Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Μια πολυκριτήρια συγκριτική αξιολόγηση ενός Τμήματος Μηχανικών

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Μια πολυκριτήρια συγκριτική αξιολόγηση ενός Τμήματος Μηχανικών"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Μια πολυκριτήρια συγκριτική αξιολόγηση ενός Τμήματος Μηχανικών
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Μια πολυκριτήρια συγκριτική αξιολόγηση ενός Τμήματος Μηχανικών Ν. Ματσατσίνης, Καθηγητής Ε. Κρασαδάκη, Υποψ. Διδάκτωρ Ε. Γρηγορούδης, Επίκ. Καθηγητής Συνέδριο: Διασφάλιση και Διοίκηση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση. Διοίκηση και καλές πρακτικές. Θεσσαλονίκη, Σεπτεμβρίου 2012

2 Το Τμήμα Μ.Π.Δ. του Πολυτεχνείου Κρήτης
Το πρώτο Τμήμα του Πολυτεχνείου Κρήτης στα Χανιά. Δέχτηκε τους πρώτους φοιτητές το 1984. Διαθέτει 1000 ενεργούς φοιτητές (προπτυχιακούς-μεταπτυχιακούς). Διαθέτει σύγχρονες εγκαταστάσεις στην Πολυτεχνειούπολη. Στελεχώνεται με 23 μέλη ΔΕΠ, διδάσκοντες ΠΔ 407, 4 ΕΕΔΙΠ, 16 άτομα διοικητικό & τεχνικό προσωπικό. Διαθέτει 3 Τομείς: Οργάνωσης & Διοίκησης, Επιστήμης Αποφάσεων και Συστημάτων Παραγωγής. Διαθέτει 12 Εργαστήρια. Διαθέτει οργανωμένο μεταπτυχιακό πρόγραμμα από το 1986. Συνέδριο: Διασφάλιση και Διοίκηση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση. Διοίκηση και καλές πρακτικές. Θεσσαλονίκη, Σεπτεμβρίου 2012

3 Η γενικότερη προσέγγιση της διαδικασίας της αξιολόγησης
Φοιτητές Απόφοιτοι Επιχειρήσεις Εστίαση παρούσας εργασίας: Έρευνα Ικανοποίησης Φοιτητών τα έτη 2004 έως 2012 Στόχοι ακαδημαϊκής αξιολόγησης: Μέτρηση ποιότητας στην εκπαίδευση Συνεχής αναβάθμιση & βελτίωση εκπαιδευτικής διαδικασίας Ανταπόκριση στις κοινωνικές ανάγκες Συνέδριο: Διασφάλιση και Διοίκηση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση. Διοίκηση και καλές πρακτικές. Θεσσαλονίκη, Σεπτεμβρίου 2012

4 Τα στάδια της διαδικασίας αξιολόγησης
Συνέδριο: Διασφάλιση και Διοίκηση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση. Διοίκηση και καλές πρακτικές. Θεσσαλονίκη, Σεπτεμβρίου 2012

5 Τα σύστημα αξιολόγησης
Συνέδριο: Διασφάλιση και Διοίκηση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση. Διοίκηση και καλές πρακτικές. Θεσσαλονίκη, Σεπτεμβρίου 2012

6 Η Πολυκριτήρια Μέθοδος MUSA (γενικά)
Ικανοποίηση από 2ο κριτήριο Ικανοποίηση από 1ο κριτήριο Ικανοποίηση από ν-οστό κριτήριο Ολική Ικανοποίηση Χρήση κλίμακας μέτρησης της ικανοποίησης Για παράδειγμα: Καθόλου ικανοποιημένος  Λίγο Ικανοποιημένος Ούτε ικανοπ.-Ούτε δυσαρεστημένος  Αρκετά ικανοποιημένος Απόλυτα ικανοποιημένος  Έρευνα με ειδικά σχεδιασμένο ερωτηματολόγιο Ανάλυση δεδομένων με πολυκριτήρια μέθοδο MUSA Εξαγωγή αποτελεσμάτων & συμπερασμάτων ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ MUSA Συναρτήσεις Ικανοποίησης Βάρη κριτηρίων Δείκτες Ικανοποίησης Δείκτες Απαιτητικότητας Διαγράμματα Δράσης Διαγράμματα Βελτίωσης Συνέδριο: Διασφάλιση και Διοίκηση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση. Διοίκηση και καλές πρακτικές. Θεσσαλονίκη, Σεπτεμβρίου 2012

7 Σύντομη παρουσίαση πολυκριτήριας μεθόδου MUSA
Ολική Ικανοποίηση Ικανοποίηση από το 1ο κριτήριο Ικανοποίηση από το 2ο κριτήριο Ικανοποίηση από το n κριτήριο Τελική μορφή γραμμικού προγράμματος Βασική εξίσωση ποιοτικής ανάλυσης παλινδρόμησης Ανάλυση ευστάθειας Συνέδριο: Διασφάλιση και Διοίκηση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση. Διοίκηση και καλές πρακτικές. Θεσσαλονίκη, Σεπτεμβρίου 2012

8 Σύντομη παρουσίαση αποτελεσμάτων MUSA
Α. Συναρτήσεις Ικανοποίησης & Βάρη κριτηρίων Γ. Μέσος Δείκτης Ικανοποίησης Δ. Διάγραμμα Δράσης Β. Μέσος Δείκτης Απαιτητικότητας Ε. Διάγραμμα Βελτίωσης Συνέδριο: Διασφάλιση και Διοίκηση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση. Διοίκηση και καλές πρακτικές. Θεσσαλονίκη, Σεπτεμβρίου 2012

9 Στοιχεία έρευνας μέτρησης της Ικανοποίησης από το Μ.Π.Δ.
Μαθήματα Διδασκαλία Εγκαταστάσεις Εικόνα στην Αγορά Ολική Ικανοποίηση Η ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ Μ.Π.Δ. Συμμετοχή ανά έτος 2004: 257 2005: 299 2006: 300 2007: 389 2008: 300 2009: 115 2010: δεν πραγματοποιήθηκε 2011: 309 2012: 504 Σύνολο: προπτυχιακοί φοιτητές Έτη Έρευνας: Τρόποι ανάλυσης: 1. στο σύνολο δείγματος (2.473 άτομα), 2. ανάλυση ανά έτος (8 αναλύσεις) Συνέδριο: Διασφάλιση και Διοίκηση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση. Διοίκηση και καλές πρακτικές. Θεσσαλονίκη, Σεπτεμβρίου 2012

10 Συναρτήσεις Ικανοποίησης-ανάλυση στο σύνολο του δείγματος (n=2.473)
Χαμηλή απαιτητικότητα στις επιμέρους διαστάσεις & ολικά Συνέδριο: Διασφάλιση και Διοίκηση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση. Διοίκηση και καλές πρακτικές. Θεσσαλονίκη, Σεπτεμβρίου 2012

11 Μέσο Βάρος κριτηρίων (2004-2012)-ανάλυση ανά έτος
Σημαντικότερο κριτήριο Συνέδριο: Διασφάλιση και Διοίκηση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση. Διοίκηση και καλές πρακτικές. Θεσσαλονίκη, Σεπτεμβρίου 2012

12 Μέσος Δείκτης Ικανοποίησης (2004-2012)-ανάλυση ανά έτος
Η χαμηλότερη ικανοποίηση από τις εγκαταστάσεις Συνέδριο: Διασφάλιση και Διοίκηση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση. Διοίκηση και καλές πρακτικές. Θεσσαλονίκη, Σεπτεμβρίου 2012

13 Η Ολική Ικανοποίηση από το Μ.Π.Δ. με δύο προσεγγίσεις
Ανάλυση ανά έτος ( ) Μέσος Δείκτης Ολικής Ικανοποίησης: 68.5% Ανάλυση στο σύνολο του δείγματος Δείκτης Ολικής Ικανοποίησης: 79.72% ΥΨΗΛΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΔΥΟ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ Συνέδριο: Διασφάλιση και Διοίκηση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση. Διοίκηση και καλές πρακτικές. Θεσσαλονίκη, Σεπτεμβρίου 2012

14 Η εξέλιξη του Δείκτη Ολικής Ικανοποίησης ανά έτος & στο σύνολο του δείγματος
Στην ανάλυση ανά έτος: υψηλή ικανοποίηση τα έτη , 2008 & 2011. Στην ανάλυση στο σύνολο του δείγματος: υψηλή ικανοποίηση όλα τα έτη. Η ανάλυση ανά έτος αναδεικνύει: χαμηλή ικανοποίηση (‘απογοήτευση’) των φοιτητών τα έτη 2007, 2009 & 2012, η οποία μπορεί να αιτιολογηθεί από την αλλαγή στο θεσμικό πλαίσιο των ΑΕΙ (περίοδος καταλήψεων) ή/και τις χαμηλές προσδοκίες σε μια δύσκολη οικονομικά περίοδο. Συνέδριο: Διασφάλιση και Διοίκηση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση. Διοίκηση και καλές πρακτικές. Θεσσαλονίκη, Σεπτεμβρίου 2012

15 Διάγραμμα Δράσης στην ανάλυση ανά έτος
Συνέδριο: Διασφάλιση και Διοίκηση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση. Διοίκηση και καλές πρακτικές. Θεσσαλονίκη, Σεπτεμβρίου 2012

16 Συμπεράσματα από Διάγραμμα Δράσης στην ανάλυση ανά έτος
Η Εικόνα του Μηχανικού Παραγωγής & Διοίκησης στην αγορά εργασίας αποτελεί το βασικό συγκριτικό πλεονέκτημα, σύμφωνα με την αντίληψη που διατυπώνουν οι φοιτητές. Η Διδασκαλία φαίνεται να ικανοποιεί αρκετά τους φοιτητές αν και συγκριτικά με τα άλλα κριτήρια δεν συγκεντρώνει υψηλή σημαντικότητα (βάρος: 21.1%). Τα Μαθήματα φαίνεται να μην συγκεντρώνουν υψηλή ικανοποίηση αν και η σημαντικότητά τους είναι υψηλή. Οι Εγκαταστάσεις δεν ικανοποιούν τους φοιτητές αλλά ως κριτήριο δεν είναι σημαντικό συγκρινόμενο με τα άλλα κριτήρια της έρευνας (βάρος: 19.9%) Συνέδριο: Διασφάλιση και Διοίκηση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση. Διοίκηση και καλές πρακτικές. Θεσσαλονίκη, Σεπτεμβρίου 2012

17 Συνοπτικά στοιχεία απασχόλησης απoφοίτων Τμήματος Μ.Π.Δ.
Έρευνα αποφοίτων που πραγματοποιήθηκε το 2011 (Πηγή: 88.59% εργάζονται 95.45% πλήρης απασχόληση 7.38% άνεργοι 4.03% μη ενεργοί (μεταπτ., φαντάροι, κλπ) 88.33% στον Ιδιωτικό τομέα 16.67% στον Δημόσιο τομέα Από αυτούς στον Ιδιωτικό τομέα: 49.09% ως μισθωτοί 25.55% ως αυτό-απασχολούμενοι Τομείς εργασίας: 25% στη ‘Διοίκηση / Οργάνωση’ 17.42% στην ΄Παραγωγή’ 11.36% στις ‘Μελέτες’ Χρόνος εύρεσης 1ης εργασίας: Λιγότερο από 3 μήνες: 36.36% Από 3 – 6 μήνες: 15.15% Από 6 – 12 μήνες: 18.18% Αμοιβές: Από – ευρώ: 30.30% Από – ευρώ: 28.03% Συνέδριο: Διασφάλιση και Διοίκηση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση. Διοίκηση και καλές πρακτικές. Θεσσαλονίκη, Σεπτεμβρίου 2012

18 Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας
Στοιχεία επικοινωνίας: Νικόλαος Ματσατσίνης, Καθηγητής Δ/νση: Πολυτεχνείο Κρήτης, Πολυτεχνειούπολη, 73100, Χανιά τηλ Ευαγγελία Κρασαδάκη, υποψήφια διδάκτωρ τηλ Ευάγγελος Γρηγορούδης, Επίκουρος Καθηγητής τηλ


Κατέβασμα ppt "Μια πολυκριτήρια συγκριτική αξιολόγηση ενός Τμήματος Μηχανικών"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google