Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΑΡΧΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Δρ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΤΣΙΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015/2016.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΑΡΧΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Δρ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΤΣΙΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015/2016."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΑΡΧΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Δρ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΤΣΙΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015/2016

2 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΑΡΧΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΛΕΞΗ 8 – ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ & ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ Παναγιώτης Κώτσιος 2015/2016 ΑΣΚΗΣΗ 1 - ΑΠΟΓΡΑΦΗ Στην ατομική επιχείρηση του Α. Αποστόλου, που εμπορεύεται ποδήλατα, στην απογραφή τέλους χρήσης στις 31/12/2011, βρέθηκαν τα πιο κάτω περιουσιακά στοιχεία: Ακίνητα: Κατάστημα 120 τ.μ. σε οικόπεδο 180 τ.μ. Αξία οικοπέδου € και κτιρίου €. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός: α) Ένα γραφείο αξίας 1.000€. β) Πέντε καθίσματα αξίας 250€ το καθένα, γ) Μία ταμειακή μηχανή αξίας 1.750€. Μεταφορικά μέσα: ημιφορτηγό μάρκας VW, αριθμ. κυκλοφορίας ΥΥΟ 15235, αξίας €. Απαιτήσεις : Α. Ανδρέου, Λ. Βελή 42 - Αθήνα, από πωλήσεις ποδηλάτων, 5.000€ Γραμμάτια Εισπρακτέα: Συναλλαγματική No 90, αξίας 3.000€, αποδοχής Α. Ανδρέου και λήξης 15/2/2012.

3 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΑΡΧΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΛΕΞΗ 8 – ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ & ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ Παναγιώτης Κώτσιος 2015/2016 Εμπορεύματα: Ποδήλατα 80 τεμ. προς 150€ το καθένα Μετρητά: Ευρώ Καταθέσεις: Εθνική Τράπεζα στο λογαριασμό όψεως No € Υποχρεώσεις σε τράπεζες: Εθνική για μακροπρόθεσμο Δάνειο €, από τα οποία € πρέπει να πληρωθούν μέχρι 31/12/2012 Υποχρεώσεις προς: Α. Αθανασίου, Τσιμισκή 42, Θεσ/κη από αγορές ποδηλάτων €. Υποχρεώσεις από φόρους και τέλη: Φόρο προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) μηνός Δεκεμβρίου 2011, 3.000€ ΑΣΚΗΣΗ 1 - ΑΠΟΓΡΑΦΗ Ζητείται να συνταχθεί η απογραφή.

4 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΑΡΧΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΛΕΞΗ 8 – ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ & ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ Παναγιώτης Κώτσιος 2015/2016 ΑΣΚΗΣΗ 2 - ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31/12/2011 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΠΑΘΗΤΙΚΟ Έπιπλα4.000Προμηθευτές Εμπορεύματα20.000Κεφάλαιο Πελάτες6.000 Ταμείο Δίνεται ο τελικός ισολογισμός του έτους 2011 της επιχείρησης ΔΕΛΤΑ.

5 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΑΡΧΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΛΕΞΗ 8 – ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ & ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ Παναγιώτης Κώτσιος 2015/2016 ΑΣΚΗΣΗ 2 - ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ Στη νέα χρήση (2012) γίνονται στην επιχείρηση τα εξής λογιστικά γεγονότα: - Στις 2/1/2012. Πληρωμή του ενοικίου μηνός Ιανουαρίου 2012, 2.000€ (Αποδ. Πληρωμής No 1/ ) - Στις 4/1/2012. Αγορά εμπορευμάτων από την ΕΛΑΙΣ (ΤΙΜ No2/4-1-12) αξίας 5.000€, τα μισά μετρητά και μισά με πίστωση - Στις 5/1/2012: Πώληση εμπορευμάτων (ΤΙΜ No1/5-1-12) στον ΜΑΣΟΥΤΗ αξίας (κόστους) 4.000€ αντί 6.000€, τα Ευρώ με μετρητά (Αποδ. είσπραξης No1/5-1-12) και τα υπόλοιπα με πίστωση. - Στις 8/1/2012: Πληρωμή στον προμηθευτή UNILEVER Ευρώ, έναντι λογαριασμού (Αποδ. Πληρωμής No 2/ ). - Στις 10/1/2012: Ανάληψη μετρητών Ευρώ από τον επιχειρηματία, για κάλυψη των αναγκών του (Αποδ. πληρωμής No 3/ ). - Στις 19/1/2012: Επιστροφή από το Γ. Γεωργιάδη εμπορευμάτων αξίας 500 Ευρώ (πιστωτικό μας τιμολόγιο No 1/ ), ως ακατάλληλα. Καταρτίστε το ημερολόγιο της επιχείρησης.

6 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΑΡΧΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΛΕΞΗ 8 – ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ & ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ Παναγιώτης Κώτσιος 2015/2016 ΑΣΚΗΣΗ 3 Στις 31/12/2014 στην επιχείρηση εμπορίας υφασμάτων ALFA, έγινε απογραφή και βρέθηκαν:  Μετρητά Ευρώ  Μια ταμειακή μηχανή τύπου CASIO αξίας Ευρώ  Ενας υπολογιστής IBM 486 αξίας Ευρώ  Ύφασμα μεταξωτό 200 μέτρα προς 12 Ευρώ το μέτρο, ύφασμα βαμβακερό 150 μέτρα προς 4 Ευρώ το μέτρο.  Συναλλαγματική του πελάτη Α. Αντωνίου λήξης και αξίας 350 Ευρώ.  Απαιτήσεις από τον πελάτη Κ. Βήτα Ευρώ  Οφειλή στον προμηθευτή Ε. Ευστρατίου 2500 Ευρώ  Τραπεζικό δάνειο αξίας από Εθνική Τραπέζα Ζητείται να συντάξετε την απογραφή.

7 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΑΡΧΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΛΕΞΗ 8 – ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ & ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ Παναγιώτης Κώτσιος 2015/2016 ΑΣΚΗΣΗ 4 Ο Δ. Δημητρίου ιδρύει επιχείρηση στις 4/2/2012 και εισφέρει σε μετρητά Ευρώ (Απόδ. Εισπρ. No 1). Στη συνέχεια, γίνονται τα παρακάτω λογιστικά γεγονότα:  5/2/2012: Αγορά επίπλων αξίας Ευρώ με μετρητά (ΤΙΜ No 54)  8/2/2012: Πληρωμή του ενοικίου Ευρώ (Απ. Πλ. No. 2).  12/2/2012: Αγορά εμπορευμάτων αξίας Ευρώ από το Ν. Νάκο (ΤΙΜ No 204)  14/2/2012: Πώληση εμπορευμάτων στο Γ. Γάκη αξίας Ευρώ αντί Ευρώ (ΤΙΜ No 1) Να καταχωρήσετε τα παραπάνω λογιστικά γεγονότα στο Ημερολόγιο.


Κατέβασμα ppt "ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΑΡΧΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Δρ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΤΣΙΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015/2016."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google