Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Το Υπουργείο Εργασίας, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ (Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007-2013), προκήρυξε πρόγραμμα με στόχο την ένταξη των νέων στην αγορά.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Το Υπουργείο Εργασίας, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ (Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007-2013), προκήρυξε πρόγραμμα με στόχο την ένταξη των νέων στην αγορά."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1

2 Το Υπουργείο Εργασίας, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ (Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007-2013), προκήρυξε πρόγραμμα με στόχο την ένταξη των νέων στην αγορά εργασίας, μέσω της απόκτησης και βελτίωσης των γνώσεών τους. H τελική προκήρυξη δημοσιεύτηκε, με ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων των υποψηφίων ωφελουμένων την 20 Μαΐου.

3  Οι άνεργοι νέοι αποκτούν εργασιακή εμπειρία και εξειδίκευση  Οι επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα επωφελούνται από την προσφορά 5μηνης επιδοτούμενης απασχόλησης των νέων ανέργων που θα απασχολήσουν, χωρίς καμία επιβάρυνση και την εν συνεχεία πιθανή αξιοποίησή τους σε θέσεις απασχόλησης.

4 Δικαίωμα Συμμετοχής στο Πρόγραμμα ως ωφελούμενοι, έχουν όλοι οι άνεργοι νέοι:  Ηλικίας μέχρι 29 ετών  Εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ  Απόφοιτοι 2βάθμιας, μετά-2βάθμιας και 3βάθμιας εκπαίδευσης μέχρι και μεταπτυχιακού διπλώματος

5  Την εκπαίδευση των Ωφελουμένων διάρκειας 80 ωρών (8 ώρες οριζόντιες δεξιότητες και 72 ώρες εξειδικευμένες δεξιότητες) από «παρόχους κατάρτισης» (Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης)  Την απασχόληση των Ωφελουμένων συνολικής διάρκειας 500 ωρών εντός 5 συνεχόμενων μηνών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις (πρακτική άσκηση)  Τις Υπηρεσίες Υποστήριξης / Mentoring μέσω του επόπτη πρακτικής  Πρόσθετη ωφέλεια για τις επιχειρήσεις

6 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΞΑΣΚΗΣΗ 0 - 3Έως 1 άτομο Από 4 και άνωΊσος με το 30% του Αριθμού των Απασχολουμένων

7 Πλεονέκτημά μας αποτελεί η εξειδίκευσή μας στην παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών για την ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού στον Ιδιωτικό τομέα. Ρόλος μας είναι να σχεδιάσουμε μαζί με την επιχείρηση και με βάση τις ανάγκες της στον μεγαλύτερο βαθμό το πρόγραμμα.


Κατέβασμα ppt "Το Υπουργείο Εργασίας, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ (Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007-2013), προκήρυξε πρόγραμμα με στόχο την ένταξη των νέων στην αγορά."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google