Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΑΡΧΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Δρ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΤΣΙΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015/2016.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΑΡΧΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Δρ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΤΣΙΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015/2016."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΑΡΧΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Δρ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΤΣΙΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015/2016

2 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΑΡΧΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΛΕΞΗ 8 – ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ & ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ Παναγιώτης Κώτσιος 2015/2016 ΑΣΚΗΣΗ 1 - ΑΠΟΓΡΑΦΗ Στην ατομική επιχείρηση του Α. Αποστόλου, που εμπορεύεται ποδήλατα, στην απογραφή τέλους χρήσης στις 31/12/2011, βρέθηκαν τα πιο κάτω περιουσιακά στοιχεία: Ακίνητα: Κατάστημα 120 τ.μ. σε οικόπεδο 180 τ.μ. Αξία οικοπέδου 100.000€ και κτιρίου 250.000€. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός: α) Ένα γραφείο αξίας 1.000€. β) Πέντε καθίσματα αξίας 250€ το καθένα, γ) Μία ταμειακή μηχανή αξίας 1.750€. Μεταφορικά μέσα: ημιφορτηγό μάρκας VW, αριθμ. κυκλοφορίας ΥΥΟ 15235, αξίας 70.000€. Απαιτήσεις : Α. Ανδρέου, Λ. Βελή 42 - Αθήνα, από πωλήσεις ποδηλάτων, 5.000€ Γραμμάτια Εισπρακτέα: Συναλλαγματική No 90, αξίας 3.000€, αποδοχής Α. Ανδρέου και λήξης 15/2/2012.

3 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΑΡΧΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΛΕΞΗ 8 – ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ & ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ Παναγιώτης Κώτσιος 2015/2016 Εμπορεύματα: Ποδήλατα 80 τεμ. προς 150€ το καθένα Μετρητά: Ευρώ 10.000 Καταθέσεις: Εθνική Τράπεζα στο λογαριασμό όψεως No 5131147 20.000€ Υποχρεώσεις σε τράπεζες: Εθνική για μακροπρόθεσμο Δάνειο 200.000€, από τα οποία 24.000€ πρέπει να πληρωθούν μέχρι 31/12/2012 Υποχρεώσεις προς: Α. Αθανασίου, Τσιμισκή 42, Θεσ/κη από αγορές ποδηλάτων 15.000€. Υποχρεώσεις από φόρους και τέλη: Φόρο προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) μηνός Δεκεμβρίου 2011, 3.000€ ΑΣΚΗΣΗ 1 - ΑΠΟΓΡΑΦΗ Ζητείται να συνταχθεί η απογραφή.

4 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΑΡΧΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΛΕΞΗ 8 – ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ & ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ Παναγιώτης Κώτσιος 2015/2016 ΑΣΚΗΣΗ 2 - ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31/12/2011 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΠΑΘΗΤΙΚΟ Έπιπλα4.000Προμηθευτές10.000 Εμπορεύματα20.000Κεφάλαιο30.000 Πελάτες6.000 Ταμείο10.000 40.000 Δίνεται ο τελικός ισολογισμός του έτους 2011 της επιχείρησης ΔΕΛΤΑ.

5 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΑΡΧΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΛΕΞΗ 8 – ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ & ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ Παναγιώτης Κώτσιος 2015/2016 ΑΣΚΗΣΗ 2 - ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ Στη νέα χρήση (2012) γίνονται στην επιχείρηση τα εξής λογιστικά γεγονότα: - Στις 2/1/2012. Πληρωμή του ενοικίου μηνός Ιανουαρίου 2012, 2.000€ (Αποδ. Πληρωμής No 1/2-1-2012) - Στις 4/1/2012. Αγορά εμπορευμάτων από την ΕΛΑΙΣ (ΤΙΜ No2/4-1-12) αξίας 5.000€, τα μισά μετρητά και μισά με πίστωση - Στις 5/1/2012: Πώληση εμπορευμάτων (ΤΙΜ No1/5-1-12) στον ΜΑΣΟΥΤΗ αξίας (κόστους) 4.000€ αντί 6.000€, τα 3.500 Ευρώ με μετρητά (Αποδ. είσπραξης No1/5-1-12) και τα υπόλοιπα με πίστωση. - Στις 8/1/2012: Πληρωμή στον προμηθευτή UNILEVER 1.000 Ευρώ, έναντι λογαριασμού (Αποδ. Πληρωμής No 2/8-1 -12). - Στις 10/1/2012: Ανάληψη μετρητών 2.000 Ευρώ από τον επιχειρηματία, για κάλυψη των αναγκών του (Αποδ. πληρωμής No 3/10-1-12). - Στις 19/1/2012: Επιστροφή από το Γ. Γεωργιάδη εμπορευμάτων αξίας 500 Ευρώ (πιστωτικό μας τιμολόγιο No 1/19-1-2012), ως ακατάλληλα. Καταρτίστε το ημερολόγιο της επιχείρησης.

6 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΑΡΧΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΛΕΞΗ 8 – ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ & ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ Παναγιώτης Κώτσιος 2015/2016 ΑΣΚΗΣΗ 3 Στις 31/12/2014 στην επιχείρηση εμπορίας υφασμάτων ALFA, έγινε απογραφή και βρέθηκαν:  Μετρητά 5.000 Ευρώ  Μια ταμειακή μηχανή τύπου CASIO αξίας 1.000 Ευρώ  Ενας υπολογιστής IBM 486 αξίας 3.000 Ευρώ  Ύφασμα μεταξωτό 200 μέτρα προς 12 Ευρώ το μέτρο, ύφασμα βαμβακερό 150 μέτρα προς 4 Ευρώ το μέτρο.  Συναλλαγματική του πελάτη Α. Αντωνίου λήξης 3.2.2015 και αξίας 350 Ευρώ.  Απαιτήσεις από τον πελάτη Κ. Βήτα 3.000 Ευρώ  Οφειλή στον προμηθευτή Ε. Ευστρατίου 2500 Ευρώ  Τραπεζικό δάνειο αξίας 3.000 από Εθνική Τραπέζα Ζητείται να συντάξετε την απογραφή.

7 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΑΡΧΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΛΕΞΗ 8 – ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ & ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ Παναγιώτης Κώτσιος 2015/2016 ΑΣΚΗΣΗ 4 Ο Δ. Δημητρίου ιδρύει επιχείρηση στις 4/2/2012 και εισφέρει σε μετρητά 30.000 Ευρώ (Απόδ. Εισπρ. No 1). Στη συνέχεια, γίνονται τα παρακάτω λογιστικά γεγονότα:  5/2/2012: Αγορά επίπλων αξίας 2.500 Ευρώ με μετρητά (ΤΙΜ No 54)  8/2/2012: Πληρωμή του ενοικίου Ευρώ 1.000 (Απ. Πλ. No. 2).  12/2/2012: Αγορά εμπορευμάτων αξίας 10.000 Ευρώ από το Ν. Νάκο (ΤΙΜ No 204)  14/2/2012: Πώληση εμπορευμάτων στο Γ. Γάκη αξίας 3.000 Ευρώ αντί 4.500 Ευρώ (ΤΙΜ No 1) Να καταχωρήσετε τα παραπάνω λογιστικά γεγονότα στο Ημερολόγιο.


Κατέβασμα ppt "ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΑΡΧΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Δρ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΤΣΙΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015/2016."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google