Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (Ε.Ε.Τ.Α.Α.), με θέμα: «Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΚΤ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (Ε.Ε.Τ.Α.Α.), με θέμα: «Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΚΤ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (Ε.Ε.Τ.Α.Α.), με θέμα: «Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΚΤ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ

2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ 1. ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ Στρατηγικό πυρήνα των παρεμβάσεων του Eυρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου αποτελούν οι ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης.

4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ Το ΕΚΤ συμβάλλει:  στη δημιουργία και τη διατήρηση θέσεων απασχόλησης  στην ενίσχυση των δεξιοτήτων τόσο των εργαζομένων, όσο και των ανέργων, με συνέπεια τη βελτίωση των εργασιακών τους προοπτικών

5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ Τοπική Ανάπτυξη: η δόμηση των ικανοτήτων (capacity-building) μιας οριοθετημένης γεωγραφικής περιοχής, με στόχο την βελτίωση των οικονομικών της προοπτικών και της ποιότητας ζωής των κατοίκων της.

6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ Ο στρατηγικός και επιχειρησιακός σχεδιασμός των παρεμβάσεων του ΕΚΤ θα πρέπει να συγκεράζει:  την ανθρωποκεντρική προσέγγιση (people-based approach)  με την χωρική – περιφερειακή εξειδίκευση των αναγκών (place-based approach)

7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ 2. ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»

8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ Στο πλαίσιο της Δ’ Προγραμματικής Περιόδου (2007-2013), οι πόροι του ΕΚΤ στην Ελλάδα κατανέμονται στους ακόλουθους τομείς:  Απασχόληση  Παιδεία  Δημόσια Διοίκηση, μέσω των αντίστοιχων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων

9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ Οι πολιτικές που σχεδιάζει το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης έχουν τριπλή στόχευση:  ανάσχεση της ανεργίας και ενίσχυση της απασχόλησης,  υποστήριξη της δομικής αναδιάρθρωσης των επιχειρήσεων  στήριξη των ευάλωτων κοινωνικά ομάδων και των ατόμων που απειλούνται από τη φτώχεια

10 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ Ο προϋπολογισμός του Επιχειρησιακού Προγράμματος του ΕΚΤ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» (ΕΠΑΝΑΔ) ανέρχεται στα 2,6 εκατομμύρια ευρώ.

11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ Η τοπική διάσταση διατρέχει οριζόντια όλες τις δράσεις του ΕΠΑΝΑΔ. Διαφοροποιήσεις παρατηρούνται στη στόχευση, έκταση και ένταση των παρεμβάσεων, οι οποίες λαμβάνουν υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των 13 Περιφερειών και αποτυπώνονται στις κατανομές του προϋπολογισμού ανά Πρόσκληση.

12 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ 3. ΟΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΠΑΝΑΔ ΠΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ Α. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ, ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Προϋπολογισμός: 188.000.000€

14 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ Στόχος της δράσης είναι η δημιουργία θέσεων απασχόλησης, μέσω της πρόσληψης 57.400 ανέργων για την υλοποίηση προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.

15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ Τα Προγράμματα μπορούν ενδεικτικά να περιλαμβάνουν:  έργα κοινωφελούς χαρακτήρα και φροντίδας  υπηρεσίες φροντίδας, μέριμνας ηλικιωμένων, ΑμεΑ και παιδιών  δράσεις για παιδιά και νέους

16 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ Β. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΡΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Προϋπολογισμός: 60.000.000€

17 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ Στόχος η προώθηση στην απασχόληση σε τοπικό επίπεδο, σε δραστηριότητες με αντικείμενο:  την ανάδειξη τοπικών ή εθνικών προϊόντων  τις κοινωνικές υπηρεσίες  το περιβάλλον  την οικολογία και τον πολιτισμό για την ενίσχυση της τοπικής ανάπτυξης και την εξασφάλιση της κοινωνικής συνοχής

18 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ Γ. ΤΟΠΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΤοπΣΑ) Προϋπολογισμός: 140.000.000€ (εκ των οποίων 60.000.000€ αφορούν δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες)

19 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ Στόχος η εξασφάλιση της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης για τους ανέργους, ως αποτέλεσμα διάγνωσης εξειδικευμένων τοπικών αναγκών και ανάδειξης των αναπτυξιακών δυνατοτήτων στις περιοχές παρέμβασης.

20 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ Δ. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ «ΕΠΙΤΑΓΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ» (Voucher)

21 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ Η «επιταγή κατάρτισης»:  αποτελεί ένα απλοποιημένο και ευέλικτο εργαλείο  μπορεί να συνδεθεί πρωτίστως με ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης  οδηγεί τους καταρτιζόμενους σε πιστοποίηση γνώσεων, καθώς και σε δυνατότητα συμμετοχής σε πρακτική άσκηση ή/και σε απασχόληση μετά το πέρας του προγράμματος

22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ Οι δράσεις κατάρτισης εξειδικεύονται με το σχεδιασμό σειράς προγραμμάτων, με στόχο:  την ανταπόκριση στις συνθήκες που διαμορφώνονται ως προς τις τάσεις απασχόλησης και τις προβλέψεις για τη ζήτηση στην αγορά εργασίας  την αναβάθμιση των γνώσεων και δεξιοτήτων των ωφελουμένων στοιχεία απαραίτητα στις απαιτήσεις της σύγχρονης ανταγωνιστικής οικονομίας

23 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ Ε. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Προϋπολογισμός: 724.910.000€

24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ Ο ΟΑΕΔ έχει ενεργοποιήσει και υλοποιεί, με χρηματοδότηση από το ΕΠΑΝΑΔ, προγράμματα ενίσχυσης της απασχόλησης και στις 13 Περιφέρειες της χώρας. Τα προγράμματα αφορούν:  επιδότηση της πρόσληψης ανέργων από επιχειρήσεις  ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, με την επιχορήγηση Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών (ΝΕΕ), νέων ελεύθερων επαγγελματιών γυναικών και νέων επιστημόνων

25 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΤ. ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ ΤΗΝ ΕΕΤΑΑ

26 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ 1. Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής Η δράση, προϋπολογισμού 200.000.000€, χρηματοδοτεί την παροχή θέσεων φροντίδας - φύλαξης βρεφών και παιδιών στις αντίστοιχες δομές (βρεφικοί/παιδικοί σταθμοί, ΚΔΑΠ/ΚΔΑΠ- ΜΕΑ)

27 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ Ωφελούμενες: εργαζόμενες γυναίκες με αυξημένες οικογενειακές υποχρεώσεις, οι οποίες επιθυμούν την επαγγελματική τους ανέλιξη, αλλά και τη διατήρηση της απασχολησιμότητάς τους, ώστε μέσα από την ουσιαστική διευκόλυνσή τους να ανταποκριθούν στους απαιτητικούς και αντικρουόμενους ρόλους τους.

28 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ 2. Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων – Κέντρα Διημέρευσης Μέσω της εν λόγω δράσης, προϋπολογισμού 50.000.000€ χρηματοδοτείται η παροχή:  υπηρεσιών ημερήσιας φροντίδας σε ηλικιωμένα άτομα, τα οποία δεν μπορούν να αυτοεξυπηρετηθούν απόλυτα, μέσω των Κέντρων Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ) και  υπηρεσιών φροντίδας σε άτομα με κινητικές αναπηρίες, με αισθητηριακές αναπηρίες, με νοητική υστέρηση, με πολλαπλές αναπηρίες, μέσω των Κέντρων Διημέρευσης- Ημερήσιας Φροντίδας για άτομα με ειδικές ανάγκες.

29 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ Άμεσα ωφελούμενοι: τα άτομα που λαμβάνουν υπηρεσίες από τα Κέντρα (οι ηλικιωμένοι για τα Κ.Η.Φ.Η., τα ΑμεΑ για τα Κέντρα Διημέρευσης και τα λοιπά Κέντρα) Έμμεσα ωφελούμενοι: τα άτομα που επιφορτίζονται με τη φροντίδα τους

30 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ 3. Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» Παροχή υπηρεσιών φροντίδας κατ΄οίκον σε ηλικιωμένα άτομα που χρήζουν βοήθειας, αλλά και σε μη ηλικιωμένα άτομα (ΑμεΑ, κλπ), μέσω των «Μονάδων Βοήθειας στο Σπίτι» και των «Μονάδων Κοινωνικής Μέριμνας» Προϋπολογισμός: 60.000.000€

31 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ Στόχοι της δράσης:  ένταξη/επανένταξη στην αγορά εργασίας και διατήρηση της εργασίας των συγγενικών τους ατόμων, τα οποία είναι άνεργα ή εργαζόμενα επαπειλούμενα με ανεργία και ωφελούνται από ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης («έμμεσα ωφελούμενοι»)  βελτίωση της ποιότητας ζωής των εξυπηρετούμενων, που χρήζουν υποστηρικτικών υπηρεσιών και παραμονή τους στο οικείο φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον

32 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ Η επίτευξη ουσιαστικής τοπικής προστιθέμενης αξίας των παρεμβάσεων του ΕΠΑΝΑΔ εξαρτάται άμεσα από την ευαισθητοποίηση και την κινητοποίηση των τοπικών φορέων, των κοινωνικών εταίρων και της κοινωνίας των πολιτών.

33 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ Προσκαλούμε και ενθαρρύνουμε τους τοπικούς φορείς (δημόσιοι φορείς, ιδιωτικές επιχειρήσεις, Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, επαγγελματικές οργανώσεις, Επιμελητήρια, κοινωνικοί εταίροι, Εκπαιδευτικοί Οργανισμοί, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις κλπ), να συμμετάσχουν ενεργά τόσο κατά τη διαδικασία του σχεδιασμού των δράσεων, όσο και κατά το στάδιο της υλοποίησής τους

34 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ Ευχαριστώ για την προσοχή σας


Κατέβασμα ppt "ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (Ε.Ε.Τ.Α.Α.), με θέμα: «Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΚΤ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google