Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

E-pronoia για τον πολίτη: Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Διασύνδεσης & Διαδραστικότητας των Υπηρεσιών Πρόνοιας Διαδικτυακή Πύλη Πρόνοιας για την εξυπηρέτηση του.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "E-pronoia για τον πολίτη: Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Διασύνδεσης & Διαδραστικότητας των Υπηρεσιών Πρόνοιας Διαδικτυακή Πύλη Πρόνοιας για την εξυπηρέτηση του."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 e-pronoia για τον πολίτη: Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Διασύνδεσης & Διαδραστικότητας των Υπηρεσιών Πρόνοιας Διαδικτυακή Πύλη Πρόνοιας για την εξυπηρέτηση του πολίτη και Σύστημα Ηλεκτρονικής Αναφοράς, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης Δράσεων Κοινωνικής Φροντίδας και Αλληλεγγύης Ε. Π. ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

2 e-pronoia για τον πολίτη: Φορέας Χρηματοδότησης: Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Φορέας Πρότασης - Λειτουργίας: Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης Δικαιούχος: Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Τ.Δ.Π.Π.: 1.448.528,78€ Ε. Π. ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ

3 «e-pronoia για τον πολίτη» Σκοπός πράξης: είναι η ενδυνάμωση του «Κοινωνικού Δικτύου» της χώρας για την ανάπτυξη και παροχή προηγμένων προσβάσιμων on line Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών, ώστε ο πολίτης να βρει την κατάλληλη στιγμή στο κατάλληλο ενιαίο σημείο την ενδεδειγμένη και αποτελεσματική κοινωνική στήριξη που χρειάζεται είναι η ενδυνάμωση του «Κοινωνικού Δικτύου» της χώρας για την ανάπτυξη και παροχή προηγμένων προσβάσιμων on line Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών, ώστε ο πολίτης να βρει την κατάλληλη στιγμή στο κατάλληλο ενιαίο σημείο την ενδεδειγμένη και αποτελεσματική κοινωνική στήριξη που χρειάζεται

4 «e-pronoia για τον πολίτη» είναι να αποτελέσει τον κύριο μοχλό για: είναι να αποτελέσει τον κύριο μοχλό για: την ηλεκτρονική οργάνωση των υπηρεσιών Πρόνοιας την ηλεκτρονική οργάνωση των υπηρεσιών Πρόνοιας την προώθηση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης της Πρόνοιας, για ορθολογικότερη, τεκμηριωμένη, διαφανή και αποτελεσματική λειτουργία προς όφελος: την προώθηση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης της Πρόνοιας, για ορθολογικότερη, τεκμηριωμένη, διαφανή και αποτελεσματική λειτουργία προς όφελος: του επωφελούμενου πολίτη από τις δράσεις πρόνοιας και γενικότερα της ευημερίας της κοινωνίας του επωφελούμενου πολίτη από τις δράσεις πρόνοιας και γενικότερα της ευημερίας της κοινωνίας της αντιμετώπισης σημαντικών προβλημάτων εφαρμογής δράσεων πρόνοιας με προτεραιότητα στην παιδική προστασία και στις ευάλωτες ομάδες της αντιμετώπισης σημαντικών προβλημάτων εφαρμογής δράσεων πρόνοιας με προτεραιότητα στην παιδική προστασία και στις ευάλωτες ομάδες της υποστήριξης της επιτελικής και επιχειρησιακής λειτουργίας του τομέα κοινωνικής αλληλεγγύης του Υ.Υ&Κ.Α & των Υ.Πε. της υποστήριξης της επιτελικής και επιχειρησιακής λειτουργίας του τομέα κοινωνικής αλληλεγγύης του Υ.Υ&Κ.Α & των Υ.Πε. της αποτελεσματικής & ποιοτικής λειτουργίας των Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας της αποτελεσματικής & ποιοτικής λειτουργίας των Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας Στόχοι πράξης:

5 «e-pronoia για τον πολίτη» Το έργο αφορά στις Υπηρεσίες του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας, φορείς και δράσεις πρόνοιας αρμοδιότητας του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, άλλων Υπουργείων και οι οποίες είναι διάσπαρτες στην επικράτεια. ΝΠΔΔ αρμοδιότητας του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλων Υπουργείων ΝΠΔΔ αρμοδιότητας του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλων Υπουργείων Κοινωνικές Υπηρεσίες ΟΤΑ & Περιφερειών Κοινωνικές Υπηρεσίες ΟΤΑ & Περιφερειών Κρατικές Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας Κρατικές Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας ΝΠΙΔ και Οργανισμούς Ιδιωτικού Δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα τομέα πρόνοιας ΝΠΙΔ και Οργανισμούς Ιδιωτικού Δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα τομέα πρόνοιας Ιδιωτικού Δικαίου επιχειρήσεις τομέα πρόνοιας Ιδιωτικού Δικαίου επιχειρήσεις τομέα πρόνοιας Εκκλησιαστικά Ιδρύματα πρόνοιας Εκκλησιαστικά Ιδρύματα πρόνοιας Εύρος πράξης:

6 «e-pronoia για τον πολίτη» Το φυσικό αντικείμενο του έργου εποπτεύεται και καθοδηγείται από το αρμόδιο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και τις αποκεντρωμένες Υγειονομικές Περιφέρειες, όπως και από το θεσμικό πλαίσιο ανάπτυξης και υλοποίησης των εφαρμογών που προβλέπονται σε συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία για τις δράσεις και Υπηρεσίες πρόνοιας που εποπτεύουν οργανικά Το φυσικό αντικείμενο του έργου εποπτεύεται και καθοδηγείται από το αρμόδιο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και τις αποκεντρωμένες Υγειονομικές Περιφέρειες, όπως και από το θεσμικό πλαίσιο ανάπτυξης και υλοποίησης των εφαρμογών που προβλέπονται σε συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία για τις δράσεις και Υπηρεσίες πρόνοιας που εποπτεύουν οργανικά Θεσμική αναφορά της πράξης:

7 «e-pronoia για τον πολίτη» Έλλειψη άμεσης & συστηματικής καταγραφής των παρεχόμενων προνοιακών υπηρεσιών & παροχών, που οδηγεί στην έλλειψη σχεδιασμού προγραμμάτων κοινωνικής προστασίας, της διαρκούς παρακολούθησης & ελέγχου τους, στην σπατάλη πόρων, στην χαμηλή ποιότητα που συνεπάγονται αναποτελεσματικότητα των πολιτικών πρόνοιας Έλλειψη άμεσης & συστηματικής καταγραφής των παρεχόμενων προνοιακών υπηρεσιών & παροχών, που οδηγεί στην έλλειψη σχεδιασμού προγραμμάτων κοινωνικής προστασίας, της διαρκούς παρακολούθησης & ελέγχου τους, στην σπατάλη πόρων, στην χαμηλή ποιότητα που συνεπάγονται αναποτελεσματικότητα των πολιτικών πρόνοιας Δυσκολία αναζήτησης & εντοπισμού των σημείων παροχής υπηρεσιών και παροχών πρόνοιας με τρόπο εύκολα προσβάσιμο στους πολίτες που τις χρειάζονται Δυσκολία αναζήτησης & εντοπισμού των σημείων παροχής υπηρεσιών και παροχών πρόνοιας με τρόπο εύκολα προσβάσιμο στους πολίτες που τις χρειάζονται Στοχεύει στην αντιμετώπιση των κάτωθι προβλημάτων:

8 «e-pronoia για τον πολίτη» Αποσπασματική και ελλιπής καταγραφή των παιδιών που προστατεύονται, επωφελούνται ή βρίσκονται σε κίνδυνο σε εθνικό επίπεδο από το σύστημα κοινωνικής φροντίδας και αλληλεγγύης Αποσπασματική και ελλιπής καταγραφή των παιδιών που προστατεύονται, επωφελούνται ή βρίσκονται σε κίνδυνο σε εθνικό επίπεδο από το σύστημα κοινωνικής φροντίδας και αλληλεγγύης Πεπαλαιωμένο χειρόγραφο σύστημα καταγραφής και φύλαξης των ατομικών στοιχείων των φιλοξενούμενων παιδιών στις Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας, με συνέπεια την απώλεια χρόνου, κίνδυνο καταστροφών, δυσκολία αναζήτησης στοιχείων, αδυναμία επιστημονικής επεξεργασίας και αξιολόγησης και ασυνέχεια και καθυστέρηση στην παροχή των υπηρεσιών Πεπαλαιωμένο χειρόγραφο σύστημα καταγραφής και φύλαξης των ατομικών στοιχείων των φιλοξενούμενων παιδιών στις Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας, με συνέπεια την απώλεια χρόνου, κίνδυνο καταστροφών, δυσκολία αναζήτησης στοιχείων, αδυναμία επιστημονικής επεξεργασίας και αξιολόγησης και ασυνέχεια και καθυστέρηση στην παροχή των υπηρεσιών συνέχεια.... Στοχεύει στην αντιμετώπιση των κάτωθι προβλημάτων:

9 «e-pronoia για τον πολίτη» Απουσία δικτύωσης, ενημέρωσης, εξυπηρέτησης & ανταλλαγής απόψεων μεταξύ των ενδιαφερόμενων πολιτών/χρηστών, των υπηρεσιών πρόνοιας & των φορέων του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας Απουσία δικτύωσης, ενημέρωσης, εξυπηρέτησης & ανταλλαγής απόψεων μεταξύ των ενδιαφερόμενων πολιτών/χρηστών, των υπηρεσιών πρόνοιας & των φορέων του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας Αδυναμία παροχής τεκμηριωμένων και ολοκληρωμένων εθνικών στατιστικών και κοινωνικών δεικτών για τον τομέα της κοινωνικής πρόνοιας για την ανταπόκριση στις διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας και για τη μελέτη της αποτελεσματικότητας των πολιτικών και την ποιότητα των υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας Αδυναμία παροχής τεκμηριωμένων και ολοκληρωμένων εθνικών στατιστικών και κοινωνικών δεικτών για τον τομέα της κοινωνικής πρόνοιας για την ανταπόκριση στις διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας και για τη μελέτη της αποτελεσματικότητας των πολιτικών και την ποιότητα των υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας συνέχεια.... Στοχεύει στην αντιμετώπιση των κάτωθι προβλημάτων:

10 e-pronoia για τον πολίτη Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Διασύνδεσης & Διαδραστικότητας των Υπηρεσιών Πρόνοιας Διαδικτυακή Πύλη Πρόνοιας για την εξυπηρέτηση του πολίτη Σύστημα Ηλεκτρονικής Αναφοράς, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης Δράσεων Κοινωνικής Φροντίδας και Αλληλεγγύης Ψηφιακή αρχειοθέτηση των ατομικών φακέλων παιδιών στις Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας Πυλώνες συστήματος

11 Σχηματική απεικόνιση ροών και εκροών διαδικτυακού ηλεκτρονικού συστήματος «e-pronoia για τον πολίτη» πρωτογενείς ροές δευτερογενείς ροές δευτερογενείς εκροές πρωτογενείς εκροές

12 e-pronoia για τον πολίτη: Διασύνδεση των Υπηρεσιών του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας και όλων των φορέων που παρέχουν υπηρεσίες ή υλοποιούν δράσεις πρόνοιας (χάρτης πρόνοιας) Διασύνδεση των Υπηρεσιών του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας και όλων των φορέων που παρέχουν υπηρεσίες ή υλοποιούν δράσεις πρόνοιας (χάρτης πρόνοιας) Εισροή on line στοιχείων και πληροφοριών με επιλεγμένο ιστορικό από τις Υπηρεσίες που θα καθοριστούν σύμφωνα με τις ανάγκες παρακολούθησης, εποπτείας, ελέγχου και αξιολόγησης των αρμόδιων Δ/νσεων του Υπ. Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης και των Υγειονομικών Περιφερειών για τις ανάγκες πληροφόρησης και εξυπηρέτησης των πολιτών που χρήζουν κοινωνικής φροντίδας Εισροή on line στοιχείων και πληροφοριών με επιλεγμένο ιστορικό από τις Υπηρεσίες που θα καθοριστούν σύμφωνα με τις ανάγκες παρακολούθησης, εποπτείας, ελέγχου και αξιολόγησης των αρμόδιων Δ/νσεων του Υπ. Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης και των Υγειονομικών Περιφερειών για τις ανάγκες πληροφόρησης και εξυπηρέτησης των πολιτών που χρήζουν κοινωνικής φροντίδας Προβολή των δράσεων και των φορέων πρόνοιας για την μεταξύ τους οριζόντια διασύνδεση και ενημέρωση Προβολή των δράσεων και των φορέων πρόνοιας για την μεταξύ τους οριζόντια διασύνδεση και ενημέρωση Διασύνδεση με τις Υπηρεσίες Υγείας και τον Υγειονομικό Χάρτη Διασύνδεση με τις Υπηρεσίες Υγείας και τον Υγειονομικό Χάρτη Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Διασύνδεσης & Διαδραστικότητας των Υπηρεσιών Πρόνοιας Α΄ πυλώνας

13 e-pronoia για τον πολίτη: Λειτουργία Ηλεκτρονικής Διαδικτυακής Πύλης με όλες τις πληροφορίες σχετικές με τις παροχές, τα μέτρα και τις υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας και όλους των φορείς παροχής υπηρεσιών πρόνοιας Λειτουργία Ηλεκτρονικής Διαδικτυακής Πύλης με όλες τις πληροφορίες σχετικές με τις παροχές, τα μέτρα και τις υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας και όλους των φορείς παροχής υπηρεσιών πρόνοιας Ενημέρωση και εξυπηρέτηση των πολιτών μέσω αναζήτησης με προσβάσιμο τρόπο από το διαδίκτυο, με γεωγραφική ή θεματική αναφορά, των πληροφοριών, των διαδικασιών των παροχών και των υπηρεσιών πρόνοιας και κοινωνικής προστασίας Ενημέρωση και εξυπηρέτηση των πολιτών μέσω αναζήτησης με προσβάσιμο τρόπο από το διαδίκτυο, με γεωγραφική ή θεματική αναφορά, των πληροφοριών, των διαδικασιών των παροχών και των υπηρεσιών πρόνοιας και κοινωνικής προστασίας Εξυπηρέτηση των πολιτών on line για υποβολή αιτημάτων προς τις Υπηρεσίες και ικανοποίηση αυτών στο βαθμό που αυτό είναι εφικτό Εξυπηρέτηση των πολιτών on line για υποβολή αιτημάτων προς τις Υπηρεσίες και ικανοποίηση αυτών στο βαθμό που αυτό είναι εφικτό Διαδικτυακή Πύλη Πρόνοιας εξυπηρέτησης του πολίτη Β΄ πυλώνας

14 e-pronoia για τον πολίτη: Συγκέντρωση και επεξεργασία στοιχείων από τους φορείς κοινωνικής πρόνοιας και άλλες πηγές για τις ανάγκες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης των αρμοδίων Διευθύνσεων του Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης και των Υγειονομικών Περιφερειών, για σχετικές μελέτες και για την παραγωγή των δεικτών πρόνοιας για τις εθνικές ανάγκες και τις διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας Συγκέντρωση και επεξεργασία στοιχείων από τους φορείς κοινωνικής πρόνοιας και άλλες πηγές για τις ανάγκες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης των αρμοδίων Διευθύνσεων του Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης και των Υγειονομικών Περιφερειών, για σχετικές μελέτες και για την παραγωγή των δεικτών πρόνοιας για τις εθνικές ανάγκες και τις διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας Τήρηση Εθνικών Μητρώων, Κέντρων Αναφοράς, Πιστοποίησης, Συντονισμού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης για τις παροχές, υπηρεσίες και δράσεις πρόνοιας και τους επωφελούμενους σύμφωνα με το σχετικό θεσμικό πλαίσιο Τήρηση Εθνικών Μητρώων, Κέντρων Αναφοράς, Πιστοποίησης, Συντονισμού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης για τις παροχές, υπηρεσίες και δράσεις πρόνοιας και τους επωφελούμενους σύμφωνα με το σχετικό θεσμικό πλαίσιο Σύστημα Ηλεκτρονικής Αναφοράς, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης Δράσεων Κοινωνικής Φροντίδας & Αλληλεγγύης Γ΄ πυλώνας

15 συνέχεια.... Ανάπτυξη Υποσυστήματος Διαλειτουργικότητας της Κεντρικής Βάσης Δεδομένων με άλλα Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστημάτα (0ΠΣ) Ανάπτυξη Υποσυστήματος Διαλειτουργικότητας της Κεντρικής Βάσης Δεδομένων με άλλα Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστημάτα (0ΠΣ) όπως π.χ.: όπως π.χ.: * Σύστημα Ολοκληρωμένων Πληροφοριακών Συστημάτων Περιφερειακών Ενοτήτων των Περιφερειακών Αυτοδιοικήσεων στον Τομέα Υγείας – Πρόνοιας και Τοπικών Αυτοδιοικήσεων * Σύστημα Ολοκληρωμένων Πληροφοριακών Συστημάτων Περιφερειακών Ενοτήτων των Περιφερειακών Αυτοδιοικήσεων στον Τομέα Υγείας – Πρόνοιας και Τοπικών Αυτοδιοικήσεων * Πύλη ΕΡΜΗΣ – Εθνική Πύλη Δημόσιας Διοίκησης, κ.ά. * Πύλη ΕΡΜΗΣ – Εθνική Πύλη Δημόσιας Διοίκησης, κ.ά. Σύστημα Ηλεκτρονικής Αναφοράς, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης Δράσεων Κοινωνικής Φροντίδας & Αλληλεγγύης

16 Ψηφιακή αρχειοθέτηση των ατομικών φακέλων παιδιών των Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας και εφαρμογή ενιαίου ψηφιακού συστήματος αρχειοθέτησης και διαχείρισης των φακέλων τους (τυποποίηση ενιαίου φακέλου και συστήματος διαχείρισης, εκπαίδευση των στελεχών τους, εγκατάσταση αναγκαίου εξοπλισμού και τεχνική υποστήριξη ψηφιοποίησης) Ψηφιακή αρχειοθέτηση των ατομικών φακέλων παιδιών των Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας και εφαρμογή ενιαίου ψηφιακού συστήματος αρχειοθέτησης και διαχείρισης των φακέλων τους (τυποποίηση ενιαίου φακέλου και συστήματος διαχείρισης, εκπαίδευση των στελεχών τους, εγκατάσταση αναγκαίου εξοπλισμού και τεχνική υποστήριξη ψηφιοποίησης) Εφαρμογή ενιαίου συστήματος διαρκούς αξιολόγησης της ποιότητας και αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών και των δράσεων των φορέων του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας και των φορέων παροχής υπηρεσιών πρόνοιας Εφαρμογή ενιαίου συστήματος διαρκούς αξιολόγησης της ποιότητας και αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών και των δράσεων των φορέων του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας και των φορέων παροχής υπηρεσιών πρόνοιας Σύστημα Ηλεκτρονικής Αναφοράς, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης Δράσεων Κοινωνικής Φροντίδας & Αλληλεγγύης συνέχεια....

17 «e-pronoia για τον πολίτη» Μελέτη ανάλυσης και εξειδίκευσης των απαιτήσεων του έργου για να περιληφθούν στην προκήρυξη Μελέτη ανάλυσης και εξειδίκευσης των απαιτήσεων του έργου για να περιληφθούν στην προκήρυξη Προκήρυξη έργου – αξιολόγηση προσφορών και ανάθεση σε ανάδοχο Προκήρυξη έργου – αξιολόγηση προσφορών και ανάθεση σε ανάδοχο Προετοιμασία εμπλεκομένων φορέων για την τυποποίηση εντύπων και διαδικασιών εφαρμογών Προετοιμασία εμπλεκομένων φορέων για την τυποποίηση εντύπων και διαδικασιών εφαρμογών Προμήθεια και εγκατάσταση του απαραίτητου εξοπλισμού και λογισμικού συστήματος στην Κύρια Υποδομή Εφαρμογής και τους συνεργαζόμενους φορείς Προμήθεια και εγκατάσταση του απαραίτητου εξοπλισμού και λογισμικού συστήματος στην Κύρια Υποδομή Εφαρμογής και τους συνεργαζόμενους φορείς Δημιουργία Κεντρικής Βάσης Δεδομένων στην οποία θα συνδέονται τα υποσυστήματα του Έργου ώστε να διαχειρίζονται τα απαιτούμενα δεδομένα για την παροχή ψηφιακών υπηρεσιών Δημιουργία Κεντρικής Βάσης Δεδομένων στην οποία θα συνδέονται τα υποσυστήματα του Έργου ώστε να διαχειρίζονται τα απαιτούμενα δεδομένα για την παροχή ψηφιακών υπηρεσιών Ενέργειες:

18 «e-pronoia για τον πολίτη» Ανάπτυξη και παραμετροποίηση των κύριων υποσυστημάτων Ανάπτυξη και παραμετροποίηση των κύριων υποσυστημάτων Δημιουργία Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου, Διαχείρισης Εγγράφων και Ροών Εργασίας για τη διαχείριση των απαιτούμενων ενεργειών και εγγράφων Δημιουργία Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου, Διαχείρισης Εγγράφων και Ροών Εργασίας για τη διαχείριση των απαιτούμενων ενεργειών και εγγράφων Εκπαίδευση στελεχών εφαρμογής Εκπαίδευση στελεχών εφαρμογής Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης στην πιλοτική λειτουργία και παραγωγική λειτουργία του έργου (Help Desk) Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης στην πιλοτική λειτουργία και παραγωγική λειτουργία του έργου (Help Desk) Δράσεις δημοσιότητας του έργου Δράσεις δημοσιότητας του έργου συνέχεια.... Ενέργειες:

19 «e-pronoia για τον πολίτη» Σχηματική αρχιτεκτονική του συστήματος * CMS: Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου ** MIS: Σύστημα Διαχείρισης Πληροφορίας ΥΓΕΙΟΝΟ- ΜΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ

20 Χρονοδιάγραμμα «e-pronoia για τον πολίτη» Χρονοδιάγραμμα Υποέργα Έτος12 Τρίμηνο1234567 Μήνας 123456789101112131415161718192021 Υποέργο1 Ανάπτυξη Πλατφόρμας Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών Πρόνοιας για τους Πολίτες Ανάπτυξη Πλατφόρμας Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών Πρόνοιας για τους Πολίτες Φάση 1: Μελέτη Εφαρμογής Φάση 2: Υλοποίηση Φάση 3: Πιλοτική Λειτουργία Πιλοτική Λειτουργία Φάση 4: Παραγωγική ειτουργία Φάση 5: Δράσεις Προβολής Υποέργο2 Ψηφιακή Αρχειοθέτηση Φακέλων Παιδιών ΜΚΦ Φάση 1: Μελέτη Παραγωγής Φάση 2: Ψηφιοποίηση Φάση 3: Μεταπτώσεις Υποέργο 3 Ανάπτυξη Κεντρικής Υποδομής Πληρ. Συστ. Φάση 1: Προμήθεια, Εγκατάσταση Λειτουργία Εξοπλισμού - Λογισμικού

21 «e-pronoia για τον πολίτη» Θεσμικές & διοικητικές ρυθμίσεις προετοιμασίας και υλοποίησης των εφαρμογών και δράσεων του έργου εκ μέρους του Υ.Υ.&Κ.Α. Θεσμικές & διοικητικές ρυθμίσεις προετοιμασίας και υλοποίησης των εφαρμογών και δράσεων του έργου εκ μέρους του Υ.Υ.&Κ.Α. Διασφάλιση οργανωτικής, και επιχειρησιακής ετοιμότητας των εμπλεκόμενων φορέων για τη διαρκή συνεργασία σε όλες τις φάσεις προετοιμασίας και υλοποίησης των εφαρμογών του συστήματος. Διασφάλιση οργανωτικής, και επιχειρησιακής ετοιμότητας των εμπλεκόμενων φορέων για τη διαρκή συνεργασία σε όλες τις φάσεις προετοιμασίας και υλοποίησης των εφαρμογών του συστήματος. Τήρηση υποχρεώσεων σύνδεσης των φορέων και απρόσκοπτης ροής των προβλεπόμενων στοιχείων Τήρηση υποχρεώσεων σύνδεσης των φορέων και απρόσκοπτης ροής των προβλεπόμενων στοιχείων Κρίσιμοι Παράγοντες Επιτυχίας

22 «e-pronoia για τον πολίτη» Συμμετοχή των key users (Δ/νσεις Υ.Υ.&Κ.Α., Υ.Πε. & φορείς πρόνοιας) στο σχεδιασμό, εποπτεία και εφαρμογή του έργου με σταθερή θεσμική δέσμευση συνεργασίας με εξουσιοδοτημένα πρόσωπα που διαθέτουν επαρκή εμπειρία του φυσικού αντικειμένου των διαδικασιών και των απαιτήσεων για τις ανάγκες και τις εφαρμογές της αρμοδιότητάς τους Συμμετοχή των key users (Δ/νσεις Υ.Υ.&Κ.Α., Υ.Πε. & φορείς πρόνοιας) στο σχεδιασμό, εποπτεία και εφαρμογή του έργου με σταθερή θεσμική δέσμευση συνεργασίας με εξουσιοδοτημένα πρόσωπα που διαθέτουν επαρκή εμπειρία του φυσικού αντικειμένου των διαδικασιών και των απαιτήσεων για τις ανάγκες και τις εφαρμογές της αρμοδιότητάς τους συνέχεια.... Κρίσιμοι Παράγοντες Επιτυχίας

23 «e-pronoia για τον πολίτη» Καθυστέρηση έναρξης υλοποίησης έργου που οφείλεται σε επιμήκυνση της διαδικασίας δημοπράτησης, λόγω ενστάσεων ή προσφυγών των υποψηφίων αναδόχων κατά των αποφάσεων κατακύρωσης των διαγωνιστικών διαδικασιών (2 – 6 μήνες πιθανή καθυστέρηση) Καθυστέρηση έναρξης υλοποίησης έργου που οφείλεται σε επιμήκυνση της διαδικασίας δημοπράτησης, λόγω ενστάσεων ή προσφυγών των υποψηφίων αναδόχων κατά των αποφάσεων κατακύρωσης των διαγωνιστικών διαδικασιών (2 – 6 μήνες πιθανή καθυστέρηση) Χρονικές καθυστερήσεις ολοκλήρωσης σχεδιασμού, και έναρξης των εφαρμογών και δράσεων, λόγω μη επαρκούς συντονισμού της ομάδας έργου & των εκπροσώπων Υ.Υ.&Κ.Α., Υ.Πε. & εμπλεκομένων Φορέων Πρόνοιας (2 - 4 μήνες πιθανή καθυστέρηση) Χρονικές καθυστερήσεις ολοκλήρωσης σχεδιασμού, και έναρξης των εφαρμογών και δράσεων, λόγω μη επαρκούς συντονισμού της ομάδας έργου & των εκπροσώπων Υ.Υ.&Κ.Α., Υ.Πε. & εμπλεκομένων Φορέων Πρόνοιας (2 - 4 μήνες πιθανή καθυστέρηση) κυριότεροι κίνδυνοι

24 «e-pronoia για τον πολίτη» Άλλες απρόβλεπτες μη αναμενόμενες συνθήκες που δεν επιτρέπουν την πρόοδο των επιμέρους εργασιών (3 - 6 μήνες πιθανή καθυστέρηση) Άλλες απρόβλεπτες μη αναμενόμενες συνθήκες που δεν επιτρέπουν την πρόοδο των επιμέρους εργασιών (3 - 6 μήνες πιθανή καθυστέρηση) Μη έγκαιρη προώθηση και δημοσίευση των απαραίτητων θεσμικών και διοικητικών ρυθμίσεων προετοιμασίας & υλοποίησης του έργου και των δράσεων και εφαρμογών του (3 - 6 μήνες πιθανή καθυστέρηση) Μη έγκαιρη προώθηση και δημοσίευση των απαραίτητων θεσμικών και διοικητικών ρυθμίσεων προετοιμασίας & υλοποίησης του έργου και των δράσεων και εφαρμογών του (3 - 6 μήνες πιθανή καθυστέρηση) Μη έγκαιρη ανταπόκριση Διοικήσεων και προσωπικού των Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας του Ε.Σ.Κ.Φ. (3 - 6 μήνες πιθανή καθυστέρηση) Μη έγκαιρη ανταπόκριση Διοικήσεων και προσωπικού των Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας του Ε.Σ.Κ.Φ. (3 - 6 μήνες πιθανή καθυστέρηση) συνέχεια.... κυριότεροι κίνδυνοι

25 Η πράξη «e-pronoia για τον πολίτη» είναι προς όφελος: είναι προς όφελος: Των Υπηρεσιών, γιατί απλουστεύει διαδικασίες, εξασφαλίζει εγκυρότητα, εξοικονομεί χρόνο και πόρους, διευκολύνει τους επαγγελματίες πρόνοιας και περιορίζει τη γραφειοκρατία Των Υπηρεσιών, γιατί απλουστεύει διαδικασίες, εξασφαλίζει εγκυρότητα, εξοικονομεί χρόνο και πόρους, διευκολύνει τους επαγγελματίες πρόνοιας και περιορίζει τη γραφειοκρατία Των Πολιτών, γιατί δίνει τη δυνατότητα πρόσβασης, έγκαιρης και έγκυρης ενημέρωσης για τα δικαιώματα πρόνοιας και τα μέτρα, παροχές και υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας Των Πολιτών, γιατί δίνει τη δυνατότητα πρόσβασης, έγκαιρης και έγκυρης ενημέρωσης για τα δικαιώματα πρόνοιας και τα μέτρα, παροχές και υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας Της Κοινωνίας, γενικότερα γιατί προωθεί την κοινωνική ασφάλεια, συνοχή, αλληλεγγύη και ευημερία των μελών της Της Κοινωνίας, γενικότερα γιατί προωθεί την κοινωνική ασφάλεια, συνοχή, αλληλεγγύη και ευημερία των μελών της

26 ΕΝΑ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ «e-pronoia για τον πολίτη»


Κατέβασμα ppt "E-pronoia για τον πολίτη: Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Διασύνδεσης & Διαδραστικότητας των Υπηρεσιών Πρόνοιας Διαδικτυακή Πύλη Πρόνοιας για την εξυπηρέτηση του."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google