Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ένα έργο ΤΠΕ, έργο θεμέλιο, στην πορεία της Αυτοδιοίκησης προς τον Ψηφιακό Δήμο.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ένα έργο ΤΠΕ, έργο θεμέλιο, στην πορεία της Αυτοδιοίκησης προς τον Ψηφιακό Δήμο."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ένα έργο ΤΠΕ, έργο θεμέλιο, στην πορεία της Αυτοδιοίκησης προς τον Ψηφιακό Δήμο

2 Αντικείμενο έργου  Αφορά στην αναβάθμιση της εξυπηρέτησης του πολίτη και των επιχειρήσεων και στην βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών από τους ΟΤΑ στους συναλλασσομένους με αυτούς.  Περιλαμβάνει ηλεκτρονικές και τηλεφωνικές υπηρεσίες εξυπηρέτησης του πολίτη και των επιχειρήσεων  Παρέχει online υπηρεσίες μέσω αυτοματοποιημένων επιχειρησιακών διαδικασιών (business processes)  Περιβάλλον που ο πολίτης και η τοπική επιχείρηση συναλλάσσονται ηλεκτρονικά με το Δήμο

3 Στόχος του έργου Η υλοποίηση ηλεκτρονικών υπηρεσιών στους ακόλουθους οκτώ (8) επιλεγμένους Φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης:  1. Κ.Ε.Δ.Ε.  2. ΔΗΜΟΣ ΙΘΑΚΗΣ  3. ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ  4. ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ  5. ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ  6. ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ  7. ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΙΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ  8. ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ Ελεύθερη διάθεση σε κάθε άλλο Φορέα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

4 Ιστορικό και στοιχεία έργου  Ένταξη στο Γ’ ΚΠΣ 2000-2006 – Χρηματοδότηση από Ε.Π «Κοινωνία της Πληροφορίας»  Ένταξη για αποπληρωμή στο ΕΣΠΑ 2007-2013 Αναθέτουσα Αρχή: Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ) Ανάδοχος: Ένωση Εταιρειών «SingularLogic Integrator A.E- Singular Logic A.E» Φορέας παρακολούθησης: Π.Ε.Τ.Α Α.Ε

5 Επίπεδα βαθμού ηλεκτρονικής ολοκλήρωσης υπηρεσιών  Επίπεδο 1 – Πληροφοριακές υπηρεσίες (πληροφόρηση)  Επίπεδο 2 – Επικοινωνιακές υπηρεσίες (ηλεκτρονική λήψη εντύπων)  Επίπεδο 3 - Διαδραστικές υπηρεσίες (online υποβολή αιτήσεων)  Επίπεδο 4 - Συναλλακτικές (διεκπεραίωση αιτημάτων, ολοκλήρωση συναλλαγών και πληρωμή)  Επίπεδο 5 – Εξατομικευμένες υπηρεσίες (προδραστική, στοχευμένη παροχή υπηρεσιών, π.χ έγκαιρη ειδοποίηση του πολίτη σε περίπτωση που πρέπει να κάνει μία ενέργεια)

6 Διαθέσιμες υπηρεσίες  Για τους Πολίτες:  Πληρωμή Δημοτικών τελών, φόρων, προστίμων και χρεώσεων για παροχή συγκεκριμένων υπηρεσιών από το Δήμο  Εγγραφή / διαγραφή / τροποποίηση στα Δημοτικά Μητρώα  Έκδοση ατομικών ή οικογενειακών πιστοποιητικών και βεβαιώσεων  Πολεοδομικά θέματα – έκδοση οικοδομικών αδειών  Συγκοινωνίες και οδικό δίκτυο  Περιβάλλον – καθαριότητα – ανακύκλωση  Υγεία και Κοινωνική φροντίδα  Εκπαίδευση  Πολιτισμός – Ψυχαγωγία  Τοπική οικονομική ανάπτυξη και επιχειρηματικότητα  Ηλεκτρονική Δημοκρατία (e-democracy)

7 Διαθέσιμες υπηρεσίες  Για τις Επιχειρήσεις:  Άδειες ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων  Ατομικές άδειες επαγγελματικής δραστηριότητας  Πληρωμή Δημοτικών Τελών, Φόρων και Προστίμων

8 Ενοποίηση συστημάτων και Διαλειτουργικότητα  Έχει αναπτύξει μια Πλατφόρμα βασισμένη σε ανοιχτά πρότυπα και σε ελεύθερο / ανοιχτό λογισμικό (open source)  Χρησιμοποιεί μια αρχιτεκτονική που δίνει τη δυνατότητα να «κάθεται» πάνω σε υφιστάμενες βάσεις δεδομένων και εφαρμογές εγκατεστημένες στους ΟΤΑ και να διαλειτουργεί με αυτές (π.χ ΕΡΜΗΣ)  Συμβατότητα με τις προδιαγραφές που θέτει το Ελληνικό e-gif (http://www.e-gif.gov.gr )  Αποτελεί τη βάση για την παροχή μιας νέας γενιάς online υπηρεσιών στον πολίτη και στις επιχειρήσεις  που να αντλούν στοιχεία που παρέχουν περισσότεροι οργανισμοί  που να διαπερνούν τα σύνορα ενός οργανισμού, ή μιας χώρας, για να δημιουργήσουν ένα υπερσύνολο που να ικανοποιεί με το μοντέλο «όλα σε ένα» το αίτημα ενός πολίτη ή μιας επιχείρησης

9 Επέκταση του «Ενιαίου Διαδικτυακού Περιβάλλοντος»  Επέκταση του έργου σε πρώτη φάση σε άλλους 100 Δήμους και η περαιτέρω ανάπτυξη του.  Αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών για την παροχή υπηρεσιών που αφορούν στο Περιβάλλον και την Ενέργεια.


Κατέβασμα ppt "Ένα έργο ΤΠΕ, έργο θεμέλιο, στην πορεία της Αυτοδιοίκησης προς τον Ψηφιακό Δήμο."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google