Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΛΦΟΠΟΙΗΣΗ – ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΛΦΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ»

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΛΦΟΠΟΙΗΣΗ – ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΛΦΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ»"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΛΦΟΠΟΙΗΣΗ – ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΛΦΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ»

2 4 ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ  Να ενισχύσει το διάλογο ανάμεσα στην Ε.Ε. και τους πολίτες της με σκοπό την προώθηση της ενεργούς συμμετοχής του ευρωπαίου πολίτη  Συμμετοχή των πολιτών στη διαβούλευση για την οικοδόμηση της Ε.Ε.  Ενίσχυση της διακρατικής συνεργασίας, καθώς και της ανταλλαγής εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των Ευρωπαίων πολιτών.  Προώθηση και διάδοση των αξιών και των στόχων της Ε.Ε.

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Το πρόγραμμα ακολουθεί την εξής αρχή: Οι τοπικές αρχές δεν πρέπει να γυρίσουν την πλάτη τους στην Ευρώπη και τον κόσμο. Για το λόγο αυτό, η υποστήριξη, η συμμετοχή και η ενεργοποίησή τους στα ευρωπαϊκά προγράμματα όπου συμμετέχουν πολλοί εταίροι είναι αναγκαία. ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ  ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΤΑΞΗ  ΝΕΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΑΔΕΛΦΟΠΟΙΗΣΗ  ΤΟΠΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Μέχρι σήμερα έχουν γίνει 30.000 αδελφοποιήσεις στην Ε.Ε. Κύρια χαρακτηριστικά:  ενίσχυση και/ή προώθηση της κοινής ευρωπαϊκής ταυτότητας  κατανόηση και εξοικείωση των πολιτών με τις πολιτικές της Ε.Ε.

5 ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  Να κινητοποιήσει τις Δημόσιες αρχές και τον πληθυσμό των περιφερειών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα προκειμένου να υπάρξει αύξηση του ενδιαφέροντος σε θέματα τουρισμού  Να προωθήσει, μέσω σεμιναρίων, την ιδέα της αδελφοποίησης των πόλεων και τα οφέλη που παρέχει για την ενεργή συμμετοχή των πολιτών  Να προωθήσει την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών στον τομέα της αδελφοποίησης πόλεων και να διευκολύνει τη συμμετοχή των τοπικών αρχών.

6 ΕΤΑΙΡΟΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Γραμματεία της Επιτροπής για θεσμικά και ευρωπαϊκά ζητήματα της κυβέρνησης της Cantabria. ΕΤΑΙΡΟΙ:  Δήμος Βέροιας, Τοπικές Αρχές Κεντρικής Μακεδονίας, Ελλάδα  Δήμος Rakoczifalva, Ουγγαρία  Δήμος Wierzchoslawice, Πολωνία

7 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Το πρόγραμμα θα διαρκέσει 10 μήνες  Ημερομηνία έναρξης : τώρα  Ημερομηνία λήξης : Ιούλιος 2007

8 ΔΡΑΣΕΙΣ  ΕΡΕΥΝΑ : O κάθε εταίρος θα πρέπει να διενεργήσει μία σύντομη έρευνα στην περιφέρειά του προκειμένου να αναλύσει το βαθμό της ενασχόλησης των τοπικών αρχών σε θέματα αδελφοποιήσεων. Ο συντονιστής του προγράμματος θα στείλει τα κριτήρια για την πραγματοποίηση της έρευνας.

9 ΔΡΑΣΕΙΣ  ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ : Θα γίνουν 5 σεμινάρια: - 2 στην Cantabria - 1 στη Βέροια - 1 στην Rakoczifalva - 1 στην Wierzchoslawice

10 ΔΡΑΣΕΙΣ  ΔΙΑΔΟΣΗ : Θα δημιουργηθούν και θα διανεμηθούν στους εταίρους 15.000 ενημερωτικά φυλλάδια σε 5 γλώσσες: αγγλικά, ισπανικά, ελληνικά, πολωνικά και ουγγρικά.

11 ΔΡΑΣΕΙΣ  ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ : Η Cantabria θα δημιουργήσει έναν ενημερωτικό πίνακα που θα παρέχει πληροφορίες για το πρόγραμμα και που θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε εκθέσεις, σεμινάρια, συνέδρια και σε άλλες πολιτιστικές εκδηλώσεις σχετικές με το θέμα της αδελφοποίησης.

12 ΔΡΑΣΕΙΣ  ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ : Δημιουργία μιας πειραματικής ιστοσελίδας με βάση δεδομένων για την προώθηση της αναζήτησης εταίρων σε προγράμματα αδελφοποιήσεων πόλεων.

13 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Συνολικός Προϋπολογισμός 97.049,00 ΕΥΡΩ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 58.229,40 ΕΥΡΩ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΕΤΑΙΡΩΝ 38.819,60N EΥΡΩ

14 ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Συνολικός Προϋπολογισμός 25.000 ΕΥΡΩ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 15.000 ΕΥΡΩ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 10.000 ΕΥΡΩ Μετά την αναπροσαρμογή του προϋπολογισμού, σύμφωνα με τα ποσά που συγχρηματοδοτεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το διαθέσιμο ποσό για το Δήμο Βέροιας είναι το εξής:


Κατέβασμα ppt "ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΛΦΟΠΟΙΗΣΗ – ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΛΦΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ»"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google