Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

F.B.S. Η Διοίκηση του Επιμελητηρίου Καβάλας και η εταιρία “F.B.S. Δρ. ΔΗΜ. ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ &ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ” Σας καλωσορίζουν στην παρουσίαση της μελέτης με.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "F.B.S. Η Διοίκηση του Επιμελητηρίου Καβάλας και η εταιρία “F.B.S. Δρ. ΔΗΜ. ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ &ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ” Σας καλωσορίζουν στην παρουσίαση της μελέτης με."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 F.B.S. Η Διοίκηση του Επιμελητηρίου Καβάλας και η εταιρία “F.B.S. Δρ. ΔΗΜ. ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ &ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ” Σας καλωσορίζουν στην παρουσίαση της μελέτης με θέμα: “Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ”

2 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ : Α.Ε. & Ε.Π.Ε. ΤΟΜΕΙΣ : Εμπόριο –Μεταποίηση –Τουρισμός ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ : 136 Επιχειρήσεις ΕΞΕΤΑΣΤΗΚΑΝ : 136 Επιχειρήσεις ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ: 100% ΜΙΓΜΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ % ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Εμπορικές 39 28.68% Μεταποιητικές 60 44.12% Τουριστικές 37 27.21% ΣΥΝΟΛΟ 136 100% ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ (ΠΕΔΙΑ) ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 2. ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ 3. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ 4. ΒΑΘΜΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

3 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

4 ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ
ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ % μεταβολή πωλήσεων 2008 %μεταβολή κερδών 2008 % μεταβολή πωλήσεων 2007 %μεταβολή κερδών 2007 > 11,52% -37,52% 19,70% 190,14% < και > 6,41% -11,14% 5,84% 30,23% < -33,05% -316,58% -15,20% 167,98%

5 ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ
ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ % μεταβολή πωλήσεων 2008 %μεταβολή κερδών 2008 % μεταβολή πωλήσεων 2007 %μεταβολή κερδών 2007 > 5,42% -43,42% 9,04% 65,68% < και > 6,79% 20,29% 11,20% 16,16% < -3,01% -264,77% -8,51% -36,07%

6 ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ % μεταβολή πωλήσεων 2008 %μεταβολή κερδών 2008 % μεταβολή πωλήσεων 2007 %μεταβολή κερδών 2007 > -0,33% -6,81% 15,28% 22,42% < και > 3,30% -81,38% 23,58% 5334,93% < -52,57% -403,62% 3,26% 191,56%

7 ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ Γενική ρευστότητα 2006 2007 2008 ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ 1,21 1,29 1,28
F.B.S. ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ Γενική ρευστότητα  2006 2007  2008 ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ 1,21 1,29 1,28 ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΕΣ 1,47 1,91 1,80 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ 1,19 1,70 1,61 Άμεση ρευστότητα  2006 2007  2008 ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ 0,89 0,92 0,91 ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΕΣ 1,03 1,35 1,26 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ 1,17 1,68 1,58 ΜΕΤΑΠ

8 ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ Μικτό περιθώριο κέρδους 2006 2007 2008 ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ 14,7%
F.B.S. ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ Μικτό περιθώριο κέρδους  2006 2007  2008 ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ 14,7% 14,3% 14,0% ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΕΣ 19,4% 20,8% 18,8% ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ 30,6% 34,6% 32,9% Λειτουργικό περιθώριο κέρδους  2006 2007  2008 ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ 3,8% 4,3% 3,2% ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΕΣ 8,8% 10,5% 7,5% ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ 11,0% 13,1% 11,9% ΜΕΤΑΠ Καθαρό περιθώριο κέρδους  2006 2007  2008 ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ 1,6% 2,3% 0,6% ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΕΣ 6,6% 8,4% 6,2% ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ 5,1% 9,5% 4,4%

9 ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ Αποδοτικότητα Ιδίων κεφαλαίων 2006 2007 2008 ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ
F.B.S. ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ Αποδοτικότητα Ιδίων κεφαλαίων  2006 2007  2008 ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ 8,0% 12,4% 3,1% ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΕΣ 9,5% 8,5% ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ 2,2% 4,1% 1,5% Αποδοτικότητα απασχολούμενων κεφαλαίων  2006 2007  2008 ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ 1,91% 2,86% 0,66% ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΕΣ 4,25% 5,45% 3,92% ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ 1,21% 2,44% 0,94% ΜΕΤΑΠ

10 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ
F.B.S. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ Δανειακή επιβάρυνση  2006 2007  2008 ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ 75,6% 76,5% 78,2% ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΕΣ 54,9% 55,7% 53,5% ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ 40,2% 37,2% 35,1% Δείκτης υγιούς χρηματοδότησης  2006 2007  2008 ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ 119,9% 145,1% 133,6% ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΕΣ 94,9% 111,3% 108,3% ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ 64,5% 70,4% 70,7% ΜΕΤΑΠ

11 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ
F.B.S. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ Τραπεζικός δανεισμός/ πωλήσεις  2006 2007  2008 ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ 14,7% 11,9% 15,0% ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΕΣ 25,1% 9,3% 11,5% ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ 19,0% 2,6% 3,5% Έξοδα διοικ.& διάθ./ πωλήσεις  2006 2007  2008 ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ 12,5% 11,5% 11,9% ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΕΣ 13,0% 12,2% ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ 23,9% 26,2% 26,6% ΜΕΤΑΠ

12 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ
F.B.S. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ Χρεωστικοί τόκοι/ πωλήσεις  2006 2007  2008 ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ 2,1% 2,2% 2,3% ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΕΣ 3,0% 3,4% 3,3% ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ 5,3% 6,4% 6,3% Δείκτης κάλυψης τόκων  2006 2007  2008 ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ 1,84 1,96 1,35 ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΕΣ 2,88 3,07 2,25 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ 2,07 2,04 1,88 ΜΕΤΑΠ

13 ΒΑΘΜΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2008 2007
ΑΝΥΠΑΡΚΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ 65,47% 70,5% ΧΑΜΗΛΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ 15,83% 9,4% ΥΨΗΛΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ 18,71% 20,1% ΣΥΝΟΛΟ 100,0%

14 Η Διοίκηση του Επιμελητηρίου Καβάλας και η εταιρία “F. B. S. Δρ. ΔΗΜ


Κατέβασμα ppt "F.B.S. Η Διοίκηση του Επιμελητηρίου Καβάλας και η εταιρία “F.B.S. Δρ. ΔΗΜ. ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ &ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ” Σας καλωσορίζουν στην παρουσίαση της μελέτης με."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google