Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Παρεχόμενες υπηρεσίες από το ΟΠΣ της δομής ΔΑΣΤΑ Ιφιγένεια Φουντά, ημερίδα ΔΑΣΤΑ, Πέμπτη 9 Ιουνίου 2011.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Παρεχόμενες υπηρεσίες από το ΟΠΣ της δομής ΔΑΣΤΑ Ιφιγένεια Φουντά, ημερίδα ΔΑΣΤΑ, Πέμπτη 9 Ιουνίου 2011."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Παρεχόμενες υπηρεσίες από το ΟΠΣ της δομής ΔΑΣΤΑ Ιφιγένεια Φουντά, ημερίδα ΔΑΣΤΑ, Πέμπτη 9 Ιουνίου 2011

2 Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα ΔΑΣΤΑ περιλαμβάνει: •Διαδικτυακή πύλη (Portal) βασισμένη σε σύστημα διαχείρισης περιεχομένου (CMS) •Υποσύστημα πρακτικής άσκησης •Υποσύστημα γραφείου διασύνδεσης •Υποσύστημα μονάδας καινοτομίας & επιχειρηματικότητας 2

3 Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα ΔΑΣΤΑ Διαθέτει: •διεπαφή με ασφαλή εξωτερικά συστήματα & βάσεις δεδομένων •μηχανισμό παραγωγής αναφορών & στατιστικών •μηχανισμό διαχείρισης & ελέγχου αιτήσεων αγγελιών και βιογραφικών σημειωμάτων 3

4 Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα ΔΑΣΤΑ Δίνει πρόσβαση : •σε όλες τις κατηγορίες χρηστών με τα κατάλληλα δικαιώματα (π.χ. πιστοποιημένοι χρήστες) •στο σύστημα διαχείρισης περιεχομένου θα έχουν πρόσβαση μόνο οι εξουσιοδοτημένοι χρήστες, με χρήση username/password. •σε σπουδαστές ΑμεΑ & ευάλωτων κοινωνικών ομάδων (χρηστικότητα WAI -Web Accessibility Initiative). 4

5 Χρήστες  εκπαιδευτικό και διοικητικό προσωπικό  προπτυχιακοί & μεταπτυχιακοί σπουδαστές  τελειόφοιτοι & προσφάτως αποφοιτήσαντες σπουδαστές  παραγωγικοί φορείς  φορείς προώθησης της απασχόλησης  εκπαιδευτικοί φορείς μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών και προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης  φορείς προώθησης της καινοτόμου επιχειρηματικότητας.  διαχειριστές συστημάτων & περιεχομένου

6 Παρεχόμενες υπηρεσίες  υπηρεσία ενημέρωσης/πληροφόρησης (δικτυακός τόπος) –ανάρτηση ενημερωτικού υλικού –ανάρτηση ανακοινώσεων –αποτελέσματα υλοποιούμενων παρεμβάσεων 6

7 Παρεχόμενες υπηρεσίες  υπηρεσία καταγραφής επωφελούμενων φοιτητριών/φοιτητών –Δημιουργία μητρώων για ΓΔ, ΓΠΑ, ΜΚΕ –έλεγχος & επεξεργασία δεδομένων αποτελέσματα υλοποιούμενων παρεμβάσεων 7

8 Παρεχόμενες υπηρεσίες  υπηρεσία υποδοχής αιτήσεων πιστοποιημένων φοιτητών –έλεγχος αιτήσεων φοιτητών –ταίριασμα με αγγελίες εταιρειών –στατιστικά στοιχεία ερωτηματολογίων 8

9 Παρεχόμενες υπηρεσίες  υπηρεσία εξεύρεσης θέσεων Πρακτικής Άσκησης για το σύνολο των τμημάτων του ΤΕΙΑ  υπηρεσία καταχώρησης στοιχείων για την παρακολούθηση /αξιολόγηση της ΠΑ  υπηρεσία δικτύωσης & συνεργασίας με ενώσεις αποφοίτων  υπηρεσία δικτύωσης & συνεργασίας με φορείς 9

10 Παρεχόμενες υπηρεσίες  υπηρεσία παραγωγής τυποποιημένων αναφορών και στατιστικών (MIS) –αναφορές συστήματος –στατιστικά στοιχεία ερωτηματολογίων –στατιστικά στοιχεία χρηστών

11 Παρεχόμενες υπηρεσίες  υπηρεσία λήψης & εξαγωγής τυποποιημένων ηλεκτρονικών αρχείων –Λήψη αρχείων (π.χ. XML) για επεξεργασία & εισαγωγή στο ΠΣ ΔΑΣΤΑ –Εξαγωγή αρχείων για επεξεργασία & αξιοποίηση από άλλους φορείς

12 Το ΠΣ της ΔΑΣΤΑ •Ολοκληρώνει τα ΠΣ των ΓΔ, ΓΠΑ,ΜΚΕ σε ένα ενιαίο ΠΣ •Τηρεί & διαχειρίζεται όλη την πληροφορία •Δημιουργεί μητρώα φοιτητών, επιχειρήσεων, φορέων •Συμβάλλει στην παρακολούθηση – αξιολόγηση των επιμέρους πράξεων

13 Το ΠΣ της ΔΑΣΤΑ συμβάλλει στη δικτύωση & συνεργασία με φορείς και οργανισμούς όπως: •Κέντρα προώθησης της απασχόλησης (ΟΑΕΔ) •Πιστοποιημένους φορείς προώθησης της απασχόλησης •Εθνικό παρατηρητήριο απασχόλησης •Παρατηρητήριο Νεανικής Επιχειρηματικότητας

14 Ζωντανή δικτυακή πύλη στόχος μας είναι ο συνεχής εμπλουτισμός της δικτυακής πύλης με νέες υπηρεσίες & ενημερωμένο περιεχόμενο Οι προτάσεις σας για νέες υπηρεσίες & περιεχόμενο στο dasta@teiath.gr θα συμβάλλει στη συνεχή αναβάθμισή του.dasta@teiath.gr

15 Ερωτήσεις; ευχαριστώ


Κατέβασμα ppt "Παρεχόμενες υπηρεσίες από το ΟΠΣ της δομής ΔΑΣΤΑ Ιφιγένεια Φουντά, ημερίδα ΔΑΣΤΑ, Πέμπτη 9 Ιουνίου 2011."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google