Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΠΝΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ Μέτρα και δράσεις του ΠΑΑ υπέρ των καπνοπαραγωγών ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 (ΠΑΑ)

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΠΝΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ Μέτρα και δράσεις του ΠΑΑ υπέρ των καπνοπαραγωγών ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 (ΠΑΑ)"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΠΝΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ Μέτρα και δράσεις του ΠΑΑ υπέρ των καπνοπαραγωγών ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ)

2 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΠΝΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΑΑ Μεταρρύθμιση ΚΟΑ καπνού ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ» Πλήρης αποδέσμευση ενισχύσεων από το 2010 Αντιστοιχεί στο 50% των ιστορικών εισπράξεων των παραγωγών Το υπόλοιπο 50% μεταφέρεται στον Β΄ Πυλώνα της ΚΓΠ Έχουν μεταφερθεί στο ΠΑΑ 568,3 εκ. € ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ημερίδα ενημέρωσης καπνοπαραγωγών

3 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΠΝΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΑΑ Τι σημαίνει αυτό??? ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ» Από το 2010 έως το 2012 οι παραγωγοί θα λαμβάνουν τις μισές ενισχύσεις από αυτές που έπαιρναν έως και το 2009 Χρησιμοποίηση των πόρων για την εφαρμογή μέτρων υπέρ των περιοχών καπνοπαραγωγής, μέσω του ΠΑΑ Υποχρέωση χώρας σε σχέση με τα 568,3 εκ € που μεταφέρθηκαν στο ΠΑΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ημερίδα ενημέρωσης καπνοπαραγωγών

4 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΠΝΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΑΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ» Εξεύρεση τρόπου επιστροφής των 568,3 εκ. € στους καπνοπαραγωγούς, μέσω κατάλληλων μέτρων και δράσεων του ΠΑΑ «Δέσμευση» ΥΠΑΑΤ προς τους καπνοπαραγωγούς ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ημερίδα ενημέρωσης καπνοπαραγωγών

5 ΜΕΤΡΑ – ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΑΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ημερίδα ενημέρωσης καπνοπαραγωγών Η συμμετοχή στα μέτρα του ΠΑΑ είναι προαιρετική. Για να ενταχθεί ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο στα μέτρα του ΠΑΑ πρέπει να κάνει αίτηση, πρέπει να κινητοποιηθεί !!! Για να πληρωθεί ο δικαιούχος ενός μέτρου του ΠΑΑ πρέπει να υλοποιήσει δράσεις ή δεσμεύσεις που έχει αναλάβει και να κάνει αίτημα πληρωμής Τίποτε δε γίνεται ΑΥΤΟΜΑΤΑ αλλά όλα μπορούν να γίνουν ΑΠΛΑ

6 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ – ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΑΑ Μέτρο ΣτόχοςΔημόσια Δαπάνη (€) Κ.Α.Τίτλος Αξ 1Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας δικαιούχοι Στήριξη γεωργικών εκμεταλλεύσεων που βρίσκονται στη διαδικασία αναδιάρθρωσης λόγω μεταρρύθμισης Κοινής Οργάνωσης Αγοράς δικαιούχοι Πρόωρη συνταξιοδότηση γεωργών1.000 δικαιούχοι Εκσυγχρονισμός γεωργ. εκμ/σεων εντός καπνοπαραγωγικών περιοχών δικαιούχοι Αξ. 2 Βελτίωση του περιβάλλοντος στρ Δράση 1.4: Αμειψισπορά με ξηρικές καλλιέργειες στρ Δράση 2.3: Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στην παραγωγή καπνού στρ Πρώτη δάσωση καπνοχώραφων6.500 στρ Αξ. 3 Ποιότητα ζωής - Διαφοροποίηση260 δικαιούχοι Διαφοροποίηση προς μη γεωργικές δραστηριότητες σε καπνοπαραγωγικές περιοχές. 200 δικαιούχοι Δημιουργία και ανάπτυξη πολύ μικρών επιχειρήσεων σε καπνοπαραγωγικές περιοχές. 40 δικαιούχοι Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων σε καπνοπαραγωγικές περιοχές. 20 δικαιούχοι Σύνολο

7 ΜΕΤΡΑ – ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΑΑ Κατανομή ανά Άξονα 40% 29% 23% ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ημερίδα ενημέρωσης καπνοπαραγωγών

8 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ημερίδα ενημέρωσης καπνοπαραγωγών ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΠΝΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΑΑ Είμαστε στη διάθεσή σας για να σας βοηθήσουμε Ο στόχος μας είναι να μη χαθούν τα χρήματά σας Όλα θα γίνουν με απλοποιημένες διαδικασίες Θα υπάρχει συνεχής ενημέρωση

9 Ευχαριστώ για την προσοχή σας ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ


Κατέβασμα ppt "ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΠΝΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ Μέτρα και δράσεις του ΠΑΑ υπέρ των καπνοπαραγωγών ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 (ΠΑΑ)"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google