Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (LIFE+) PROTEAS ΣΤΗΝ ΟΔΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ _________________________________________________________________.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (LIFE+) PROTEAS ΣΤΗΝ ΟΔΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ _________________________________________________________________."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (LIFE+) PROTEAS ΣΤΗΝ ΟΔΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ _________________________________________________________________ 11 η Ετήσια Σύσκεψη Επιθεωρητών REACH, CLP & Εθνική Συνάντηση Εργασίας του Ευρωπαϊκού Προγράμματος PROTEAS Αθήνα - 27, 28 & 29 Απριλίου 2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Εισηγήτρια: Λίνα Μαχαιρά, MΠΔ, M.Sc. Επιστημ. Υπεύθυνος Προγράμματος: Γεώργιος Α. Παπαδάκης Πολυτεχνείο Κρήτης, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης Εργαστήριο Νοητικής Εργονομίας & Βιομηχανικής Ασφάλειας

2 PROTEAS WORKING GROUP-1 (WG-1): ADR Οδική Μεταφορά Επικινδύνων (1/3)  Ομάδα Εργασίας WG-1 “ADR – Οδική Μεταφορά Επικινδύνων”  Ανάπτυξη Διαδικτυακού εργαλείου (web-based tool) καθ’οδόν ελέγχων οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων ADR. Ομάδας Εργασίας PROTEAS σε συνεργασία με το Υπ. ΥΠΜΕΔΙ (Δ/νση Οδικής Κυκλοφορίας και Ασφάλειας, Τμήμα Οδικής Ασφάλειας Μεταφορών Επικίνδυνων Εμπορευμάτων ADR) ____________________________________________________________________ ΠΚ, 11 η Σύσκεψη Επιθεωρητών REACH, CLP - Συνάντηση Εργασίας PROTEAS, Αθήνα Απριλίου 2015 ΣΤΟΧΟΣ: Υποστήριξη του έργου των Οργάνων Ελέγχου (Επιθεωρητές ΜΚΕ, Αστυνομία, Λιμενικό) που διενεργούν οδικούς ελέγχους για την εφαρμογή της Ευρ. Συμφωνίας ADR με τη χρήση του ηλεκτρονικού εργαλείου – ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

3 PROTEAS WORKING GROUP-1 (WG-1): ADR Οδική Μεταφορά Επικινδύνων (2/3)   Δράσεις WG-1 “ADR – Οδική Μεταφορά Επικινδύνων”  Ανάπτυξη Κατευθυντήριου Οδηγού καθ’οδόν ελέγχων οχημάτων μεταφοράς επικινδύνων (καλή πρακτική PROTEAS Protocol) - Σχεδιασμός διαδικτυακού εργαλείου ADR (Νοέμβριος 2014 έκδοση 1η, Μάρτιος 2015 έκδοση 2η) ____________________________________________________________________ ΠΚ, 11 η Σύσκεψη Επιθεωρητών REACH, CLP - Συνάντηση Εργασίας PROTEAS, Αθήνα Απριλίου 2015 Ανάπτυξη λιστών ελέγχων – παραβάσεων ADR με τις κατηγορίες κινδύνου ανάλογα με τον τρόπο μεταφοράς ή/και εξαιρέσεις στην εφαρμογή της ADR (7 ΛΙΣΤΕΣ ΕΛΕΓΧΩΝ-ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ) Έλεγχος πληρότητας και καταλληλότητας λαμβάνοντας υπόψη τεχνογνωσία από άλλες Ευρωπαϊκές χώρες (συμμετοχή σε επιχειρήσεις οδικών ελέγχων στη Μ. Βρετανία) Ανάπτυξη αρχιτεκτονικής του συστήματος (flow chart diagram) - Λειτουργικές απαιτήσεις χρηστών  Ανάπτυξη διαδικτυακού εργαλείου καθ’οδόν ελέγχων ADR (Υλοποίηση εντός 2015)

4 PROTEAS WORKING GROUP-1 (WG-1): ADR Οδική Μεταφορά Επικινδύνων (3/3)   Δράσεις WG-1 “ADR – Οδική Μεταφορά Επικινδύνων” (συνέχεια)  Πιλοτική εφαρμογή σε χρήστες για τον έλεγχο & βελτιστοποίηση του συστήματος. ____________________________________________________________________ ΠΚ, 11 η Σύσκεψη Επιθεωρητών REACH, CLP - Συνάντηση Εργασίας PROTEAS, Αθήνα Απριλίου 2015  Παράδοση στο Υπ. ΥΠΜΕΔΙ για χρήση του εργαλείου μέσω κινητού ή ταμπλέτας από τους ελεγκτές - επιθεωρητές που διενεργούν οδικούς ελέγχους ADR.  Πιλοτικό σεμινάριο για την εκπαίδευση των εμπλεκομένων.  Ενσωμάτωση προδιαγραφών του Κατευθυντήριου οδηγού και των λιστών ελέγχων-παραβάσεων με τις κατηγορίες κινδύνου όπως και της χρήσης του διαδικτυακού εργαλείου σε Υπουργική Απόφαση.  Επικύρωση λογισμικού & τελική αξιολόγηση από το Υπ. ΥΠΜΕΔΙ και συναρμόδιους φορείς.

5 Οδικές Μεταφορές Επικίνδυνων Εμπορευμάτων - Νομοθετικό πλαίσιο  Κ.Υ.Α /4862/ΦΕΚ2514/Β΄/ Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2012/45/ΕΕ της Επιτροπής της 3ης Δεκεμβρίου 2012 για την δεύτερη προσαρμογή στην επιστημονική και τεχνική πρόοδο των παραρτημάτων της οδηγίας 2008/68/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, σχετικά με τις εσωτερικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων. ____________________________________________________________________ ΠΚ, 11 η Σύσκεψη Επιθεωρητών REACH, CLP - Συνάντηση Εργασίας PROTEAS, Αθήνα Απριλίου 2015  Οδηγία 95/50/ΕΚ της 6ης Οκτωβρίου 1995 σχετικά με την καθιέρωση ενιαίων διαδικασιών στον τομέα ελέγχου των οδικών μεταφορών επικίνδυνων εμπορευμάτων, η οποία επικαιροποιήθηκε και εναρμονίστηκε στο ελληνικό δίκαιο με την Αριθ. Φ.101/17353/1929/ΦΕΚ392Β/

6 PROTEAS WORKING GROUP-1 (WG-1) “ADR” - Σχεδιασμός Ηλεκτρονικού εργαλείου (1/3) ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ  Ηλεκτρονικό εργαλείο ADR: Ηλεκτρονική βάση δεδομένων επικίνδυνων εμπορευμάτων ώστε με την εισαγωγή συγκεκριμένων δεδομένων να εμφανίζονται όλες οι απαραίτητες προδιαγραφές & απαιτήσεις ADR. ____________________________________________________________________ ΠΚ, 11 η Σύσκεψη Επιθεωρητών REACH, CLP - Συνάντηση Εργασίας PROTEAS, Αθήνα Απριλίου 2015  Ηλεκτρονικό εργαλείο επιθεωρήσεων - παραβάσεων ADR: Ηλεκτρονική πλατφόρμα ελέγχου παραβάσεων για τον έλεγχο τυχόν παραβάσεων και την επιβολή προστίμων.

7  Εσωτερικές Βάσεις Δεδομένων : χαρακτηριστικά επικίνδυνων εμπορευμάτων που ορίζονται ως βασικές προδιαγραφές για τη μεταφορά τους βάσει της ADR. ____________________________________________________________________ ΠΚ, 11 η Σύσκεψη Επιθεωρητών REACH, CLP - Συνάντηση Εργασίας PROTEAS, Αθήνα Απριλίου 2015 PROTEAS WORKING GROUP-1 (WG-1) “ADR” - Σχεδιασμός Ηλεκτρονικού εργαλείου (2/3)  Εξωτερικές Βάσεις Δεδομένων : πιστοποιητικά οχημάτων ADR και επαγγελματικής κατάρτισης οδηγών σύμφωνα με στοιχεία του Υπ. ΥΠΜΕΔΙ (αυτόματος έλεγχος).  Καταχώριση όλων των επικίνδυνων εμπορευμάτων που μεταφέρονται & της ποσότητας τους - Αυτόματος έλεγχος εγκεκριμένων εμπορευμάτων & σχετικών διατάξεων ADR μέσω του εργαλείου.  Λίστες Σημείων Ελέγχων με τις παραβάσεις ADR, τις κατηγορίες κινδύνου και οδηγίες προς τους επιθεωρητές: 51 ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΛΕΓΧΟΙ - ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ (CHECKS) ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ, 43 ΓΙΑ ΧΥΔΗΝ ΦΟΡΤΙΑ & 41 ΓΙΑ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΕΝΑΝΤΙ 34 ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΚΥΑ 17353/2006.

8 ____________________________________________________________________ ΠΚ, 11 η Σύσκεψη Επιθεωρητών REACH, CLP - Συνάντηση Εργασίας PROTEAS, Αθήνα Απριλίου 2015 PROTEAS WORKING GROUP-1 (WG-1) “ADR” - Σχεδιασμός Ηλεκτρονικού εργαλείου (3/3)  Καταχώριση στοιχείων του ΣΑΜΕΕ της επιχείρησης σε περίπτωση εντοπισμού παραβάσεων.  Τήρηση ιστορικού αποτελεσμάτων ελέγχων - επιθεωρήσεων ADR από το Υπ. ΥΠΜΕΔΙ ανά :  όχημα  μεταφορική εταιρεία και  ελεγκτή.  Για κάθε είδος ελεγχόμενου φορτίου παράγεται προκαθορισμένη λίστα ελέγχων - παραβάσεων (π.χ. δεξαμενές, χύδην φορτία, συσκευασμένα εμπορεύματα, συνδυασμένη μεταφορά, εξαιρούμενες ποσότητες, κλπ).

9 WG - 1: ADR Οδική Μεταφορά Επικινδύνων Ηλεκτρονικό εργαλείο ελέγχων – παραβάσεων ADR (1/3) WG - 1: ADR Οδική Μεταφορά Επικινδύνων Ηλεκτρονικό εργαλείο ελέγχων – παραβάσεων ADR (1/3) ΒΗΜΑ 1 - Έλεγχος εγγράφων: Δελτίο αποστολής ή/και CMR ή/και έγγραφο μεταφοράς Άδεια κυκλοφορίας οχήματος ΚΤΕΟ & ασφαλιστήριο ΒΗΜΑ 2 - Καταχώριση νέου ελέγχου: Καταχώρηση στοιχείων ελέγχου (πινακίδες, στοιχεία οδηγού, οχήματος, ΜΑΜΦΟ, κλπ.) ____________________________________________________________________ ΠΚ, 11 η Σύσκεψη Επιθεωρητών REACH, CLP - Συνάντηση Εργασίας PROTEAS, Αθήνα Απριλίου 2015 ΒΗΜΑ 3 & 4 - Οπτικός έλεγχος οχήματος: Έλεγχος του μεταφερόμενου φορτίου (χύδην – συσκευασμένα) Καταγραφή του τρόπου μεταφοράς Έλεγχος αν η μεταφορά αφορά απόβλητα, έλεγχος συνδυασμένης μεταφοράς

10 WG - 1: ADR Οδική Μεταφορά Επικινδύνων Ηλεκτρονικό εργαλείο ελέγχων – παραβάσεων ADR (2/3) WG - 1: ADR Οδική Μεταφορά Επικινδύνων Ηλεκτρονικό εργαλείο ελέγχων – παραβάσεων ADR (2/3) ΒΗΜΑ 5 – Μεταφερόμενα Φορτία: Σύνδεση με την ηλεκτρονική πλατφόρμα, αντιστοίχιση UN No και καταχώριση του φορτίου (UN No, ποσότητες) Αυτόματος έλεγχος εγκεκριμένων προς μεταφορά εμπορευμάτων Αυτόματος έλεγχος συμφόρτωσης προϊόντων και ορίων , LQ, EQ. Έλεγχος ειδικών διατάξεων, σημάνσεων, εξαιρέσεων από την εφαρμογή της ADR, κλπ. ____________________________________________________________________ ΠΚ, 11 η Σύσκεψη Επιθεωρητών REACH, CLP - Συνάντηση Εργασίας PROTEAS, Αθήνα Απριλίου 2015

11 WG - 1: ADR Οδική Μεταφορά Επικινδύνων Ηλεκτρονικό εργαλείο ελέγχων – παραβάσεων ADR (3/3) ΒΗΜΑ 6 - Έλεγχος παραβάσεων βάσει της κατάλληλης Λίστας ελέγχων - παραβάσεων : Λίστα ελέγχων – παραβάσεων Δεξαμενές Λίστα ελέγχων – παραβάσεων Χύδην Φορτία Λίστα ελέγχων – παραβάσεων Συσκευασμένα Εμπορεύματα Λίστα ς ελέγχων – παραβάσεων Συσκευασμένα Εμπορ. Εξαίρεση Λίστα ελέγχων – παραβάσεων Συσκευασμένα LQ Λίστα ελέγχων – παραβάσεων Συσκευασμένα EQ Λίστα ελέγχων – παραβάσεων για συνδυασμένη μεταφορά ____________________________________________________________________ ΠΚ, 11 η Σύσκεψη Επιθεωρητών REACH, CLP - Συνάντηση Εργασίας PROTEAS, Αθήνα Απριλίου 2015

12 WG - 1: ADR Οδική Μεταφορά Επικινδύνων Ηλεκτρονικό εργαλείο – Διάγραμμα ροής WG - 1: ADR Οδική Μεταφορά Επικινδύνων Ηλεκτρονικό εργαλείο – Διάγραμμα ροής____________________________________________________________________ ΠΚ, 11 η Σύσκεψη Επιθεωρητών REACH, CLP - Συνάντηση Εργασίας PROTEAS, Αθήνα Απριλίου 2015

13 ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ Πολυτεχνείο Κρήτης Εργαστήριο Νοητικής Εργονομίας & Βιομηχανικής Ασφάλειας Τηλ Επικοινωνίας : , website: Πολυτεχνείο Κρήτης Εργαστήριο Νοητικής Εργονομίας & Βιομηχανικής Ασφάλειας Τηλ Επικοινωνίας : , website: ____________________________________________________________________ ΠΚ, 11 η Σύσκεψη Επιθεωρητών REACH, CLP - Συνάντηση Εργασίας PROTEAS, Αθήνα Απριλίου 2015


Κατέβασμα ppt "ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (LIFE+) PROTEAS ΣΤΗΝ ΟΔΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ _________________________________________________________________."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google