Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΑΡΧΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Δρ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΤΣΙΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015/2016.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΑΡΧΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Δρ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΤΣΙΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015/2016."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΑΡΧΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Δρ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΤΣΙΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015/2016

2 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΑΡΧΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΛΕΞΗ 10 – ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ Παναγιώτης Κώτσιος 2015/2016 ΑΣΚΗΣΗ 1 Ο Ν. Σωτηρίου ιδρύει στις 2/12/2012 ατομική Επιχείρηση Εμπορίας μοτοποδηλάτων και για το σκοπό αυτό εισφέρει σε μετρητά € (Απ. Είσπρ. Νο 1). Στη συνέχεια γίνονται τα παρακάτω λογιστικά γεγονότα:  3/12/2012: Πληρωμή € στον I. Μερσίνη για το ενοίκιο του Δεκεμβρίου 2012 (Απ. πληρ. No 1).  4/12/2012: Αγορά επίπλων αξίας € (Τιμ. No 2153).  5/12/2012: Αγορά μοτοποδηλάτων αξίας € από ΣΑΙΚΛ ΑΕ (τιμ. No 705), τα μισά μετρητά (Απ. Πληρ. No 3) και τα υπόλοιπα με πίστωση.  15/12/2012: Πώληση μοτοποδηλάτων αξίας € αντί €  30/12/2012: Πληρωμή της μισθοδοσίας του προσωπικού Ευρώ (Μισθοδ. Κατάσταση μηνός Δεκεμβρίου 2012).

3 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΑΡΧΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΛΕΞΗ 10 – ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ Παναγιώτης Κώτσιος 2015/2016 ΑΣΚΗΣΗ 1  Να καταγραφούν όλα τα γεγονότα στο Ημερολόγιο  Να ανοιχθεί το Γενικό Καθολικό των λογαριασμών της επιχείρησης  Να γίνει το Ισοζύγιο του Γενικού Καθολικού  Να γίνει ο Τελικός Ισολογισμός.

4 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΑΡΧΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΛΕΞΗ 10 – ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ Παναγιώτης Κώτσιος 2015/2016 ΑΣΚΗΣΗ 2 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31/12/2011 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΠΑΘΗΤΙΚΟ Εμπορεύματα20.000Προμηθευτές Πελάτες8.000Κεφάλαιο Χρεώστες Διάφοροι2.000 Ταμείο Δίνεται ο τελικός ισολογισμός του έτους 2011 της επιχείρησης NOTRAM.

5 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΑΡΧΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΛΕΞΗ 10 – ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ Παναγιώτης Κώτσιος 2015/2016 ΑΣΚΗΣΗ 2 Στη νέα χρήση γίνονται στην επιχείρηση τα παρακάτω λογιστικά γεγονότα:  2/1 Πληρωμή του λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος στη ΔΕΗ 400 €.  3/1 Πώληση εμπορευμάτων αξίας € αντί € στο Β. Γεωργιάδη, με μετρητά.  5/1 Πληρωμή € στον προμηθευτή Γ. Βασιλειάδη, έναντι λογ/σμού.  6/1 Αγορά εμπορευμάτων αξίας € από το Γ. Βασιλειάδη, τα μισά με μετρητά και τα άλλα μισά με πίστωση.  7/1 Πώληση εμπορευμάτων αξίας € αντί 800 € στον Α. Ανδρέου με μετρητά.  8/1 Ανάληψη από τον επιχειρηματία εμπορευμάτων αξίας 500 € και μετρητών € για κάλυψη ατομικών του αναγκών.

6 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΑΡΧΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΛΕΞΗ 10 – ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ Παναγιώτης Κώτσιος 2015/2016 ΑΣΚΗΣΗ 2  Να καταγραφούν όλα τα γεγονότα στο Ημερολόγιο  Να ανοιχθεί το Γενικό Καθολικό των λογαριασμών της επιχείρησης  Να γίνει το Ισοζύγιο του Γενικού Καθολικού  Να γίνει ο Τελικός Ισολογισμός.

7 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΑΡΧΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΛΕΞΗ 10 – ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ Παναγιώτης Κώτσιος 2015/2016 ΑΣΚΗΣΗ 3 Το Κεφάλαιο μιας επιχείρησης ήταν Ευρώ. Να προσδιορίσετε το ύψος του Κεφαλαίου μετά από τα παρακάτω λογιστικά γεγονότα και να βρείτε το αποτέλεσμα: 1) Πληρωμή λογαριασμών ΟΤΕ 754 Ευρώ και ΔΕΗ 1650 Ευρώ. 2) Πώληση εμπορευμάτων με μετρητά αξίας Ευρώ αντί Ευρώ. 3) Ο επιχειρηματίας εισέφερε το αυτοκίνητο του αξίας Ευρώ για τις ανάγκες της επιχείρησης. 4) Ο επιχειρηματίας απέσυρε μετρητά Ευρώ, έναντι των κερδών, για τις ανάγκες της οικογενείας του. 5) Πώληση εμπορευμάτων με μετρητά αξίας Ευρώ αντί 456 Ευρώ 6) Πληρωμή μισθοδοσίας Ευρώ

8 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΑΡΧΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΛΕΞΗ 10 – ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ Παναγιώτης Κώτσιος 2015/2016 ΑΣΚΗΣΗ 4 Τι ρόλο παίζουν οι λογαριασμοί των εξόδων και των ζημιών; 1. Μειώνουν την καθαρή περιουσία της επιχείρησης 2. Μειώνουν τα πάγια στοιχεία του Ενεργητικού μιας επιχείρησης μόνο. 3. Αυξάνουν τα Αποτελέσματα Χρήσης της επιχείρησης. 4. Δεν επηρεάζουν την περιουσιακή κατάσταση της επιχείρησης Τι παρακολουθούμε με τους λογαριασμούς Καθαρής Περιουσίας; 1. Τα ίδια κεφάλαια μιας επιχείρησης 2. Τα πάγια στοιχεία μιας επιχείρησης 3. Τις υποχρεώσεις της επιχείρησης προς τρίτους 4. Όλα τα κυκλοφορούντα στοιχεία.


Κατέβασμα ppt "ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΑΡΧΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Δρ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΤΣΙΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015/2016."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google