Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ενημέρωση σε Θέματα Μεταφοράς Επικινδύνων Ειδών Διονύσης Σουρλάς Ελαΐς Unilever Hellas.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ενημέρωση σε Θέματα Μεταφοράς Επικινδύνων Ειδών Διονύσης Σουρλάς Ελαΐς Unilever Hellas."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ενημέρωση σε Θέματα Μεταφοράς Επικινδύνων Ειδών Διονύσης Σουρλάς Ελαΐς Unilever Hellas

2 3/2/2011Γεν. Συνέλευση ΣΑΕ2 Outline •Εξελίξεις –Εσωτερικές μεταφορές Επικινδύνων Ειδών –ADR 2011 –IMDG 2010 •Περιορισμένες Ποσότητες

3 3/2/2011Γεν. Συνέλευση ΣΑΕ3 Εξελίξεις στην Ελλάδα •Οδικές μεταφορές ΦΕΚ 1385Β/ 2 Σεπτ. 2010 –Ενσωμάτωση Ευρωπαικής οδηγίας 2008/68 για τις εσωτερικές μεταφορές Ε.Ε. –Ενσωμάτωση ADR 2009, RID 2009. •Θαλάσσιες Μεταφορές –Ξεκινά νέος γύρος διαβουλεύσεων.

4 3/2/2011Γεν. Συνέλευση ΣΑΕ4 ADR 2011 •Εφαρμογή –Από 1/1/2011. Δυνατή η εφαρμογή ADR2009 έως 30/6/2011. •Βασικές διαφορές: –Διευκρίνιση κριτηρίων ταξινομήσης για είδη επικίνδυνα για το υδάτινο περιβάλλον (κλάση 9). –Άλλαγές σε θέματα Π.Π. •Απλοποίηση πινάκων αναφορικά με τις Π.Π. •Νέο σύμβολο επισήμανσης για Π.Π. •Απαιτήσεις συσκευασίας αλλά όχι πιστοποίηση.

5 3/2/2011Γεν. Συνέλευση ΣΑΕ5 ADR 2011 •Νέο σύμβολο για την επισήμανση συσκευασιών που περιέχουν Π.Π. Το ίδιο σύμβολο και για την επισήμανση μεταφορικών μονάδων. Υ Οδική & Θαλάσσια Συνδυασμός με αεροπορική Μέχρι 30 Ιουνίου 2015 επικίνδυνα είδη σε ΠΠ μπορούν να μεταφέρονται σύμφωνα με τα ισχύοντα την 1/12/2011 (ADR 2009).

6 3/2/2011Γεν. Συνέλευση ΣΑΕ6 IMDG •Σε εφαρμογή ο IMDG 2008 •IMDG 2010: –Προαιρετική εφαρμογή από 1/1/2011 –Υποχρεωτική από 1/1/2012 •Τι εισάγει ο IMDG 2010 –Εναρμόνιση με ADR 2010 αναφορικά με την επισήμανση συσκευασιών σε ΠΠ –Μαρκάρισμα και επισήμανση μεταφορικών μονάδων με το ίδιο σήμα.

7 3/2/2011Γεν. Συνέλευση ΣΑΕ7 Περιορισμένες Ποσότητες •Κίνητρο και στόχος –Αντικείμενο ερωτήσεων προς τους συνδέσμους. –Μη επαρκής γνώση του θέματος από τμήματα logistics με συνέπεια να εμφανίζονται προβλήματα στις μεταφορές. –Ορισμός εννοιών και πρακτικές συμβουλές –Παρουσίαση βάσει ADR για οδικές μεταφορές. •Εξαιρέσεις που περιλαμβάνει ADR σχετικά με την ποσότητα των μεταφερομένων ειδών: –Συνολική ποσότητα (1.1.1.) –Περιορισμός στο μέγεθος των συσκευασιών πέρα των όσων ορίζουν (περιορισμένες ποσότητες)

8 3/2/2011Γεν. Συνέλευση ΣΑΕ8 Περιορισμένες Ποσότητες •Αφορά «συνδυασμό» συσκευασιών: εσωτερική- εξωτερική. •Εφόσον ένα είδος επιτρέπεται να μεταφερθεί σε ΠΠ, ορίζεται μέγιστο μέγεθος εσωτερικής συσκευασίας. •Το μέγιστο μικτό βάρος του πακέτου είναι 30kg (χαρτοκιβώτιο) ή 20kg (δίσκος με stretch film). •Εξαίρεση από την ADR εκτός κεφαλαίου 3.4

9 3/2/2011Γεν. Συνέλευση ΣΑΕ9 Περιορισμένες Ποσότητες •Ο προσδιορισμός του μεγιστου μεγέθους των εσωτερικών συσκευασιών γίνεται με τη βοήθεια του Πίνακα των Ε.Ε. και τον Πίνακα του κεφαλαίου 3.4

10 3/2/2011Γεν. Συνέλευση ΣΑΕ10 Περιορισμένες Ποσότητες •Ο προσδιορισμός του μεγιστου μεγέθους των εσωτερικών συσκευασιών γίνεται με τη βοήθεια του Πίνακα των Ε.Ε. και τον Πίνακα του κεφαλαίου 3.4 Για εύφλεκτο αεροζόλ UN1950 η εσωτερική συσκευασία μπορεί να περιέχει μέγιστη καθαρή ποσότητα ίση με 1 λίτρο

11 3/2/2011Γεν. Συνέλευση ΣΑΕ11 Διαδικασία Μεταφοράς (1) Συσκευασία •Εσωτερική συσκευασία < 1l (για UN 1950) •Συνολικό μικτό βάρος 30kg (για χαρτοκιβώτιο) •Καταλληλότητα εσωτερικής/ εξωτερικής συσκευασίας •Επισήμανση χαρτοκιβωτίου με ρόμβο, και ανάλογα με το μεταφερόμενο είδος/ είδη ανά πακέτο. •Βέλη κατεύθυνσης, εφόσον απαιτείται. (όχι για το αεροζόλ) UN1950 ADR 2009 ADR 2011

12 3/2/2011Γεν. Συνέλευση ΣΑΕ12 Διαδικασία Μεταφοράς (2) •Ενημέρωση μεταφορέα ως προς τη μεταφερόμενη ποσότητα ειδών σε ΠΠ. •Μονάδες μεταφοράς μέγιστου βάρους > 12τον, που μεταφέρουν ΕΕ σε ΠΠ μικτού βάρους >8τον θα επισημαίνονται στο εμπρός και πίσω μέρος με την πινακίδα (ADR 2009). •Δεν υπάρχει περιορισμός σε ότι αφορά τη μεταφερόμενη ποσότητα. •Δεν υπάρχει απαίτηση για εγκεκριμένο τύπο φορτηγού, ή ειδικά εκπαιδευμένο οδηγό (άδεια ADR). LTD QTY >65mm

13 3/2/2011Γεν. Συνέλευση ΣΑΕ13 Εξαιρέσεις ADR σχετικές με ποσότητα •1.1.3.6 – εξαιρέσεις σχετικές με τη συνολική μεταφερόμενη ποσότητα ανά μεταφορική μονάδα. •Αν η συνολική ποσότητα των μεταφερομένων ειδών, λαμβάνοντας υπόψη και συντελεστές ισοδυναμίας δεν ξεπερνά τα 1000kg, τότε η μεταφορά εξαιρείται από ορισμένες (όχι όλες) προϋποθέσεις της ADR. Δεν πρόκειται για μεταφορά ειδών σε περιορισμένες ποσότητες αν και συχνά συγχέεται με αυτή.


Κατέβασμα ppt "Ενημέρωση σε Θέματα Μεταφοράς Επικινδύνων Ειδών Διονύσης Σουρλάς Ελαΐς Unilever Hellas."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google