Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Σερετίδης Χρυσόστομος Χημικός Μηχανικός Σύμβουλος ΑDR, Μέλος Δ.Σ. ΠΣΣΑΜΕΕ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ Ιούνιος.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Σερετίδης Χρυσόστομος Χημικός Μηχανικός Σύμβουλος ΑDR, Μέλος Δ.Σ. ΠΣΣΑΜΕΕ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ Ιούνιος."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Σερετίδης Χρυσόστομος Χημικός Μηχανικός Σύμβουλος ΑDR, Μέλος Δ.Σ. ΠΣΣΑΜΕΕ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ Ιούνιος 2013

2 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΣΕΡΕΤΙΔΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ, Χημικός Μηχανικός, Σύμβουλος ADR, Μέλος Δ.Σ. ΠΣΣΑΜΕΕ ICAO DG Regulations IMDG Code ADNR RID ADR

3 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΣΕΡΕΤΙΔΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ, Χημικός Μηχανικός, Σύμβουλος ADR, Μέλος Δ.Σ. ΠΣΣΑΜΕΕ UNEUGR

4 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΣΕΡΕΤΙΔΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ, Χημικός Μηχανικός, Σύμβουλος ADR, Μέλος Δ.Σ. ΠΣΣΑΜΕΕ GR Εθνική Νομοθεσία για διαχείριση Επικινδύνων Αποβλήτων Πετρελαιοειδών Κ.Υ.Α. 13588/725/2006 Κ.Υ.Α. 24944/1159/2006 Ν. 4042/2012 Διασυνοριακές Μεταφορές Ε.Κ.1013/2006 EU Σύμβαση Βασιλείας

5 Ευρωπαϊκός Κατάλογος Αποβλήτων (Ε.Κ.Α.) Περίπου 400 κωδικοί Επικινδύνων Αποβλήτων – 6ψήφιος αριθμός με αστεράκι Επικίνδυνα Απόβλητα Πετρελαιοειδών (ενδεικτικά) 05 01 03* Πετρελαιοειδή κατάλοιπα 17 05 03* Ρυπασμένα χώματα ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΣΕΡΕΤΙΔΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ, Χημικός Μηχανικός, Σύμβουλος ADR, Μέλος Δ.Σ. ΠΣΣΑΜΕΕ 13 05 02* Λάσπες διαχωριστή ελαίου/νερού 16 07 08* Απόβλητα που περιέχουν πετρέλαιο 15 02 02* Ρυπασμένα απορροφητικά υλικά, ΜΑΠ

6 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΣΕΡΕΤΙΔΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ, Χημικός Μηχανικός, Σύμβουλος ADR, Μέλος Δ.Σ. ΠΣΣΑΜΕΕ Φυσικοχημικές ιδιότητες και επικινδυνότητα Επικίνδυνα Απόβλητα Class UN Number PG I, II, III

7 Θαλάσσια μεταφορά εμπορευματοκιβωτίου Μεταφορά Υγρών σε βυτίοΟδικώς. Φορτηγό με συσκευασίες ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΣΕΡΕΤΙΔΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ, Χημικός Μηχανικός, Σύμβουλος ADR, Μέλος Δ.Σ. ΠΣΣΑΜΕΕ Οδικώς. Εμπορευματοκιβώτιο με συσκευασίες

8 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΣΕΡΕΤΙΔΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ, Χημικός Μηχανικός, Σύμβουλος ADR, Μέλος Δ.Σ. ΠΣΣΑΜΕΕ Συλλογή, Συσκευασία, Σήμανση, Φόρτωση, Στοιβασία, Ασφάλιση Μεταφορά Εκφόρτωση Τελική διάθεση Επικινδύνων Αποβλήτων Ταξινόμηση Επικινδύνων Αποβλήτων

9 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΣΕΡΕΤΙΔΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ, Χημικός Μηχανικός, Σύμβουλος ADR, Μέλος Δ.Σ. ΠΣΣΑΜΕΕ Συμπλήρωση έντυπο αναγνώρισης αποβλήτων Κοινοποίηση στις αρμόδιες αρχές Εθνική Μεταφορά Τελική διάθεση Επικινδύνων Αποβλήτων Πετρελαιοειδών εντός Ελλάδος

10 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΣΕΡΕΤΙΔΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ, Χημικός Μηχανικός, Σύμβουλος ADR, Μέλος Δ.Σ. ΠΣΣΑΜΕΕ Αίτηση συγκατάθεσης στις αρμόδιες αρχές Έγγραφη συγκατάθεση από αρμόδιες αρχές Εθνική Διασυνοριακή Μεταφορά Τελική διάθεση Επικινδύνων Αποβλήτων Πετρελαιοειδών σε χώρα της Ε.Ε.

11 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΣΕΡΕΤΙΔΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ, Χημικός Μηχανικός, Σύμβουλος ADR, Μέλος Δ.Σ. ΠΣΣΑΜΕΕ Άντληση επικινδύνων αποβλήτων με βυτίο Συλλογή επικινδύνων αποβλήτων σε συσκευασίες Σφράγιση συσκευασιών Ασφάλιση δεξαμενής

12 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΣΕΡΕΤΙΔΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ, Χημικός Μηχανικός, Σύμβουλος ADR, Μέλος Δ.Σ. ΠΣΣΑΜΕΕ

13 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΣΕΡΕΤΙΔΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ, Χημικός Μηχανικός, Σύμβουλος ADR, Μέλος Δ.Σ. ΠΣΣΑΜΕΕ Ετικέτες κινδύνου Βέλη προσανατολισμού Περιβαλλοντικά Επικίνδυνες Ουσίες Σήμανση με UN Number (για θαλάσσια μεταφορά απαιτείται κατάλληλη ονομασία αποστολής)

14 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΣΕΡΕΤΙΔΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ, Χημικός Μηχανικός, Σύμβουλος ADR, Μέλος Δ.Σ. ΠΣΣΑΜΕΕ Φόρτωση με περονοφόροΚίνδυνος ανατροπής Πιστοποιημένος χειριστής περονοφόρου Τήρηση ορίου ταχύτητας Τακτική συντήρηση Ελαστικά Μέτρα Ασφάλειας οδηγού

15 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΣΕΡΕΤΙΔΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ, Χημικός Μηχανικός, Σύμβουλος ADR, Μέλος Δ.Σ. ΠΣΣΑΜΕΕ

16 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΣΕΡΕΤΙΔΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ, Χημικός Μηχανικός, Σύμβουλος ADR, Μέλος Δ.Σ. ΠΣΣΑΜΕΕ Παραδείγματα στερέωσης συσκευασιών σε εμπορευματοκιβώτιο

17 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΣΕΡΕΤΙΔΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ, Χημικός Μηχανικός, Σύμβουλος ADR, Μέλος Δ.Σ. ΠΣΣΑΜΕΕ Έγκριση τύπου οχήματος ADR Όχημα OX Όχημα AT Όχημα FL Μεταφορά Υπεροξειδίου του Υδρογόνου Μεταφορά άλλων Επικινδύνων Αποβλήτων Μεταφορά εύφλεκτων

18 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΣΕΡΕΤΙΔΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ, Χημικός Μηχανικός, Σύμβουλος ADR, Μέλος Δ.Σ. ΠΣΣΑΜΕΕ Μεταφορά Υγρών Επικινδύνων Αποβλήτων

19 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΣΕΡΕΤΙΔΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ, Χημικός Μηχανικός, Σύμβουλος ADR, Μέλος Δ.Σ. ΠΣΣΑΜΕΕ Γείωση ΒυτίουΠάχος Δεξαμενής Αναπνευστικά - Ασφαλιστικά Δοχείο συλλογήςΠυροσβεστήρες

20 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΣΕΡΕΤΙΔΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ, Χημικός Μηχανικός, Σύμβουλος ADR, Μέλος Δ.Σ. ΠΣΣΑΜΕΕ Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός

21 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΣΕΡΕΤΙΔΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ, Χημικός Μηχανικός, Σύμβουλος ADR, Μέλος Δ.Σ. ΠΣΣΑΜΕΕ Πιστοποιητικό έγκρισης οχήματος ADR ανά χρόνο Φύλλο δοκιμών ADR δεξαμενής ανά 3 χρόνια

22 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΣΕΡΕΤΙΔΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ, Χημικός Μηχανικός, Σύμβουλος ADR, Μέλος Δ.Σ. ΠΣΣΑΜΕΕ Σήμανση Βυτίου Επικινδύνων Αποβλήτων

23 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΣΕΡΕΤΙΔΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ, Χημικός Μηχανικός, Σύμβουλος ADR, Μέλος Δ.Σ. ΠΣΣΑΜΕΕ

24 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΣΕΡΕΤΙΔΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ, Χημικός Μηχανικός, Σύμβουλος ADR, Μέλος Δ.Σ. ΠΣΣΑΜΕΕ Έγγραφο μεταφοράςΓραπτές ΟδηγίεςΠιστοποιητικό container ADR οχήματοςADR οδηγού

25 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΣΕΡΕΤΙΔΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ, Χημικός Μηχανικός, Σύμβουλος ADR, Μέλος Δ.Σ. ΠΣΣΑΜΕΕ Έντυπο Αναγνώρισης Αποβλήτων Έντυπο Παρακολούθησης Αποβλήτων

26 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΣΕΡΕΤΙΔΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ, Χημικός Μηχανικός, Σύμβουλος ADR, Μέλος Δ.Σ. ΠΣΣΑΜΕΕ

27 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΣΕΡΕΤΙΔΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ, Χημικός Μηχανικός, Σύμβουλος ADR, Μέλος Δ.Σ. ΠΣΣΑΜΕΕ Τήρηση ορίου ταχύτηταςΕπικίνδυνοι ελιγμοί Αντικανονικό προσπέρασμαΚαλή κατάσταση ελαστικών - οχήματος

28 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΣΕΡΕΤΙΔΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ, Χημικός Μηχανικός, Σύμβουλος ADR, Μέλος Δ.Σ. ΠΣΣΑΜΕΕ Έλεγχοι στο δρόμο Περιορισμοί κυκλοφορίας Σήραγγες, κατοικημένες περιοχές Π-49 Ρ-64 Ρ-74 Ρ-45

29 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΣΕΡΕΤΙΔΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ, Χημικός Μηχανικός, Σύμβουλος ADR, Μέλος Δ.Σ. ΠΣΣΑΜΕΕ Εκφόρτωση Επικινδύνων Αποβλήτων Εγκατάσταση τελικής διάθεσης Επικινδύνων Αποβλήτων

30 Σερετίδης Χρυσόστομος Χημικός Μηχανικός Σύμβουλος ΑDR, Μέλος Δ.Σ. ΠΣΣΑΜΕΕ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ Ιούνιος 2013


Κατέβασμα ppt "Σερετίδης Χρυσόστομος Χημικός Μηχανικός Σύμβουλος ΑDR, Μέλος Δ.Σ. ΠΣΣΑΜΕΕ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ Ιούνιος."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google