Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

1. 2 Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ Ο.Α.Ε.Π. ΣΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ “ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ“ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΕΊΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΤΙΚΗ  Είναι πλέον κατανοητό από όλους.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "1. 2 Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ Ο.Α.Ε.Π. ΣΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ “ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ“ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΕΊΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΤΙΚΗ  Είναι πλέον κατανοητό από όλους."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 1

2 2 Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ Ο.Α.Ε.Π. ΣΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ “ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ“ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΕΊΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΤΙΚΗ  Είναι πλέον κατανοητό από όλους ότι η αύξηση της "εξωστρέφειας" της Ελληνικής Οικονομίας, μέσω της αποτελεσματικής προώθησης των εξαγωγών, αγαθών και υπηρεσιών, αποτελεί το καλύτερο «εργαλείο» για την έξοδο της χώρας μας από την οικονομική κρίση που τη μαστίζει.  Με τα Προγράμματα Ασφάλισης Βραχυπρόθεσμων Εξαγωγικών Πιστώσεων, ο Ο.Α.Ε.Π. προσφέρει ουσιαστική στήριξη στις ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις, στη σημερινή δύσκολη διεθνή συγκυρία, που οι εμπορικοί και πολιτικοί κίνδυνοι μη πληρωμής είναι ιδιαίτερα αυξημένοι.

3 3 Ο Ο.Α.Ε.Π. ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΕΜΜΕΣΑ ΚΑΙ ΑΜΕΣΑ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ  Ο Ο.Α.Ε.Π. στηρίζει «έμμεσα» τη χρηματοδότηση των εξαγωγικών επιχειρήσεων μέσω της εκχώρησης του δικαιώματος αποζημίωσης προς τις Τράπεζες σαν εγγύηση και  από το Σεπτέμβριο 2011 ο Ο.Α.Ε.Π. στηρίζει και «άμεσα» τη χρηματοδότηση των εξαγωγικών επιχειρήσεων μέσω του Ασφαλιστικού Προγράμματος «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ», τα βασικά σημεία του οποίου θα δούμε αμέσως στη συνέχεια.

4 4 Ο.Α.Ε.Π ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ»

5 5 Ο.Α.Ε.Π. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ»  Το Ασφαλιστικό Πρόγραμμα «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ» είναι ένας άριστος συνδυασμός ασφάλισης & χρηματοδότησης των εξαγωγικών πιστώσεων που παρέχουν οι Έλληνες εξαγωγείς στους αγοραστές - πελάτες τους εξωτερικού.  Το Πρόγραμμα υλοποιείται με τη στενή συνεργασία μεταξύ Ο.Α.Ε.Π. και Ελληνικών Τραπεζών, οι οποίες πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις που έθεσε ο Ο.Α.Ε.Π.  Η συνεργασία των δύο μερών ξεκίνησε με την υπογραφή μιας «Σύμβασης Πλαίσιο».

6 6 Ο.Α.Ε.Π. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ»  Αυτή η «Σύμβαση Πλαίσιο» μεταξύ Ο.Α.Ε.Π. και Τραπεζών περιέχει αρκετά Παραρτήματα που αποτελούν ειδικά «Υποδείγματα» και χρησιμοποιούνται από τους εξαγωγείς, τον Ο.Α.Ε.Π., καθώς και τις Τράπεζες, στα πλαίσια υλοποίησης του Προγράμματος «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ».  Σύμφωνα με τη «Σύμβαση Πλαίσιο» ο Ο.Α.Ε.Π. καταθέτει σε κάθε Τράπεζα ένα ποσό, υπό τη μορφή «προθεσμιακής κατάθεσης», από το οποίο η Τράπεζα αποζημιώνεται σε περίπτωση που δεν υπάρξει εξόφληση των ασφαλισμένων από τον Ο.Α.Ε.Π. τιμολογίων από τους αγοραστές τους του εξωτερικού.

7 7 Ο.Α.Ε.Π. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ» Ποιες είναι όμως οι τράπεζες που υλοποιούν το πρόγραμμα «Εξωστρέφεια» και έχουν υπογράψει τη σχετική «Σύμβαση Πλαίσιο»; Οι Τράπεζες με τις οποίες ο Ο.Α.Ε.Π. έχει ήδη υπογράψει τη σχετική «Σύμβαση Πλαίσιο» είναι οι εξής:  EUROBANK  ΠΕΙΡΑΙΩΣ  ALPHA BANK  ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ  Και τελευταία θέλει να ενταχθεί στο πρόγραμμα και η ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

8 8 Ο.Α.Ε.Π. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ»  Το Πρόγραμμα «Εξωστρέφεια» απευθύνεται σε όλες τις ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις, και ιδιαίτερα τις ΜικροΜεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ).  Το πρόγραμμα είναι σε ισχύ με όλες σχεδόν τις τράπεζες και  Η εξαγωγική επιχείρηση δεν είναι απαραίτητο να κάνει χρήση «Ειδικού Συμβούλου», αλλά το μόνο που χρειάζεται είναι να ακολουθήσει τη συγκεκριμένη διαδικασία ασφάλισης - χρηματοδότησης, όπως περιγράφεται στη συνέχεια.

9 9 Ο.Α.Ε.Π. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ»  Στο Πρόγραμμα «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ» μπορούν να ενταχθούν τιμολόγια τα οποία έχουν ήδη ασφαλιστεί στον Ο.Α.Ε.Π.  Η εξαγωγική επιχείρηση πρέπει να έλθει πρώτα σε επαφή με τον Ο.Α.Ε.Π. ακολουθώντας τα 8 βήματα που περιγράφουμε στη συνέχεια:

10 10 Ο.Α.Ε.Π. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ»  ΒΗΜΑ 1 ο :  Η εξαγωγική επιχείρηση συμπληρώνει την αίτηση ασφάλισης, συνοδευμένη από καταθετήριο Τράπεζας για τα έξοδα εμπορικών πληροφοριών.  Η εξαγωγική επιχείρηση αποστέλλει στον Ο.Α.Ε.Π. την αίτησή της και το καταθετήριο Τράπεζας

11 11 Ο.Α.Ε.Π. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ»  BHMA 1 o (Συνέχεια): Τα έξοδα εμπορικών πληροφοριών είναι για κάθε ξένο αγοραστή:  Για μεν τις χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.): € 60,00  Για δε τις χώρες Κεντρικής & Ανατολικής Ευρώπης (Κ.Α.Ε.): € 100,00  Και για τις Λοιπές Χώρες: € 70,00

12 12 Ο.Α.Ε.Π. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ»  ΒΗΜΑ 2 ο :  Στη συνέχεια ο Ο.Α.Ε.Π. ελέγχει την πιστοληπτική ικανότητα (φερεγγυότητα) των ξένων αγοραστών έναντι των οποίων έχουν ζητήσει να ασφαλιστούν οι ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις.  Με βάση την παραπάνω έρευνα, ο Ο.Α.Ε.Π. ορίζει ένα μέγιστο «πιστωτικό όριο» για κάθε ξένο αγοραστή.

13 13 Ο.Α.Ε.Π. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ»  ΒΗΜΑ 3 ο : Κατόπιν ο Ο.Α.Ε.Π. ενημερώνει γραπτώς την εξαγωγική επιχείρηση που υπέβαλε αίτηση ασφάλισης για τα εγκριθέντα «πιστωτικά όρια» ανά ξένο αγοραστή καθώς και για τους «όρους ασφάλισης» δηλαδή:  Το ποσοστό κάλυψης  Το ασφάλιστρο

14 14 Ο.Α.Ε.Π. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ»  ΒΗΜΑ 4 ο :  Η εξαγωγική επιχείρηση, εφόσον συμφωνεί, αποδέχεται τα εγκριθέντα από τον Ο.Α.Ε.Π. «πιστωτικά όρια» και τους «όρους ασφάλισης» και  Στη συνέχεια, υπογράφεται και από τα δύο μέρη το Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο.

15 15 Ο.Α.Ε.Π. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ»  ΒΗΜΑ 5 ο : Ύστερα από αυτά, οι ασφαλιζόμενες εξαγωγικές επιχειρήσεις, εντός 10 ημερών μετά από κάθε φόρτωση, αποστέλλουν στον Ο.Α.Ε.Π. τα σχετικά προς ασφάλιση τιμολόγια, καταβάλλοντας τα αναλογούντα ασφάλιστρα σε Τράπεζες που αναγράφονται στο έντυπο της αίτησης.

16 16 Ο.Α.Ε.Π. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ»  ΒΗΜΑ 6 ο :  Μετά τις παραπάνω διαδικασίες ασφάλισης, και εφόσον η εξαγωγική επιχείρηση επιθυμεί να ενταχθεί στο Πρόγραμμα «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ», υποβάλει έγγραφο αίτημα στον Ο.Α.Ε.Π.  Στο παραπάνω αίτημα, η εξαγωγική επιχείρηση αναφέρει τα συγκεκριμένα ασφαλισμένα τιμολόγια τα οποία ζητά να ενταχθούν στο Πρόγραμμα, καθώς και τη συμμετέχουσα στο Πρόγραμμα Τράπεζα.

17 17 Ο.Α.Ε.Π. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ»  ΒΗΜΑ 7 ο :  Η Τράπεζα ενημερώνεται γραπτώς από τον Ο.Α.Ε.Π. για τα ασφαλισμένα τιμολόγια που μπορούν να ενταχθούν στο Πρόγραμμα.  Στη συνέχεια, η εξαγωγική επιχείρηση απευθύνεται στην Τράπεζα για χρηματοδότησή της, με βάση τους όρους και τις προϋποθέσεις που ισχύουν στη «Συμφωνία Πλαίσιο» μεταξύ των Τραπεζών και του Ο.Α.Ε.Π.

18 18 Ο.Α.Ε.Π. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ»  ΒΗΜΑ 8 ο :  Η χρηματοδότηση της ασφαλισμένης εξαγωγικής επιχείρησης ανέρχεται στο 80% της αξίας των ασφαλισμένων τιμολογίων της, μέχρι του ποσού του € 1.000.000  Η αποπληρωμή του δανείου είναι μέχρι 4 μήνες.  Το επιτόκιο είναι «ευνοϊκό» αλλά το σημαντικότερο είναι το γεγονός ότι για την υλοποίηση του προγράμματος  Δεν απαιτούνται «εμπράγματες ασφάλειες» από την Τράπεζα.

19 19 ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΘΕΡΜΑ


Κατέβασμα ppt "1. 2 Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ Ο.Α.Ε.Π. ΣΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ “ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ“ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΕΊΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΤΙΚΗ  Είναι πλέον κατανοητό από όλους."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google