Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Θέσεις των Οικολόγων Πράσινων για τη Γεωργία - Κτηνοτροφία Φωτογραφία: Μ. Αναστασιάδης Μιχάλης Αναστασιάδης Γεωπόνος, MSc Περιβαλλοντικής Πολιτικής & Διαχείρισης.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Θέσεις των Οικολόγων Πράσινων για τη Γεωργία - Κτηνοτροφία Φωτογραφία: Μ. Αναστασιάδης Μιχάλης Αναστασιάδης Γεωπόνος, MSc Περιβαλλοντικής Πολιτικής & Διαχείρισης."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Θέσεις των Οικολόγων Πράσινων για τη Γεωργία - Κτηνοτροφία Φωτογραφία: Μ. Αναστασιάδης Μιχάλης Αναστασιάδης Γεωπόνος, MSc Περιβαλλοντικής Πολιτικής & Διαχείρισης Μέλος Συντ. Επ. Θεμ. Ομ.«Γεωργία - Τρόφιμα» των Οικολόγων - Πράσινων

2 Σπάταλα & χωρίς θεμέλια = δανεικά Αυτή είναι μία αγελάδα: ( Χρωστάει 27.500 €) Φωτό: Μ. Αναστασιάδης

3 Pan, Tze-Chin, Jehng-Jung Kao (2009), Inter-generational equity index for assessing environmental sustainability: An example on global warming, Ecological Indicators, Vol. 9, pp. 725–731 Που πάει ο κόσμος; Αύξηση Πληθυσμού 1 δισεκατομμύριο κάθε 12 χρόνια

4 Που πάει ο κόσμος; Επίπτωση στη βιοποικιλότητα

5 Που πάει ο κόσμος; Peak Oil = Αιχμή Πετρελαίου Η «φτηνή» ενέργεια είναι ο κρίσιμος πολλαπλασιαστής

6 Nellemann, C., MacDevette, M., Manders, T., Eickhout, B., Svihus, B., Prins, A. G., Kaltenborn, B. P. (Eds) (2009), The environmental food crisis – The environment’s role inaverting future food crises, a UNEP rapid response assessment, United Nations Environment Programme, GRID-Arendal, www.grida.no Που πάει ο κόσμος; Θα «κλειδώσει» η γεωργική γη

7 Υπεύθυνα μοντέλα ζωής με κριτική στάση απέναντι στην κατανάλωση ενθάρρυνση με ενημέρωση, με ένταξη στην βασική εκπαίδευση αλλά και με μέτρα πολιτικής : της «Μεσογειακής διατροφής», της μείωσης της κατανάλωσης κρέατος, της σπατάλης τροφίμων, της υιοθέτησης του «οικολογικού αποτυπώματος» ως εποπτικό εργαλείο κατανόησης της συνολικής επίπτωσης της κατανάλωσής μας. •Τόσο μέσω της εκπαίδευσης όσο και μέσω της δημόσιας ενημέρωσης και της σήμανσης των προϊόντων και υπηρεσιών, ο πολίτης χρειάζεται να έχει όλες τις πληροφορίες, ώστε να μπορεί να επιλέξει με συνειδητό τρόπο τις υπηρεσίες και τα προϊόντα που θα ανταποκρίνονται σε συγκεκριμένα περιβαλλοντικά και κοινωνικά κριτήρια. •Το ευρύτερο δημόσιο (σχολεία, νοσοκομεία, ΝΠΔΔ, κ.ά.) να υιοθετήσει ένα σύστημα προμηθειών που σταδιακά θα εξασφαλίσει ότι μέχρι κάποιο προσδιορισμένο έτος, ένα καθορισμένο ποσοστό (π.χ. το 30%) των προϊόντων που χρησιμοποιεί να είναι "πράσινες προμήθειες". •Συγκρότηση ενός καταναλωτικού κινήματος με διεκδικητικό χαρακτήρα ώστε να μπορεί να επιβάλει την άποψή του στις καταναλωτικές επιλογές, με έμφαση σε κριτήρια υγείας και περιβάλλοντος.

8 Βιολογική γεωργία-κτηνοτροφία : περιβαλλοντικά υπεύθυνη γεωργία και κτηνοτροφία που συμβάλει στη βιωσιμότητα της υπαίθρου Η Βιολογική γεωργία – κτηνοτροφία, όταν ασκείται και ελέγχεται σωστά, είναι συνυφασμένη με όλες τις σήμερα θεωρούμενες «καλές γεωργικές/κτηνοτροφικές πρακτικές» Για την προώθηση και υποστήριξη της Βιολογικής Γεωργίας, οι Οικολόγοι Πράσινοι θεωρούμε επιτακτική ανάγκη: •Την εφαρμογή ενός «Σχεδίου Δράσης για τη προώθηση της Βιολογικής Γεωργίας», το οποίο εκτός των άλλων θα πρέπει να περιλαμβάνει μέτρα για τη καλυτέρευση της παραγωγής και των δομών του εμπορίου καθώς και μέτρα για εξειδικευμένη ενημέρωση, έρευνα και εκπαίδευση. •Την πάγια, θεσμοθετημένη και παραγωγική συνεργασία του κράτους με μια «Εθνική Επιτροπή για τη Βιολογική Γεωργία» στην οποία να συμμετέχουν όλοι οι εμπλεκόμενοι και ενδιαφερόμενοι φορείς.

9 Βιολογική γεωργία-κτηνοτροφία : περιβαλλοντικά υπεύθυνη γεωργία και κτηνοτροφία που συμβάλει στη βιωσιμότητα της υπαίθρου Οι ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ προτείνουμε (μεταξύ άλλων): •Δέσμευση και συγκεκριμένες δράσεις και κίνητρα για να φτάσουν οι βιολογικές καλλιέργειες σε καθορισμένο υψηλό ποσοστό (π.χ. 10%) μέχρι κάποιο προσδιορισμένο έτος. •Αναθεώρηση του προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης «Αλέξανδρος Μπαλτατζής» με σημαντική αναδιανομή πόρων προς τη βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία. •Στροφή στην γεωπονική έρευνα εκπαίδευση με βασική προτεραιότητα τη βιολογική γεωργία, στα πανεπιστημιακά και τα ερευνητικά ιδρύματα. Υπάρχει μεγάλη ανάγκη εφαρμοσμένης έρευνας (π.χ. για θέματα που σχετίζονται με τη χρήση ενέργειας, όπως η κατεργασία εδάφους). •Νομοθετική αναγνώριση και επέκταση ιδιαίτερων λαϊκών αγορών αποκλειστικά από βιοκαλλιεργητές για βιολογικά προϊόντα στις πόλεις, με ανεξαρτησία από τις συμβατικές λαϊκές, σε συνεργασία και αξιοποιώντας την γνώση και εμπειρία των εμπλεκόμενων στο χώρο βιοπαραγωγών και φορέων πιστοποίησης

10 Η ενίσχυση του τοπικού χαρακτήρα παραγωγής τροφής / αποδυνάμωση του συγκεντρωτικού – βιομηχανικού μοντέλου Αποκέντρωση στην παραγωγή της τροφής, ενίσχυση του τοπικού παραγωγού, προώθηση ειδών που είναι πιο προσαρμοσμένα στις τοπικές συνθήκες (γενετική ποικιλία σπόρων και ζώων), η σύνδεση της τοπικής παραγωγής με άλλες δραστηριότητες (π.χ οικο-τουρισμός, αγροτουρισμός, πράσινη χημεία, παραγωγή ενέργειας για τοπικές ανάγκες από υπολείμματα καλλιεργειών) και ταυτόχρονη αποδυνάμωση του συγκεντρωτικού βιομηχανικού τρόπου παραγωγής και διανομής της τροφής. •Τα οφέλη αυτής της πολιτικής θα είναι πολλαπλά για τις τοπικές κοινωνίες, καθώς θα ενδυναμώσει τον κοινωνικό ιστό, θα δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας για μικρούς παραγωγούς, θα αποτελέσει σημαντικό κίνητρο για την ενίσχυση της υπαίθρου. •Συγχρόνως, η μείωση της απόστασης μεταξύ παραγωγού και τελικού καταναλωτή θα μειώσει τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις (π.χ. εκπομπές αερίων θερμοκηπίου και αερίων ρύπων) από τη διακίνηση των τροφίμων, συμβάλλοντας και στην αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης.

11 Πόσα ελέγχει ο αγρότης - commodity;

12 Ποιος είναι & που είναι ο αγρότης; π.χ.

13 Που πάνε οι τιμές του αγρότη;

14 Η ενίσχυση του τοπικού χαρακτήρα παραγωγής τροφής / αποδυνάμωση του συγκεντρωτικού – βιομηχανικού μοντέλου •Αδιαμεσολάβητη σύνδεση & επικοινωνία με την κατανάλωση, τους κατοίκους των πόλεων •Σύνδεση με τις εστίες κατανάλωσης από ευαίσθητες και ευπαθείς ομάδες (παιδ. σταθμοί, σχολεία, νοσοκομεία, κλπ). •Ενδυνάμωση νέων άνεργων στα αστικά κέντρα : απασχόληση σε περιαστικά / αστικά βιολογικά αγροκτήματα. •Σύνδεση με την υγιή παιδική ανάπτυξη (ανάδειξη της θετικής επίδρασης ενός υγιούς γεωργοπεριβάλλοντος).

15 … ή παραδοσιακή: Τρόφιμα με το πρόσωπο του παραγωγού! •(Teikei, CSA : Community Supported Agriculture) •(Box schemes) •(Συνεταιρισμοί καταναλωτών – αγροτών) •κ.ά.... πολλά !


Κατέβασμα ppt "Θέσεις των Οικολόγων Πράσινων για τη Γεωργία - Κτηνοτροφία Φωτογραφία: Μ. Αναστασιάδης Μιχάλης Αναστασιάδης Γεωπόνος, MSc Περιβαλλοντικής Πολιτικής & Διαχείρισης."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google