Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

A Q S Advanced Quality Services Ltd. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Επιχειρηματικά Σχέδια για τη σύσταση ατομικών και συνεταιριστικών επιχειρήσεων.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "A Q S Advanced Quality Services Ltd. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Επιχειρηματικά Σχέδια για τη σύσταση ατομικών και συνεταιριστικών επιχειρήσεων."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 A Q S Advanced Quality Services Ltd. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Επιχειρηματικά Σχέδια για τη σύσταση ατομικών και συνεταιριστικών επιχειρήσεων

2 A Q S Advanced Quality Services Ltd. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Στόχος του προγράμματος • Τοποθέτηση ενός αριθμού ωφελουμένων (35 ωφελούμενοι) σε υφιστάμενες εμπορικές επιχειρήσεις, ή εναλλακτικά • Υποστήριξη επιχειρηματικών εγχειρημάτων με τη δημιουργία – 5 κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων, όπου θα απασχοληθούν 35 συνολικά ωφελούμενοι, ενώ – 10 ωφελούμενοι θα υποστηριχτούν για τη δημιουργία νέων ατομικών επιχειρήσεων.

3 A Q S Advanced Quality Services Ltd. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΡΑΣΗ 10: Εκπόνηση Επιχειρηματικών Σχεδίων για τη σύσταση ατομικών / μικρομεσαίων επιχειρήσεων  Προώθηση στην αγορά εργασίας μέσω της αυτοαπασχόλησης στους τομείς εμπορίου, υπηρεσιών και επισιτισμού.  Επιχειρησιακός σχεδιασμός για τις ατομικές επιχειρήσεις με μελέτη κόστους - οφέλους, προτάσεις για την ευρύτερη αγορά - στόχο, αποτίμηση των προσφερόμενων υπηρεσιών στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα καθώς και προοπτικές ανάπτυξης.  Αναζήτηση κατάλληλου χρηματοδοτικού πλαισίου για την χρηματοδοτική στήριξη των ατομικών επιχειρήσεων και την εξασφάλιση κεφαλαίου έναρξης επιχειρηματικής δράσης.  Στόχος της δράσης είναι να ενταχθούν 10 ωφελούμενοι στην αυτοαπασχόληση.

4 A Q S Advanced Quality Services Ltd. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΡΑΣΗ 10: Εκπόνηση Επιχειρηματικών Σχεδίων για τη σύσταση ατομικών / μικρομεσαίων επιχειρήσεων Μεθοδολογία υλοποίησης  Ενέργειες ενημέρωσης των ενδιαφερομένων  Εργασίες εκπόνησης επιχειρηματικού σχεδίου  Προτάσεις αναφορικά με την στελέχωση και εγκατάσταση σε συγκεκριμένο χώρο  Σύνταξη προδιαγραφών λειτουργίας (επιχειρηματικό σχέδιο)  Προτάσεις για την νομική σύσταση της επιχείρησης και εκπόνηση καταστατικού για την επιχείρηση  Πρόταση κάλυψης χρηματοδοτικών αναγκών της επιχείρησης-  Αξιοποίηση μηχανισμών εγγυοδοσίας (ΕΤΕΑΝ)  Παρακολούθηση της λειτουργίας της επιχείρησης

5 A Q S Advanced Quality Services Ltd. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΡΑΣΗ 10: Εκπόνηση Επιχειρηματικών Σχεδίων για τη σύσταση ατομικών / μικρομεσαίων επιχειρήσεων Αναμενόμενα παραδοτέα  Επιχειρηματικά σχέδια για σύσταση ατομικών / μικρομεσαίων επιχειρήσεων  Προτάσεις χρηματοδότησης

6 A Q S Advanced Quality Services Ltd. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΡΑΣΗ 11: Εκπόνηση Επιχειρηματικών Σχεδίων για σύσταση κοινωνικών επιχειρήσεων  Προώθηση της συνεταιριστικής κοινωνικής επιχειρηματικότητας στους τομείς κοινωνικών υπηρεσιών, παροχής υπηρεσιών που σχετίζονται με το ευρύτερο κλάδο της οικοδομής (τεχνικά συνεργεία) και στον κλάδο της εστίασης και αναψυχής.  Αντικείμενο της δράσης είναι τεκμηριωμένος επιχειρησιακός σχεδιασμός για την σύσταση των ΚοινΣΕπ. (Ν. 4019/2011).  Οι συγκεκριμένες κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις, στη πρώτη φάση λειτουργίας τους, θα παρέχουν υπηρεσίες στο Δήμο Ηλιούπολης.  Αναζήτηση κατάλληλου χρηματοδοτικού πλαισίου για την χρηματοδοτική στήριξη των ΚοινΣΕπ και την εξασφάλιση κεφαλαίου έναρξης επιχειρηματικής δράσης.  Στόχος της δράσης είναι στις ΚοινΣΕπ να ενταχθούν τουλάχιστον 35 ωφελούμενοι.

7 A Q S Advanced Quality Services Ltd. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΡΑΣΗ 11: Εκπόνηση Επιχειρηματικών Σχεδίων για τη σύσταση κοινωνικών επιχειρήσεων Ολοκληρωμένα επιχειρηματικά σχέδια για τις εξής δραστηριότητες:  Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Παροχής κατ’ Οίκον Κοινωνικών Υπηρεσιών και Μέριμνας με αρ. ωφελουμένων 7 άτομα  Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Ηλεκτρολόγων και Ελαιοχρωματιστών με αρ. ωφελουμένων 7 άτομα.  Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Εργατών γενικών εργασιών (όπως εργασίες πλακόστρωσης, τοποθέτηση αντιολισθηρών ταπήτων, γενικές εργασίες κλπ.): αρ. ωφελουμένων 7 άτομα  Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Λειτουργίας Αναψυκτηρίων (αφορά τα αναψυκτήρια: Sport Café, Κολυμβητηρίου, Νεκροταφείου, Προφήτη Ηλία – παραδοσιακό καφενείο): αρ. ωφελουμένων 7 ατ.  Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Παροχής Υπηρεσιών Σίτισης (προετοιμασία και διανομή φαγητού σε παιδικούς σταθμούς κλπ.): αριθμός ωφελουμένων 7 άτ.

8 A Q S Advanced Quality Services Ltd. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΡΑΣΗ 11: Εκπόνηση Επιχειρηματικών Σχεδίων για τη σύσταση κοινωνικών επιχειρήσεων Μεθοδολογία υλοποίησης  Ενέργειες ενημέρωσης των ενδιαφερομένων  Εργασίες εκπόνησης επιχειρηματικού σχεδίου  Προτάσεις αναφορικά με την στελέχωση και εγκατάσταση σε συγκεκριμένο χώρο.  Σύνταξη προδιαγραφών λειτουργίας του μοντέλου παροχής υπηρεσιών (επιχειρηματικό σχέδιο – business plan)  Διάγνωση της νομικής μορφής της κοινωνικής επιχείρησης  Προτάσεις για την νομική σύσταση της επιχείρησης και εκπόνηση καταστατικού  Πρόταση κάλυψης χρηματοδοτικών αναγκών της επιχείρησης- Αξιοποίηση μηχανισμών εγγυοδοσίας (ΕΤΕΑΝ) – υπό σύσταση Ταμείο Κοινωνικής Οικονομίας για την χρηματοδότηση των ΚοινΣΕπ  Διαδικασίες ένταξης στο «Γενικό Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας» σύμφωνα με το άρθρο 14 του Νόμου 4019/2011

9 A Q S Advanced Quality Services Ltd. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΡΑΣΗ 11: Εκπόνηση Επιχειρηματικών Σχεδίων για τη σύσταση κοινωνικών επιχειρήσεων Αναμενόμενα παραδοτέα  Επιχειρηματικά σχέδια για σύσταση Κοιν.Σ.Επιχειρήσεων  Καταστατικά σύστασης  Προτάσεις χρηματοδότησης Κοιν.Σ.Επιχειρήσεων

10 A Q S Advanced Quality Services Ltd. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ • Επιτυχημένη επιλογή ανθρώπων • Τήρηση προθεσμιών • Ταχεία ανταπόκριση από τους εμπλεκόμενους • Ποιότητα των δράσεων δημοσιοποίησης • Ποιότητα της εκπαίδευσης και συμβουλευτικής υποστήριξης • Σωστές επιλογές δραστηριοτήτων • Εκπαίδευση – κατάρτιση • Υποστήριξη μετά το άνοιγμα της επιχείρησης • Ανάπτυξη συστημάτων ποιότητας κατά ISO 9001 και κατά ISO 22000 σε όλες τις επιχειρήσεις που θα ιδρυθούν

11 A Q S Advanced Quality Services Ltd. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Επιλογή επιχειρηματικής δραστηριότητας Concept προϊόντος/υπηρεσίας (Positioning) Αγορά – Αγορές Placing προϊόντων/υπηρεσιών Promotion Plan Δυνατότητα e-commerce Κεφάλαιο κίνησης (υποδομές κτλ.) Profit and Loss (P.N.L.) Τρόπος οργάνωσης Πιστοποίηση Ταμειακό πρόγραμμα Υποστήριξη - Εκπαίδευση ΣΧΗΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ BUSINESS PLAN

12 A Q S Advanced Quality Services Ltd. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ


Κατέβασμα ppt "A Q S Advanced Quality Services Ltd. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Επιχειρηματικά Σχέδια για τη σύσταση ατομικών και συνεταιριστικών επιχειρήσεων."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google