένοι σε:

9 Σύμβουλος Θέματα Αγροτικής Πολιτικής  Επιδοτήσεις & αποζημιώσεις  Προγράμματα της Ε.Ε.  Νέες καλλιέργειες  Νέες δραστηριότητες εκτός γεωργίας - κτηνοτροφίας Θέματα περιβάλλοντος  Βιολογική / ποιοτική γεωργία  Προστασία περιβάλλοντος  Κανόνες πολλαπλής συμμόρφωσης  Κώδικες ορθής γεωργικής πρακτικής Θέματα οργάνωσης & διοίκησης εκμεταλλεύσεων  Τρόποι χρηματοδότησης των εκμεταλλεύσεων  Εμπορία γεωργικών προϊόντων  Διαχείριση κινδύνων στη γεωργία  Οικονομικά – λογιστικά της εκμετάλλευσης Αγροτικός συνεργατισμός  Συνεταιρισμοί  Αναγνώριση συνεταιρισμών και Ομάδων Παραγωγών  Νέες μορφές συνεργασίας μεταξύ των παραγωγών  Νομοθεσία συνεταιρισμών  Διοίκηση συνεταιρισμών

10 ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΓΡΟΓΕΝΕΣΙΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΟΜΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΑΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΕΜ ΧΙΟΥ ΕΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΕΑΣ ΠΕΖΩΝ ΕΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΑΣΗΚ Α.Ε. ΕΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΟΝΤΕΛΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΧΩΡΟ

11 ΛΟΙΠΟΙ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΤΑΙΡΟΙ • ΙΝ.ΑΓΡ.Ο.Π/ ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. • Α.Π.Θ./ ΕΠ. ΕΡΕΥΝΩΝ • ΕΝΩΣΗ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΝ/ΣΜΩΝ • ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ • ΚΕΚ ΠΑΣΕΓΕΣ • ADVANCED SERVICES GROUP (ASG) • HEADWAY • ΩMEGA TECHNOLOGY  ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΟΔΗΓΩΝ  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ  ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ (ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ – MENTORING)  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΜΟΝΤΕΛΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΧΩΡΟ

12 ΔΙΚΤΥΟ «ΑΓΡΟΓΕΝΕΣΙΣ» ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΟΧΟΥ & ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥΣ Ομάδες Στόχου: Νέοι/ νέες που κατοικούν σε ακριτικές, νησιώτικες, ορεινές και μειονεκτικές περιοχές και θέλουν να ασχοληθούν με:  Αγροτικά Επαγγέλματα  Μεταποίηση και Εμπορία Αγροτικών Προϊόντων της Περιοχής τους  Επαγγέλματα που Συνδέονται με το Ζωτικό Χώρο της Υπαίθρου Ανάγκες:  Ενημέρωση/ Πληροφόρηση  Συμβουλευτική Στήριξη  Επιμόρφωση ΜΟΝΤΕΛΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΧΩΡΟ

13 ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΓΡΟΓΕΝΕΣΙΣ  Ενημέρωση/ Πληροφόρηση  Συμβουλευτική Στήριξη  Επιμόρφωση  One – Stop – Shop Υπηρεσίες  Προ-αξιολόγηση Επιχειρηματικής Ιδέας  Σχεδιασμός Επιχειρηματικού Σχεδίου  Σχεδιασμός Marketing  Υποστήριξη Υλοποίησης Επιχειρηματικού Σχεδίου – Σχεδίου Marketing  Εκπαιδευτικά Εγχειρίδια  Συμβουλευτικές Υπηρεσίες για Συμμετοχή σε Προγράμματα Κατάρτισης  Διοργάνωση Σεμιναρίων ΔΙΑΡΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΛΗΡΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΑΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΜΟΝΤΕΛΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΧΩΡΟ

14 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΝΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.Σύσταση και Λειτουργία Αγροτικών Επιχειρήσεων 2.Πηγές Χρηματοδότησης 3.Προ-αξιολόγηση Επιχειρηματικού Σχεδίου 4.Εκπόνηση/ Υλοποίηση Επιχειρηματικού Σχεδίου 5.Εκπόνηση Υλοποίηση Σχεδίου Marketing 6.Ανθρώπινο Δυναμικό 7.Ειδικά Θέματα Αγροτικού Τομέα ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΠΡΟΤΥΠΟΙ ΟΔΗΓΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ MENTORING ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΟΝΤΕΛΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΧΩΡΟ

15 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ Υποσυστήματα Ο.Π.Σ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΣΤΗΜΑΟ.Π.Σ. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΓΝΩΣΗΣΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ Ν. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗPORTAL ΔΙΚΤΥΩΣΗ&ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΧΩΡΟ Στόχοι: 1.Ενημέρωση Συμβούλων για Εξελίξεις – Νέα – Εκδηλώσεις 2. Εσωτερική Διανομή Εγγράφων 3. Επικοινωνία Δομών μεταξύ τους 4. Αποτελεσματική και Ολοκληρωμένη Παροχή Υπηρεσιών

16 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ – ΕΝΤΥΠΑ Πρώτη Επαφή με τον Ενδιαφερόμενο Προ-αξιολόγηση Επιχειρηματικής Ιδέας Επιλογή Επιχειρηματικής Ιδέας Υπηρεσίες Υποστήριξης για την εκπόνηση του Επιχειρηματικού Σχεδίου – Σχεδίου Marketing Υπηρεσίες Ενημέρωσης, Πληροφόρησης, Επιμόρφωσης Παρακολούθηση - Αξιολόγηση ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΟΥ ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΜΟΝΤΕΛΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΧΩΡΟ

17 ΔΡΑΣΕΙΣ (μέχρι σήμερα) ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΓΡΟΓΕΝΕΣΙΣ  Έρευνες και μελέτες Τεκμηρίωσης και Διασφάλισης της ποιότητας των Υπηρεσιών του Δικτύου  Επιλογή Συμβούλων  Σχεδιασμός και ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος  Δημιουργία και Αναπαραγωγή Εκπαιδευτικού Υλικού (έντυπα και ηλεκτρονικά)  Ενημέρωση – κατάρτιση Συμβούλων και τελικών χρηστών  Δράσεις δημοσιότητας  Παρατηρητήριο (www. agrogenesis.gr)

18 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  Αναγκαιότητα σχεδιασμού και προετοιμασίας δομών στήριξης της επιχειρηματικότητας  Προτεραιότητα στις πολύ μικρές επιχειρήσεις  Εξασφάλιση ευνοϊκού περιβάλλοντος μέσω -νέων μηχανισμών χρηματοδότησης -νέων μηχανισμών χρηματοδότησης -φορολογικών και ασφαλιστικών κινήτρων -φορολογικών και ασφαλιστικών κινήτρων -προώθηση συνεργατικών επιχειρήσεων -προώθηση συνεργατικών επιχειρήσεων

19  Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας


Κατέβασμα ppt "NEA ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Αποτελέσματα του δικτύου ΑΓΡΟΓΕΝΕΣΙΣ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google