Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΑΣΦΑΛΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΑΣΦΑΛΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΑΣΦΑΛΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Σερετίδης Χρυσόστομος Χημικός Μηχανικός Σύμβουλος ΑDR, Μέλος Δ.Σ. ΠΣΣΑΜΕΕ Ιούνιος 2013

2 Διεθνείς κανονισμοί ICAO DG Regulations IMDG Code ADNR ADR RID
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΣΕΡΕΤΙΔΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ, Χημικός Μηχανικός, Σύμβουλος ADR, Μέλος Δ.Σ. ΠΣΣΑΜΕΕ

3 Εθνική Νομοθεσία UN EU GR
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΣΕΡΕΤΙΔΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ, Χημικός Μηχανικός, Σύμβουλος ADR, Μέλος Δ.Σ. ΠΣΣΑΜΕΕ

4 Εθνική Νομοθεσία Επικινδύνων Αποβλήτων Πετρελαιοειδών
Εθνική Νομοθεσία για διαχείριση Επικινδύνων Αποβλήτων Πετρελαιοειδών Κ.Υ.Α /725/2006 GR Κ.Υ.Α /1159/2006 Ν. 4042/2012 Διασυνοριακές Μεταφορές EU Ε.Κ.1013/2006 Σύμβαση Βασιλείας ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΣΕΡΕΤΙΔΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ, Χημικός Μηχανικός, Σύμβουλος ADR, Μέλος Δ.Σ. ΠΣΣΑΜΕΕ

5 Είδη Επικινδύνων Αποβλήτων Πετρελαιοειδών
Ευρωπαϊκός Κατάλογος Αποβλήτων (Ε.Κ.Α.) Περίπου 400 κωδικοί Επικινδύνων Αποβλήτων – 6ψήφιος αριθμός με αστεράκι Επικίνδυνα Απόβλητα Πετρελαιοειδών (ενδεικτικά) * Πετρελαιοειδή κατάλοιπα * Λάσπες διαχωριστή ελαίου/νερού * Ρυπασμένα απορροφητικά υλικά, ΜΑΠ * Απόβλητα που περιέχουν πετρέλαιο * Ρυπασμένα χώματα ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΣΕΡΕΤΙΔΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ, Χημικός Μηχανικός, Σύμβουλος ADR, Μέλος Δ.Σ. ΠΣΣΑΜΕΕ

6 Ταξινόμηση Επικινδύνων Αποβλήτων Πετρελαιοειδών
Class Επικίνδυνα Απόβλητα UN Number PG I, II, III Φυσικοχημικές ιδιότητες και επικινδυνότητα ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΣΕΡΕΤΙΔΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ, Χημικός Μηχανικός, Σύμβουλος ADR, Μέλος Δ.Σ. ΠΣΣΑΜΕΕ

7 Οδικώς. Εμπορευματοκιβώτιο
Τρόποι μεταφοράς Οδικώς. Φορτηγό με συσκευασίες Μεταφορά Υγρών σε βυτίο Οδικώς. Εμπορευματοκιβώτιο με συσκευασίες Θαλάσσια μεταφορά εμπορευματοκιβωτίου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΣΕΡΕΤΙΔΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ, Χημικός Μηχανικός, Σύμβουλος ADR, Μέλος Δ.Σ. ΠΣΣΑΜΕΕ

8 Εμπλεκόμενοι - Διαδικασίες
Παραγωγός Ταξινόμηση Επικινδύνων Αποβλήτων Συλλογή, Συσκευασία, Σήμανση, Φόρτωση, Στοιβασία, Ασφάλιση Συλλέκτης, Φορτωτής Μεταφορέας Μεταφορά Εκφορτωτής Εκφόρτωση Παραλήπτης Τελική διάθεση Επικινδύνων Αποβλήτων ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΣΕΡΕΤΙΔΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ, Χημικός Μηχανικός, Σύμβουλος ADR, Μέλος Δ.Σ. ΠΣΣΑΜΕΕ

9 Έγγραφα πριν τη μεταφορά
Εθνική μεταφορά Έντυπο Αναγνώρισης Αποβλήτων Συμπλήρωση έντυπο αναγνώρισης αποβλήτων Κοινοποίηση στις αρμόδιες αρχές Εθνική Μεταφορά Τελική διάθεση Επικινδύνων Αποβλήτων Πετρελαιοειδών εντός Ελλάδος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΣΕΡΕΤΙΔΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ, Χημικός Μηχανικός, Σύμβουλος ADR, Μέλος Δ.Σ. ΠΣΣΑΜΕΕ

10 Έγγραφα πριν τη μεταφορά
Έντυπο Αναγνώρισης Αποβλήτων Εθνική Διασυνοριακή μεταφορά Αίτηση συγκατάθεσης στις αρμόδιες αρχές Έγγραφη συγκατάθεση από αρμόδιες αρχές Εθνική Διασυνοριακή Μεταφορά Έγγραφο παρακολούθησης Αποβλήτων Τελική διάθεση Επικινδύνων Αποβλήτων Πετρελαιοειδών σε χώρα της Ε.Ε. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΣΕΡΕΤΙΔΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ, Χημικός Μηχανικός, Σύμβουλος ADR, Μέλος Δ.Σ. ΠΣΣΑΜΕΕ

11 Συλλογή Επικινδύνων Αποβλήτων Πετρελαιοειδών
Συλλογή επικινδύνων αποβλήτων σε συσκευασίες Άντληση επικινδύνων αποβλήτων με βυτίο Σφράγιση συσκευασιών Ασφάλιση δεξαμενής ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΣΕΡΕΤΙΔΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ, Χημικός Μηχανικός, Σύμβουλος ADR, Μέλος Δ.Σ. ΠΣΣΑΜΕΕ

12 Συσκευασίες Επικινδύνων Αποβλήτων Πετρελαιοειδών
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΣΕΡΕΤΙΔΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ, Χημικός Μηχανικός, Σύμβουλος ADR, Μέλος Δ.Σ. ΠΣΣΑΜΕΕ

13 Σήμανση Συσκευασιών Επικινδύνων Αποβλήτων Πετρελαιοειδών
Σήμανση με UN Number (για θαλάσσια μεταφορά απαιτείται κατάλληλη ονομασία αποστολής) Ετικέτες κινδύνου Βέλη προσανατολισμού Περιβαλλοντικά Επικίνδυνες Ουσίες ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΣΕΡΕΤΙΔΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ, Χημικός Μηχανικός, Σύμβουλος ADR, Μέλος Δ.Σ. ΠΣΣΑΜΕΕ

14 Φόρτωση Επικινδύνων Αποβλήτων Πετρελαιοειδών
Φόρτωση με περονοφόρο Κίνδυνος ανατροπής Τήρηση ορίου ταχύτητας Τακτική συντήρηση Ελαστικά Μέτρα Ασφάλειας οδηγού Πιστοποιημένος χειριστής περονοφόρου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΣΕΡΕΤΙΔΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ, Χημικός Μηχανικός, Σύμβουλος ADR, Μέλος Δ.Σ. ΠΣΣΑΜΕΕ

15 Στοιβασία & Ασφάλιση φορτίου συσκευασιών
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΣΕΡΕΤΙΔΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ, Χημικός Μηχανικός, Σύμβουλος ADR, Μέλος Δ.Σ. ΠΣΣΑΜΕΕ

16 Στοιβασία & Ασφάλιση φορτίου συσκευασιών
Παραδείγματα στερέωσης συσκευασιών σε εμπορευματοκιβώτιο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΣΕΡΕΤΙΔΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ, Χημικός Μηχανικός, Σύμβουλος ADR, Μέλος Δ.Σ. ΠΣΣΑΜΕΕ

17 Κατηγορίες βυτιοφόρων οχημάτων
Έγκριση τύπου οχήματος ADR Όχημα FL Μεταφορά εύφλεκτων Όχημα OX Μεταφορά Υπεροξειδίου του Υδρογόνου Όχημα AT Μεταφορά άλλων Επικινδύνων Αποβλήτων ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΣΕΡΕΤΙΔΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ, Χημικός Μηχανικός, Σύμβουλος ADR, Μέλος Δ.Σ. ΠΣΣΑΜΕΕ

18 Χαρακτηριστικά οχήματος
Μεταφορά Υγρών Επικινδύνων Αποβλήτων Σύνδεσμοι Σωληνώσεων Πνευματικές Βαλβίδες Προστασία υπερπλήρωσης ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΣΕΡΕΤΙΔΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ, Χημικός Μηχανικός, Σύμβουλος ADR, Μέλος Δ.Σ. ΠΣΣΑΜΕΕ

19 Χαρακτηριστικά οχήματος
Γείωση Βυτίου Πάχος Δεξαμενής Αναπνευστικά - Ασφαλιστικά Δοχείο συλλογής Πυροσβεστήρες ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΣΕΡΕΤΙΔΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ, Χημικός Μηχανικός, Σύμβουλος ADR, Μέλος Δ.Σ. ΠΣΣΑΜΕΕ

20 Χαρακτηριστικά οχήματος
Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός Διακόπτης ΑDR Πίνακας χειρισμού ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΣΕΡΕΤΙΔΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ, Χημικός Μηχανικός, Σύμβουλος ADR, Μέλος Δ.Σ. ΠΣΣΑΜΕΕ

21 Φύλλο δοκιμών ADR δεξαμενής ανά 3 χρόνια
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΣΕΡΕΤΙΔΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ, Χημικός Μηχανικός, Σύμβουλος ADR, Μέλος Δ.Σ. ΠΣΣΑΜΕΕ

22 Σήμανση οχήματος Βυτίου
Σήμανση Βυτίου Επικινδύνων Αποβλήτων ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΣΕΡΕΤΙΔΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ, Χημικός Μηχανικός, Σύμβουλος ADR, Μέλος Δ.Σ. ΠΣΣΑΜΕΕ

23 Σήμανση Οχημάτος + Εμπορευματοκιβωτίου
Όχημα κουρτίνα Όχημα με Εμπορευματοκιβώτιο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΣΕΡΕΤΙΔΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ, Χημικός Μηχανικός, Σύμβουλος ADR, Μέλος Δ.Σ. ΠΣΣΑΜΕΕ

24 Πιστοποιητικό container
Μεταφορά - Έγγραφα Έγγραφο μεταφοράς Γραπτές Οδηγίες Πιστοποιητικό container ADR οχήματος ADR οδηγού ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΣΕΡΕΤΙΔΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ, Χημικός Μηχανικός, Σύμβουλος ADR, Μέλος Δ.Σ. ΠΣΣΑΜΕΕ

25 Μεταφορά – Έντυπα αποβλήτων
Έντυπο Αναγνώρισης Αποβλήτων Έντυπο Παρακολούθησης Αποβλήτων ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΣΕΡΕΤΙΔΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ, Χημικός Μηχανικός, Σύμβουλος ADR, Μέλος Δ.Σ. ΠΣΣΑΜΕΕ

26 Εξοπλισμός οχημάτων - οδηγού
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΣΕΡΕΤΙΔΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ, Χημικός Μηχανικός, Σύμβουλος ADR, Μέλος Δ.Σ. ΠΣΣΑΜΕΕ

27 Συμπεριφορά οδηγού - οχήματος
Τήρηση ορίου ταχύτητας Επικίνδυνοι ελιγμοί Αντικανονικό προσπέρασμα Καλή κατάσταση ελαστικών - οχήματος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΣΕΡΕΤΙΔΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ, Χημικός Μηχανικός, Σύμβουλος ADR, Μέλος Δ.Σ. ΠΣΣΑΜΕΕ

28 Έλεγχοι - περιορισμοί Π-49 Ρ-64 Ρ-74 Ρ-45 Έλεγχοι στο δρόμο
Περιορισμοί κυκλοφορίας Σήραγγες, κατοικημένες περιοχές Π-49 Ρ-64 Ρ-74 Ρ-45 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΣΕΡΕΤΙΔΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ, Χημικός Μηχανικός, Σύμβουλος ADR, Μέλος Δ.Σ. ΠΣΣΑΜΕΕ

29 Εκφόρτωση – Τελική διάθεση
Εκφόρτωση Επικινδύνων Αποβλήτων Εγκατάσταση τελικής διάθεσης Επικινδύνων Αποβλήτων ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΣΕΡΕΤΙΔΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ, Χημικός Μηχανικός, Σύμβουλος ADR, Μέλος Δ.Σ. ΠΣΣΑΜΕΕ

30 Ευχαριστώ για την προσοχή σας.
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Σερετίδης Χρυσόστομος Χημικός Μηχανικός Σύμβουλος ΑDR, Μέλος Δ.Σ. ΠΣΣΑΜΕΕ Ιούνιος 2013


Κατέβασμα ppt "ΑΣΦΑΛΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google