Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ LEADER ΣΤΗΝ ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ Μπρανιώτη Παναγιώτα Γεωπόνος MSc – Στέλεχος.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ LEADER ΣΤΗΝ ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ Μπρανιώτη Παναγιώτα Γεωπόνος MSc – Στέλεχος."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ LEADER ΣΤΗΝ ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ Μπρανιώτη Παναγιώτα Γεωπόνος MSc – Στέλεχος ΟΤΔ

2 Τι είναι η πολυλειτουργικότητα της υπαίθρου Περιβάλλον Περιβάλλον Αγροτική Ανάπτυξη Αγροτική Ανάπτυξη Διασφάλιση Τροφίμων Διασφάλιση Τροφίμων

3 Πως συνδέονται οι άλλες δραστηριότητες της γεωργίας με την πολυλειτουργικότητα? 1. Τοπίο Η γεωργία συμβάλλει στη διατήρηση, συντήρηση και αξιοποίηση των τοπίων. Οι αγροτικοί δρόμοι, οι χώροι αναψυχής, τα δάση και άλλα στοιχεία του τοπίου και της αγροτικής κληρονομιάς έχουν ένα ψυχαγωγικό στόχο που βρίσκεται σε πλήρη ανάπτυξη.

4 2. Περιβάλλον Η γεωργική δραστηριότητα συμβάλλει επίσης στην προστασία του περιβάλλοντος με τη διατήρηση της βιοποικιλότητας, την ολοκληρωμένη διαχείριση των βιοτόπων, τη διατήρηση των εδαφών και της ποιότητας του νερού π.χ. βοσκή σε αντιπυρικές ζώνες βοσκή σε αντιπυρικές ζώνες προστασία διάβρωσης των εδαφών προστασία διάβρωσης των εδαφών

5 3. Αγροτική ανάπτυξη Μέσω της διατήρησης πολιτιστικών αγαθών και παραδόσεων. Διατήρηση αγροτικής κληρονομιάς όπως: Διατήρηση παλιών αγροτικών κτιρίων και Διατήρηση παλιών αγροτικών κτιρίων και πιθανή μετατροπή τους σε μουσεία αγροτικής κληρονομιάς Παρασκευή τοπικών παραδοσιακών προϊόντων Παρασκευή τοπικών παραδοσιακών προϊόντων Αγροτουρισμός κ.α. Αγροτουρισμός κ.α.

6 4. Ασφάλεια τροφίμων Παραγωγή τροφίμων με φιλικές προς το περιβάλλον και τον καταναλωτή μεθόδους: α) βιολογική γεωργία α) βιολογική γεωργία β) ολοκληρωμένη διαχείριση β) ολοκληρωμένη διαχείριση γ) ISO γ) ISO

7 Κοινοτική Πρωτοβουλία LEADER (Liaisons Entre Actions de Development de l’ Economie Rurale δηλαδή Δεσμοί μεταξύ των δράσεων για την Ανάπτυξη της Αγροτικής Οικονομίας). (Liaisons Entre Actions de Development de l’ Economie Rurale δηλαδή Δεσμοί μεταξύ των δράσεων για την Ανάπτυξη της Αγροτικής Οικονομίας). Στόχος: η συμβολή στην προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για οικονομική και κοινωνική συνοχή μέσω: της ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας, της ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας, της αύξησης της απασχόλησης, της αύξησης της απασχόλησης, της εξασφάλισης ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών, της εξασφάλισης ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών, της προστασίας του περιβάλλοντος και ανάδειξης της πολιτιστικής κληρονομιάς και της προστασίας του περιβάλλοντος και ανάδειξης της πολιτιστικής κληρονομιάς και της ισόρροπης αειφόρου ανάπτυξης, της ισόρροπης αειφόρου ανάπτυξης,

8 Στόχος έρευνας να παρουσιάσει τη συμβολή της εφαρμογής της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας στην πολυλειτουργικότητα της υπαίθρου του Νομού Ημαθίας. να παρουσιάσει τη συμβολή της εφαρμογής της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας στην πολυλειτουργικότητα της υπαίθρου του Νομού Ημαθίας. να καταγράψει και να παρουσιάσει τα οφέλη που προέκυψαν από την εφαρμογή της Πρωτοβουλίας στο νομό Ημαθίας να καταγράψει και να παρουσιάσει τα οφέλη που προέκυψαν από την εφαρμογή της Πρωτοβουλίας στο νομό Ημαθίας

9 Ειδικότεροι Στόχοι 1. Η διερεύνηση της δημιουργίας νέων επιχειρήσεων μέσω της Κ.Π. LEADER ΙΙ και LEADER +. 2. Η διερεύνηση της συμβολής των νέων επιχειρήσεων στη δημιουργία άλλων επιχειρήσεων και στην αντιμετώπιση της ανεργίας. 3. Η καταγραφή των στάσεων των επιχειρηματιών ως προς την εφαρμογή και την αποτελεσματικότητα της Πρωτοβουλίας. 4. Η διερεύνηση της συμβολής της Κ.Π. στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και στην ανάδειξη και διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς.

10 Περιοχή έρευνας

11 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER II και LEADER+ Συνολικό κόστος 12.788.009,50 € Δημόσια Δαπάνη 8.715.487,67 € Κοινοτική Συμμετοχή 6.577.738,13 € Εθνική Συμμετοχή 2.137.749,54 € Ίδια Συμμετοχή 4.072.521,83 €

12 Αποτελέσματα έρευνας

13 Κ.Π. LEADER Κ.Π. LEADERII 1996-2000 ιδιωτικές -21 ιδιωτικέςεπιχειρήσεις - 9 δημόσιες επενδύσεις

14 Κ.Π. LEADER+ 2003-2008 - 19 ιδιωτικές επιχειρήσεις -16 δημόσιες επενδύσεις

15 Προφίλ επιχειρηματία Άντρες, σχετικά νέοι, παντρεμένοι με 2 παιδιά, με ικανοποιητικό επίπεδο μόρφωσης αλλά χωρίς επιμορφωτική κατάρτιση σχετική με το αντικείμενο της επιχείρησης. Οι τομείς δραστηριοποίησης είναι ο αγροτουρισμός και η μεταποίηση προϊόντων δευτερογενούς παραγωγής. Η γυναικεία πρωτοβουλία, δεν είναι σημαντική και οι δραστηριότητες οι οποίες φαίνεται πως προσελκύουν τις γυναίκες για να δράσουν επιχειρηματικά, είναι κυρίως ο κλάδος του τουρισμού αλλά και αυτός της παραγωγής τροφίμων. Δημιουργήθηκαν πολλές επιχειρήσεις από αγρότες, που αφορούν κυρίως στον αγροτικό τουρισμό. Πολλοί συνεχίζουν να ασκούν το γεωργικό επάγγελμα ως δευτερεύον και λιγότεροι ως κύριο.

16 Προφίλ επιχείρησης

17 Πολύ μικρές ατομικές επιχειρήσεις, οικογενειακής μορφής, οι οποίες δημιούργησαν μόνιμες θέσεις απασχόλησης αλλά και εποχιακές, που απευθύνονται στον τοπικό πληθυσμό. Ο τόπος της επιχείρησης συμπίπτει με τον τόπο καταγωγής και διαμονής των επιχειρηματιών.

18 Θέσεις εργασίας 118 εργαζόμενοι 118 εργαζόμενοι 68 ντόπιοι 68 ντόπιοι 39 είναι κάτοικοι των γύρω περιοχών 39 είναι κάτοικοι των γύρω περιοχών 11 είναι αλλοδαποί εργάτες, κυρίως αλβανικής υπηκοότητας. 11 είναι αλλοδαποί εργάτες, κυρίως αλβανικής υπηκοότητας. 51 μόνιμοι 51 μόνιμοι 36 εποχιακοί 36 εποχιακοί 31 μέλη οικογένειας 31 μέλη οικογένειας 20 μη αμειβόμενα 20 μη αμειβόμενα 11 αμειβόμενα 11 αμειβόμενα

19 Συσχετίσεις

20 Είδος της επιχείρησης – φύλο επιχειρηματιών Γυναίκες 66,7% επιχειρήσεις αγροτικού τουρισμού 66,7% επιχειρήσεις αγροτικού τουρισμού 33,3% επιχειρήσεις τροφίμων 33,3% επιχειρήσεις τροφίμωνΆντρες 50% επιχειρήσεις αγροτικού τουρισμού 50% επιχειρήσεις αγροτικού τουρισμού 20% επιχειρήσεις τροφίμων 20% επιχειρήσεις τροφίμων 30% επιχειρήσεις προϊόντων δευτερογενούς παραγωγής 30% επιχειρήσεις προϊόντων δευτερογενούς παραγωγής (x2=6,731, df=2, p=0,045, *)

21 Είδος της επιχείρησης – ηλικία επιχειρηματιών 60% ηλικίας 26-33 ετών - επιχειρήσεις προϊόντων δευτερογενούς παραγωγής 60% ηλικίας 26-33 ετών - επιχειρήσεις προϊόντων δευτερογενούς παραγωγής 63,6% ηλικίας 34-41 και 54,5% ηλικίας 42-49 ετών - επιχειρήσεις τουρισμού 63,6% ηλικίας 34-41 και 54,5% ηλικίας 42-49 ετών - επιχειρήσεις τουρισμού 50% ηλικίας 50-57 ετών – επιχειρήσεις τροφίμων 50% ηλικίας 50-57 ετών – επιχειρήσεις τροφίμων (x 2 =16,867, df=2, p=0,045,*).

22 Αριθμός απασχολούμενων - είδος επιχείρησης 61,1% των επιχειρήσεων τουρισμού απασχολούν 1-2 άτομα, 61,1% των επιχειρήσεων τουρισμού απασχολούν 1-2 άτομα, το 50% των επιχειρήσεων τροφίμων απασχολούν 3-4 άτομα και το 50% των επιχειρήσεων τροφίμων απασχολούν 3-4 άτομα και το 62,5% των επιχειρήσεων προϊόντων δευτερογενούς παραγωγής απασχολούν 1-2 άτομα. το 62,5% των επιχειρήσεων προϊόντων δευτερογενούς παραγωγής απασχολούν 1-2 άτομα. (x2=13,921, df=6, p=0,048, *)

23 Η επιχείρηση κίνητρο για τη δημιουργία άλλων επιχειρήσεων 66,7% των επιχειρηματιών στον κλάδο του τουρισμού, 66,7% των επιχειρηματιών στον κλάδο του τουρισμού, 75% των επιχειρηματιών στον κλάδο της μεταποίησης προϊόντων δευτερογενούς παραγωγής. 75% των επιχειρηματιών στον κλάδο της μεταποίησης προϊόντων δευτερογενούς παραγωγής. συμφωνεί με την άποψη ότι η επιχείρηση αποτέλεσε κίνητρο για τη δημιουργία άλλων επιχειρήσεων στην ευρύτερη περιοχή, μοιρασμένες είναι οι απόψεις των επιχειρηματιών, που δραστηριοποιήθηκαν στον κλάδο της παραγωγής τροφίμων, με μία ελαφριά τάση στην αρνητική άποψη, (50%). μοιρασμένες είναι οι απόψεις των επιχειρηματιών, που δραστηριοποιήθηκαν στον κλάδο της παραγωγής τροφίμων, με μία ελαφριά τάση στην αρνητική άποψη, (50%). (x2=34,526, df=20, p=0,023, *)

24 Συμπεράσματα

25 Η εφαρμογή της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας LEADER στο νομό Ημαθίας, συνέβαλλε σε μεγάλο βαθμό στην πολυλειτουργικότητα της υπαίθρου και συγκεκριμένα στην αγροτική ανάπτυξη, διότι με τη δημιουργία ιδιωτικών επιχειρήσεων βοήθησε: στην αύξηση της επιχειρηματικότητας και κυρίως της νεανικής επιχειρηματικότητας στο νομό, στην αύξηση της επιχειρηματικότητας και κυρίως της νεανικής επιχειρηματικότητας στο νομό, δημιούργησε νέες θέσεις εργασίας, δημιούργησε νέες θέσεις εργασίας, έκανε γνωστές πολλές περιοχές και άρα συνέβαλε στην ανάπτυξη της τοπικής τους οικονομίας, έκανε γνωστές πολλές περιοχές και άρα συνέβαλε στην ανάπτυξη της τοπικής τους οικονομίας, συνετέλεσε στην πολυδραστηριότητα των γεωργών και συνετέλεσε στην πολυδραστηριότητα των γεωργών και αποτέλεσε το κίνητρο για την δημιουργία νέων επιχειρήσεων. αποτέλεσε το κίνητρο για την δημιουργία νέων επιχειρήσεων.

26 Με τη δημιουργία δημόσιων επενδύσεων, συνετέλεσε σε πολύ μεγάλο βαθμό στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και στην ανάδειξη και διατήρηση της τοπικής πολιτιστικής κληρονομιάς στην ανάδειξη και διατήρηση της τοπικής πολιτιστικής κληρονομιάς σημαντικών διαστάσεων της πολυλειτουργικότητας της υπαίθρου.

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40


Κατέβασμα ppt "Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ LEADER ΣΤΗΝ ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ Μπρανιώτη Παναγιώτα Γεωπόνος MSc – Στέλεχος."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google