Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ημερίδα: Η πορεία της αξιολόγησης στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Στόχοι και προοπτικές - 1 η Νοεμβρίου 2012 Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης Προβλήματα – Δράσεις/Προτάσεις.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ημερίδα: Η πορεία της αξιολόγησης στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Στόχοι και προοπτικές - 1 η Νοεμβρίου 2012 Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης Προβλήματα – Δράσεις/Προτάσεις."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ημερίδα: Η πορεία της αξιολόγησης στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Στόχοι και προοπτικές - 1 η Νοεμβρίου 2012 Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης Προβλήματα – Δράσεις/Προτάσεις Εισηγητής: Αν. Καθ. Παναγιώτης Τσόπελας

2 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ TMHMA ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Πεδίον Άρεως 383 34 Βόλος –www.civ.uth.gr Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ) Συμπεράσματα της Έκθεσης Εξωτερικής Αξιολόγησης (ΕΕΑ) : η δομή, οι στόχοι, η αποστολή και οι κατευθύνσεις του ΠΠΣ είναι σαφείς και επαρκείς Προβλήματα: 1)Αριθμός μαθημάτων : 62 Αναθεώρηση προγράμματος σπουδών 54 2) Πρακτική άσκηση: 2 μήνες μικρή διάρκεια (6 μήνες) Ουσιαστική και όχι τυπική έλεγχος διαδικασίας (ενεργά ΔΕΠ)

3 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ TMHMA ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Πεδίον Άρεως 383 34 Βόλος –www.civ.uth.gr 3) Διπλωματικές Εργασίες: βαρύτητα 20% υπερβολική Πρόταση Επιτροπής ΤΠΜ Μείωση στο 15% 4) Εξεταστικές περίοδοι : πολλές υποβάθμιση ΠΠΣ Αντιμετώπιση αλλαγή σε τρεις (3) με Ν. 4009/11 5) Προαπαιτούμενα μαθήματα προτείνετε εισαγωγή προαπαιτούμενων μαθημάτων Τμήμα θετικό αλλά δημιουργούνται προβλήματα λειτουργίας 6) Περιορισμένες τεχνικές-εκπαιδευτικές επισκέψεις Γίνετε προσπάθεια να αυξηθούν στο πλαίσιο των μαθημάτων, και να οργανωθεί ετήσια εκδρομή του τέταρτου έτους με επισκέψεις σε τεχνικά έργα

4 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ TMHMA ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Πεδίον Άρεως 383 34 Βόλος –www.civ.uth.gr •7) Θέματα συμβουλευτικής προπτυχιακών φοιτητών: έλλειψη συμβούλων καθηγητών Το ΤΠΜ προγραμματίζει τη θέσπιση των συμβούλων καθηγητών κατά το πρότυπο που εφαρμόζεται ήδη στα Προγράμματα Μεταπτυχιακών 8) Κινητικότητα φοιτητών και διδασκόντων μικρή 1)Αυξήθηκε ο αριθμός των διμερών συμφωνιών LLP/Erasmus 2)Αυξήθηκε σημαντικά η κινητικότητα εξερχομένων προπτυχιακών φοιτητών για σπουδές μέσω προγράμματος LLP/Erasmus 3)Ενεργοποίηση προπτυχιακών φοιτητών για πρακτική άσκηση μέσω προγράμματος LLP/Erasmus 4)Ενεργοποίηση κινητικότητας διδακτορικών φοιτητών

5 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ TMHMA ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Πεδίον Άρεως 383 34 Βόλος –www.civ.uth.gr Προβλήματα που χρήζουν αντιμετώπισης από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και το Υπουργείο Παιδείας •α) λίγα μέλη ΔΕΠ, περικοπές ΠΔ407, μη διορισμός εκλεγμένων μελών ΔΕΠ.;;;;; •β) Αναντιστοιχία αριθμού νεοεισερχόμενων φοιτητών και αριθμού που αιτείται το Τμήμα. Τμήμα 60 Υπουργείο Παιδείας 90 φοιτητές. (Η ΕΕΑ κρίνει ότι ο αριθμός αυτός (90 φοιτητές ανά έτος) είναι μεγάλος σε σχέση με το διδακτικό προσωπικό και το αντικείμενο σπουδών). •γ) Ανεπάρκεια εκπαιδευτικών χώρων. 1)Ανάγκη έναρξης κατασκευής νέου κτηρίου ΤΠΜ 2)Χρήση χώρων διδασκαλίας άλλων Τμημάτων Πολυτεχνικής Σχολής (π.χ. Αμφιθέατρο ΤΜΧΠΠΑ) •δ) Απουσία βοηθών διδασκαλίας για τη βαθμολόγηση εξετάσεων, θεμάτων, εργασιών και επικουρικής διδασκαλίας. Πρέπει να βρεθούν πόροι π.χ. χρηματοδότηση από αποθεματικό της ΕΕ ΠΘ

6 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ TMHMA ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Πεδίον Άρεως 383 34 Βόλος –www.civ.uth.gr Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) και Διδακτορικών Σπουδών ΔΥΟ ΠΜΣ: α) «Εφαρμοσμένη Μηχανική και Προσομοίωση Συστημάτων» και β) «Διαχείριση Υδρομετεωρολογικών Κινδύνων-Hydrohasards». Η ΕΕΑ κρίνει ότι οι μεταπτυχιακές σπουδές στο Τμήμα μας ως προς το μέγεθος, τα μαθήματα και η ποιότητα είναι ικανοποιητικές και κατάλληλες για την εξειδίκευση Πολιτικών Μηχανικών. Ιδιαίτερα σημαντική είναι η διαπανεπιστημιακή και διακρατική συνεργασία στο πλαίσιο του ΠΜΣ Hydrohasards για την εξωστρέφεια του ΤΠΜ

7 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ TMHMA ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Πεδίον Άρεως 383 34 Βόλος –www.civ.uth.gr Προβλήματα που αφορούν στην έρευνα και στις μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές και χρήζουν αντιμετώπισης είναι: α) Έλλειψη τεχνικού τμήματος. Πρόταση: Το τμήμα πρέπει να ιδρυθεί στην Πολυτεχνική Σχολή και να καλύπτει τις ανάγκες των εργαστηρίων της Σχολής για κατασκευή πειραματικών διατάξεων και συσκευών. β) Έλλειψη χρηματοδότησης υποψηφίων διδακτόρων. Πρόταση: Το Π.Θ. να αναπτύξει πρόγραμμα υποτροφιών υποψηφίων διδακτόρων από το αποθεματικό της ΕΕ. γ) Έλλειψη τεχνικού προσωπικού (4 μέλη ΕΤΕΠ) Οι ανάγκες του Τμήματος, ιδιαίτερα σε εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό για ερευνητικές εργασίες εργαστηρίου και πεδίου είναι ιδιαίτερα αυξημένες και χρήζουν άμεσης κάλυψης. (αιτήματα προς Υπουργείο Παιδείας)

8 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ TMHMA ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Πεδίον Άρεως 383 34 Βόλος –www.civ.uth.gr Ευχαριστώ για την προσοχή σας


Κατέβασμα ppt "Ημερίδα: Η πορεία της αξιολόγησης στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Στόχοι και προοπτικές - 1 η Νοεμβρίου 2012 Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης Προβλήματα – Δράσεις/Προτάσεις."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google