Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (LIFE+) PROTEAS ΣΤΗΝ ΟΔΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ _________________________________________________________________.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (LIFE+) PROTEAS ΣΤΗΝ ΟΔΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ _________________________________________________________________."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (LIFE+) PROTEAS ΣΤΗΝ ΟΔΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ _________________________________________________________________ 11 η Ετήσια Σύσκεψη Επιθεωρητών REACH, CLP - 2015 & Εθνική Συνάντηση Εργασίας του Ευρωπαϊκού Προγράμματος PROTEAS Αθήνα - 27, 28 & 29 Απριλίου 2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Εισηγήτρια: Λίνα Μαχαιρά, MΠΔ, M.Sc. Επιστημ. Υπεύθυνος Προγράμματος: Γεώργιος Α. Παπαδάκης Πολυτεχνείο Κρήτης, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης Εργαστήριο Νοητικής Εργονομίας & Βιομηχανικής Ασφάλειας

2 PROTEAS WORKING GROUP-1 (WG-1): ADR Οδική Μεταφορά Επικινδύνων (1/3)  Ομάδα Εργασίας WG-1 “ADR – Οδική Μεταφορά Επικινδύνων”  Ανάπτυξη Διαδικτυακού εργαλείου (web-based tool) καθ’οδόν ελέγχων οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων ADR. Ομάδας Εργασίας PROTEAS σε συνεργασία με το Υπ. ΥΠΜΕΔΙ (Δ/νση Οδικής Κυκλοφορίας και Ασφάλειας, Τμήμα Οδικής Ασφάλειας Μεταφορών Επικίνδυνων Εμπορευμάτων ADR) ____________________________________________________________________ ΠΚ, 11 η Σύσκεψη Επιθεωρητών REACH, CLP - Συνάντηση Εργασίας PROTEAS, Αθήνα 27-29 Απριλίου 2015 ΣΤΟΧΟΣ: Υποστήριξη του έργου των Οργάνων Ελέγχου (Επιθεωρητές ΜΚΕ, Αστυνομία, Λιμενικό) που διενεργούν οδικούς ελέγχους για την εφαρμογή της Ευρ. Συμφωνίας ADR με τη χρήση του ηλεκτρονικού εργαλείου – ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

3 PROTEAS WORKING GROUP-1 (WG-1): ADR Οδική Μεταφορά Επικινδύνων (2/3)   Δράσεις WG-1 “ADR – Οδική Μεταφορά Επικινδύνων”  Ανάπτυξη Κατευθυντήριου Οδηγού καθ’οδόν ελέγχων οχημάτων μεταφοράς επικινδύνων (καλή πρακτική PROTEAS Protocol) - Σχεδιασμός διαδικτυακού εργαλείου ADR (Νοέμβριος 2014 έκδοση 1η, Μάρτιος 2015 έκδοση 2η) ____________________________________________________________________ ΠΚ, 11 η Σύσκεψη Επιθεωρητών REACH, CLP - Συνάντηση Εργασίας PROTEAS, Αθήνα 27-29 Απριλίου 2015 Ανάπτυξη λιστών ελέγχων – παραβάσεων ADR με τις κατηγορίες κινδύνου ανάλογα με τον τρόπο μεταφοράς ή/και εξαιρέσεις στην εφαρμογή της ADR (7 ΛΙΣΤΕΣ ΕΛΕΓΧΩΝ-ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ) Έλεγχος πληρότητας και καταλληλότητας λαμβάνοντας υπόψη τεχνογνωσία από άλλες Ευρωπαϊκές χώρες (συμμετοχή σε επιχειρήσεις οδικών ελέγχων στη Μ. Βρετανία) Ανάπτυξη αρχιτεκτονικής του συστήματος (flow chart diagram) - Λειτουργικές απαιτήσεις χρηστών  Ανάπτυξη διαδικτυακού εργαλείου καθ’οδόν ελέγχων ADR (Υλοποίηση εντός 2015)

4 PROTEAS WORKING GROUP-1 (WG-1): ADR Οδική Μεταφορά Επικινδύνων (3/3)   Δράσεις WG-1 “ADR – Οδική Μεταφορά Επικινδύνων” (συνέχεια)  Πιλοτική εφαρμογή σε χρήστες για τον έλεγχο & βελτιστοποίηση του συστήματος. ____________________________________________________________________ ΠΚ, 11 η Σύσκεψη Επιθεωρητών REACH, CLP - Συνάντηση Εργασίας PROTEAS, Αθήνα 27-29 Απριλίου 2015  Παράδοση στο Υπ. ΥΠΜΕΔΙ για χρήση του εργαλείου μέσω κινητού ή ταμπλέτας από τους ελεγκτές - επιθεωρητές που διενεργούν οδικούς ελέγχους ADR.  Πιλοτικό σεμινάριο για την εκπαίδευση των εμπλεκομένων.  Ενσωμάτωση προδιαγραφών του Κατευθυντήριου οδηγού και των λιστών ελέγχων-παραβάσεων με τις κατηγορίες κινδύνου όπως και της χρήσης του διαδικτυακού εργαλείου σε Υπουργική Απόφαση.  Επικύρωση λογισμικού & τελική αξιολόγηση από το Υπ. ΥΠΜΕΔΙ και συναρμόδιους φορείς.

5 Οδικές Μεταφορές Επικίνδυνων Εμπορευμάτων - Νομοθετικό πλαίσιο  Κ.Υ.Α. 40955/4862/ΦΕΚ2514/Β΄/2013 - Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2012/45/ΕΕ της Επιτροπής της 3ης Δεκεμβρίου 2012 για την δεύτερη προσαρμογή στην επιστημονική και τεχνική πρόοδο των παραρτημάτων της οδηγίας 2008/68/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, σχετικά με τις εσωτερικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων. ____________________________________________________________________ ΠΚ, 11 η Σύσκεψη Επιθεωρητών REACH, CLP - Συνάντηση Εργασίας PROTEAS, Αθήνα 27-29 Απριλίου 2015  Οδηγία 95/50/ΕΚ της 6ης Οκτωβρίου 1995 σχετικά με την καθιέρωση ενιαίων διαδικασιών στον τομέα ελέγχου των οδικών μεταφορών επικίνδυνων εμπορευμάτων, η οποία επικαιροποιήθηκε και εναρμονίστηκε στο ελληνικό δίκαιο με την Αριθ. Φ.101/17353/1929/ΦΕΚ392Β/31.03.2006.

6 PROTEAS WORKING GROUP-1 (WG-1) “ADR” - Σχεδιασμός Ηλεκτρονικού εργαλείου (1/3) ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ  Ηλεκτρονικό εργαλείο ADR: Ηλεκτρονική βάση δεδομένων επικίνδυνων εμπορευμάτων ώστε με την εισαγωγή συγκεκριμένων δεδομένων να εμφανίζονται όλες οι απαραίτητες προδιαγραφές & απαιτήσεις ADR. ____________________________________________________________________ ΠΚ, 11 η Σύσκεψη Επιθεωρητών REACH, CLP - Συνάντηση Εργασίας PROTEAS, Αθήνα 27-29 Απριλίου 2015  Ηλεκτρονικό εργαλείο επιθεωρήσεων - παραβάσεων ADR: Ηλεκτρονική πλατφόρμα ελέγχου παραβάσεων για τον έλεγχο τυχόν παραβάσεων και την επιβολή προστίμων.

7  Εσωτερικές Βάσεις Δεδομένων : χαρακτηριστικά επικίνδυνων εμπορευμάτων που ορίζονται ως βασικές προδιαγραφές για τη μεταφορά τους βάσει της ADR. ____________________________________________________________________ ΠΚ, 11 η Σύσκεψη Επιθεωρητών REACH, CLP - Συνάντηση Εργασίας PROTEAS, Αθήνα 27-29 Απριλίου 2015 PROTEAS WORKING GROUP-1 (WG-1) “ADR” - Σχεδιασμός Ηλεκτρονικού εργαλείου (2/3)  Εξωτερικές Βάσεις Δεδομένων : πιστοποιητικά οχημάτων ADR και επαγγελματικής κατάρτισης οδηγών σύμφωνα με στοιχεία του Υπ. ΥΠΜΕΔΙ (αυτόματος έλεγχος).  Καταχώριση όλων των επικίνδυνων εμπορευμάτων που μεταφέρονται & της ποσότητας τους - Αυτόματος έλεγχος εγκεκριμένων εμπορευμάτων & σχετικών διατάξεων ADR μέσω του εργαλείου.  Λίστες Σημείων Ελέγχων με τις παραβάσεις ADR, τις κατηγορίες κινδύνου και οδηγίες προς τους επιθεωρητές: 51 ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΛΕΓΧΟΙ - ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ (CHECKS) ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ, 43 ΓΙΑ ΧΥΔΗΝ ΦΟΡΤΙΑ & 41 ΓΙΑ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΕΝΑΝΤΙ 34 ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΚΥΑ 17353/2006.

8 ____________________________________________________________________ ΠΚ, 11 η Σύσκεψη Επιθεωρητών REACH, CLP - Συνάντηση Εργασίας PROTEAS, Αθήνα 27-29 Απριλίου 2015 PROTEAS WORKING GROUP-1 (WG-1) “ADR” - Σχεδιασμός Ηλεκτρονικού εργαλείου (3/3)  Καταχώριση στοιχείων του ΣΑΜΕΕ της επιχείρησης σε περίπτωση εντοπισμού παραβάσεων.  Τήρηση ιστορικού αποτελεσμάτων ελέγχων - επιθεωρήσεων ADR από το Υπ. ΥΠΜΕΔΙ ανά :  όχημα  μεταφορική εταιρεία και  ελεγκτή.  Για κάθε είδος ελεγχόμενου φορτίου παράγεται προκαθορισμένη λίστα ελέγχων - παραβάσεων (π.χ. δεξαμενές, χύδην φορτία, συσκευασμένα εμπορεύματα, συνδυασμένη μεταφορά, εξαιρούμενες ποσότητες, κλπ).

9 WG - 1: ADR Οδική Μεταφορά Επικινδύνων Ηλεκτρονικό εργαλείο ελέγχων – παραβάσεων ADR (1/3) WG - 1: ADR Οδική Μεταφορά Επικινδύνων Ηλεκτρονικό εργαλείο ελέγχων – παραβάσεων ADR (1/3) ΒΗΜΑ 1 - Έλεγχος εγγράφων: Δελτίο αποστολής ή/και CMR ή/και έγγραφο μεταφοράς Άδεια κυκλοφορίας οχήματος ΚΤΕΟ & ασφαλιστήριο ΒΗΜΑ 2 - Καταχώριση νέου ελέγχου: Καταχώρηση στοιχείων ελέγχου (πινακίδες, στοιχεία οδηγού, οχήματος, ΜΑΜΦΟ, κλπ.) ____________________________________________________________________ ΠΚ, 11 η Σύσκεψη Επιθεωρητών REACH, CLP - Συνάντηση Εργασίας PROTEAS, Αθήνα 27-29 Απριλίου 2015 ΒΗΜΑ 3 & 4 - Οπτικός έλεγχος οχήματος: Έλεγχος του μεταφερόμενου φορτίου (χύδην – συσκευασμένα) Καταγραφή του τρόπου μεταφοράς Έλεγχος αν η μεταφορά αφορά απόβλητα, έλεγχος συνδυασμένης μεταφοράς

10 WG - 1: ADR Οδική Μεταφορά Επικινδύνων Ηλεκτρονικό εργαλείο ελέγχων – παραβάσεων ADR (2/3) WG - 1: ADR Οδική Μεταφορά Επικινδύνων Ηλεκτρονικό εργαλείο ελέγχων – παραβάσεων ADR (2/3) ΒΗΜΑ 5 – Μεταφερόμενα Φορτία: Σύνδεση με την ηλεκτρονική πλατφόρμα, αντιστοίχιση UN No και καταχώριση του φορτίου (UN No, ποσότητες) Αυτόματος έλεγχος εγκεκριμένων προς μεταφορά εμπορευμάτων Αυτόματος έλεγχος συμφόρτωσης προϊόντων και ορίων 1.1.3.6, LQ, EQ. Έλεγχος ειδικών διατάξεων, σημάνσεων, εξαιρέσεων από την εφαρμογή της ADR, κλπ. ____________________________________________________________________ ΠΚ, 11 η Σύσκεψη Επιθεωρητών REACH, CLP - Συνάντηση Εργασίας PROTEAS, Αθήνα 27-29 Απριλίου 2015

11 WG - 1: ADR Οδική Μεταφορά Επικινδύνων Ηλεκτρονικό εργαλείο ελέγχων – παραβάσεων ADR (3/3) ΒΗΜΑ 6 - Έλεγχος παραβάσεων βάσει της κατάλληλης Λίστας ελέγχων - παραβάσεων : Λίστα ελέγχων – παραβάσεων Δεξαμενές Λίστα ελέγχων – παραβάσεων Χύδην Φορτία Λίστα ελέγχων – παραβάσεων Συσκευασμένα Εμπορεύματα Λίστα ς ελέγχων – παραβάσεων Συσκευασμένα Εμπορ. Εξαίρεση 1.1.3. 6 Λίστα ελέγχων – παραβάσεων Συσκευασμένα LQ Λίστα ελέγχων – παραβάσεων Συσκευασμένα EQ Λίστα ελέγχων – παραβάσεων για συνδυασμένη μεταφορά ____________________________________________________________________ ΠΚ, 11 η Σύσκεψη Επιθεωρητών REACH, CLP - Συνάντηση Εργασίας PROTEAS, Αθήνα 27-29 Απριλίου 2015

12 WG - 1: ADR Οδική Μεταφορά Επικινδύνων Ηλεκτρονικό εργαλείο – Διάγραμμα ροής WG - 1: ADR Οδική Μεταφορά Επικινδύνων Ηλεκτρονικό εργαλείο – Διάγραμμα ροής____________________________________________________________________ ΠΚ, 11 η Σύσκεψη Επιθεωρητών REACH, CLP - Συνάντηση Εργασίας PROTEAS, Αθήνα 27-29 Απριλίου 2015

13 ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ Πολυτεχνείο Κρήτης Εργαστήριο Νοητικής Εργονομίας & Βιομηχανικής Ασφάλειας Τηλ Επικοινωνίας : 2821037316, 6937145264 E-mail: gpap@dpem.tuc.gr, pmaxaira@safety.tuc.gr website: www.proteas-reach.gr Πολυτεχνείο Κρήτης Εργαστήριο Νοητικής Εργονομίας & Βιομηχανικής Ασφάλειας Τηλ Επικοινωνίας : 2821037316, 6937145264 E-mail: gpap@dpem.tuc.gr, pmaxaira@safety.tuc.gr website: www.proteas-reach.gr ____________________________________________________________________ ΠΚ, 11 η Σύσκεψη Επιθεωρητών REACH, CLP - Συνάντηση Εργασίας PROTEAS, Αθήνα 27-29 Απριλίου 2015


Κατέβασμα ppt "ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (LIFE+) PROTEAS ΣΤΗΝ ΟΔΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ _________________________________________________________________."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google