Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η Οπτική του Φύλου στις Τοπικές Πολιτικές

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Η Οπτική του Φύλου στις Τοπικές Πολιτικές"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Η Οπτική του Φύλου στις Τοπικές Πολιτικές
Θελερίτη Μαρία Σύμβουλος Τοπικής Ανάπτυξης ΤΕΔΚ Ν. Κορινθίας

2 Τομείς των τοπικών πολιτικών
Η διάσταση του φύλου ως προς την πολιτική διακυβέρνηση Στον αστικό χώρο Στην απασχόληση Στη συμφιλίωση οικογενειακής- προσωπικής ζωής Στην κοινωνική πολιτική Στην ένταξη « ευπαθών ομάδων» στην τοπική κοινωνία Στην καταπολέμηση της βίας

3 Συμμετοχή στη Διαδικασία λήψης αποφάσεων σε τοπικό επίπεδο
Αντιπροσώπευση

4 ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΤΩΝ ΕΚΛΕΓΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ποσόστωση στη συμμετοχή υποψηφίων γυναικών στα ψηφοδέλτια για την εκλογή Δημοτικού και Τοπικού Συμβουλίου Εκπροσώπηση με ποσοστό 30% σε όλα τα αντιπροσωπευτικά όργανα και επιτροπές της τοπικής αυτοδιοίκησης.

5 Ποσόστωση Να προσελκύονται εκπρόσωποι από όλα τα κοινωνικά στρώματα (σιωπηλές κατηγορίες Πληθυσμού) Διεύρυνση των κοινωνικών αντιπροσωπεύσεων στους δημότες

6 Χαρακτηριστικά συμμετοχής των Γυναικών αιρετών στα Δ.Σ.
«απουσία» λόγου στα Δημόσια Συμβούλια Δεν παρεμβαίνουν συχνά

7 Αποτελέσματα αυτής της συμμετοχής
Ποιοι είναι οι ρόλοι των αιρετών γυναικών; Κατέχουν θέσεις ευθύνης; Οι ρόλοι στο χώρο της Τ.Α. σχετίζονται με τις αρμοδιότητες που καλούνται να αναλάβουν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι.

8 Αποτελέσματα αυτής της συμμετοχής
Άρση της περιθωριοποίησης σε «γυναικείες περιοχές» της πολιτικής ευθύνης «κοινωνική μητρότητα» Κοινωνική πρόνοια Φροντίδα καθαριότητα

9 Οι δράσεις των αιρετών γυναικών προώθησαν τη συλλογική έκφραση και φεμινιστική συνειδητοποίηση και δράση. Κατά πόσον οι ίδιες έχουν τη σκοπιά της οπτικής του φύλου; Δεν αρκεί μόνο ο αριθμός των γυναικών στο ΔΣ για να εξασφαλίσει την εγγύηση της πραγματικής συμμετοχής τους στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων του Δήμου.

10 Μέτρα για την ενδυνάμωση των γυναικών να εμπλακούν στην πολιτική
Επιμορφωτικά σεμινάρια Διάλογος με κοινωνικούς φορείς και κόμματα Εκστρατείες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών Προγράμματα Ευαισθητοποίησης του κοινού αλλά και των πολιτικών κομμάτων Εφαρμογή του «gender mainstreaming» από την Κεντρική Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση Καταπολέμηση των έμφυλων διακρίσεων και την καλλιέργεια πολιτικής κουλτούρας που εντείνει την ισόρροπη συμμετοχή των δύο φύλων από τα ΜΜΕ

11 Μέτρα για την ενδυνάμωση των γυναικών να εμπλακούν στην πολιτική
Εκπόνηση ενός προγράμματος δράσης σε εθνικό επίπεδο Εκστρατείες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης Επιμόρφωση αιρετών και υποψήφιων αιρετών γυναικών από γυναίκες που διακρίνονται για την συμμετοχή τους στα κοινά και συμμετέχουν στη διαμόρφωση πολιτικών για την οπτική του φύλου Συμβουλευτική στήριξη και ενδυνάμωση αιρετών Ενίσχυση φορέων και των δικτύων εκλεγμένων γυναικών Ευαισθητοποίηση των Νομαρχιακών και Δημοτικών Συμβουλίων και Συμβούλων

12 Αστικός Χώρος Κατοικία Γειτονιά Κοινόχρηστοι χώροι Χώροι ψυχαγωγίας
Χώροι κοινής ωφέλειας Υπηρεσίες Στάθμευση Μετακινήσεις

13 Απασχόληση Γιατί: Οι ιδιαιτερότητες των περιοχών Η τοπική διάσταση
Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις Γνώση της τοπικής αγοράς εργασίας

14 Ως εργοδότης η ίδια Σχέδια ισότητας Οδηγός πλαίσιο για την ισότητα
Κατάρτιση ανθρώπινου δυναμικού μεσαίων και υψηλόβαθμων στελεχών για την άρση των στερεοτύπων και της καταπολέμησης του κάθετου επαγγελματικού διαχωρισμού (γυάλινης οροφής)

15 Συμφιλίωση επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής
Δημιουργία και στήριξη δομών και προγραμμάτων που διευκολύνουν τη συμφιλίωση Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών Ολοήμερα νηπαιγωγεία και δημοτικά σχολεία Προγράμματα «Βοήθεια στο Σπίτι» ΚΗΦΗ Κέντρα Στήριξης ΑμΕΑ Ωράρια (ευέλικτα) Διαχείριση του χρόνου

16 Καταπολέμηση της Βίας Συμβουλευτικά Κέντρα σε δημοτικό, διαδημοτικό ή περιφερειακό επίπεδο Ξενώνες σε περιφερειακό επίπεδο σε συνεργασία με ΜΚΟ Ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας

17 Επίπεδα Παρέμβασης Σχεδιασμός σε τοπικό επίπεδο / σχέδια δράσης για την απασχόληση Δημιουργία νέων δομών και ενίσχυση υπαρχόντων δομών παροχής πληροφόρησης και επαγγελματικής συμβουλευτικής για θέματα απασχόλησης, επιχειρηματικότητας με σκοπό την ένταξη στην αγορά εργασίας Δραστηριοποίηση θεσμών και μηχανισμών ΟΤΑ, αλλά και άλλων θεσμών Συμφιλίωση επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής Δράσεις διευκόλυνσης της ένταξης των γυναικών στην αγορά εργασίας Ενδυνάμωση γυναικών Ευαισθητοποίηση τοπικής κοινωνίας

18 Τοπικό Σχέδιο Δράσης για την προώθηση της ισότητας των δύο φύλων στην Τ.Α.
Οδηγός για την ενσωμάτωση της οπτικής του φύλου στο σχεδιασμό των τοπικών πολιτικών Σχέδιο δράσης σε δημοτικό ή διαδημοτικό επίπεδο που θα αποτελεί μέρος του Επιχειρησιακού Προγράμματος των Δήμων. Δημιουργία μηχανισμού για την προώθηση και ενσωμάτωση της οπτικής του φύλου στις τοπικές πολιτικές και για τον έλεγχο της τήρησης ισότητας σε τοπικό επίπεδο. Ευαισθητοποίηση των αιρετών, των εργαζομένων στους ΟΤΑ, αλλά και της τοπικής κοινωνίας

19 ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ
ΔΣ ΕΝΑΕ Γραμματεία Ισότητας ΔΣ ΚΕΔΚΕ Επιτροπή ΚΕΔΚΕ Νομαρχιακή Επιτροπή Ισότητας Αιρετές Εμπειρογνώμονες σε θέματα φύλου Νομαρχιακό Συμβούλιο ΔΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙ Επιτροπή Ισότητας Γραφεία Ισότητας Γραφεία Ισότητας Γραφείο Ισότητας Συμβουλευτική Ενημέρωση Ευαισθητοποίηση Σεμινάρια Εξειδίκευση οδηγού για την ενσωμάτωση της οπτικής του φύλου στο σχεδιασμό των πολιτικών σε Τοπικό Επίπεδο ΔΙΚΤΥΩΣΗ Φορείς ΜΚΟ

20 Ευχαριστώ για την προσοχή σας!


Κατέβασμα ppt "Η Οπτική του Φύλου στις Τοπικές Πολιτικές"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google