Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Παράδειγμα Για την ίδρυση ξενοδοχειακής ατομικής επιχείρησης ο Α.Β. (1/1/2011) διαθέτει τα εξής περιουσιακά στοιχεία : Ακίνητο αξίας 500 και μετρητά.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Παράδειγμα Για την ίδρυση ξενοδοχειακής ατομικής επιχείρησης ο Α.Β. (1/1/2011) διαθέτει τα εξής περιουσιακά στοιχεία : Ακίνητο αξίας 500 και μετρητά."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

0 Αρχές Γενικής Λογιστικής
Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Αθήνας Αρχές Γενικής Λογιστικής Ενότητα 7: Παράδειγμα για το Ημερολόγιο – Καθολικό - Ισοζύγιο Κωνσταντίνος Πολίτης, Οικονομολόγος, MEd, MBA Καθηγητής Εφαρμογών Τμήμα Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

1 Παράδειγμα Για την ίδρυση ξενοδοχειακής ατομικής επιχείρησης ο Α.Β. (1/1/2011) διαθέτει τα εξής περιουσιακά στοιχεία : Ακίνητο αξίας 500 και μετρητά 200. Στη συνέχεια και κατά τη λειτουργία της διεξάγονται τα παρακάτω λογιστικά γεγονότα : Αγοράζονται τρόφιμα αξίας 50 το μισό με μετρητά και το μισό με πίστωση. Από διανυκτερεύσεις πελατών εισπράττονται 40. Πληρώνονται Γενικά έξοδα 20. Ζητείται : Α) Ο αρχικός ισολογισμός. Β) Η παρακολούθηση των μεταβολών της περιουσίας με τη χρήση Ημερολογιακών εγγραφών . Γ) Το αποτέλεσμα της χρήσης. Δ) Ο τελικός Ισολογισμός. Σημείωση: Οι αριθμοί εκφράζουν χιλιάδες Ευρώ.

2 Ξενοδοχειακή επιχείρηση ΑΛΦΑ Αρχικός Ισολογισμός
Παράδειγμα (Λύση) Ξενοδοχειακή επιχείρηση ΑΛΦΑ Αρχικός Ισολογισμός ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΠΑΓΙΟ ΚΑΘ.ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ Ακίνητα 500 Κεφάλαιο 700 ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ Ταμείο 200

3 Ημερολόγιο Α/Α Ημερ Σ Γ Κ Α ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ Χρεούμενοι - Πιστούμενοι ΠΟΣΑ
Χρέωσης Πίστωσης 1 Ακίνητα Ταμείο Κεφάλαιο Ως αρχικός Ισολογισμός 500 200 700 2 Τρόφιμα Προμηθευτές Αγορά τροφίμων ως τιμ.87 50 25 Σε Μεταφορά 750

4 Ημερολόγιο και ημερολογιακές εγγραφές (1 από 4)
Α/Α Ημερ Σ Γ Κ Α ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ Χρεούμενοι - Πιστούμενοι ΠΟΣΑ Χρέωσης Πίστωσης 3 Από Μεταφορά 750 Ταμείο Έσοδα Διανυκτερεύσεων Εισπράξεις Πελατών ως αποδ… 40 4 Γεν. Έξοδα Πληρωμή Γεν Εξόδων ως τιμ… 20 Σε Μεταφορά 810

5 Ημερολόγιο και ημερολογιακές εγγραφές (2 από 4)
Α/Α Ημερ Σ Γ Κ Α ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ Χρεούμενοι - Πιστούμενοι ΠΟΣΑ Χρέωσης Πίστωσης 5 Από Μεταφορά 810 Αποτελέσματα Χρήσης Γενικά Έξοδα Μεταφορά εξόδων στον Α.Χ 20 6 Έσοδα Διανυκτερεύσεων Μεταφορά εσόδων στον Α.Χ 40 Σε Μεταφορά 870

6 Ημερολόγιο και ημερολογιακές εγγραφές (3 από 4)
Α/Α Ημερ Σ Γ Κ Α ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ Χρεούμενοι - Πιστούμενοι ΠΟΣΑ Χρέωσης Πίστωσης 7 Από Μεταφορά 870 Αποτελέσματα Χρήσης Κέρδη Χρήσης Προσδιορισμός Αποτελέσματος 20 8 Κεφάλαιο Μεταφορά αποτελέσματος σε κεφάλαιο Σε Μεταφορά 910

7 Ημερολόγιο και ημερολογιακές εγγραφές (4 από 4)
Α/Α Ημερ Σ Γ Κ Α ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ Χρεούμενοι - Πιστούμενοι ΠΟΣΑ Χρέωσης Πίστωσης 9 Από Μεταφορά 910 Κεφάλαιο Προμηθευτές Ακίνητα Τρόφιμα Ταμείο Κλείσιμο Βιβλίων 720 25 500 50 195 Σε Μεταφορά

8 Ξενοδοχειακή επιχείρηση ΑΛΦΑ Τελικός Ισολογισμός
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΠΑΓΙΟ ΚΑΘ.ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ Ακίνητα 500 Κεφάλαιο 720 ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΒΡΑΧ. Υποχρεώσ. Τρόφιμα 50 Προμηθευτές 25 ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ Ταμείο 195 745

9 Γενικό καθολικό (1 από 3) ΑΚΙΝΗΤΑ ΧΡ ΠΙ (Α.Ι) 500 (Τ.Ι) ΤΑΜΕΙΟ ΧΡ ΠΙ
200 (1) 25 (2) 40 (3) 20 (Τ.Ι) 195 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡ ΠΙ (Τ.Ι) 720 (Α.Ι) 700 (ΚΧ) 20

10 ΕΣΟΔΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΩΝ
Γενικό καθολικό (2 από 3) ΤΡΟΦΙΜΑ ΧΡ ΠΙ (1) 50 (Τ.Ι) ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΧΡ ΠΙ (Τ.Ι) 25 (1) ΕΣΟΔΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΩΝ ΧΡ ΠΙ (Α.Χ) 40 (2) Π.Υ.=40

11 Γενικό καθολικό (3 από 3) ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΧΡ ΠΙ (3) 20 (ΑΧ) Χ.Υ=20
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΧΡ ΠΙ (ΕΞ) 20 (ΕΣ) 40 (ΚΧ) ΠΥ=20 Χ<Π=ΚΕΡΔΟΣ ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΗΣ ΧΡ ΠΙ (ΚΕΦ) 20 (ΑΧ)

12 Τέλος Ενότητας Σας ευχαριστώ πολύ

13 Σημειώματα

14 Σημείωμα Αναφοράς Copyright Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας, Κωνσταντίνος Πολίτης Κωνσταντίνος Πολίτης. «Αρχές Γενικής Λογιστικής. Ενότητα 7: Παράδειγμα για το Ημερολόγιο – Καθολικό - Ισοζύγιο». Έκδοση: 1.0. Αθήνα Διαθέσιμο από τη δικτυακή διεύθυνση: ocp.teiath.gr.

15 Σημείωμα Αδειοδότησης
Το παρόν υλικό διατίθεται με τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons Αναφορά, Μη Εμπορική Χρήση Παρόμοια Διανομή 4.0 [1] ή μεταγενέστερη, Διεθνής Έκδοση. Εξαιρούνται τα αυτοτελή έργα τρίτων π.χ. φωτογραφίες, διαγράμματα κ.λ.π., τα οποία εμπεριέχονται σε αυτό. Οι όροι χρήσης των έργων τρίτων επεξηγούνται στη διαφάνεια «Επεξήγηση όρων χρήσης έργων τρίτων». Τα έργα για τα οποία έχει ζητηθεί άδεια αναφέρονται στο «Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων». [1] Ως Μη Εμπορική ορίζεται η χρήση: που δεν περιλαμβάνει άμεσο ή έμμεσο οικονομικό όφελος από την χρήση του έργου, για το διανομέα του έργου και αδειοδόχο που δεν περιλαμβάνει οικονομική συναλλαγή ως προϋπόθεση για τη χρήση ή πρόσβαση στο έργο που δεν προσπορίζει στο διανομέα του έργου και αδειοδόχο έμμεσο οικονομικό όφελος (π.χ. διαφημίσεις) από την προβολή του έργου σε διαδικτυακό τόπο Ο δικαιούχος μπορεί να παρέχει στον αδειοδόχο ξεχωριστή άδεια να χρησιμοποιεί το έργο για εμπορική χρήση, εφόσον αυτό του ζητηθεί.

16 Επεξήγηση όρων χρήσης έργων τρίτων
Δεν επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, παρά μόνο εάν ζητηθεί εκ νέου άδεια από το δημιουργό. διαθέσιμο με άδεια CC-BY Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου και η δημιουργία παραγώγων αυτού με απλή αναφορά του δημιουργού. διαθέσιμο με άδεια CC-BY-SA Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού, και διάθεση του έργου ή του παράγωγου αυτού με την ίδια άδεια. διαθέσιμο με άδεια CC-BY-ND Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού. Δεν επιτρέπεται η δημιουργία παραγώγων του έργου. διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού. Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου. Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού και διάθεση του έργου ή του παράγωγου αυτού με την ίδια άδεια. Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου. διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC-SA διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC-ND Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού. Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου και η δημιουργία παραγώγων του. διαθέσιμο με άδεια CC0 Public Domain Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, η δημιουργία παραγώγων αυτού και η εμπορική του χρήση, χωρίς αναφορά του δημιουργού. Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, η δημιουργία παραγώγων αυτού και η εμπορική του χρήση, χωρίς αναφορά του δημιουργού. διαθέσιμο ως κοινό κτήμα χωρίς σήμανση Συνήθως δεν επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου.

17 Διατήρηση Σημειωμάτων
Οποιαδήποτε αναπαραγωγή ή διασκευή του υλικού θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει: το Σημείωμα Αναφοράς το Σημείωμα Αδειοδότησης τη δήλωση Διατήρησης Σημειωμάτων το Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων (εφόσον υπάρχει) μαζί με τους συνοδευόμενους υπερσυνδέσμους.


Κατέβασμα ppt "Παράδειγμα Για την ίδρυση ξενοδοχειακής ατομικής επιχείρησης ο Α.Β. (1/1/2011) διαθέτει τα εξής περιουσιακά στοιχεία : Ακίνητο αξίας 500 και μετρητά."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google