Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Σχέδιο Χορηγιών για Ενίσχυση της Νεανικής Ε π ιχειρηματικότητας Εισηγητής : Χρίστος Φωτιάδης Ανώτερος Λειτουργός Εμ π ορίου & Βιομηχανίας Ημερομηνία 27.10.2012.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Σχέδιο Χορηγιών για Ενίσχυση της Νεανικής Ε π ιχειρηματικότητας Εισηγητής : Χρίστος Φωτιάδης Ανώτερος Λειτουργός Εμ π ορίου & Βιομηχανίας Ημερομηνία 27.10.2012."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Σχέδιο Χορηγιών για Ενίσχυση της Νεανικής Ε π ιχειρηματικότητας Εισηγητής : Χρίστος Φωτιάδης Ανώτερος Λειτουργός Εμ π ορίου & Βιομηχανίας Ημερομηνία 27.10.2012

2 Επιχειρηματικότητα είναι η προσπάθεια μετατροπής της πρωτοβουλίας σε αποτέλεσμα και από αυτή τη διαδικασία να προκύψει οικονομικό κέρδος. Σχέδιο Ενίσχυσης της Νεανικής Επιχειρηματικότητας

3  Η επιχειρηματικότητα είναι ουσιαστικό στοιχείο της ελεύθερης οικονομίας και συνίσταται στην οργανωμένη και συστηματική προσπάθεια του ατόμου ή των ατόμων να παράγουν και να πωλούν αγαθά και υπηρεσίες που να ικανοποιούν τις ανάγκες και τις επιθυμίες των ανθρώπων και της κοινωνίας.  Ανταμοιβή στην προσπάθεια αυτή είναι συνήθως το κέρδος. Σχέδιο Ενίσχυσης της Νεανικής Επιχειρηματικότητας

4 Επιχειρηματικότητα  Οι επιχειρήσεις αποτελούν την ραχοκοκαλιά της οικονομίας και την βασική πηγή δημιουργίας νέων θέσεων απασχόλησης, καινοτομίας και ευημερίας.  Η ίδρυση επιχείρησης απαιτεί δυναμισμό, δημιουργικότητα και σθένος, ενώ η σταδιακή ανάπτυξη μιας επιχείρησης απαιτεί περισσότερο διοικητικές δεξιότητες όπως αποτελεσματικότητα και αξιοπιστία.

5 Οι επιχειρήσεις στην Κύπρο Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις ( ΜΜΕ ) αντιπροσωπεύουν το 99.9% των συνολικών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και απασχολούν το μεγαλύτερο μέρος (83%) του εργατικού δυναμικού. Ο μέσος όρος των υπαλλήλων που εργοδοτούν οι ΜΜΕ φθάνει τους 4.6 ανά επιχείρηση. Σχέδιο Ενίσχυσης της Νεανικής Επιχειρηματικότητας

6

7  Βασικά Σχέδια Χορηγιών που εφαρμόζει η Υπηρεσία Βιομηχανικής Ανάπτυξης του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού  Σχέδιο Χορηγιών για την Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ του Μεταποιητικού Τομέα.  Σχέδιο Χορηγιών για τη Δημιουργία και Εκσυγχρονισμό Μονάδων Μεταποίησης και Εμπορίας Γεωργικών Προϊόντων.  Σχέδια Ενίσχυσης της Γυναικείας και Νεανικής Επιχειρηματικότητας. Σχέδιο Ενίσχυσης της Νεανικής Επιχειρηματικότητας

8 Μορφή Ενίσχυσης Η Ενίσχυση παραχωρείται υπό την μορφή μη επιστρεπτέας χορηγίας η οποία υπολογίζεται ως ποσοστό πάνω στο εγκριμένο επενδυτικό πρόγραμμα και το ύψος και η ένταση της καθορίζονται στο κάθε Σχέδιο. Σχέδιο Ενίσχυσης της Νεανικής Επιχειρηματικότητας Σχέδιο Ενίσχυσης της Νεανικής Επιχειρηματικότητας

9 Χορηγίες που παραχωρήθηκαν την περίοδο μετά την ένταξη της Κύπρου στην Ε. Ε. Προγραμματική Περίοδος 2004-2006 Αρ. Επιχειρ. Νέες Θέσεις Χορηγία -€  Σχέδιο για Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ 144 410 13.7  Σχέδιο για Μεταποίηση / Εμπορία γεωργικών προϊόντων 138 651 20.5  Σχέδια Επιχειρηματικότητας - Γυναικεία 48 145 1.1 - Νεανική 46 138 1.3 Σ Υ Ν Ο Λ Ο 376 1.344 36.6 Σχέδιο Ενίσχυσης της Νεανικής Επιχειρηματικότητας

10 Προγραμματική Περίοδος 2007-2013 ( Υλοποίηση μέχρι 30.9.2012 ) Αρ. Επιχειρ. Νέες Θέσεις Προϋπολ. Χορηγία - € €  Σχέδιο Ενίσχυσης της 230 250 26.7 13.1 Ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ  Σχέδιο για Μεταποίηση / 99 180 24 8.0 Εμπορία γεωργικών προϊόντων  Σχέδια Επιχειρηματικότητας - Γυναικεία 47 95 7.2 1.3 - Νεανική 56 110 11.1 1.6 Σ Υ Ν Ο Λ Ο 432 635 69 24.0

11 Σκοπός  Το Σχέδιο αποσκοπεί στην ανάπτυξη, υποστήριξη και προώθηση της επιχειρηματικότητας των νέων ( από 20 έως 39 ετών ) που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά σε οποιανδήποτε οικονομική δραστηριότητα εξαιρουμένων αυτών που αναφέρονται στους Οδηγούς των Σχεδίων, αξιοποιώντας τις γνώσεις τους, την κατάρτιση και τα ταλέντα τους.  Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην αξιοποίηση νέων τεχνολογιών, στην χρήση καινοτόμων μεθόδων παραγωγής και προώθησης των προϊόντων και υπηρεσιών, στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας στον τομέα του περιβάλλοντος και γενικά στην προώθηση σύγχρονων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων με στόχο την δημιουργία δυναμικών, εξελίξιμων και ανταγωνιστικών επιχειρήσεων. Σχέδιο Νεανικής Επιχειρηματικότητας

12 Σχέδιο Ενίσχυσης της Νεανικής Επιχειρηματικότητας Χρηματοδότηση του Σχεδίου Το Σχέδιο συγχρηματοδοτείται από την Κυπριακή Δημοκρατία και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ε. Ε. στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος « Αειφόρος Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα ». Κατά την περίοδο 2007-2013 θα διατεθούν €11 εκ. για τις ανάγκες του Σχεδίου της Νεανικής Επιχειρηματικότητας και €7 εκ. για το Σχέδιο της Γυναικείας Επιχειρηματικότητας.

13 Σχέδιο Ενίσχυσης της Νεανικής Επιχειρηματικότητας Δικαίωμα Συμμετοχής  Έχουν νέοι και νέες που διαμένουν μόνιμα στις ελεγχόμενες από το Κράτος περιοχές, τουλάχιστο, για έξι μήνες πριν την υποβολή της αίτησης τους και οι οποίοι / ες:  Έχουν συμπληρώσει το 20 ο έτος της ηλικίας τους και δεν έχουν υπερβεί το 39 ο έτος κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης τους.  Είναι άνεργοι ή μισθωτοί.  Δεν ασκούσαν επιχειρηματική δραστηριότητα τουλάχιστον έξι μήνες πριν την ημερομηνία υποβολής της πρότασης τους.  Θα εγκαταστήσουν την επιχείρηση τους σε ελεγχόμενη από το Κράτος περιοχή ( εξαιρούνται οι περιοχές που βρίσκονται εντός των Βρετανικών Βάσεων ).

14 Σχέδιο Ενίσχυσης της Νεανικής Επιχειρηματικότητας  Οι ενδιαφερόμενοι που θα ενταχθούν στο Σχέδιο υποχρεούνται όπως :  Εγγραφούν ως αυτοεργοδοτούμενοι ή αν το επιθυμούν να συστήσουν εταιρεία περιορισμένης ευθύνης και οι δικαιούχοι / ες μέτοχοι τους να δηλωθούν ως εργοδοτούμενοι / ες της εταιρείας τους.  Σε περίπτωση εγγραφής εταιρείας θα πρέπει να μετέχουν στο κεφάλαιο της σε ποσοστό τουλάχιστον 75% και να έχουν αποκλειστικά τη διαχείριση της εταιρείας.

15 Σχέδιο Ενίσχυσης της Νεανικής Επιχειρηματικότητας Επιλέξιμες Δραστηριότητες Θεωρούνται ΟΛΕΣ εξαιρουμένων αυτών που έχουν σχέση με τα πιο κάτω :  Την πρωτογενή παραγωγή, μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων.  Τους τομείς της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας.  Το χονδρικό και λιανικό εμπόριο οποιουδήποτε προϊόντος ή υπηρεσίας εξαιρουμένου του εμπορίου που διενεργείται μόνο με τη χρήση Ηλεκτρονικού Εμπορίου (e-commerce).  Την απόκτηση οχημάτων οδικών μεταφορών προς επιχειρήσεις που θα εκτελούν οδικές εμπορευματικές μεταφορές για λογαριασμό τρίτων.

16 Σχέδιο Ενίσχυσης της Νεανικής Επιχειρηματικότητας Όρια του προϋπολογισμού των προτάσεων σε ευρώ ( μη περιλαμβανομένου του ΦΠΑ )

17 Σχέδιο Ενίσχυσης της Νεανικής Επιχειρηματικότητας Κατηγορίες επιλέξιμων Δαπανών και Ανώτατα όρια Α/Α Επιλέξιμη Κατηγορία Δαπάνης Ανώτατα όρια Δαπανών ανά κατηγορία Μεταποίηση Ηλ. Εμπόριο – Υπηρεσίες- Τουρισμός Ποσό (€) 1 (α) Εξοπλισμός, (β) Ειδικές εγκαταστάσεις (γ) Διαμόρφωση χώρων €110.000€75.000 2 (α) Κατάρτιση (β) Προβολή - Προώθηση €10.000 3 Άλλες Δαπάνες €5.000 4. Κεφάλαιο Κίνησης €.15.000 €10.000 ΣΥΝΟΛΟ €140.000€100.000

18 Σχέδιο Ενίσχυσης της Νεανικής Επιχειρηματικότητας Τα κριτήρια επιλογής και η βαρύτητα τους, με βάση τα οποία η Επιτροπή Βαθμολόγησης θα αξιολογεί και βαθμολογεί τις επενδυτικές προτάσεις

19 Σχέδιο Ενίσχυσης της Νεανικής Επιχειρηματικότητας Υλοποίηση επενδυτικού έργου • Οι νέοι επιχειρηματίες μπορούν να προχωρούν στην υλοποίηση των επενδύσεων τους μετά την ημερομηνία υποβολής της πρότασης τους στο Υπουργείο, με αποκλειστικά δική τους ευθύνη και σύμφωνα πάντα με το επενδυτικό πρόγραμμα που δηλώνουν. • Η πλήρης υλοποίηση και αποπεράτωση των επενδύσεων σύμφωνα με τους όρους που τίθενται στη Συμφωνία Δημόσιας Χρηματοδότησης θα πρέπει να γίνεται εντός 18 μηνών από την ημερομηνία της εγκριτικής επιστολής που θα παραλάβουν από το Υπουργείο. • Η παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης των επενδυτικών έργων θα γίνεται μέσω υποχρεωτικών εκθέσεων προόδου. • Ο έλεγχος της πορείας υλοποίησης των έργων θα γίνεται μέσω φυσικών και οικονομικών πιστοποιήσεων που θα διενεργούνται από Λειτουργούς της Υπηρεσίας Βιομηχανικής Ανάπτυξης.

20 Σχέδιο Ενίσχυσης της Νεανικής Επιχειρηματικότητας Καταβολή Δημόσιας Χρηματοδότησης Φάσεις Υλοποίησης Έργου Πιστοποιηθέν Έργο Ποσοστό Καταβολής Δημόσιας Χρηματοδότησης Α’ ΦΑΣΗ Μετά την υλοποίηση και Πιστοποίηση τουλάχιστο του 50% του έργου (του εγκεκριμένου προϋπολογισμού) Το 50% του επιλέξιμου κόστους που υλοποιήθηκε και πιστοποιήθηκε Β’ ΦΑΣΗ Μετά την ολοκλήρωση και Πιστοποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου, την επίτευξη των στόχων του και την πραγματοποίηση των πρώτων πωλήσεων Το υπόλοιπο 50% επιλέξιμου κόστους που υλοποιήθηκε και πιστοποιήθηκε

21 Σχέδιο Ενίσχυσης της Νεανικής Επιχειρηματικότητας Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με Λειτουργούς της Υπηρεσίας Βιομηχανικής Ανάπτυξης στα τηλέφωνα : 22867194, 22867178 και 22867239

22 Σχέδιο Ενίσχυσης της Νεανικής Επιχειρηματικότητας Ευχαριστώ για την προσοχή σας ! Χρίστος Φωτιάδης Υπηρεσία Βιομηχανικής Ανάπτυξης Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού


Κατέβασμα ppt "Σχέδιο Χορηγιών για Ενίσχυση της Νεανικής Ε π ιχειρηματικότητας Εισηγητής : Χρίστος Φωτιάδης Ανώτερος Λειτουργός Εμ π ορίου & Βιομηχανίας Ημερομηνία 27.10.2012."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google