Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Αρχές Γενικής Λογιστικής Ενότητα 7: Παράδειγμα για το Ημερολόγιο – Καθολικό - Ισοζύγιο Κωνσταντίνος Πολίτης, Οικονομολόγος, MEd, MBA Καθηγητής Εφαρμογών.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Αρχές Γενικής Λογιστικής Ενότητα 7: Παράδειγμα για το Ημερολόγιο – Καθολικό - Ισοζύγιο Κωνσταντίνος Πολίτης, Οικονομολόγος, MEd, MBA Καθηγητής Εφαρμογών."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Αρχές Γενικής Λογιστικής Ενότητα 7: Παράδειγμα για το Ημερολόγιο – Καθολικό - Ισοζύγιο Κωνσταντίνος Πολίτης, Οικονομολόγος, MEd, MBA Καθηγητής Εφαρμογών Τμήμα Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Αθήνας Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

2 Παράδειγμα Για την ίδρυση ξενοδοχειακής ατομικής επιχείρησης ο Α.Β. (1/1/2011) διαθέτει τα εξής περιουσιακά στοιχεία : Ακίνητο αξίας 500 και μετρητά 200. Στη συνέχεια και κατά τη λειτουργία της διεξάγονται τα παρακάτω λογιστικά γεγονότα : 1.Αγοράζονται τρόφιμα αξίας 50 το μισό με μετρητά και το μισό με πίστωση. 2.Από διανυκτερεύσεις πελατών εισπράττονται 40. 3.Πληρώνονται Γενικά έξοδα 20. Ζητείται : Α) Ο αρχικός ισολογισμός. Β) Η παρακολούθηση των μεταβολών της περιουσίας με τη χρήση Ημερολογιακών εγγραφών. Γ) Το αποτέλεσμα της χρήσης. Δ) Ο τελικός Ισολογισμός. Σημείωση: Οι αριθμοί εκφράζουν χιλιάδες Ευρώ. 1

3 Παράδειγμα (Λύση) Ξενοδοχειακή επιχείρηση ΑΛΦΑ Αρχικός Ισολογισμός ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΠΑΘΗΤΙΚΟ ΠΑΓΙΟΚΑΘ.ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ Ακίνητα500Κεφάλαιο700 ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ Ταμείο200 700 2

4 Ημερολόγιο Α/ΑΑ/Α Ημ ερ ΣΓΚΣΓΚ ΣΑΚΣΑΚ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ Χρεούμενοι - Πιστούμενοι ΠΟΣΑ ΧρέωσηςΠίστωσης 1Ακίνητα Ταμείο Κεφάλαιο Ως αρχικός Ισολογισμός 500 200 700 2Τρόφιμα Ταμείο Προμηθευτές Αγορά τροφίμων ως τιμ.87 50 25 Σε Μεταφορά750 3

5 Ημερολόγιο και ημερολογιακές εγγραφές (1 από 4) Α/ΑΑ/Α Ημ ερ ΣΓΚΣΓΚ ΣΑΚΣΑΚ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ Χρεούμενοι - Πιστούμενοι ΠΟΣΑ ΧρέωσηςΠίστωσης 3 Από Μεταφορά750 Ταμείο Έσοδα Διανυκτερεύσεων Εισπράξεις Πελατών ως αποδ… 40 4 Γεν. Έξοδα Ταμείο Πληρωμή Γεν Εξόδων ως τιμ… 20 Σε Μεταφορά810 4

6 Ημερολόγιο και ημερολογιακές εγγραφές (2 από 4) Α/ΑΑ/Α Ημ ερ ΣΓΚΣΓΚ ΣΑΚΣΑΚ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ Χρεούμενοι - Πιστούμενοι ΠΟΣΑ ΧρέωσηςΠίστωσης 5 Από Μεταφορά810 Αποτελέσματα Χρήσης Γενικά Έξοδα Μεταφορά εξόδων στον Α.Χ 20 6 Έσοδα Διανυκτερεύσεων Αποτελέσματα Χρήσης Μεταφορά εσόδων στον Α.Χ 40 Σε Μεταφορά870 5

7 Ημερολόγιο και ημερολογιακές εγγραφές (3 από 4) Α/ΑΑ/Α Ημ ερ ΣΓΚΣΓΚ ΣΑΚΣΑΚ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ Χρεούμενοι - Πιστούμενοι ΠΟΣΑ ΧρέωσηςΠίστωσης 7 Από Μεταφορά870 Αποτελέσματα Χρήσης Κέρδη Χρήσης Προσδιορισμός Αποτελέσματος 20 8 Κέρδη Χρήσης Κεφάλαιο Μεταφορά αποτελέσματος σε κεφάλαιο 20 Σε Μεταφορά910 6

8 Ημερολόγιο και ημερολογιακές εγγραφές (4 από 4) Α/ΑΑ/Α Ημ ερ ΣΓΚΣΓΚ ΣΑΚΣΑΚ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ Χρεούμενοι - Πιστούμενοι ΠΟΣΑ ΧρέωσηςΠίστωσης 9 Από Μεταφορά910 Κεφάλαιο Προμηθευτές Ακίνητα Τρόφιμα Ταμείο Κλείσιμο Βιβλίων 720 25 500 50 195 Σε Μεταφορά 7

9 Ξενοδοχειακή επιχείρηση ΑΛΦΑ Τελικός Ισολογισμός ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΠΑΘΗΤΙΚΟ ΠΑΓΙΟΚΑΘ.ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ Ακίνητα500Κεφάλαιο720 ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΒΡΑΧ. Υποχρεώσ. Τρόφιμα 50Προμηθευτές 25 ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ Ταμείο195 745 8

10 Γενικό καθολικό (1 από 3) ΑΚΙΝΗΤΑ ΧΡΠΙ (Α.Ι)500(Τ.Ι)500 ΤΑΜΕΙΟ ΧΡΠΙ (Α.Ι)200(1)25 (2)40(3)20 (Τ.Ι)195 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΠΙ (Τ.Ι)720(Α.Ι)700 (ΚΧ)20 9

11 Γενικό καθολικό (2 από 3) ΤΡΟΦΙΜΑ ΧΡΠΙ (1)50(Τ.Ι)50 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΧΡΠΙ (Τ.Ι)25(1)25 ΕΣΟΔΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΩΝ ΧΡΠΙ (Α.Χ)40(2)40 Π.Υ.=40 10

12 Γενικό καθολικό (3 από 3) ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΧΡΠΙ (3)20(ΑΧ)20 Χ.Υ=20 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΧΡΠΙ (ΕΞ)20(ΕΣ)40 (ΚΧ)20ΠΥ=20 Χ<Π=ΚΕΡΔΟΣ 20 ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΗΣ ΧΡΠΙ (ΚΕΦ)20(ΑΧ)20 11

13 Τέλος Ενότητας Σας ευχαριστώ πολύ

14 Σημειώματα

15 Σημείωμα Αναφοράς Copyright Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας, Κωνσταντίνος Πολίτης 2014. Κωνσταντίνος Πολίτης. «Αρχές Γενικής Λογιστικής. Ενότητα 7: Παράδειγμα για το Ημερολόγιο – Καθολικό - Ισοζύγιο». Έκδοση: 1.0. Αθήνα 2014. Διαθέσιμο από τη δικτυακή διεύθυνση: ocp.teiath.gr.ocp.teiath.gr

16 Σημείωμα Αδειοδότησης Το παρόν υλικό διατίθεται με τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons Αναφορά, Μη Εμπορική Χρήση Παρόμοια Διανομή 4.0 [1] ή μεταγενέστερη, Διεθνής Έκδοση. Εξαιρούνται τα αυτοτελή έργα τρίτων π.χ. φωτογραφίες, διαγράμματα κ.λ.π., τα οποία εμπεριέχονται σε αυτό. Οι όροι χρήσης των έργων τρίτων επεξηγούνται στη διαφάνεια «Επεξήγηση όρων χρήσης έργων τρίτων». Τα έργα για τα οποία έχει ζητηθεί άδεια αναφέρονται στο «Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων». [1] http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ Ως Μη Εμπορική ορίζεται η χρήση: που δεν περιλαμβάνει άμεσο ή έμμεσο οικονομικό όφελος από την χρήση του έργου, για το διανομέα του έργου και αδειοδόχο που δεν περιλαμβάνει οικονομική συναλλαγή ως προϋπόθεση για τη χρήση ή πρόσβαση στο έργο που δεν προσπορίζει στο διανομέα του έργου και αδειοδόχο έμμεσο οικονομικό όφελος (π.χ. διαφημίσεις) από την προβολή του έργου σε διαδικτυακό τόπο Ο δικαιούχος μπορεί να παρέχει στον αδειοδόχο ξεχωριστή άδεια να χρησιμοποιεί το έργο για εμπορική χρήση, εφόσον αυτό του ζητηθεί.

17 Επεξήγηση όρων χρήσης έργων τρίτων 16 Δεν επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, παρά μόνο εάν ζητηθεί εκ νέου άδεια από το δημιουργό. © διαθέσιμο με άδεια CC-BY διαθέσιμο με άδεια CC-BY-SA διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC-SA διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου και η δημιουργία παραγώγων αυτού με απλή αναφορά του δημιουργού. Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού, και διάθεση του έργου ή του παράγωγου αυτού με την ίδια άδεια. Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού. Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου. Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού και διάθεση του έργου ή του παράγωγου αυτού με την ίδια άδεια. Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου. διαθέσιμο με άδεια CC-BY-ND Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού. Δεν επιτρέπεται η δημιουργία παραγώγων του έργου. διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC-ND Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού. Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου και η δημιουργία παραγώγων του. διαθέσιμο με άδεια CC0 Public Domain διαθέσιμο ως κοινό κτήμα Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, η δημιουργία παραγώγων αυτού και η εμπορική του χρήση, χωρίς αναφορά του δημιουργού. χωρίς σήμανσηΣυνήθως δεν επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου.

18 Διατήρηση Σημειωμάτων Οποιαδήποτε αναπαραγωγή ή διασκευή του υλικού θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει:  το Σημείωμα Αναφοράς  το Σημείωμα Αδειοδότησης  τη δήλωση Διατήρησης Σημειωμάτων  το Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων (εφόσον υπάρχει) μαζί με τους συνοδευόμενους υπερσυνδέσμους.


Κατέβασμα ppt "Αρχές Γενικής Λογιστικής Ενότητα 7: Παράδειγμα για το Ημερολόγιο – Καθολικό - Ισοζύγιο Κωνσταντίνος Πολίτης, Οικονομολόγος, MEd, MBA Καθηγητής Εφαρμογών."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google