Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ολοκληρωμένες Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Αγροτικού Τομέα Agribusiness consulting and marketing services.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ολοκληρωμένες Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Αγροτικού Τομέα Agribusiness consulting and marketing services."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ολοκληρωμένες Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Αγροτικού Τομέα Agribusiness consulting and marketing services

2 Συμβουλευτικές Υπηρεσίες. Τομείς Πρωτογενούς παραγωγής και Μεταποίησης
Συμβουλευτικές Υπηρεσίες. Τομείς Πρωτογενούς παραγωγής και Μεταποίησης Επιδοτούμενα επενδυτικά προγράμματα. Χρηματοοικονομικές Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Λειτουργίας. Λογισμικό e –TROFIMO. Υπηρεσίες Επικοινωνίας και marketing. Πωλήσεις εξωτερικού. Εκπαίδευση Agribusiness. Τεχνικές συμβουλευτικές υπηρεσίες.

3 Επενδυτικά προγράμματα, Επιδοτήσεις, Επιχορηγήσεις.
Η εταιρία συγκεντρώνει συστηματικά, όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες για τα ενεργά και αναμενόμενα επιδοτούμενα προγράμματα Παρέχει έγκαιρη και έγκυρη πληροφόρηση για τις δυνατότητες χρηματοδότησης , επιλέγοντας το επενδυτικό πρόγραμμα που ταιριάζει περισσότερο στις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες της κάθε περίπτωσης.

4 Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Λειτουργίας Χρηματοοικονομικές Συμβουλευτικές Υπηρεσίες
Μεγιστοποίηση των εσόδων υπό συνθήκες υψηλής αστάθειας ζήτησης, ανταγωνισμού τιμής. Κατάρτιση προϋπολογισμών εσόδων-εξόδων Kοστολόγηση, έλεγχοι, ανάλυση εξόδων, δείκτες επιχειρηματικής απόδοσης , ταμειακή ρευστότητα

5 Λογισμικό e-TROFIMO Ολοκληρωμένη πλατφόρμα διαχείρισης επεξεργασίας και ιχνηλασιμότητας τροφίμων

6 Υπηρεσίες Επικοινωνίας και Εφαρμοσμένου Marketing
Κατάστρωση και εφαρμογή πλήρους πλάνου marketing με έρευνα και ανάλυση αγοράς, τμηματοποίηση, μελέτη ανταγωνισμού, swot analysis, σχεδιασμός εταιρικής στρατηγικής. Εταιρική ταυτότητα –branding , συσκευασίες , ετικέτες . Διαφήμιση, έντυπα, διαφημιστικό και προωθητικό υλικό. Ειδικά web sites και εφαρμογές διαχείρισης social media Δημιουργία e-shops Μέσα και ενέργειες προώθησης πωλήσεων Συμμετοχή σε εκθέσεις.

7 Πωλήσεις εξωτερικού. Αναλαμβάνουμε την έρευνα αγοράς, προώθησης και τελικών επαφών λειτουργώντας ως τμήμα πωλήσεων για τις αγορές του εξωτερικού. Έρευνες δικτύων και τμηματοποιήσεις αγορών, μελέτες διείσδυσης Πρωτογενείς επαφές,, προώθηση φήμης και πελατείας,,εύρεση και αξιολόγηση μελλοντικών πελατών . Εμπορική και τιμολογιακή πολιτική Υλικό marketing σε όλες τις γλώσσες Συμμετοχή σε εκθέσεις τροφίμων

8 Εκπαίδευση ανθρώπινου δυναμικού
Θέματα Αγροτική επιχειρηματικότητα. Ίδρυση και Οργάνωση αγροτικής επιχείρησης- Νομοθεσία Σχεδιασμός αγροτικών επιχειρήσεων Ανθρώπινοι πόροι, ο ρόλος τους, διοίκηση μικρής αγροτικής μονάδας Επιχειρηματικά σχέδια αγροτικών μονάδων Διασφάλιση της ποιότητας

9 Τεχνικές συμβουλευτικές υπηρεσίες Υπηρεσίες Υγείας και Ασφάλειας.
Τεχνικές συμβουλευτικές υπηρεσίες Υπηρεσίες Υγείας και Ασφάλειας. Εξωτερική υπηρεσία Προστασίας και Πρόληψης. Υπηρεσίες τεχνικού ασφαλείας, γιατρού εργασίας. Ιατρικές εξετάσεις προσωπικού, εκπαίδευση προσωπικού σε θέματα υγείας και ασφάλειας της εργασίας. Υπηρεσίες συντονιστή ασφαλείας , πυρασφάλειας.

10 Αδειοδοτήσεις εγκαταστάσεων, Επεκτάσεις, Περιβαλλοντικές άδειες, Μελέτες
Πάσης φύσεως αδειών εγκατάστασης, λειτουργίας, επέκτασης και εκσυγχρονισμού. Μελέτες επιβλέψεις. Περιβαλλοντική αδειοδότηση, περιβαλλοντολογικές μελέτες, άδειες διάθεσης υγρών και στερεών αποβλήτων, άδειες χρήσης νερού και γεωτρήσεων. Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταικά και αιολικά πάρκα. Άδειες παραγωγής-εγκατάστασης-λειτουργίας.

11 Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητος , ολοκληρωμένης διαχείρισης
Ανάπτυξη και Υποστήριξη Συστημάτων Διαχείρισης ποιότητας ISO 9001 Περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001, EMAS Διαχείρισης της Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασίας, ΕΛΟΤ 1801-OHSAS 18001, Διαχείρισης της υγιεινής και της ασφάλειας τροφίμων HACCP, ISO 22000, BRC, IFS

12 Επίβλεψη Λειτουργίας και Συντήρησης Μηχανολογικού Εξοπλισμού.
Σειρά υπηρεσιών ελέγχων, επιθεωρήσεων και πιστοποιήσεων σε ένα μεγάλο φάσμα : προϊόντων, εγκαταστάσεων ,μηχανημάτων     ανελκυστήρων , δικτύων, εξοπλισμών, ανυψωτικών μηχανημάτων, δεξαμενών, βυτίων, δοχείων πίεσης, δικτύων και βιομηχανικών εξοπλισμών.


Κατέβασμα ppt "Ολοκληρωμένες Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Αγροτικού Τομέα Agribusiness consulting and marketing services."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google