Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Μια πολυκριτήρια συγκριτική αξιολόγηση ενός Τμήματος Μηχανικών Ν. Ματσατσίνης, Καθηγητής Ε. Κρασαδάκη, Υποψ. Διδάκτωρ Ε. Γρηγορούδης, Επίκ. Καθηγητής Συνέδριο:

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Μια πολυκριτήρια συγκριτική αξιολόγηση ενός Τμήματος Μηχανικών Ν. Ματσατσίνης, Καθηγητής Ε. Κρασαδάκη, Υποψ. Διδάκτωρ Ε. Γρηγορούδης, Επίκ. Καθηγητής Συνέδριο:"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Μια πολυκριτήρια συγκριτική αξιολόγηση ενός Τμήματος Μηχανικών Ν. Ματσατσίνης, Καθηγητής Ε. Κρασαδάκη, Υποψ. Διδάκτωρ Ε. Γρηγορούδης, Επίκ. Καθηγητής Συνέδριο: Διασφάλιση και Διοίκηση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση. Διοίκηση και καλές πρακτικές. Θεσσαλονίκη, Σεπτεμβρίου 2012 ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

2 Το Τμήμα Μ.Π.Δ. του Πολυτεχνείου Κρήτης Το πρώτο Τμήμα του Πολυτεχνείου Κρήτης στα Χανιά. Δέχτηκε τους πρώτους φοιτητές το Διαθέτει 1000 ενεργούς φοιτητές (προπτυχιακούς-μεταπτυχιακούς). Διαθέτει σύγχρονες εγκαταστάσεις στην Πολυτεχνειούπολη. Στελεχώνεται με 23 μέλη ΔΕΠ, διδάσκοντες ΠΔ 407, 4 ΕΕΔΙΠ, 16 άτομα διοικητικό & τεχνικό προσωπικό. Διαθέτει 3 Τομείς: Οργάνωσης & Διοίκησης, Επιστήμης Αποφάσεων και Συστημάτων Παραγωγής. Διαθέτει 12 Εργαστήρια. Διαθέτει οργανωμένο μεταπτυχιακό πρόγραμμα από το Συνέδριο: Διασφάλιση και Διοίκηση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση. Διοίκηση και καλές πρακτικές. Θεσσαλονίκη, Σεπτεμβρίου 2012

3 Η γενικότερη προσέγγιση της διαδικασίας της αξιολόγησης Φοιτητές Απόφοιτοι Επιχειρήσεις Συνέδριο: Διασφάλιση και Διοίκηση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση. Διοίκηση και καλές πρακτικές. Θεσσαλονίκη, Σεπτεμβρίου 2012 Εστίαση παρούσας εργασίας: Έρευνα Ικανοποίησης Φοιτητών τα έτη 2004 έως 2012 Στόχοι ακαδημαϊκής αξιολόγησης: • Μέτρηση ποιότητας στην εκπαίδευση • Συνεχής αναβάθμιση & βελτίωση εκπαιδευτικής διαδικασίας • Ανταπόκριση στις κοινωνικές ανάγκες

4 Τα στάδια της διαδικασίας αξιολόγησης Συνέδριο: Διασφάλιση και Διοίκηση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση. Διοίκηση και καλές πρακτικές. Θεσσαλονίκη, Σεπτεμβρίου 2012

5 Τα σύστημα αξιολόγησης Συνέδριο: Διασφάλιση και Διοίκηση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση. Διοίκηση και καλές πρακτικές. Θεσσαλονίκη, Σεπτεμβρίου 2012

6 Η Πολυκριτήρια Μέθοδος MUSA (γενικά) Ολική Ικανοποίηση Ικανοποίηση από ν-οστό κριτήριο Ικανοποίηση από 1 ο κριτήριο Ικανοποίηση από 2 ο κριτήριο Συνέδριο: Διασφάλιση και Διοίκηση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση. Διοίκηση και καλές πρακτικές. Θεσσαλονίκη, Σεπτεμβρίου 2012 Έρευνα με ειδικά σχεδιασμένο ερωτηματολόγιο Ανάλυση δεδομένων με πολυκριτήρια μέθοδο MUSA Εξαγωγή αποτελεσμάτων & συμπερασμάτων • Συναρτήσεις Ικανοποίησης • Βάρη κριτηρίων • Δείκτες Ικανοποίησης • Δείκτες Απαιτητικότητας • Διαγράμματα Δράσης • Διαγράμματα Βελτίωσης • Συναρτήσεις Ικανοποίησης • Βάρη κριτηρίων • Δείκτες Ικανοποίησης • Δείκτες Απαιτητικότητας • Διαγράμματα Δράσης • Διαγράμματα Βελτίωσης ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ MUSA Χρήση κλίμακας μέτρησης της ικανοποίησης Για παράδειγμα: • Καθόλου ικανοποιημένος  • Λίγο Ικανοποιημένος • Ούτε ικανοπ.-Ούτε δυσαρεστημένος  • Αρκετά ικανοποιημένος • Απόλυτα ικανοποιημένος 

7 Σύντομη παρουσίαση πολυκριτήριας μεθόδου MUSA Ολική Ικανοποίηση Ικανοποίηση από το 1 ο κριτήριο Ικανοποίηση από το 2 ο κριτήριο Ικανοποίηση από το n κριτήριο Βασική εξίσωση ποιοτικής ανάλυσης παλινδρόμησης Τελική μορφή γραμμικού προγράμματος Συνέδριο: Διασφάλιση και Διοίκηση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση. Διοίκηση και καλές πρακτικές. Θεσσαλονίκη, Σεπτεμβρίου 2012 Ανάλυση ευστάθειας

8 Σύντομη παρουσίαση αποτελεσμάτων MUSA Συνέδριο: Διασφάλιση και Διοίκηση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση. Διοίκηση και καλές πρακτικές. Θεσσαλονίκη, Σεπτεμβρίου 2012 Α. Συναρτήσεις Ικανοποίησης & Βάρη κριτηρίων Β. Μέσος Δείκτης Απαιτητικότητας Γ. Μέσος Δείκτης Ικανοποίησης Δ. Διάγραμμα Δράσης Ε. Διάγραμμα Βελτίωσης

9 Στοιχεία έρευνας μέτρησης της Ικανοποίησης από το Μ.Π.Δ. Συμμετοχή ανά έτος • 2004: 257 • 2005: 299 • 2006: 300 • 2007: 389 • 2008: 300 • 2009: 115 • 2010: δεν πραγματοποιήθηκε • 2011: 309 • 2012: 504 Σύνολο: προπτυχιακοί φοιτητές Συμμετοχή ανά έτος • 2004: 257 • 2005: 299 • 2006: 300 • 2007: 389 • 2008: 300 • 2009: 115 • 2010: δεν πραγματοποιήθηκε • 2011: 309 • 2012: 504 Σύνολο: προπτυχιακοί φοιτητές Συνέδριο: Διασφάλιση και Διοίκηση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση. Διοίκηση και καλές πρακτικές. Θεσσαλονίκη, Σεπτεμβρίου 2012 Η ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ Μ.Π.Δ. Έτη Έρευνας: Τρόποι ανάλυσης: 1. στο σύνολο δείγματος (2.473 άτομα), 2. ανάλυση ανά έτος (8 αναλύσεις)

10 Συναρτήσεις Ικανοποίησης-ανάλυση στο σύνολο του δείγματος (n=2.473) Συνέδριο: Διασφάλιση και Διοίκηση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση. Διοίκηση και καλές πρακτικές. Θεσσαλονίκη, Σεπτεμβρίου 2012 Χαμηλή απαιτητικότητα στις επιμέρους διαστάσεις & ολικά

11 Μέσο Βάρος κριτηρίων ( )-ανάλυση ανά έτος Συνέδριο: Διασφάλιση και Διοίκηση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση. Διοίκηση και καλές πρακτικές. Θεσσαλονίκη, Σεπτεμβρίου 2012 Σημαντικότερο κριτήριο

12 Μέσος Δείκτης Ικανοποίησης ( )-ανάλυση ανά έτος Συνέδριο: Διασφάλιση και Διοίκηση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση. Διοίκηση και καλές πρακτικές. Θεσσαλονίκη, Σεπτεμβρίου 2012 Η χαμηλότερη ικανοποίηση από τις εγκαταστάσεις

13 Η Ολική Ικανοποίηση από το Μ.Π.Δ. με δύο προσεγγίσεις Συνέδριο: Διασφάλιση και Διοίκηση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση. Διοίκηση και καλές πρακτικές. Θεσσαλονίκη, Σεπτεμβρίου 2012 Ανάλυση ανά έτος ( ) •Μέσος Δείκτης Ολικής Ικανοποίησης: 68.5% Ανάλυση στο σύνολο του δείγματος •Δείκτης Ολικής Ικανοποίησης: 79.72% ΥΨΗΛΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΔΥΟ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ

14 Η εξέλιξη του Δείκτη Ολικής Ικανοποίησης ανά έτος & στο σύνολο του δείγματος Στην ανάλυση ανά έτος: υψηλή ικανοποίηση τα έτη , 2008 & Στην ανάλυση στο σύνολο του δείγματος: υψηλή ικανοποίηση όλα τα έτη. Η ανάλυση ανά έτος αναδεικνύει: χαμηλή ικανοποίηση (‘απογοήτευση’) των φοιτητών τα έτη 2007, 2009 & 2012, η οποία μπορεί να αιτιολογηθεί από την αλλαγή στο θεσμικό πλαίσιο των ΑΕΙ (περίοδος καταλήψεων) ή/και τις χαμηλές προσδοκίες σε μια δύσκολη οικονομικά περίοδο. Συνέδριο: Διασφάλιση και Διοίκηση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση. Διοίκηση και καλές πρακτικές. Θεσσαλονίκη, Σεπτεμβρίου 2012

15 Διάγραμμα Δράσης στην ανάλυση ανά έτος Συνέδριο: Διασφάλιση και Διοίκηση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση. Διοίκηση και καλές πρακτικές. Θεσσαλονίκη, Σεπτεμβρίου 2012

16 Συμπεράσματα από Διάγραμμα Δράσης στην ανάλυση ανά έτος Η Εικόνα του Μηχανικού Παραγωγής & Διοίκησης στην αγορά εργασίας αποτελεί το βασικό συγκριτικό πλεονέκτημα, σύμφωνα με την αντίληψη που διατυπώνουν οι φοιτητές. Η Διδασκαλία φαίνεται να ικανοποιεί αρκετά τους φοιτητές αν και συγκριτικά με τα άλλα κριτήρια δεν συγκεντρώνει υψηλή σημαντικότητα (βάρος: 21.1%). Τα Μαθήματα φαίνεται να μην συγκεντρώνουν υψηλή ικανοποίηση αν και η σημαντικότητά τους είναι υψηλή. Οι Εγκαταστάσεις δεν ικανοποιούν τους φοιτητές αλλά ως κριτήριο δεν είναι σημαντικό συγκρινόμενο με τα άλλα κριτήρια της έρευνας (βάρος: 19.9%) Η Εικόνα του Μηχανικού Παραγωγής & Διοίκησης στην αγορά εργασίας αποτελεί το βασικό συγκριτικό πλεονέκτημα, σύμφωνα με την αντίληψη που διατυπώνουν οι φοιτητές. Η Διδασκαλία φαίνεται να ικανοποιεί αρκετά τους φοιτητές αν και συγκριτικά με τα άλλα κριτήρια δεν συγκεντρώνει υψηλή σημαντικότητα (βάρος: 21.1%). Τα Μαθήματα φαίνεται να μην συγκεντρώνουν υψηλή ικανοποίηση αν και η σημαντικότητά τους είναι υψηλή. Οι Εγκαταστάσεις δεν ικανοποιούν τους φοιτητές αλλά ως κριτήριο δεν είναι σημαντικό συγκρινόμενο με τα άλλα κριτήρια της έρευνας (βάρος: 19.9%) Συνέδριο: Διασφάλιση και Διοίκηση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση. Διοίκηση και καλές πρακτικές. Θεσσαλονίκη, Σεπτεμβρίου 2012

17 Συνοπτικά στοιχεία απασχόλησης απoφοίτων Τμήματος Μ.Π.Δ. Έρευνα αποφοίτων που πραγματοποιήθηκε το 2011 (Πηγή: • 88.59% εργάζονται • 95.45% πλήρης απασχόληση • 7.38% άνεργοι • 4.03% μη ενεργοί (μεταπτ., φαντάροι, κλπ) • 88.33% στον Ιδιωτικό τομέα • 16.67% στον Δημόσιο τομέα Από αυτούς στον Ιδιωτικό τομέα: • 49.09% ως μισθωτοί • 25.55% ως αυτό-απασχολούμενοι Τομείς εργασίας: • 25% στη ‘Διοίκηση / Οργάνωση’ • 17.42% στην ΄Παραγωγή’ • 11.36% στις ‘Μελέτες’ Χρόνος εύρεσης 1 ης εργασίας: • Λιγότερο από 3 μήνες: 36.36% • Από 3 – 6 μήνες: 15.15% • Από 6 – 12 μήνες: 18.18% Συνέδριο: Διασφάλιση και Διοίκηση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση. Διοίκηση και καλές πρακτικές. Θεσσαλονίκη, Σεπτεμβρίου 2012 Αμοιβές: • Από – ευρώ: 30.30% • Από – ευρώ: 28.03%

18 Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας Στοιχεία επικοινωνίας: Νικόλαος Ματσατσίνης, Καθηγητής Δ/νση: Πολυτεχνείο Κρήτης, Πολυτεχνειούπολη, 73100, Χανιά τηλ. Ευαγγελία Κρασαδάκη, υποψήφια διδάκτωρ Δ/νση: Πολυτεχνείο Κρήτης, Πολυτεχνειούπολη, 73100, Χανιά τηλ. Ευάγγελος Γρηγορούδης, Επίκουρος Καθηγητής Δ/νση: Πολυτεχνείο Κρήτης, Πολυτεχνειούπολη, 73100, Χανιά τηλ.


Κατέβασμα ppt "Μια πολυκριτήρια συγκριτική αξιολόγηση ενός Τμήματος Μηχανικών Ν. Ματσατσίνης, Καθηγητής Ε. Κρασαδάκη, Υποψ. Διδάκτωρ Ε. Γρηγορούδης, Επίκ. Καθηγητής Συνέδριο:"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google