Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

NEA ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "NEA ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 NEA ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
Αποτελέσματα του δικτύου ΑΓΡΟΓΕΝΕΣΙΣ

2 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΗΜΕΡΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΗΜΕΡΑ Μείωση επενδύσεων, απασχόλησης, προστιθέμενης αξίας Αρνητική ηλικιακή διάρθρωση Ανοργάνωτη – περιορισμένη η είσοδος νέων στο επάγγελμα Συνεχής κάμψη του γεωργικού εισοδήματος Διεύρυνση της απόκλισης μεταξύ των τιμών παραγωγού – καταναλωτή Αναλογία φυτικής προς ζωική παραγωγή 3 προς 1 Ελλειμματικό εμπορικό ισοζύγιο αγροτικών προϊόντων Έλλειμμα πληροφόρησης, ενημέρωσης και εκπαίδευσης του αγροτικού πληθυσμού Ανεπάρκειες στην οργάνωση της προσφοράς Αδυναμία προσανατολισμού της αγροτικής παραγωγής στις απαιτήσεις της αγοράς Απουσία σχεδίου προσαρμογής στις απαιτήσεις της νέας ΚΑΠ

3 ΚΥΡΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Δημιουργία βιώσιμης και ανταγωνιστικής γεωργίας διατροφικών προϊόντων Σαφής προσανατολισμός προς την αγορά Παραγωγή πιστοποιημένων προϊόντων ποιότητας, ασφαλών για τον καταναλωτή Φιλική διαχείριση του περιβάλλοντος Διατήρηση του αγροτικού πληθυσμού στην ύπαιθρο και δημιουργία νέων θέσεων εργασίας Ανάδειξη ευρέως φάσματος οικονομικών δραστηριοτήτων ιδιαίτερα σε μειονεκτικές , ορεινές και νησιωτικές περιοχές

4 ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ
ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ Ενθάρρυνση της παραμονής των νέων στην ύπαιθρο Βελτίωση της επιχειρηματικότητας των αγροτών (ιδιαίτερα των νέων) και των συλλογικών τους Φορέων Ανάπτυξη των γνώσεων και δεξιοτήτων, του πνεύματος συνεργασίας και της αυτοπεποίθησης των νέων αγροτών

5 «ΔΙΚΤΥΟ ΔΟΜΩΝ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ – ΑΓΡΟΤΙΣΣΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ – ΝΕΑΝΙΔΩΝ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ – ΑΓΡΟΓΕΝΕΣΙΣ» Πρόκειται για Σύστημα παροχής Υπηρεσιών Συμβουλευτικής στον Αγροτικό χώρο για τη στήριξη και παρακολούθηση της επιχειρηματικότητας των νέων της υπαίθρου

6 Σχεδιασμός του ΑΓΡΟΓΕΝΕΣΙΣ με βάση έρευνα κατά το 2006
Από : ΕΘ.ΙΑ.ΓΕ / ΑΠΘ / ΠΑΣΕΓΕΣ Για τα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες των νέων της υπαίθρου στους νομούς : Ευβοίας, Ηρακλείου, Ιωαννίνων, Κορινθίας, Ροδόπης, Τρικάλων και Χίου Χαρακτηριστικά δείγματος: Νέοι/νεανίδες της υπαίθρου, ηλικίας ετών (ΕΣΥΕ, Απογραφή Πληθυσμού 2001). Συνολικός αριθμός ερωτηματολογίων 933 161 σε ορεινά Δ.Δ. (17,6%) 342 σε μειονεκτικά Δ.Δ. (37,3%) 413 σε πεδινά Δ.Δ. (45,1%)

7 Αποτελέσματα Ποιοτικής Έρευνας
Η ανεργία το σημαντικότερο πρόβλημα των νέων στις αγροτικές περιοχές Η γεωργία εμφανίζεται ως η μόνη επαγγελματική διέξοδος Η γραφειοκρατία το σημαντικότερο πρόβλημα όσων έχουν ενταχθεί σε προγράμματα (Νέοι Αγρότες ή σχέδια βελτίωσης) Έλλειψη εθνικής στρατηγικής για την ανάπτυξη της γεωργίας/κτηνοτροφίας Προβληματισμός για τις επιπτώσεις της τελευταίας μεταρρύθμισης της ΚΑΠ Καθολική αποδοχή μιας συμβουλευτικής δομής στον αγροτικό χώρο, με συγκεκριμένα όμως χαρακτηριστικά Διάσταση απόψεων στο θέμα της παροχής συμβουλών με αμοιβή

8 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Έλλειψη ενημέρωσης και πληροφόρησης σε θέματα Αγροτικής Πολιτικής, προστασίας περιβάλλοντος και προγραμμάτων της Ε.Ε. Έλλειψη στρατηγικής και σχεδιασμού για την ανάληψη επιχειρηματικής δράσης Μικρή συμμετοχή σε προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης Αρνητική η άποψη των νέων για το γεωργικό επάγγελμα Τόσο οι ερωτώμενοι όσο και οι φορείς αναγνωρίζουν τη σημασία δημιουργίας μια συμβουλευτικής δομής στον αγροτικό χώρο, ΩΣΤΟΣΟ Οι σύμβουλοι θα πρέπει να είναι πλήρως καταρτισμένοι σε:

9 Θέματα Αγροτικής Πολιτικής
Επιδοτήσεις & αποζημιώσεις Προγράμματα της Ε.Ε. Νέες καλλιέργειες Νέες δραστηριότητες εκτός γεωργίας - κτηνοτροφίας Θέματα περιβάλλοντος Βιολογική / ποιοτική γεωργία Προστασία περιβάλλοντος Κανόνες πολλαπλής συμμόρφωσης Κώδικες ορθής γεωργικής πρακτικής Σύμβουλος Αγροτικός συνεργατισμός Συνεταιρισμοί Αναγνώριση συνεταιρισμών και Ομάδων Παραγωγών Νέες μορφές συνεργασίας μεταξύ των παραγωγών Νομοθεσία συνεταιρισμών Διοίκηση συνεταιρισμών Θέματα οργάνωσης & διοίκησης εκμεταλλεύσεων Τρόποι χρηματοδότησης των εκμεταλλεύσεων Εμπορία γεωργικών προϊόντων Διαχείριση κινδύνων στη γεωργία Οικονομικά – λογιστικά της εκμετάλλευσης

10 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΓΡΟΓΕΝΕΣΙΣ ΕΜ ΧΙΟΥ ΕΑΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΕΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΟΜΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΕΑΣ ΠΕΖΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΑΣΗΚ Α.Ε. ΜΟΝΤΕΛΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΧΩΡΟ

11 ΛΟΙΠΟΙ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
ΛΟΙΠΟΙ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΤΑΙΡΟΙ ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΙΝ.ΑΓΡ.Ο.Π/ ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. Α.Π.Θ./ ΕΠ. ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΝΩΣΗ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΝ/ΣΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΕΚ ΠΑΣΕΓΕΣ ADVANCED SERVICES GROUP (ASG) HEADWAY ΩMEGA TECHNOLOGY ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ (ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ – MENTORING) ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΜΟΝΤΕΛΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΧΩΡΟ

12 ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΟΧΟΥ & ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥΣ
ΔΙΚΤΥΟ «ΑΓΡΟΓΕΝΕΣΙΣ» ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΟΧΟΥ & ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥΣ Ομάδες Στόχου: Νέοι/ νέες που κατοικούν σε ακριτικές, νησιώτικες, ορεινές και μειονεκτικές περιοχές και θέλουν να ασχοληθούν με: Αγροτικά Επαγγέλματα Μεταποίηση και Εμπορία Αγροτικών Προϊόντων της Περιοχής τους Επαγγέλματα που Συνδέονται με το Ζωτικό Χώρο της Υπαίθρου Ανάγκες: Ενημέρωση/ Πληροφόρηση Συμβουλευτική Στήριξη Επιμόρφωση ΜΟΝΤΕΛΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΧΩΡΟ

13 Ενημέρωση/ Πληροφόρηση
ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΓΡΟΓΕΝΕΣΙΣ Ενημέρωση/ Πληροφόρηση ΠΛΗΡΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΑΣ One – Stop – Shop Υπηρεσίες Συμβουλευτική Στήριξη ΔΙΑΡΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Προ-αξιολόγηση Επιχειρηματικής Ιδέας Σχεδιασμός Επιχειρηματικού Σχεδίου Σχεδιασμός Marketing Υποστήριξη Υλοποίησης Επιχειρηματικού Σχεδίου – Σχεδίου Marketing Επιμόρφωση ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ Εκπαιδευτικά Εγχειρίδια Συμβουλευτικές Υπηρεσίες για Συμμετοχή σε Προγράμματα Κατάρτισης Διοργάνωση Σεμιναρίων ΜΟΝΤΕΛΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΧΩΡΟ

14 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΝΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΝΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Σύσταση και Λειτουργία Αγροτικών Επιχειρήσεων Πηγές Χρηματοδότησης Προ-αξιολόγηση Επιχειρηματικού Σχεδίου Εκπόνηση/ Υλοποίηση Επιχειρηματικού Σχεδίου Εκπόνηση Υλοποίηση Σχεδίου Marketing Ανθρώπινο Δυναμικό Ειδικά Θέματα Αγροτικού Τομέα ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΠΡΟΤΥΠΟΙ ΟΔΗΓΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ MENTORING ΜΟΝΤΕΛΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΧΩΡΟ

15 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Ο.Π.Σ. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΝΩΣΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ Ν. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ PORTAL ΔΙΚΤΥΩΣΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Υποσυστήματα Ο.Π.Σ. Στόχοι: Ενημέρωση Συμβούλων για Εξελίξεις – Νέα – Εκδηλώσεις 2. Εσωτερική Διανομή Εγγράφων 3. Επικοινωνία Δομών μεταξύ τους 4. Αποτελεσματική και Ολοκληρωμένη Παροχή Υπηρεσιών ΜΟΝΤΕΛΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΧΩΡΟ

16 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ – ΕΝΤΥΠΑ
ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΟΥ Πρώτη Επαφή με τον Ενδιαφερόμενο Προ-αξιολόγηση Επιχειρηματικής Ιδέας ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ Επιλογή Επιχειρηματικής Ιδέας ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Υπηρεσίες Υποστήριξης για την εκπόνηση του Επιχειρηματικού Σχεδίου – Σχεδίου Marketing ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Υπηρεσίες Ενημέρωσης, Πληροφόρησης, Επιμόρφωσης ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ Παρακολούθηση - Αξιολόγηση ΜΟΝΤΕΛΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΧΩΡΟ

17 ΔΡΑΣΕΙΣ (μέχρι σήμερα) ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΓΡΟΓΕΝΕΣΙΣ
Έρευνες και μελέτες Τεκμηρίωσης και Διασφάλισης της ποιότητας των Υπηρεσιών του Δικτύου Επιλογή Συμβούλων Σχεδιασμός και ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος Δημιουργία και Αναπαραγωγή Εκπαιδευτικού Υλικού (έντυπα και ηλεκτρονικά) Ενημέρωση – κατάρτιση Συμβούλων και τελικών χρηστών Δράσεις δημοσιότητας Παρατηρητήριο (www. agrogenesis.gr)

18 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Αναγκαιότητα σχεδιασμού και προετοιμασίας δομών στήριξης της επιχειρηματικότητας Προτεραιότητα στις πολύ μικρές επιχειρήσεις Εξασφάλιση ευνοϊκού περιβάλλοντος μέσω -νέων μηχανισμών χρηματοδότησης -φορολογικών και ασφαλιστικών κινήτρων -προώθηση συνεργατικών επιχειρήσεων

19 Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας


Κατέβασμα ppt "NEA ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google