Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Τούλα Πατσάλη Διεύθυνση Διαρθρωτικών Ταμείων και Ταμείου Συνοχής Γραφείο Προγραμματισμού ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΧΟΥΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Τούλα Πατσάλη Διεύθυνση Διαρθρωτικών Ταμείων και Ταμείου Συνοχής Γραφείο Προγραμματισμού ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΧΟΥΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Τούλα Πατσάλη Διεύθυνση Διαρθρωτικών Ταμείων και Ταμείου Συνοχής Γραφείο Προγραμματισμού ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΧΟΥΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2013 Τρίτη, 13 Νοεμβρίου 2012

2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των παρεμβάσεων των ΕΠ στην ισότητα των φύλων, στην ισότητα ευκαιριών πρόσβασης για όλους και στην ισότητα ευκαιριών πρόσβασης για άτομα με αναπηρία  Εκτιμώμενο Κόστος: € 70,000  Διάρκεια: 8 μήνες

3 ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ  Εκτίμηση της συμβολής των ΕΠ στην τήρηση των αρχών της ισότητας ΕΙΔΙΚΗ ΣΤΟΧΟΙ 1.Συμβολή στη βελτίωση της πρόσβασης και της συμμετοχής των γυναικών και των ευπαθών ομάδων στην αγορά εργασίας 2.Εφαρμογή της αρχής του gender mainstreaming (ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου) 3.Εξέταση των οργανωτικών δομών και διαδικασιών που ακολουθήθηκαν

4 ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (2) ΕΙΔΙΚΗ ΣΤΟΧΟΙ 4.Έρευνα αναφορικά με τα αποτελέσματα των παρεμβάσεων σε σχέση με τις ευπαθείς και ευάλωτες ομάδες 5. Αξιολόγηση των Δράσεων πρόληψης του Κοινωνικού Αποκλεισμού 6.Ετοιμασία συστάσεων για την ορθή πρακτική και την ενθάρρυνση της ισότητας των ευκαιριών 7.Αξιολόγηση των ενεργητικών δράσεων για την ένταξη ατόμων με αναπηρίες στην αγορά εργασίας

5 ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (3)  Δύο Εκθέσεις Αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας των παρεμβάσεων: 1.του ΕΠ «Απασχόληση, Ανθρώπινο Κεφάλαιο και Κοινωνική Συνοχή» 2.του ΕΠ «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα» στην ισότητα των φύλων, στην ισότητα ευκαιριών πρόσβασης για όλους και στην ισότητα ευκαιριών πρόσβασης για άτομα με αναπηρία.

6 ΕΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ  Αποστολή των εγγράφων προσφοράς στο Γενικό Λογιστήριο για έγκριση και έκδοση Πιστοποιητικού Συμβατότητας  Προκήρυξη Σύμβασης  Αξιολόγηση προσφορών  Κατακύρωση/υπογραφή Συμφωνίας

7 Ευχαριστώ για την προσοχή σας!


Κατέβασμα ppt "Τούλα Πατσάλη Διεύθυνση Διαρθρωτικών Ταμείων και Ταμείου Συνοχής Γραφείο Προγραμματισμού ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΧΟΥΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google