Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΝΤΟΣ Επιστημονικός Συνεργάτης Πανεπιστημίου Πειραιώς.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΝΤΟΣ Επιστημονικός Συνεργάτης Πανεπιστημίου Πειραιώς."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΝΤΟΣ Επιστημονικός Συνεργάτης Πανεπιστημίου Πειραιώς

2 Λογαριασμός είναι η συγκέντρωση κατά χρονολογική σειρά γεγονότων οικονομικής φύσεως που έχουν ένα κοινό διακριτικό γνώρισμα και είναι εκπεφρασμένα σε χρηματικές μονάδες.

3 Κτήριο γραφείων190.000 Έπιπλα30.000 Αποθέματα50.000 Απαιτήσεις18.000 Κατάθεση στην Τράπεζα12.000 Σύνολο 300.000 Αυτά που έχει (ενεργητικό) Δάνειο από Τράπεζα100.000 Προμηθευτές40.000 Οφειλή στο ΙΚΑ16.000 Οφειλή στην Εφορία24.000 Σύνολο 180.000 Αυτά που οφείλει (υποχρεώσεις) Κεφάλαιο ή Καθαρή θέση120.000

4 Κεφάλαιο είναι το ποσό που η επιχείρηση οφείλει στους επιχειρηματίες και προκύπτει ως η διαφορά μεταξύ των στοιχείων του ενεργητικού και των υποχρεώσεων. Το τι οφείλουμε στους επιχειρηματίες δεν είναι κάτι το δεδομένο. Μεταβολές που προκαλούνται στους λογαριασμούς από την επιχειρηματική δράση (κέρδη ή ζημίες), από εξωτερικές μεταβλητές και λειτουργικούς κινδύνους επηρεάζουν το ύψος του κεφαλαίου.

5 Γιατί άραγε το κεφάλαιο εμφανίζεται στο δεξί σκέλος, στην πλευρά δηλαδή του παθητικού; Η απάντηση είναι ότι η καθαρή περιουσία (κεφάλαιο) αποτελεί παθητικό όχι για τους επιχειρηματίες αλλά για την ίδια την επιχείρηση ως αυτοτελή και ανεξάρτητη οντότητα.

6 Η έννοια του κεφαλαίου (capital) ξεπήδησε ως απότοκος έννοια εκείνης της διπλογραφίας, αφού θα έπρεπε να αποτυπωθεί στη λογιστική ισότητα η οφειλή της επιχείρησης στους επιχειρηματίες.

7 Σύστημα τήρησης των λογιστικών βιβλίων σύμφωνα με το οποίο κάθε επιχειρηματικό γεγονός έχει διπλή επίπτωση που μεταβάλλει τα στοιχεία (λογαριασμούς) που διατηρούν το σύστημα σε ισορροπία, χωρίς όμως να διαταράσσει αυτή την ίδια την ισορροπία.

8 1) Όταν παίρνω ένα δάνειο από μία τράπεζα αυξάνονται τα ταμειακά μου διαθέσιμα, αλλά αυξάνονται με το ίδιο ποσό και οι υποχρεώσεις μου στην τράπεζα. 2) Όταν στη συνέχεια δίνω μέρος των μετρητών μου για να αγοράσω εμπορεύματα, αυξάνονται τα αποθέματά μου σε εμπορεύματα, αλλά ταυτόχρονα μειώνονται και ισόποσα τα αποθέματά μου σε μετρητά.

9 Την 10 η Νοεμβρίου 1494 ο φραγκισκανός μοναχός Lucca Pacioli, που θεωρείται ως ο πατέρας της Λογιστικής, δημοσιεύει στη Βενετία το περίφημο βιβλίο του Summa de arithmetica, geometria, proportioni e proportionalita, αποκαλύπτοντας τη νέα πρακτική αποτύπωσης των επιχειρηματικών γεγονότων, πρακτική που εφαρμοζόταν ήδη στη Βενετία 200 χρόνια πριν.

10 Διπλογραφία γραφήχρήμααριθμητικήπίστωσηεμπόριοκεφάλαιο ατομική ιδιοκτησία

11 Έσοδο είναι η ακαθάριστη εισροή οικονομικών ωφελημάτων, στη διάρκεια της περιόδου, που προκύπτει από τις συνήθεις δραστηριότητες μιας οικονομικής οντότητας, όταν αυτές οι εισροές έχουν ως αποτέλεσμα μια αύξηση των ιδίων κεφαλαίων, εκτός από εκείνη που σχετίζεται με εισφορά κεφαλαίου από μετόχους ή εταίρους.

12 Κόστος είναι η διάθεση ή επένδυση αγοραστικής δυνάμεως για την απόκτηση υλικών ή αΰλων αγαθών και υπηρεσιών, με σκοπό τη χρησιμοποίηση τους για την πραγματοποίηση εσόδων από πωλήσεις ή την κάλυψη κοινωνικών αναγκών.

13 Έξοδο είναι το κόστος που βαρύνει τα έσοδα της χρήσης (εξαφανιζόμενο κόστος). Το κόστος εξαφανίζεται (εκπνέει) και γίνεται έξοδο (εξέρχεται): όταν πωλείται το αγαθό στο οποίο είναι ενσωματωμένο, και όταν παρασχεθούν οι υπηρεσίες εκείνες που συνδέονται άμεσα και αποκλειστικά με τη δημιουργία εσόδων για την επιχείρηση

14 Δαπάνη είναι η διαδικασία ή η ενέργεια πραγματοποιήσεως του κόστους ή του εξόδου. Δαπανώ σημαίνει ενεργώ ή ακολουθώ τις αναγκαίες διαδικασίες υλοποιήσεως μιας επενδύσεως σε υλικά αγαθά και υπηρεσίες. π.χ. δαπανώ για την κατασκευή ενός κτηρίου

15 Όλα τα κόστη και με ελάχιστες εξαιρέσεις (π.χ. οικόπεδα) θα μετατραπούν κάποια στιγμή σε έξοδα. Το κόστος, ως τη στιγμή που θα εκπνεύσει, αποτελεί στοιχείο του ενεργητικού, ενώ το έξοδο, από τη στιγμή που θα δημιουργηθεί, αποτελεί στοιχείο διαμορφωτικό των αποτελεσμάτων της χρήσεως μέσα στην οποία πραγματοποιείται. Το έξοδο, έστω και στιγμιαία, προϋπάρχει σαν κόστος, ενώ δεν ισχύει το αντίστροφο.

16 Σύνολο εσόδων (income) Έσοδα από συνήθη δραστηριότητα (Revenue) Κέρδη (Gains) π.χ. πώληση εμπορευμάτων από μια εμπορική επιχείρηση, τόκοι από δάνεια από μια τραπεζική επιχείρηση Έσοδα από λοιπές (μη συνήθεις) δραστηριότητες (Other income) π.χ. πώληση παλαιών επίπλων γραφείου από μια βιομηχανική επιχείρηση, πώληση βιβλίων από μια τραπεζική επιχείρηση από πώληση από αποτίμηση πραγματο- ποιηθέντα (Realized) μη πραγματο- ποιηθέντα (Unrealized) από συνήθεις & μη συνήθεις δραστηριότητες ορισμένα περιλαμβάνονται στο λογαριασμό αποτελεσμάτων και άλλα στο συνολικό εισόδημα

17 Αξίωμα 1 1 Αρχή Μέθοδος Διαδικασία/ Πρακτική 4 4 3 3 2 2 Λογιστικής χρήσης Αντιπαράθεσης εσόδων και εξόδων Δεδουλευμένων Μεταβατικοί λογαριασμοί


Κατέβασμα ppt "ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΝΤΟΣ Επιστημονικός Συνεργάτης Πανεπιστημίου Πειραιώς."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google