Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Μεταφορές Επικινδύνων Εμπορευμάτων Πρόσφατες Εξελίξεις Διονύσιος Σουρλάς Ημερίδα ΣΑΕ 22 Οκτωβρίου 2008.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Μεταφορές Επικινδύνων Εμπορευμάτων Πρόσφατες Εξελίξεις Διονύσιος Σουρλάς Ημερίδα ΣΑΕ 22 Οκτωβρίου 2008."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Μεταφορές Επικινδύνων Εμπορευμάτων Πρόσφατες Εξελίξεις Διονύσιος Σουρλάς Ημερίδα ΣΑΕ 22 Οκτωβρίου 2008

2 Δ. Σουρλάς – Μεταφορές ΕΕ Ημερίδα ΣΑΕ – 22/10/08 2 Κύρια Σημεία  Εγχώριες Θαλάσσιες Μεταφορές (ΠΔ 405/96)  Γενικότερο πλαίσιο & εξελίξεις

3 Δ. Σουρλάς – Μεταφορές ΕΕ Ημερίδα ΣΑΕ – 22/10/08 3 Επικαιροποίηση ΠΔ 405/96  11/2004 : σύσταση γνωμοδοτικής επιτροπής για αναμόρφωση του ΠΔ 405/96  7/2005 : υπογραφή εισήγησης. Αφήνει ορισμένα σημεία για παραπέρα διερεύνηση από τις υπηρεσίες του υπουργείου  2005 - ’08 : Υποβολή αιτημάτων από εκδιαφερόμενους, Εσωτερική διαβούλευση, ΓΧΚ.  6/2008 : Διαβούλευση με εμπλεκόμενους φορείς. Επόμενο στάδιο: τελικό κείμενο θα υποβληθεί στην πολιτική ηγεσία του ΥΕΝΑΝΠ προς υπογραφή και προώθηση στην Προεδρία της Δημοκρατίας.

4 Δ. Σουρλάς – Μεταφορές ΕΕ Ημερίδα ΣΑΕ – 22/10/08 4 Τροποποιήσεις ΠΔ 405/96 (1/2)  Εναρμόνιση του πίνακα επικινδύνων ειδών σύμφωνα με τον κώδικα IMDG:  Ονοματολογία (Αριθμοί UN, κατάλληλες ονομασίες αποστολής)  Ταξινόμηση  Επισήμανση  Τεκμηρίωση μεταφοράς  Τροποποίηση του Παραρτήματος Γ’ που αφορά περιορισμένες ποσότητες  Άρση περιορισμών στον αριθμό οχημάτων.  Περιορισμός στο φορτίο.  Απλοποίηση διαδικασιών  Διαδικασίες ενημέρωσης για φόρτωση/ εκφόρτωση και απλοποίηση εγγράφων.

5 Δ. Σουρλάς – Μεταφορές ΕΕ Ημερίδα ΣΑΕ – 22/10/08 5 Τροποποιήσεις ΠΔ 405/96 (2/2)  Επικαιροποίηση ορισμών, εξαιρέσεων.  Αποσαφήνιση ρόλων.  Τι παραμένει  Η γενική εξαίρεση της μεταφοράς επικινδύνων ειδών με ε/γ-ο/γ πλοίων.  Εγγενώς μακροχρόνια διαδικασία αναθεωρήσεων.

6 Δ. Σουρλάς – Μεταφορές ΕΕ Ημερίδα ΣΑΕ – 22/10/08 6 Μεταφορές επικινδύνων: γενικότερο πλαίσιο  Οδική μεταφορά  Εναρμόνιση με ADR 2007:  Οδηγία EC 2008/68  Αυτόματη ενσωμάτωση ADR, RID, ADN  Σύνοψη παρεκκλίσεων ADR, RID, ADN  Διευκόλυνση ΚΜ για προσαρμογή εθνικού δικαίου στις νέες εκδόσεις των κανονισμών μεταφοράς εε.  Θαλάσσια μεταφορά (Διεθνής)  IMDG amendment 33-06 (2008-2010)  IMDG amendment 34-08 υπό ψήφιση (2010-2012)  GHS  Εναρμόνιση σε θέματα ταξινόμησης επισήμανσης.

7 Δ. Σουρλάς – Μεταφορές ΕΕ Ημερίδα ΣΑΕ – 22/10/08 7 IMDG & GHS  IMDG: από 2010 (amend. 34-08) εναρμόνιση με περιβαλλοντικούς κινδύνους κατά GHS. [34-08] Marine Pollutants: θα βασίζονται στις κατηγορίες κινδύνου του GHS:  Acute 1 ( ~ N, R50)  Chronic 1 ( ~ N, R50/53)  Chronic 2 ( ~ N, R51/53)  Μείγματα με χρήση Μ-factors (GHS & 2006/8)  Ομοιόμορφο όριο περιορισμένων ποσοτήτων: 5lt, 5kg  Νέα επισήμανση  ΠΔ 405/96 αντί

8 Δ. Σουρλάς – Μεταφορές ΕΕ Ημερίδα ΣΑΕ – 22/10/08 8 ADR 2009  Ταξινόμηση για περιβαλλοντικά επικίνδυνα βάσει κριτηρίων GHS.  Αυξάνονται οι απαιτήσεις για μεταφορά ειδών σε περιορισμένες ποσότητες:  Ενημέρωση μεταφορέα  Μαρκάρισμα οχήματος ή μεταφορικής μονάδας  Εισαγωγή των εξαιρουμένων ποσοτήτων (excepted quantities).

9 Δ. Σουρλάς – Μεταφορές ΕΕ Ημερίδα ΣΑΕ – 22/10/08 9 Συνοπτικά  Η τροποποίηση του ΠΔ 405/96 μπαίνει στην τελική ευθεία.  Αναμένεται να βελτιώσει σε πολλά σημεία τη λειτουργικότητα του ΠΔ 405/96.  Η εισαγωγή του GHS θα επιφέρει εναρμόνιση στους κανονισμούς μεταφοράς ε.ε. για τα διάφορα μέσα μεταφοράς.

10 Thank you


Κατέβασμα ppt "Μεταφορές Επικινδύνων Εμπορευμάτων Πρόσφατες Εξελίξεις Διονύσιος Σουρλάς Ημερίδα ΣΑΕ 22 Οκτωβρίου 2008."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google