Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η Ευρωπαϊκή K εντρική T ράπεζα ιδρύθηκε την 1 η Ιουνίου του 1998 και εδρεύει στη Φρανκφούρτη. Η ΕΚΤ είναι επιφορτισμένη με τη διαχείριση του ευρώ και.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Η Ευρωπαϊκή K εντρική T ράπεζα ιδρύθηκε την 1 η Ιουνίου του 1998 και εδρεύει στη Φρανκφούρτη. Η ΕΚΤ είναι επιφορτισμένη με τη διαχείριση του ευρώ και."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1

2 Η Ευρωπαϊκή K εντρική T ράπεζα ιδρύθηκε την 1 η Ιουνίου του 1998 και εδρεύει στη Φρανκφούρτη. Η ΕΚΤ είναι επιφορτισμένη με τη διαχείριση του ευρώ και καθορίζει για παράδειγμα το ύψος των επιτοκίων. Η τράπεζα λαμβάνει τις αποφάσεις ανεξάρτητα από κυβερνήσεις και λοιπούς φορείς. Πρώτος πρόεδρος της ΕΚΤ έγινε το 1999 ο Βιμ Ντούιζενμπεργκ. Το Νοέμβριο του 2003 τη θέση του πήρε ο Ζαν - Κλωντ Τρισέ, που είναι πρόεδρος μέχρι σήμερα.

3 Η θέση του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων δημιουργήθηκε το 2001. Έργο του ΕΕΠΔ είναι να εξασφαλίζει ότι τα όργανα και οι οργανισμοί της Ένωσης σέβονται το δικαίωμα ιδιωτικής ζωής των πολιτών όταν επεξεργάζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Το 2009 ο κ. Peter Hustinx ανέλαβε και πάλι τα καθήκοντα του ΕΕΠΔ, ενώ ο κ. Giovanni Buttarelli διορίστηκε βοηθός επόπτη. Η θητεία αμφοτέρων λήγει τον Ιανουάριο του 2014.

4 Το Ευρωπαϊκό δικαστήριο ιδρύθηκε στις 23 Ιουλίου του 1952 και εδρεύει στο Λουξεμβούργο. Η αρμοδιότητα του είναι να ελέγχει την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού δικαίου από τα όργανα της Ένωσης και από τα κράτη μέλη. Το ευρωπαϊκό δικαστήριο αποτελείται από έναν δικαστή από κάθε κράτος - μέλος της ΕΕ και 8 γενικούς εισαγγελείς. Ο κάθε δικαστής διορίζεται για εξαετή ανανεώσιμη θητεία. Οι δικαστές εκλέγουν μεταξύ τους τον πρόεδρο του δικαστηρίου για τριετή θητεία. Από το 2003 στην προεδρία του οργάνου βρίσκεται ο διακεκριμένος Έλληνας νομικός Βασίλειος Σκουρής.

5 Κύρια αρμοδιότητα του είναι να ελέγχει την κανονική εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ένωσης, με άλλα λόγια να ελέγχει τη δύναμη, είσπραξη, καταβολή και καταχώρηση των εσόδων και των δαπανών της ΕΕ και τη δημοσιογραφική διαχείριση. Το ελεγκτικό συνέδριο αποτελείται από ένα μέλος, από κάθε χώρα της ΕΕ. Τα μέλη διορίζονται από το συμβούλιο της ΕΕ για θητεία 6 ετών που μπορεί να ανανεωθεί.

6  Οι κύριες αρμοδιότητες του συμβουλίου είναι οι εξής : 1. Θεσπίζει την νομοθεσία της ΕΕ από κοινού με το ευρωπαϊκό κοινοβούλιο 2. Συντονίζει τις γενικές οικονομικές και κοινωνικές πολιτικές των κρατών μελών. 3. Συνάπτει διεθνείς συμφωνίες μεταξύ της ΕΕ και τρίτων χωρών. 4. Εγκρίνει τον προϋπολογισμό της ΕΕ. 5. Χαράσσει και υλοποιεί την εξωτερική πολιτική και την πολιτική ασφάλεια της Ένωσης. 6. Καθορίζει το ευρωπαϊκό κοινοβούλιο. 7. Συντονίζει τη συνεργασία μεταξύ των δικαστικών και αστυνομικών αρχών σε ποινικές υποθέσεις.  Η προεδρία ασκείται σύμφωνα με μια ομόφωνα προκαθορισμένη σειρά από κάθε κράτος για μια περίοδο έξη μηνών. Το συμβούλιο της ΕΕ δεν ταυτίζεται με το ευρωπαϊκό συμβούλιο το οποίο συνεδριάζει 4 φορές το χρόνο.

7 Κάθε έξι μήνες το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συνέρχεται υπό την προεδρία του αρχηγού του κράτους που ασκεί την προεδρία του Συμβουλίου της Ένωσης. Οι κύριες αρμοδιότητες του Συμβουλίου είναι : - Νομοθεσία - Συντονισμός της οικονομικής πολιτικής των κρατών μελών - Σύναψη διεθνών συμφωνιών - Κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας - Ελευθερία, ασφάλεια, δικαιοσύνη

8 Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκλέγεται από τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να εκπροσωπήσει τα συμφέροντα τους. Τα μέλη του εκπροσωπούν όλες τις απόψεις για την Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι υπεύθυνο για την θέσπιση Ευρωπαϊκών νόμων, για τον δημοκρατικό έλεγχο και τη δύναμη του χρήματος.

9 Στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή το κάθε θέμα της ημερήσιας διάταξης παρουσιάζεται από τον επίτροπο που είναι αρμόδιος για τον αντίστοιχο τομέα πολιτικής. Η επιτροπή είναι υπεύθυνη για τις προτάσεις νέας νομοθεσίας, την εκτέλεση των πολιτικών και του προϋπολογισμού της Ένωσης στη διεθνή σκηνή.

10 Η διαδικασία δημιουργίας και τήρησης ενός Κοινοτικού νόμου έχει ως εξής : Η επιτροπή, η οποία έχει το δικαίωμα της νομοθετικής πρωτοβουλίας, ξεκινά τη διαδικασία προτείνοντας το σχέδιο ενός νόμου. Το κοινοβούλιο το εξετάζει και ενδεχομένως το τροποποιεί. Την τελική απόφαση την παίρνει το συμβούλιο της Ευρωπαϊκής ένωσης που εκδίδει και τον νόμο. Η επιτροπή ως θεματοφύλακας των συνθηκών και εκτελεστικό όργανο της ένωσης φροντίζει για την εφαρμογή των νόμων και των πολιτικών αποφάσεων.

11 Η Ευρωπαϊκή Σχολή Δημόσιας διοίκησης έχει σκοπό την βελτίωση των ικανοτήτων του προσωπικού και της απόδοσης και την αποτελεσματικότητα των οργάνων που συμμετέχουν.

12  Παπαθανασίου Βασίλειος  Ρομανόβσκι Όσκαρ  Σαραντίδου Αγγελική  Σεφκγίνη Έργκυς © 49ο Γυμνάσιο Αθήνας 2010-2011


Κατέβασμα ppt "Η Ευρωπαϊκή K εντρική T ράπεζα ιδρύθηκε την 1 η Ιουνίου του 1998 και εδρεύει στη Φρανκφούρτη. Η ΕΚΤ είναι επιφορτισμένη με τη διαχείριση του ευρώ και."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google