Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ενημέρωση σε Θέματα Μεταφοράς Επικινδύνων Ειδών

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ενημέρωση σε Θέματα Μεταφοράς Επικινδύνων Ειδών"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ενημέρωση σε Θέματα Μεταφοράς Επικινδύνων Ειδών
Διονύσης Σουρλάς Ελαΐς Unilever Hellas

2 Outline Εξελίξεις Περιορισμένες Ποσότητες
Εσωτερικές μεταφορές Επικινδύνων Ειδών ADR 2011 IMDG 2010 Περιορισμένες Ποσότητες 3/2/2011 Γεν. Συνέλευση ΣΑΕ

3 Εξελίξεις στην Ελλάδα Οδικές μεταφορές ΦΕΚ 1385Β/ 2 Σεπτ. 2010
Ενσωμάτωση Ευρωπαικής οδηγίας 2008/68 για τις εσωτερικές μεταφορές Ε.Ε. Ενσωμάτωση ADR 2009, RID 2009. Θαλάσσιες Μεταφορές Ξεκινά νέος γύρος διαβουλεύσεων. 3/2/2011 Γεν. Συνέλευση ΣΑΕ

4 ADR 2011 Εφαρμογή Βασικές διαφορές:
Διευκρίνιση κριτηρίων ταξινομήσης για είδη επικίνδυνα για το υδάτινο περιβάλλον (κλάση 9). Άλλαγές σε θέματα Π.Π. Απλοποίηση πινάκων αναφορικά με τις Π.Π. Νέο σύμβολο επισήμανσης για Π.Π. Απαιτήσεις συσκευασίας αλλά όχι πιστοποίηση. 3/2/2011 Γεν. Συνέλευση ΣΑΕ

5 Συνδυασμός με αεροπορική
ADR 2011 Νέο σύμβολο για την επισήμανση συσκευασιών που περιέχουν Π.Π. Το ίδιο σύμβολο και για την επισήμανση μεταφορικών μονάδων. Συνδυασμός με αεροπορική Οδική & Θαλάσσια Υ Μέχρι 30 Ιουνίου 2015 επικίνδυνα είδη σε ΠΠ μπορούν να μεταφέρονται σύμφωνα με τα ισχύοντα την 1/12/2011 (ADR 2009). 3/2/2011 Γεν. Συνέλευση ΣΑΕ

6 IMDG Σε εφαρμογή ο IMDG 2008 IMDG 2010: Τι εισάγει ο IMDG 2010
Προαιρετική εφαρμογή από 1/1/2011 Υποχρεωτική από 1/1/2012 Τι εισάγει ο IMDG 2010 Εναρμόνιση με ADR 2010 αναφορικά με την επισήμανση συσκευασιών σε ΠΠ Μαρκάρισμα και επισήμανση μεταφορικών μονάδων με το ίδιο σήμα. 3/2/2011 Γεν. Συνέλευση ΣΑΕ

7 Περιορισμένες Ποσότητες
Κίνητρο και στόχος Αντικείμενο ερωτήσεων προς τους συνδέσμους. Μη επαρκής γνώση του θέματος από τμήματα logistics με συνέπεια να εμφανίζονται προβλήματα στις μεταφορές. Ορισμός εννοιών και πρακτικές συμβουλές Παρουσίαση βάσει ADR για οδικές μεταφορές. Εξαιρέσεις που περιλαμβάνει ADR σχετικά με την ποσότητα των μεταφερομένων ειδών: Συνολική ποσότητα (1.1.1.) Περιορισμός στο μέγεθος των συσκευασιών πέρα των όσων ορίζουν (περιορισμένες ποσότητες) 3/2/2011 Γεν. Συνέλευση ΣΑΕ

8 Περιορισμένες Ποσότητες
Αφορά «συνδυασμό» συσκευασιών: εσωτερική- εξωτερική. Εφόσον ένα είδος επιτρέπεται να μεταφερθεί σε ΠΠ, ορίζεται μέγιστο μέγεθος εσωτερικής συσκευασίας. Το μέγιστο μικτό βάρος του πακέτου είναι 30kg (χαρτοκιβώτιο) ή 20kg (δίσκος με stretch film). Εξαίρεση από την ADR εκτός κεφαλαίου 3.4 3/2/2011 Γεν. Συνέλευση ΣΑΕ

9 Περιορισμένες Ποσότητες
Ο προσδιορισμός του μεγιστου μεγέθους των εσωτερικών συσκευασιών γίνεται με τη βοήθεια του Πίνακα των Ε.Ε. και τον Πίνακα του κεφαλαίου 3.4 3/2/2011 Γεν. Συνέλευση ΣΑΕ

10 Περιορισμένες Ποσότητες
Ο προσδιορισμός του μεγιστου μεγέθους των εσωτερικών συσκευασιών γίνεται με τη βοήθεια του Πίνακα των Ε.Ε. και τον Πίνακα του κεφαλαίου 3.4 Για εύφλεκτο αεροζόλ UN1950 η εσωτερική συσκευασία μπορεί να περιέχει μέγιστη καθαρή ποσότητα ίση με 1 λίτρο 3/2/2011 Γεν. Συνέλευση ΣΑΕ

11 Διαδικασία Μεταφοράς (1)
Συσκευασία Εσωτερική συσκευασία < 1l (για UN 1950) Συνολικό μικτό βάρος 30kg (για χαρτοκιβώτιο) Καταλληλότητα εσωτερικής/ εξωτερικής συσκευασίας Επισήμανση χαρτοκιβωτίου με ρόμβο, και ανάλογα με το μεταφερόμενο είδος/ είδη ανά πακέτο. Βέλη κατεύθυνσης, εφόσον απαιτείται. (όχι για το αεροζόλ) UN1950 ADR 2011 ADR 2009 3/2/2011 Γεν. Συνέλευση ΣΑΕ

12 Διαδικασία Μεταφοράς (2)
Ενημέρωση μεταφορέα ως προς τη μεταφερόμενη ποσότητα ειδών σε ΠΠ. Μονάδες μεταφοράς μέγιστου βάρους > 12τον, που μεταφέρουν ΕΕ σε ΠΠ μικτού βάρους >8τον θα επισημαίνονται στο εμπρός και πίσω μέρος με την πινακίδα (ADR 2009). Δεν υπάρχει περιορισμός σε ότι αφορά τη μεταφερόμενη ποσότητα. Δεν υπάρχει απαίτηση για εγκεκριμένο τύπο φορτηγού, ή ειδικά εκπαιδευμένο οδηγό (άδεια ADR). LTD QTY >65mm 3/2/2011 Γεν. Συνέλευση ΣΑΕ

13 Εξαιρέσεις ADR σχετικές με ποσότητα
– εξαιρέσεις σχετικές με τη συνολική μεταφερόμενη ποσότητα ανά μεταφορική μονάδα. Αν η συνολική ποσότητα των μεταφερομένων ειδών, λαμβάνοντας υπόψη και συντελεστές ισοδυναμίας δεν ξεπερνά τα 1000kg, τότε η μεταφορά εξαιρείται από ορισμένες (όχι όλες) προϋποθέσεις της ADR. Δεν πρόκειται για μεταφορά ειδών σε περιορισμένες ποσότητες αν και συχνά συγχέεται με αυτή. 3/2/2011 Γεν. Συνέλευση ΣΑΕ


Κατέβασμα ppt "Ενημέρωση σε Θέματα Μεταφοράς Επικινδύνων Ειδών"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google