Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Κανονισμός 1907/2006/ΕΚ (REACH) Εφαρμογή στις Ένοπλες Δυνάμεις Επισμηναγός (ΜΕ) Ηλ. Μανωλής ΥΠΕΘΑ/ ΓΔΟΣΥ/ ΔΠ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Κανονισμός 1907/2006/ΕΚ (REACH) Εφαρμογή στις Ένοπλες Δυνάμεις Επισμηναγός (ΜΕ) Ηλ. Μανωλής ΥΠΕΘΑ/ ΓΔΟΣΥ/ ΔΠ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Κανονισμός 1907/2006/ΕΚ (REACH) Εφαρμογή στις Ένοπλες Δυνάμεις Επισμηναγός (ΜΕ) Ηλ. Μανωλής ΥΠΕΘΑ/ ΓΔΟΣΥ/ ΔΠ

2 Αρμόδιος φορέας Εφαρμογής REACH στο ΥΠΕΘΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ κ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ κ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

3 ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ - ΑΠΟΣΤΟΛΗ  Η Διεύθυνση Περιβάλλοντος (ΔΠ) είναι αρμόδια για τη μελέτη, την υποβολή εισηγήσεων και γενικότερα το χειρισμό θεμάτων, που μεταξύ άλλων αφορούν στην: Προστασία του Περιβάλλοντος, όπου δρουν οι ΕΔ. Προστασία του Περιβάλλοντος, όπου δρουν οι ΕΔ. Υγιεινή και Ασφάλεια Εργαζομένου Προσωπικού Περιβαλλοντική Πολιτική ΥΠΕΘΑ Περιβαλλοντική Πολιτική ΥΠΕΘΑ

4 Κύρια Στάδια Εναρμόνισης του ΥΠΕΘΑ με τον Κανονισμό REACH-Ενέργειες ΓΔΟΣΥ / ΔΠ  (Νοέμβριος 2007)- Ημερίδα Παρουσίασης του Συστήματος Υγιεινής και Ασφάλειας των Ενόπλων Δυνάμεων (ΣΥΑ/ ΥΠΕΘΑ)  (Νοέμβριος 2007)- Ετήσια Σύσκεψη DEFNET (Defense Environmental Network)  (Φεβρουάριος 2008)- Επαφές με Αρμόδια Αρχή Εφαρμογής του Κανονισμού (Γενικό Χημείο του Κράτους-ΓΧΚ)  Καταρτισμός καταλόγων των χρησιμοποιούμενων χημικών με μέριμνα των Γενικών Επιτελείων  Καταρτισμός καταλόγων των χρησιμοποιούμενων χημικών ουσιών με μέριμνα των Γενικών Επιτελείων  Οδηγίες για τα χημικά προϊόντα που αγοράζονται από το εγχώριο εμπόριο και από χώρες της ΕΕ  (Μάρτιος –Αύγουστος 2008) Λίστες με όλες τις αυτόνομες χημικές ουσίες που  είτε παράγονται εντός των ΕΔ  είτε εισάγονται (χώρες εκτός ΕΕ) σε ποσότητες μεγαλύτερες του ενός τόνου ετησίως  21 ουσίες πληρούν τα ανωτέρω κριτήρια

5 Ενέργειες ΓΔΟΣΥ / ΔΠ (συνέχεια)  ΕΚ 1907/ 2006 ΆΡΘΡΟ 2 : Σε κάθε Κράτος- Μέλος δίνεται η δυνατότητα να εξαιρέσει από τις διαδικασίες του Κανονισμού όσες χημικές ουσίες που κρίνεται ότι εξυπηρετούν σκοπούς εθνικής άμυνας  (Αύγουστος 2008) - Αξιολόγηση των στοιχείων των ΓΕ  Δέκα τέσσερις (14) ουσίες συνδέονται άμεσα με το επιχειρησιακό έργο της ΠΑ (λιπαντικά, υδραυλικά, κλπ) > Άρθρο 2  Επτά (7) ουσίες δεν συνδέονται άμεσα με το επιχειρησιακό έργο της ΠΑ και του ΠΝ (αποχρωστικά, καθαριστικά, αντιδιαβρωτικά, κλπ)  Οι ουσίες που εισάγονται εκτός της ΕΕ έχουν ειδικές προδιαγραφές (military specifications) και κατά συνέπεια δεν είναι δυνατή η εύρεση υποκατάστατων εντός της ΕΕ

6 Ενέργειες ΓΔΟΣΥ / ΔΠ (συνέχεια)  (Οκτώβριος 2008)- Επιστολή ΕΑΣ ΑΒΕΕ : Λίστα με σαράντα εννέα (49) χημικές ουσίες που εισάγονται από χώρες εκτός της ΕΕ και χρησιμοποιούνται για την παραγωγή πυρομαχικών (ρουκέτες, βλήματα, κλπ)  (Νοέμβριος 2008)- Η ΔΑΔΠ ζήτησε και πήρε τη σύμφωνη γνώμη των ΓΕ για το αν αυτά τα υλικά εξυπηρετούν σκοπούς εθνικής άμυνας.  (Νοέμβριος 2008) - Τελική Εισήγηση προς ΓΧΚ  Εξήντα τρεις (63) ουσίες ( 14 ουσίες της ΠΑ + 49 των ΕΑΣ) > Άρθρο 2  Επτά (7) ουσίες > 5 Προκαταχώριση (ΠΑ) + 2 αγορά εντός της ΕΕ (ΠΝ)  (Δεκέμβριος 2008)- Ολοκλήρωση προκαταχώρισης  (Μάρτιος 2009)- Σχέδιο ΚΥΑ (ΥΠΟΙΟ+ ΥΠΕΘΑ) που στοιχειοθετεί και επισημοποιεί την εξαίρεση των εν λόγω ουσιών από τις διαδικασίες του Κανονισμού

7 Ενέργειες ΓΔΟΣΥ / ΔΠ (συνέχεια)  (Μάρτιος 2008) - Διαταγή / Οδηγίες προς ΓΕ : Από τις αρχές του 2009 ζητείται από τους προμηθευτές ουσιών σε ποσότητες μεγαλύτερες του ενός τόνου αριθμούς προκαταχώρισης  (Μάρτιος 2008)- Διαταγή / Οδηγίες προς ΓΕ : Εφαρμογή διαδικασιών περιοδικής παρακολούθησης των προς προμήθεια χημικών ουσιών σε ετήσια βάση για τυχόν ύπαρξη και άλλων που θα ξεπεράσουν το κατώφλι του ενός τόνου  (Μάρτιος 2009) -Υποβολή Σχεδίου ΚΥΑ (ΥΠΟΙΟ+ ΥΠΕΘΑ) προς τη Νομική Υπηρεσία του ΥΠΕΘΑ > Κανονιστικές Διατάξεις και επικύρωση  (Σεπτέμβριος 2009) - Υπογραφή Σχεδίου ΚΥΑ από κ. ΥΕΘΑ  (Νοέμβριος 2009)- Επανυποβολή Σχεδίου ΚΥΑ από ΓΧΚ σε ΥΠΕΘΑ

8 Ενέργειες ΓΔΟΣΥ / ΔΠ (συνέχεια)  (Ιανουάριος 2010) – Υπογραφή Σχεδίου ΚΥΑ από κους ΥΕΘΑ και Οικονομικών, Αποστολή στο Εθνικό Τυπογραφείο για έκδοση ΦΕΚ  (Μάρτιος 2010)- ΚΥΑ 30458/40 (ΦΕΚ 56Β΄26-1-10)  (Ιανουάριος 2010)- Ανάληψη πρωτοβουλίας Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας με σκοπό τη δημιουργία κοινής διαδικασίας των Κρατών Μελών ΕΕ που θα επιτρέπει την αμοιβαία αποδοχή εξαιρέσεων που έχουν δοθεί σε χημικές ουσίες για λόγους εθνικής άμυνας από ένα Κράτος Μέλος σε ένα άλλο  Διασφάλιση απρόσκοπτων διασυνοριακών μεταφορών των στρατιωτικών υλικών  Διασφάλιση βιωσιμότητας των επιχειρήσεων  Τρεις δικλείδες ασφαλείας :  Registration dossier  Chemical Safety Report (Έκθεση Χημικής Ασφάλειας)  Chemical Data Safety Sheet (Δελτίο Δεδομένων Χημικής Ασφάλειας)

9  Ερωτήσεις ?


Κατέβασμα ppt "Κανονισμός 1907/2006/ΕΚ (REACH) Εφαρμογή στις Ένοπλες Δυνάμεις Επισμηναγός (ΜΕ) Ηλ. Μανωλής ΥΠΕΘΑ/ ΓΔΟΣΥ/ ΔΠ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google