Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Διημερίδα για την Κοινωνική Διάσταση της Κοινωνίας της Πληροφορίας Αθήνα, 20 - 21 Δεκεμβρίου 2004 Μελέτη: «Οριζόντια παρακολούθηση και μεθοδολογικές κατευθύνσεις.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Διημερίδα για την Κοινωνική Διάσταση της Κοινωνίας της Πληροφορίας Αθήνα, 20 - 21 Δεκεμβρίου 2004 Μελέτη: «Οριζόντια παρακολούθηση και μεθοδολογικές κατευθύνσεις."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Διημερίδα για την Κοινωνική Διάσταση της Κοινωνίας της Πληροφορίας Αθήνα, 20 - 21 Δεκεμβρίου 2004 Μελέτη: «Οριζόντια παρακολούθηση και μεθοδολογικές κατευθύνσεις αξιολόγησης της Κοινωνικής Διάστασης της Κοινωνίας της Πληροφορίας στις Παρεμβάσεις ΕΚΤ του Γ΄ΚΠΣ». Μιράντα Θεοδωροπούλου Στέλεχος Μονάδας Β’ (Αξιολόγηση) Ε.Υ.Σ.ΕΚΤ

2 Αντικείμενο Μελέτης Α) Συγκέντρωση στοιχείων από τα Ε.Π. που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ στο Γ΄ΚΠΣ Β) Ανάπτυξη συστήματος παρακολούθησης των δράσεων Γ) Αξιολόγηση της συμμετοχής των γυναικών σε δράσεις κατάρτισης και εκπαίδευσης που αφορούν αντικείμενα /ειδικότητες/επιστήμες πληροφορικής και επικοινωνιών Περίοδος Υλοποίησης : Νοέμβριος 2003– Αύγουστος 2004 Ανάδοχος εταιρεία συμβούλων : ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Α.Ε.

3 Σκοπιμότητα Μελέτης  Παρακολούθηση της συμβολής των παρεμβάσεων του ΕΚΤ στην προώθηση του οριζόντιου στόχου της κοινωνικής διάστασης και της πτυχής της απασχόλησης της Κοινωνίας της Πληροφορίας (Κανονισμός ΕΚΤ 1784/1999, άρθρο 2, παρ.2β)  Προτάσεις για την καλύτερη παρακολούθηση των δράσεων και τη συγκέντρωση των απαιτούμενων στοιχείων κάθετα (ανά Επιχειρησιακό Πρόγραμμα) και οριζόντια (ανά Κατηγορία Ενέργειας)  Case Study : Αξιολόγηση δράσεων που συνδυάζουν δύο οριζόντιες πολιτικές – την ισότητα των φύλων και την κοινωνική διάσταση της Κοινωνίας της Πληροφορίας

4 Παρεμβάσεις ΕΚΤ ανά Ε.Π. που συμβάλλουν στην προώθηση της κοινωνικής διάστασης της ΚτΠ  Κοινωνία της Πληροφορίας (ο κύριος πυρήνας των δράσεων) : κατάρτιση ανέργων και αυτοαπασχολουμένων, επιμόρφωση εκπαιδευτικών, απασχόληση, δικτύωση όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης)  ΕΠΑΕΚ : κυρίως κατάρτιση ανέργων και δημοσίων υπαλλήλων, δευτερευόντως απασχόληση ανέργων  ΕΠΕΑΕΚ : εκπαίδευση, επιμόρφωση εκπαιδευτικών, αρχική επαγγελματική κατάρτιση στα ΙΕΚ  Υγεία – Πρόνοια : Κατάρτιση εργαζομένων  Ανταγωνιστικότητα : ‘Ερευνα, επιμόρφωση επιχειρηματιών  Π.Ε.Π. : Κατάρτιση ανέργων και εργαζομένων

5 Παρακολούθηση – Συγκέντρωση Στοιχείων  Δυσκολία προσδιορισμού έργων/δράσεων στα υπάρχοντα συστήματα παρακολούθησης, τα οποία σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με την ΚτΠ  Βασικό προαπαιτούμενο η ανάπτυξη συγκεκριμένων μεθοδολογικών κατευθύνσεων για τον προσδιορισμό της σχέσης μιας δράσης με την ΚτΠ  Η προτεινόμενη μεθοδολογία επιτρέπει την παρακολούθηση τόσο των παρεμβάσεων που ανήκουν στο «σκληρό πυρήνα» της ΚτΠ, όσο και εκείνων που προωθούν άλλους στρατηγικούς στόχους αλλά που ενσωματώνουν την κοινωνική διάσταση της ΚτΠ (οριζόντια διάσταση της ΚτΠ -mainstreaming)

6 Αποτελέσματα Μελέτης : 2 παραδείγματα 1. Δράσεις Κατάρτισης Ανέργων, Εργαζομένων, Σπουδαστών σε ΙΕΚ  Σε σύνολο 270.750 ατόμων, οι 113.117 καταρτίστηκαν στην πληροφορική και τη χρήση ΤΠΕ (42% του συνόλου). (Ωφελούμενοι δράσεων από : Ε.Π. ΚτΠ, ΕΠΑΕΚ, ΕΠΕΑΕΚ, ΠΕΠ, Υγεία – Πρόνοια)  Στο σύνολο 113.117 καταρτιζομένων σε πληροφορική και χρήση ΤΠΕ, 30.427 ωφελήθηκαν από δράσεις που δεν υλοποιούνται από το Ε.Π της Κοινωνίας της Πληροφορίας. Δηλ. 1 στους 3 περίπου καταρτιζόμενους στην πληροφορική ωφελείται από δράσεις ΕΚΤ στα άλλα Ε.Π. που δεν έχουν στρατηγικό στόχο τους την ανάπτυξη της ΚτΠ. Συμπεραίνεται επομένως η σημαντική συμβολή της στρατηγικής mainstreaming για την προώθηση του οριζόντιου στόχου της ΚτΠ

7 2. Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών στον τομέα ανάπτυξης των ΤΠΕ  Το ΕΠΕΑΕΚ χρηματοδοτεί 20 ΠΜΣ στον τομέα ανάπτυξης των ΤΠΕ, σε σύνολο 228 ΠΜΣ που χρηματοδοτεί στα ΑΕΙ της χώρας μας  Άρα περίπου 1 στους 10 αποφοίτους μεταπτυχιακών σπουδών από τα ΑΕΙ είναι εξειδικευμένος σε ειδικότητα σχετική με τις ΤΠΕ (εκτίμηση : 400 – 500 ειδικοί επιστήμονες πληροφορικής και επικοινωνιών αποφοιτούν κάθε χρόνο με δίπλωμα μεταπτυχιακών σπουδών) Αποτελέσματα Μελέτης : 2 Παραδείγματα

8 Αξιολόγηση της συμμετοχής των γυναικών σε δράσεις κατάρτισης και εκπαίδευσης που αφορούν αντικείμενα ειδικότητες/επιστήμες πληροφορικής και επικοινωνιών Mελέτη Περίπτωσης Η διάσταση της Ισότητας των Φύλων στην ΚτΠ : Συμμετοχή γυναικών σε παρεμβάσεις ΕΚΤ κατάρτισης και εκπαίδευσης σε αντικείμενα /ειδικότητες / επιστήμες Πληροφορικής και Επικοινωνιών

9 Αξιολόγηση της συμμετοχής των γυναικών σε δράσεις κατάρτισης και εκπαίδευσης που αφορούν αντικείμενα ειδικότητες/επιστήμες πληροφορικής και επικοινωνιών  Σκοπός : Ανάδειξη ανισοτήτων που βιώνουν οι γυναίκες σε ό,τι αφορά τη συμμετοχή τους στις σχετικές δράσεις και την ένταξή τους στην αγορά εργασίας  Ομάδες Στόχου (5 έργα από 3 Ε.Π.): Άνεργοι καταρτιζόμενοι στην πληροφορική και τη χρήση ΤΠΕ, σπουδαστές της ειδικότητας «Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής με Πολυμέσα» στα ΙΕΚ, μεταπτυχιακοί φοιτητές σε ΠΜΣ Πληροφορικής

10 Αξιολόγηση της συμμετοχής των γυναικών σε δράσεις κατάρτισης και εκπαίδευσης που αφορούν αντικείμενα/ειδικότητες/επιστήμες πληροφορικής και επικοινωνιών Συμπεράσματα μελέτης παρουσιάστηκαν στην 5η Συνεδρίαση της Υποεπιτροπής των Ανθρωπίνων Πόρων (9 Δεκεμβρίου 2004). Πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Ε.Υ.ΣΕΚΤ www.esfhellas.gr Αυριανή παρουσίαση της μελέτης στο πλαίσιο της διημερίδας από την αρμόδια ερευνήτρια


Κατέβασμα ppt "Διημερίδα για την Κοινωνική Διάσταση της Κοινωνίας της Πληροφορίας Αθήνα, 20 - 21 Δεκεμβρίου 2004 Μελέτη: «Οριζόντια παρακολούθηση και μεθοδολογικές κατευθύνσεις."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google