Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η ΔΕΣΜΗ 2009-2010 ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΞΟΝΑΣ V Ανάπτυξη Διεθνούς Δικτύωσης & Συνεργασίας ΑΞΟΝΑΣ V Ανάπτυξη.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Η ΔΕΣΜΗ 2009-2010 ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΞΟΝΑΣ V Ανάπτυξη Διεθνούς Δικτύωσης & Συνεργασίας ΑΞΟΝΑΣ V Ανάπτυξη."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Η ΔΕΣΜΗ 2009-2010 ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΞΟΝΑΣ V Ανάπτυξη Διεθνούς Δικτύωσης & Συνεργασίας ΑΞΟΝΑΣ V Ανάπτυξη Διεθνούς Δικτύωσης & Συνεργασίας

2 Η ΔΕΣΜΗ 2009-2010 ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  Στόχος Άξονα  Προγράμματα  Δράσεις  Δικαιούχοι  Χρηματοδότηση  Καταληκτικές Ημερομηνίες Περιεχόμενα Παρουσίασης

3 Η ΔΕΣΜΗ 2009-2010 ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δικτύωση και συνεργασία της Κύπρου με τη διεθνή ερευνητική κοινότητα / προηγμένες ερευνητικά χώρες μέσω:  Διείσδυσης κυπριακών οργανισμών σε διεθνή δίκτυα  Συνεργασίας κυπριακών φορέων και ερευνητών με οργανισμούς του εξωτερικού για:  Βελτίωση ποιότητας ζωής και ανταγωνιστικότητας της κυπριακής οικονομίας ΣΤΟΧΟΙ

4 Η ΔΕΣΜΗ 2009-2010 ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ •«Διακρατικές Συνεργασίες» •«Διεθνής Συνεργασία» •«Προσέλκυση Ερευνητών Εξωτερικού» •«Μέτρα Υποστήριξης Διεθνούς Δικτύωσης» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ:

5 Η ΔΕΣΜΗ 2009-2010 ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αρμόδια Λειτουργός: Γεωργία Κλεάνθους email: gkleanthous@research.org.cy Πρόγραμμα Διακρατικές Συνεργασίες Πρόγραμμα Διακρατικές Συνεργασίες

6 Η ΔΕΣΜΗ 2009-2010 ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΟΧΟΣ:  Δικτύωση και Ανάπτυξη Συνεργασίας Ερευνητικών Οργανισμών και Επιχειρήσεων στην Κύπρο με οργανισμούς από την χώρα συνεργασίας σε από κοινού επιλεγμένες θεματικές ενότητες. «Ανάδοχος Φορέας» Κυπριακοί ερευνητικοί φορείς και επιχειρήσεις Οργανισμοί από Χώρα Συνεργασίας «Ανάδοχος Φορέας Εξωτερικού» Διακρατικές Συνεργασίες

7 Η ΔΕΣΜΗ 2009-2010 ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δράσεις:  Ρουμανία (€200.000), Σλοβενία (€150.000) Προϋπόθεση: •Οι κυπριακοί φορείς υποβάλλουν τις προτάσεις τους στο ΙΠΕ, ενώ οι φορείς από τη χώρα συνεργασίας στον οικείο αρμόδιο οργανισμό / υπηρεσία. Χρηματοδότηση: Καθορίζεται κατόπιν συμφωνίας μεταξύ των δύο χωρών. Σλοβενία & Ρουμανία: €25,000 από ΙΠΕ Επιλέξιμες Δαπάνες: Αμοιβές Νέων Ερευνητών, Εξοπλισμός, Διάχυση, Μετακινήσεις από και προς τη χώρα συνεργασίας, Αναλώσιμα, Υπερκεφαλικά και Άλλα Έξοδα. Οι επιλέξιμες δαπάνες προσδιορίζονται σε κάθε Πρόσκληση. Σε κάθε έργο αναμένεται ότι ο Κυπριακός Φορέας θα συμπεριλάβει τουλάχιστον ένα ταξίδι ανά έτος στην έδρα του Συνεργαζόμενου Φορέα στη Ρουμανία ή τη Σλοβενία. Διακρατικές Συνεργασίες

8 Η ΔΕΣΜΗ 2009-2010 ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δικαιούχοι •Ανάδοχος Φορέας: Ερευνητικός / Ακαδημαϊκός Οργανισμός, Επιχείρηση ή Κοινωφελής Οργανισμός. •Σε κάθε έργο θα πρέπει απαραίτητα να συμμετάσχει ένας τουλάχιστον οργανισμός από τη χώρα συνεργασίας. •Συνεργαζόμενοι Φορείς: Ερευνητικός / Ακαδημαϊκός Οργανισμός, Επιχείρηση ή Κοινωφελής Οργανισμός. Διάρκεια Έργων: 12 μέχρι 24 μήνες Καταληκτικές Ημερομηνίες: 17/06/2011 Κύπρος - Ρουμανία 10/06/2011 Κύπρος - Σλοβενία Διακρατικές Συνεργασίες

9 Η ΔΕΣΜΗ 2009-2010 ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αρμόδια Λειτουργός: Γεωργία Κλεάνθους email: gkleanthous@research.org.cygkleanthous@research.org.cy Πρόγραμμα Διεθνής Συνεργασία Πρόγραμμα Διεθνής Συνεργασία

10 Η ΔΕΣΜΗ 2009-2010 ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΟΧΟΣ:  Η ανάπτυξη συνεργασιών ανάμεσα σε κυπριακούς ερευνητικούς φορείς και σε κορυφαίους σε παγκόσμιο επίπεδο ερευνητικούς οργανισμούς  Η συμμετοχή ερευνητικών φορέων της Κύπρου σε ευρωπαϊκά και διεθνή προγράμματα για τα οποία απαιτείται η εξασφάλιση εθνικής χρηματοδότησης ΔΡΑΣΕΙΣ:  Δράση «Στοχευμένη Διεθνής Συνεργασία» €240.000  Δράση «Συμμετοχή στο ESF», και  Δράση «Συμμετοχή σε Κοινά Ευρωπαϊκά Προγράμματα» Διεθνής Συνεργασία

11 Η ΔΕΣΜΗ 2009-2010 ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΟΧΟΣ:  Δικτύωση κυπριακών φορέων με ερευνητικούς οργανισμούς αριστείας από προηγμένες ερευνητικά χώρες  Η υλοποίηση κοινής έρευνας προς όφελος της ποιότητας ζωής των πολιτών και της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας «Ανάδοχος Φορέας» Κυπριακοί ερευνητικοί φορείς και επιχειρήσεις Οργανισμοί από Χώρα Συνεργασίας «Συνεργαζόμενος Φορέας Εξωτερικού» Στοχευμένη Διεθνής Συνεργασία

12 Η ΔΕΣΜΗ 2009-2010 ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Χώρες Στόχος:  Αμερική: ΗΠΑ, Βραζιλία και Καναδάς,  Χώρες Πρώην Σοβιετικής Ένωσης: Ρωσία και Ουκρανία,  Νοτιο-ανατολική Ασία: Ιαπωνία, Κίνα, Ινδία και Νότιος Κορέα. Διάρκεια Έργων: 12 έως 24 μήνες Δικαιούχοι •Ανάδοχος Φορέας: Ερευνητικός / Ακαδημαϊκός Οργανισμός ή Κοινωφελής Οργανισμός. •Σε κάθε έργο θα πρέπει απαραίτητα να συμμετάσχει ένας τουλάχιστον οργανισμός από τη χώρα συνεργασίας. •Συνεργαζόμενοι Φορείς: Ερευνητικός / Ακαδημαϊκός Οργανισμός ή Κοινωφελής Οργανισμός. Στοχευμένη Διεθνής Συνεργασία

13 Η ΔΕΣΜΗ 2009-2010 ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Χρηματοδότηση: Ανώτατο Ποσό Χρηματοδότησης για κάθε έργο ορίζεται στις 60.000 Ευρώ Χρηματοδότηση ΣΦ Εξωτερικού:  Μέχρι 30% της Χρηματοδότησης ΙΠΕ Eπιλέξιμες δαπάνες: Αμοιβές Νέων Ερευνητών, Αγορά Υπηρεσιών, Διάχυση, Μετακινήσεις από και προς τη χώρα συνεργασίας, Αναλώσιμα, Υπερκεφαλικά και Άλλα Έξοδα Σε κάθε έργο αναμένεται ότι κάθε φορέας θα πρέπει πραγματοποιεί τουλάχιστον ένα ταξίδι ανά έτος από και προς την Κύπρο. Eπιλέξιμες δαπάνες ΣΦ εξωτερικού: Εκτός Αγοράς Υπηρεσιών & Διάχυσης Καταληκτική Ημερομηνία: 01 Ιουλίου 2011 Στοχευμένη Διεθνής Συνεργασία

14 Η ΔΕΣΜΗ 2009-2010 ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  Το ΙΠΕ συμμετέχει στο Σχέδιο ERA-NET του Προγράμματος Πλαισίου της Ε.Ε. και Πρωτοβουλίες στo πλαίσιo του Άρθρου 185 της Συνθήκης της Ε.Ε. Απώτερος σκοπός είναι η ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας ΣΤΟΧΟΣ:  Η βελτίωση της ποιότητας ζωής και της ανταγωνιστικότητας της κυπριακής οικονομίας  Ανακοίνωση Προσκλήσεων Υποβολής Προτάσεων για τις πρωτοβουλίες που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο των διεθνών δικτύων / προγραμμάτων: CORNET, MNT-ERANET, ERAco-BUILD, και AAL (185) Διάρκεια Έργων: 12 έως 36 μήνες Συμμετοχή σε Κοινά Ευρωπαϊκά Προγράμματα

15 Η ΔΕΣΜΗ 2009-2010 ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Χρηματοδότηση:  Διαφοροποιείται ανάλογα με τους σκοπούς του Κοινού Ευρωπαϊκού Προγράμματος  Ίσο με το ανώτατο ποσό χρηματοδότησης έργου του αντίστοιχου Προγράμματος ή Δράσης της ΔΕΣΜΗΣ 2009-2010. Δικαιούχοι  Ανάδοχος Φορέας: Ερευνητικός / Ακαδημαϊκός Οργανισμός, Επιχείρηση, ή Κοινωφελής Οργανισμός, ανάλογα με το κάθε Κοινό Ευρωπαϊκό Προγράμμα.  Συνεργαζόμενοι Φορείς: Ερευνητικός / Ακαδημαϊκός Οργανισμός, Επιχείρηση, ή Κοινωφελής Οργανισμός από την Κύπρο. Επιλέξιμες Δαπάνες: Δαπάνες για Αμοιβές Προσωπικού, Όργανα και Εξοπλισμό, Αγορά Υπηρεσιών, Διάχυση, Μετακινήσεις, Αναλώσιμα, Υπερκεφαλικά και Άλλα Έξοδα. Καταληκτική Ημερομηνία: Ορίζεται στις επιμέρους προσκλήσεις. Συμμετοχή σε Κοινά Ευρωπαϊκά Προγράμματα

16 Η ΔΕΣΜΗ 2009-2010 ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αρμόδια Λειτουργός: Κωνσταντίνα Μακρή email: cmakri@research.org.cy Πρόγραμμα Προσέλκυση Ερευνητών Εξωτερικού Πρόγραμμα Προσέλκυση Ερευνητών Εξωτερικού

17 Η ΔΕΣΜΗ 2009-2010 ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ «Προσέλκυση Ερευνητών Εξωτερικού» ΣΤΟΧΟΣ: •Προσέλκυση αξιόλογων ερευνητών και ένταξή τους για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα στο σύστημα Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας της Κύπρου. «Κέντρα Υποδοχής» Κυπριακοί ερευνητικοί φορείς και επιχειρήσεις Ερευνητές του εξωτερικού «Φιλοξενούμενοι Ερευνητές»

18 Η ΔΕΣΜΗ 2009-2010 ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Έμπειρος Ερευνητής: Κάτοχος διδακτορικού με πενταετή τουλάχιστον μεταδιδακτορική ερευνητική εμπειρία στο εξωτερικό, ο οποίος ζει μόνιμα και εργάζεται εκτός Κύπρου. Η Δράση δεν απευθύνεται σε υπηκόους άλλων χωρών που έχουν εγκατασταθεί στην Κύπρο πριν την υποβολή πρότασης. Αναμενόμενες Δραστηριότητες:  εξειδικευμένες δραστηριότητες έρευνας,  δραστηριότητες διάχυσης αποτελεσμάτων,  δραστηριότητες δικτύωσης του Φορέα Υποδοχής με το φορέα προέλευσής, και  συμβουλευτικές δραστηριότητες Οι προτάσεις έργων θα πρέπει να αφορούν σε έργο υψηλής επιστημονικής ποιότητας σε οποιοδήποτε αντικείμενο ενδιαφέρει την Κύπρο. Διάρκεια Έργων: 6 έως 12 μήνες «Έμπειρος Ερευνητής Εξωτερικού»

19 Η ΔΕΣΜΗ 2009-2010 ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Χρόνος φιλοξενίας: κατ’ ελάχιστο 2 μήνες Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: 150.000 Ευρώ Μέγιστη Χρηματοδότηση ανά Έργο: 50.000 Ευρώ/έτος Δικαιούχοι •Ανάδοχος Φορέας: Ερευνητικός / Ακαδημαϊκός Οργανισμός, Επιχείρηση, ή Κοινωφελής Οργανισμός. •Συνεργαζόμενοι Φορείς: Ερευνητικός / Ακαδημαϊκός Οργανισμός, Επιχείρηση, ή Κοινωφελής Οργανισμός από την Κύπρο και ο φορέας εργοδότησης του φιλοξενούμενου ερευνητή από το εξωτερικό. Επιλέξιμες Δαπάνες: Δαπάνες για αμοιβή του Έμπειρου Ερευνητή, Διάχυση, Μετακινήσεις του Έμπειρου Ερευνητή, Αγορά Υπηρεσιών, Αναλώσιμα, Υπερκεφαλικά, Ειδικά Έξοδα. Καταληκτική Ημερομηνία: 09 Ιουνίου 2011 «Έμπειρος Ερευνητής Εξωτερικού»

20 Η ΔΕΣΜΗ 2009-2010 ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Νέος Ερευνητής: Κάτοχος διδακτορικού τίτλου που έχει ολοκληρώσει τη διδακτορική διατριβή του τα τελευταία πέντε χρόνια και κατά τα τελευταία 2 χρόνια ζει και εργάζεται εκτός Κύπρου. Η ηλικία του ερευνητή κατά τη μέρα έναρξης του έργου δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 40 χρόνια. ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ (επιλέγεται μέχρι 6 μήνες μετά) Διάρκεια Έργων: 12 έως 24 μήνες Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: 300.000 Ευρώ Μέγιστη Χρηματοδότηση ανά Έργο: 50.000 Ευρώ/έτος Καταληκτική Ημερομηνία: 09 Ιουνίου 2011 «Νέος Ερευνητής Εξωτερικού»

21 Η ΔΕΣΜΗ 2009-2010 ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δικαιούχοι •Ανάδοχος Φορέας: Ερευνητικός / Ακαδημαϊκός Οργανισμός, Επιχείρηση, ή Κοινωφελής Οργανισμός. •Συνεργαζόμενοι Φορείς: Ερευνητικός / Ακαδημαϊκός Οργανισμός, Επιχείρηση, ή Κοινωφελής Οργανισμός. Επιλέξιμες Δαπάνες: Δαπάνες για Αμοιβή του Νέου Ερευνητή, Μικρο-εξοπλισμό, Αγορά Υπηρεσιών, Διάχυση, Μετακινήσεις του Νέου Ερευνητή, Αναλώσιμα, Ειδικά Έξοδα και Υπερκεφαλικά Απαραίτητη Προϋπόθεση: Δημοσίευση θέσης στο Κυπριακό Κέντρο Κινητικότητας και στην Κυπριακή Διαδικτυακή Πύλη για την Κινητικότητα των Ερευνητών, www.euraxess.org.cy «Νέος Ερευνητής Εξωτερικού»

22 Η ΔΕΣΜΗ 2009-2010 ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αρμόδια Λειτουργός: Λίνα Τσούμπανου email: l.tsoumpanou@research.org.cy Πρόγραμμα Μέτρα Υποστήριξης Διεθνούς Συνεργασίας Πρόγραμμα Μέτρα Υποστήριξης Διεθνούς Συνεργασίας

23 Η ΔΕΣΜΗ 2009-2010 ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΟΧΟΣ: •Ενθάρρυνση της επαφής της κυπριακής ερευνητικής κοινότητας με διεθνείς ερευνητικούς φορείς •Υποστήριξη της συμμετοχής κυπριακών φορέων σε Προγράμματα και Δραστηριότητες του Εβδόμου Προγράμματος Πλαισίου για Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη της Ε.Ε (2007 – 2013) ΔΡΑΣΕΙΣ: •Δράση «Συμπληρωματική Χορηγία», •Δράση «ΙΔΕΕΣ – 2 η Ευκαιρία», •Δράση «Συμμετοχή σε Προτάσεις του 7 ου ΠΠ» (€70.000), •Δράση «Φιλοξενία Διερευνητικού Εργαστηρίου ESF», και •Δράση «Συμμετοχή σε Διεθνές Συνέδριο» (€80.000). «Μέτρα Υποστήριξης Διεθνούς Δικτύωσης»

24 Η ΔΕΣΜΗ 2009-2010 ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΟΧΟΣ  Eνίσχυση κυπριακών φορέων να συμμετέχουν σε προτάσεις έργων του 7 ου ΠΠ.  Eνθάρρυνση ερευνητών της Κύπρου να αναλαμβάνουν την πρωτοβουλία να ηγηθούν πανευρωπαϊκών δικτύων που επιθυμούν να υποβάλλουν πρόταση. Δικαιούχοι: Ερευνητικός Φορέας, Κοινωφελής Οργανισμός, ΜΜΕ ή Σύνδεσμος που έχει υποβάλει πρόταση ως Συντονιστής Χρηματοδότηση: 10.000 Ευρώ  καταβολή εφάπαξ ποσού ως Ενίσχυση Ήσσονος Σημασίας (De Minimis)  αφορά σε Ενθαρρυντική Αμοιβή του Συντονιστή Έργου ή / και της Ομάδας που ανέλαβε το συντονισμό της πρότασης έργου «Συμμετοχή σε Προτάσεις 7 ου ΠΠ»

25 Η ΔΕΣΜΗ 2009-2010 ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Διαδικασία Συμμετοχής  Ο κυπριακός φορέας συμμετέχει στις διεργασίες ετοιμασίας πρότασης ως Συντονιστής σε οποιαδήποτε Πρόσκληση του 7 ου ΠΠ στην οποία απαιτείται η δημιουργία διεθνούς δικτύου συνεργαζόμενων φορέων 7 ου ΠΠ.  Η πρόταση υποβάλλεται στην Ε.Ε και αξιολογείται με βάση τις προβλεπόμενες διαδικασίες του 7 ου ΠΠ.  Εφόσον η πρόταση έχει εξασφαλίσει βαθμολογία πάνω από τη βάση συνολικά και σε κάθε επιμέρους κριτήριο, τότε ο κυπριακός φορέας αποκτά το δικαίωμα να υποβάλλει αίτηση στο ΙΠΕ.  Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης θα πρέπει να έχουν κοινοποιηθεί επίσημα από την Ε.Ε. στο Συντονιστή μετά την 01/01/2011. Καταληκτική Ημερομηνία: ανά πάσα στιγμή και μέχρι την 30 η Νοεμβρίου 2011, ώρα 18:00 (μέχρι την εξάντληση του προϋπολογισμού) «Συμμετοχή σε Προτάσεις 7 ου ΠΠ»

26 Η ΔΕΣΜΗ 2009-2010 ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΟΧΟΣ •Δικτύωση των ερευνητών της Κύπρου και διεύρυνση των ευκαιριών για συμμετοχή σε δραστηριότητες του 7ου ΠΠ ή άλλων ερευνητικών προγραμμάτων, την ανταλλαγή γνώσεων, εμπειριών και καλών πρακτικών με άλλους ερευνητές του τομέα.  Τα συνέδρια αυτά μπορούν να διοργανώνονται από διεθνείς οργανισμούς στους οποίους το Ίδρυμα είναι μέλος ή στα πλαίσια ευρωπαϊκών προγραμμάτων που συμμετέχει ή διαχειρίζεται το Ίδρυμα, όπως το 7 o ΠΠ της Ε.Ε.  Η Δράση ενδεχομένως να καλύψει και άλλα σημαντικά συνέδρια ή συναντήσεις του δεύτερου εξαμήνου του 2011.  Οι προτάσεις υποβάλλονται μετά την ανακοίνωση Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων για συμμετοχή σε προκαθορισμένα διεθνή συνέδρια. «Συμμετοχή σε Διεθνές Συνέδριο»

27 Η ΔΕΣΜΗ 2009-2010 ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Χρηματοδότηση: έως 2.500 Ευρώ (καθορίζεται ανά εκδήλωση) Δικαιούχοι: Ερευνητικός Φορέας, Κοινωφελής Οργανισμός ή ΜΜΕ  Θα δίνεται προτεραιότητα σε φορείς του ιδιωτικού τομέα, οι οποίοι δραστηριοποιούνται σε θέματα που καλύπτονται από την εκδήλωση Επιλέξιμες Δαπάνες: Δαπάνες για έξοδα μετακινήσεων και διαμονής και έξοδα εγγραφής για συμμετοχή στο συνέδριο Καταληκτική Ημερομηνία: Ανοικτή πρόσκληση (29 Δεκεμβρίου 2011)  Υποβολή αίτησης μέχρι και ένα (1) Μήνα πριν την έναρξη του Συνεδρίου «Συμμετοχή σε Διεθνές Συνέδριο»

28 Η ΔΕΣΜΗ 2009-2010 ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Στοιχεία Επικοινωνίας: Tηλ.: +357-22205000 Τηλ/πο: +357-22205001 Ιστοχώρος: www.research.org.cy Ευχαριστώ για την Προσοχή σας…


Κατέβασμα ppt "Η ΔΕΣΜΗ 2009-2010 ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΞΟΝΑΣ V Ανάπτυξη Διεθνούς Δικτύωσης & Συνεργασίας ΑΞΟΝΑΣ V Ανάπτυξη."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google